Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

POZVÁNKA NA STRETNUTIE PREDSEDOV
(Zuzana Cáková, Výstavy, 06.08.2009)
Pri príležitosti otvorenia 16. ročníka Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2009 sa dňa 20. 8. 2009 (štvrtok) o 11:00 hod. uskutoční neformálne stretnutie predsedov výrobných družstiev a riaditeľov SSOŠ v spoločenskej miestnosti PRESS CENTRA na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologický
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. augusta 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Perspektívy podnikania na západnom Balkáne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Euractiv.sk pripravili dňa 28. septembra 2009 v priestoroch Agroinštitútu Nitra, š.p. na Akademickej ul. č. 4 v Nitre vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou

SARIO pomáha v čase krízy výrobným firmám
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s cieľom pomôcť slovenským výrobným firmám v čase globálnej hospodárskej krízy sprístupnila bezplatne svoju dlhoročne budovanú internú databázu slovenských výrobných firiem – SIC (SARIO Informačné centrum).

Kooperačné podujatie firiem z oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) spolu s SOPK a ďalšími partnermi dňa 17. septembra 2009 v Brne (od 10 hod. do 17 hod.) organizuje „Kooperačné podujatie firiem z oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu“ a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy.

Kooperačné podujatie ELOSYS
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.08.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) spolu s SOPK a ďalšími partnermi dňa 15. októbra 2009 v Trenčíne organizuje „Kooperačné podujatie ELOSYS“ a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy.

Aktualizovaný harmonogram výziev z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.07.2009)
MH SR zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2009:

http://www.economy.gov.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2009-6375/128060s


Medzinárodná spolupráca v prihraničných regiónoch
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.07.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Puskás Tivadar Közalapítvány a RPIC Komárno organizujú bezplatný regionálny informačný seminár

Kedy: 17. 7. 2009 (9:00 - 14:30)

Kde: Hotel Európa (M.R. Štefánika 1, Komárno)

účasť je nutné elektronicky potvrdiť na emailovú adresu bartakovics@nadsme.sk.

Bližšie informácie : http://www.enterprise-europe-network.sk

Kontakt: NARMSP, Juraj Bartakovics, tel: 02/502 44 515, e-mail: bartakovics@nadsme.sk


Databáza dodávateľov v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.07.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu pripravila v spolupráci so Združením automobilového priemyslu SR nový projekt zameraný na podporu a rozvoj automobilového priemyslu v Slovenskej republike - vytvorenie databázy dodávateľov v automobilovom priemysle.

Právna a informačná podpora MSP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.07.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje bezplatný regionálny informačný seminár

UPOZORNENIE k výzve KaHR-21-0901 vyhlásenej dňa 4. mája 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.07.2009)
MH SR upozorňuje na úpravu spôsobu vyplnenia východiskovej a plánovanej hodnoty indikátora dopadu „úspor energie“ v príručke pre žiadateľa, v časti 3.8 V časti 7.3 sa zadefinované ustanovenie o odkladacej podmienke sa vzťahuje výhradne na projekty, ktorých začiatok realizácie plánuje žiadateľ až po uzavretí platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP.

Upozornenie


Program cezhraničnej spolupráce – 2. výzva na predkladanie projektov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2009)
Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci a Národný orgán Programu v Maďarsku v spolupráci s Ministerstvom regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Národným orgánom na Slovensku vyhlásili 29.6.2009 2. výzvu na predkladanie projektov v rámci HU-SK CBC Programu.

III. SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2009)
Agentúra SARIO v dňoch 10. a 11. novembra 2009 organizuje v Prešove, v priestoroch hotela DUKLA tretie stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľov. Záštitu nad 3. Slovenskou kooperačnou burzou 2009 preberá Minister hospodárstva SR, pán Ľubomír Jahnátek. Partnerskou krajinou tohtoročného podujatia bude Ruská Federácia.

Slovensko-uzbecké business forum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2009)
Pri príležitosti podpisu Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom vonkajších ekonomických vzťahov, investícií a obchodu Uzbekistanu, ktoré sa uskutoční 13. 7. 2009 v Hoteli Bôrik v Bratislave, pripravuje agentúra SARIO v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Uzbekistane business fórum, počas ktorého sa uskutočnia bilaterálne rokovania medzi uzbeckými spoločnosťami a slovenskými podnikateľmi.

OP Bratislavský kraj – usmernenie č. 3/2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.07.2009)
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom o NFP, že dňa 26. júna 2009 vydal Usmernenie č. 3/2009 k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03, OPBK/2009/1.2/03, OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.06.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 15. 06. 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

C O O P E X P O 2009 - pozvánka a základné informácie pre účasť družstiev na výstave
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.06.2009)
Pozývame Vás na 16. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2009, ktorý sa bude konať v dňoch 20. – 23. 8. 2009. Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3.

