Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Vydané 30. 06. 2009 (589 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 15. 06. 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Oprávnené aktivity:

1. hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení,

2. hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie,


Oprávnení prijímatelia: Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu MSP v znení tejto výzvy. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.


V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich pod Cieľ Konvergencia. Uvedené zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).


Bližšie informácie sú zverejnené na linke: http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-podopatrenie-111/130333s( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.economy.gov.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server