Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * OP Životné prostredie - nové výzvy
Vydané 12. 02. 2009 (1037 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 11. 2. 2009 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie:

Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  • Operačný cieľ 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
  • Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo
  • Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
  • Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
  • Operačný cieľ 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia,
  • Operačný cieľ 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny,
  • Operačný cieľ 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.enviro.gov.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server