Veľtrh v Zahrebe – príprava
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.06.2009)
Agentúra SARIO v spolupráci so slovenskou veľtržnou a výstavníckou spoločnosťou CMB Creativ Bratislava organizuje prípravu slovenských firiem na Záhrebský jesenný veľtrh, ktorý bude v dňoch 15. – 19. septembra 2009 v Záhrebe v Chorvátskej republike.

Výzva z OP BK- Inovácie a technologické transfery
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP BK :

Výzva z OPBK – Informatizácia spoločnosti
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP BK :

Výzva z OP KaHR – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)

MH SR vyhlásilo 25.5.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast


Výzva z OP KaHR – Energetika
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 4. mája 2009 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

AutoDay2009.sk
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.06.2009)

AutoDay2009.sk je medzinárodné partnerské podujatie zamerané najmä na organizácie, ktoré ponúkajú, prípadne hľadajú technológie, nástroje a riešenia v ich produktoch, službách, vývoji a výrobe, alebo komerčné aktivity v oblasti automobilového priemyslu. Predstavuje vynikajúcu možnosť nadviazať obchodné kontakty s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a iných krajín z Európy a taktiež východiskový bod rozvoja budúcej spolupráce s európskymi dodávateľmi do automobilového priemyslu.

Dátum konania : 1. júla 2009

Miesto konania : Hotel TATRA / Kongresové centrum, Nám. 1.mája 5, Bratislava

Bližšie informácie nájdete na : www.AutoDay2009.sk


! Zrušenie výzvy KaHR-111SP-0901 !
(Zuzana Cáková, Informácie, 03.06.2009)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 zrušilo dňom 1. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - kód výzvy KaHR-111SP-0901. Dôvodom zrušenia výzvy je zmena dátumu začiatku oprávnenosti výdavkov v rámci realizácie projektu (t.j. realizáciu projektu bude možné začať už od termínu predloženia žiadosti o NFP, nie až od termínu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP).


Pozvánka na Jordánsko-slovenské obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.06.2009)
SOPK organizuje prvé Jordánsko-slovenské obchodné fórum v spolupráci s Jordánskym investičným fórom a agentúrou SARIO, ktoré sa uskutoční v Bratislave pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu jordánskej vlády v SR.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania – bezplatné semináre
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.06.2009)

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network ako aj projektu slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid Globálne vzdelávanie podnikateľov pripravila bezplatné semináre :


Zmluvná pokuta ako zabezpečovací inštitút
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 02.06.2009)

Ako prvý zabezpečovací právny inštitút Obchodný zákonník uvádza zmluvnú pokutu. Je jedným z najrozšírenejších zabezpečovacích právnych inštitútov. Zabezpečuje hlavný záväzok a teda má akcesorický charakter.


Zákonná povinnosť právnických osôb vykonať premenu menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá – zápisom do obchodného registra
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 21.04.2009)
V súvislosti s prechodom SR na menu euro odo dňa 1. 1. 2009 sa menovité hodnoty základného imania obchodných spoločností, družstiev, ako i menovité hodnoty vkladov, pri družstvách členských vkladov, tvoriacich podiely na základnom imaní obchodných spoločností a družstiev, ktoré znejú na slovenskú menu, týmto dňom považujú za menovité hodnoty znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením menovitej hodnoty vkladov do základného imania podľa konverzného kurzu a pravidiel pre prechod na euro.

Výrobné družstvá - dodávatelia autopriemyslu
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 20.04.2009)
Dňa 22. 4. 2009 o 10:00 h sa na výstavisku Incheba EXPO Bratislava v Business point, pavilón A0 uskutoční seminár Výrobné družstvá - dodávatelia autopriemyslu.

Jubilejný 30. ročník veľtrhu CONECO v obrazoch
(Zuzana Cáková, Výstavy, 20.04.2009)
V dňoch 31. 3. – 4. 4. 2009 sa na výstavisku INCHEBA Bratislava konal 30. jubilejný veľtrh CONECO. Na ploche 57 750 m2 sa tu stretlo 821 vystavovateľov z 13 krajín.

„Inovatívny čin roka“ – ocenené VD SLUŽBA Nitra
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.04.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 15. januára 2009 druhý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“.

