Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1253
058 01 Poprad - Veľká
Tel.: 052/7860 131
Internet:
E-mail:
Fax: 052/7860 154
www.souspp.edu.sk
sekretariat@souspp.edu.sk
Riaditeľ školy:

Tel.:
E-mail:
 
Mgr. Milan Sova

052/78 60 130
riaditel@souspp.edu.sk
riaditel@soss2pp.edu.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie: Mgr. Jarmila Šimová
Tel.:
E-mail:
052/78 60 132
zrtvvvp@souspp.edu.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre odborný výcvik: Ing. Gabriela Takáčová
Tel.:
E-mail:
052/78 60 139
zrtvop@souspp.edu.sk
Zástupkyňa riaditeľa pre prevádzkovo-ek. úsek: Ing. Oľga Zborovjanová
Tel.:
E-mail:
052/78 60 143
zrpeu@souspp.edu.sk
Činnosť:
 1. Výchova a vzdelávanie žiakov v študijných, učebných odboroch a v nadstavbovom štúdiu zaradených v Sieti stredných odborných škôl, schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 2. Poskytovanie služieb a výrobkov v rámci praktického vyučovania a odbornej praxe formou cvičných prác žiakov v súlade so zameraním príslušného študijného alebo učebného odboru.
 3. Základné kurzy zvárania el. oblúkom Z-E1, el. oblúkom v ochrannej atmosfére Z-M1 a plameňom Z-G1, opakované preškolenia zváračov na uvedené metódy zvárania vo vlastnej zváračskej škole.
 4. Emisné kontroly osobných automobilov so zážihovým motorom.

Súkromná stredná odborná škola
Hviezdoslavova 11
085 84 Bardejov
Tel.: 054/4748316
Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Čekan
Zástupca riaditeľa:
Internet: www.ssosbj.edupage.org
Fax: 054/4748314
E-mail: cekanlubos@gmail.com

E-mail: skola@sousbj.edu.sk
Činnosť:
 1. Stredné odborné vzdelanie a úplne stredné odborné vzdelanie.
 2. Príprava na výkon robotníckych povolaní v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore, ktoré zahŕňa:
  • teoretické vyučovanie
  • praktické vyučovanie
  • výchovu mimo vyučovania
  Praktické vyučovanie zabezpečuje vo vlastných pracoviskách, resp. na pracoviskách iných právnických alebo fyzických osôb.
 3. Štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium a rekvalifikáciu pracovníkov podľa požiadaviek.
 4. Služby organizáciam a obyvateľstvu za úhradu produktívnou prácou žiakov, a to:
  • výroba, údržba a oprava dreveného a kovového nábytku, čalúnnických výrobkov,
  • výroba stavebnostolárskych výrobkov,
  • výroba a montáž interiérov z dreva,
  • sušenie dreva
  • šitie a opravy odevov a konfekcie,
  • poskytovanie kaderníckych služieb,
  • služby poskytované učebným odborom hostinský.
 5. Poskytovanie zariadení, školských priestorov, telocvične iným organizáciam za úhradu.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server