Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
Rada VSOČZ - poslanie

Postavenie a pôsobnosť R VSOČZ stanovuje § 19 Stanov COOP PRODUKT SLOVENSKO, schválených na 21. Valnom zhromaždení COOP PRODUKT SLOVENSKO dňa 30. októbra 2008 :
1. R VSOČZ je osobitným orgánom CPS. Predsedu, podpredsedu a ďalších členov RVSOČZ v počte najmenej 5 členov volí konferencia predsedov komisií a dôverníkov VSOČZ členských družstiev CPS.
2. Činnosť R VSOČZ upravuje Štatút R VSOČZ, schválený Valným zhromaždením CPS.
3. Rada najmä:
a) vyjadruje sa k návrhom a stanoviskám, ktoré CPS predkladá ústredným orgánom štátnej správy v rámci tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov a ich zmien, ako aj k zásadným opatreniam upravujúcim oprávnené záujmy členov a zamestnancov členských družstiev CPS v pracovnej, mzdovej, zdravotnej a sociálnej oblasti,
b) zaujíma stanoviská k návrhom orgánov CPS prijímaných v oblasti výchov, starostlivosti o členov a zamestnancov členských družstiev CPS,
c) predkladá orgánom CPS návrhy pre činnosť v oblasti výchovy, starostlivosti o členov a zamestnancov členských družstiev CPS,
d) vykonáva poradenskú činnosť pre K VSOČZ a dôverníkov VSOČZ členských družstiev CPS a reprezentuje ich záujmy,
e) obhajuje a presadzuje záujmy členov a zamestnancov v oblasti - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ďalej záujmy pracovné, mzdové, výrobné, zdravotné, hygienické, sociálne, kultúrne, rekreačné, športové a ekologické.
Ako z uvedeného vyplýva R VSOČZ zastrešuje práve prácu komisií a dôverníkov starostlivosti o členov a zamestnancov v členských družstvách CPS.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server