Nová právna úprava úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch
(Žaneta Bistáková, Legislatíva, 16.04.2009)
S účinnosťou od 15. 1. 2009 platí nová právna úprava úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch. Táto bola zavedená zákonom č. 454/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Nové výzvy z OP Bratislavský kraj
(Zuzana Cáková, Informácie, 07.04.2009)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Bratislavský kraj:

Harmonogram výziev na rok 2009 v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Informácie, 07.04.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2009 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Podujatia organizované agentúrou SARIO v mesiaci apríl 2009
(Zuzana Cáková, Informácie, 07.04.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v rámci projektu „Proexportné školiace centrum” organizuje pre podnikateľov:

Výrobné družstvá – dodávatelia autopriemyslu
(Elena Najšelová, Výstavy, 07.04.2009)
Dňa 22. 4. 2009 sa uskutoční v Bratislave na výstavisku INCHEBA EXPO odborný seminár VÝROBNÉ DRUŽSTVÁ – DODÁVATELIA AUTOPRIEMYSLU.

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - nová výzva
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.03.2009)
Sociálna implementačná agentúra - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Podnikanie v Rusku a na Ukrajine - seminár
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.03.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizujú seminár „Podnikanie v Rusku a na Ukrajine“ dňa 25. 3. 2009 vo V.A.J.A.K. s. r. o. v Trenčíne.

Seminár - Odkiaľ získať peniaze v čase krízy
(Zuzana Cáková, Informácie, 17.03.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje dňa 31. marca 2009 v Nitre (Hotel Olympia) seminár „Odkiaľ získať peniaze v čase krízy“.

Semináre k výzve z OP KaHR – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.02.2009)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizuje informačné semináre pre záujemcov o získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov na podnikateľské projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj.

Regionálny Informačný seminár „Pomoc slovenským MSP počas svetovej krízy“
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.02.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network počas Európskeho týždňa malého a stredného podnikania organizujú seminár

Chránená dielňa, chránené pracovisko, náhradné plnenie a občan so zdravotným postihnutím
(Mgr. Zatkalíková Monika, VDI, chránené dielne, 19.02.2009)
Legislatíva:
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších platných predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
Vyhláška MPSVR SR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti.

Súvisiace predpisy:
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou.
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

V zmysle § 63 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) preukazuje zamestnávateľ plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „povinný podiel“) na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel je povinný platiť odvod za neplnenie povinného podielu. Výška odvodu za neplnenie povinného podielu za kalendárny rok 2013 je vo výške 951,- Eur za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu.

Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa je podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti 0, 8-násobok celkovej ceny práce. Výška sumy v prípade plnenia povinného podielu predstavuje na rok 2013 sumu 845,- Eur. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie.

Pozn.: Celková cena práce na rok 2013 predstavuje sumu 1 057,24 Eur.


Národná cena za dizajn 2009
(Zuzana Cáková, Informácie, 18.02.2009)
Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s MK SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR vyhlásilo deviaty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2009.

Európska cena za videozáznam o podnikaní 2009
(Zuzana Cáková, Informácie, 18.02.2009)
Európska komisia vyhlásila prvý ročník súťaže Európska cena za videozáznam o podnikaní. Jeho cieľom je ponúknuť Európanom príležitosť zamyslieť sa nad podnikaním a kariérou podnikateľa.

Nové možnosti podnikania v Číne
(Elena Najšelová, Informácie, 16.02.2009)
Agentúra SARIO ponúka pre slovenské firmy prístup k 300 zákazkám. Ide o zákazky regionálnej vlády v Chengdu v rámci programu obnovy zemetrasením zničených oblastí provincie Sichuan.

OP Životné prostredie - nové výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.02.2009)
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 11. 2. 2009 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie:

MH SR uľahčilo prístup k prostriedkom na financovanie projektov v rámci OP KaHR
(Zuzana Cáková, Informácie, 10.02.2009)
Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek podpísal so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) dohodu o spolupráci pri zabezpečení financovania projektov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).

Školenie CPS - K vyplneniu daňového priznania za rok 2008 a vybrané ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 06.02.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K vyplneniu daňového priznania za rok 2008 vybrané ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov“.

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí - 8. ročník súťaže
(Zuzana Cáková, Informácie, 06.02.2009)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vyhlásilo 8. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Elektronické verejné obstarávanie - semináre
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.02.2009)
V mesiacoch február – marec 2009 organizujú ASERTÍV-Agentúra, Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. a Unika - Elga Brogyányiová, informatívne semináre k Elektronickému verejnému obstarávaniu. Agentúra ASERTÍV tiež ponúka v termíne 21. 4. 2009 v Košiciach praktický seminár: Verejné obstarávanie pre podnikateľov.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server