Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - nová výzva
Vydané 30. 03. 2009 (1225 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Sociálna implementačná agentúra - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Prioritná os 1: Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Rámcová aktivita 1: Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov

Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (č. Schéma ŠP - 2/2009)

Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v súlade s ustanovením § 2 Obchodného zákonníka, alebo v súlade so Živnostenským zákonom, a to konkrétne:
  • stredné podniky – s počtom zamestnancov od 50 a menej ako 250 osôb, pričom ročná výška obratu nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 43 miliónov EUR (definícia je prevzatá z odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov );
  • veľké podniky – s počtom zamestnancov od 250 osôb, pričom ročná výška obratu presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná bilančná hodnota presahuje 43 mil. EUR.
Pomoc je adresovaná výhradne cieľovým skupinám, ktoré majú počas trvania ich účasti na realizovaných aktivitách miesto výkonu práce v pracovnej zmluve výlučne v rámci územia cieľa Konvergencia (Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický samosprávny kraj), pričom žiadateľom môže byť subjekt registrovaný a pôsobiaci na území celej Slovenskej republiky.

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), konkrétne formou refundácie uhradených nákladov.

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 3. 2009        Dátum uzávierky: 3. 6. 2009


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.sia.gov.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server