Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Výzva z OP KaHR – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách
Vydané 05. 06. 2009 (1117 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

MH SR vyhlásilo 25.5.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rastPrioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Cieľ pomoci:

  • zvýšiť zapojenie podnikov Slovenskej republiky do medzinárodnej deľby práce,

  • stimulovať podniky k internacionalizácii svojej činnosti,

  • zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb,

  • zlepšiť pozíciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v obchodnej konfrontácii ich produkcie na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch,

  • zvýšiť úroveň prezentačných aktivít podnikov Slovenskej republiky na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi v krajinách EÚ,

  • rozvinúť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zlepšenia informatizácie slovenských podnikateľských subjektov v medzinárodnej dimenzii.

Oprávnení prijímatelia

  • mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)

  • veľkí podnikatelia (ktorí nezamestnávajú viac ako 500 zamestnancov)

Intenzita pomoci

Pomoc je poskytnutá iba prijímateľom so sídlom v regiónoch patriacich pod Cieľ Konvergencia

  • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj) - do 50% z celkových oprávnených výdavkov na projekt

  • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj okrem Bratislavského kraja) – do 40% z celkových oprávnených výdavkov na projekt


Priloha 1: Výzva

Priloha 2: Schéma

Bližšie informácie nájdete na www.sario.sk( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Počet komentárov: 416 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.sario.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server