Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

15 najčítanejších článkov

Rozsah a štruktúra podnikateľského zámeru (20675x, 30.11.2006, Václav Majerník)

Nová právna úprava úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch (19602x, 16.04.2009, Žaneta Bistáková)

Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe – praktické kroky (19432x, 04.09.2007, Žaneta Bistáková)

Prehľad chránených dielní v členských družstvách CPS (15612x, 08.10.2007, Václav Majerník)

Zákon o minimálnej mzde (11213x, 04.02.2008, Mária Pažítková)

Zmluvná pokuta ako zabezpečovací inštitút (10211x, 02.06.2009, Žaneta Bistáková)

Nové CPV kódy platné od 15. 9. 2008 (10127x, 19.01.2009, Elena Najšelová)

Zákonná povinnosť právnických osôb vykonať premenu menovitej hodnoty vkladov do imania zo slovenskej meny na eurá – zápisom do obchodného registra (10047x, 21.04.2009, Žaneta Bistáková)

Informácia o novele zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. (8744x, 06.06.2008, Mária Pažítková)

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP - KaHR – 13SP - 100 (8360x, 21.12.2010, Zuzana Cáková)

Novela Zákona o službách v zamestnanosti od 1.5.2013 (7035x, 03.05.2013, Mgr. Zatkalíková Monika)

Zmeny v zákone o obchodnom registri, účinné od 1. 8. 2007 (5869x, 28.08.2007, Žaneta Bistáková)

Práca pre zdravotne postihnutých - čo družstvá, čo štát (5371x, 15.02.2006, Daniel Pavel)

Európske družstvo (SCE) (4741x, 14.03.2007, Žaneta Bistáková)

Novela zákona o Obchodnom registri (4704x, 22.01.2007, Žaneta Bistáková)

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server