Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
ZP a K VSOČZ vo VD - postavenie podľa súčasnej legislatívy

Súčasné postavenie Komisií výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov (v malých družstvách dôverníkov) je vymedzené Zákonníkom práce č. 311/2001 v znení neskorších zákonov, posledná novela platná od 1.9.2007 č. 348/2007 Z.z., kde je v § ll odsek 2 stanovené, citujem : "v družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, je na účely tohto zákona zástupcom zamestnancov osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou". Preto pre účely Zákonníka práce posudzujeme komisie VSOČZ vo VD tak, že majú postavenie odborového orgánu družstva. Komisie v družstve zastupujú všetkých zamestnancov družstva, teda aj tých, ktorí nie sú členmi družstva, odporúčame preto družstvám, aby si títo ich zamestnanci vykonali doplňujúce voľby do komisie, aby tak v zmysle ZP mali v nej svoje zastúpenie. Spôsob výberu a počet zástupcov zamestnancov, ktorí nie sú členmi družstva, si určí družstvo podľa svojich možností a potrieb. (Orgány družstva stanovuje § 237 zákona 513/1991 v znení neskorších zákonov v odsekoch a až d - Obchodný zákonník - do orgánov družstva môžu byť volení len členovia). Odporúčame preto, aby zvolení zástupcovia zamestnancov, ktorí nie sú členmi družstva pôsobili v KVSOČZ družstva ako čestní členovia. Pôsobenie komisie v družstve odporúčame aj z toho dôvodu, že v posledných rokoch klesá počet členov a naopak zvyšuje sa počet zamestnancov v družstvách. V zmysle § 230 ods.2 ZP zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku!!!

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server