Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
ZP a K VSOČZ vo VD - história

V Ústave SR je zakotvené právo každého občana slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Takými tradičnými organizáciami na Slovensku, prostredníctvom ktorých pracujúci presadzujú svoje záujmy sú odborové organizácie. Vo výrobných družstvách odborové organizácie nemáme. A nemáme ich preto, že už začiatkom 60-tich rokov došlo k dohode medzi Ústrednou radou odborov a Ústrednou radou družstiev, že pri výrobných družstvách, vtedy ešte v Československu, budú pôsobiť Komisie starostlivosti o členov. Vychádzalo sa z majetkového vzťahu k zamestnávateľovi. Člen družstva je síce zamestnancom, ale zároveň spolumajiteľom družstva. Čiže na jednej strane vystupuje ako zamestnanec a na strane druhej svojim majetkovým podielom ako zamestnávateľ. Od tohto obdobia pôsobia vo výrobných družstvách na Slovensku komisie starostlivosti o členov a zamestnancov. Ich pôsobenie podliehalo meniacim sa legislatívnym zmenám, ale samotná podstata ochrany členov a zamestnancov družstva zostala.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server