Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
Untitled Document
Informácia o CPS

     COOP PRODUKT SLOVENSKO je otvoreným záujmovým združením právnických osôb združujúcim výrobné družstvá a iné družstva založeným za účelom:
  • presadzovania a podpory záujmov členských družstiev a ich členov pri riešení spoločných družstevných záležitostí,
  • zastupovania záujmov členských družstiev vo vzťahu k štátnym, vládnym orgánom, mimovládnym organizáciám, záujmovým združeniam v republikových a zahraničných družstevných orgánoch a organizáciách,
  • účasti na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení dotýkajúcich sa družstevníctva,
  • podpory vzájomnej pomoci a spolupráce členských družstiev,
  • rozvoja humanitných myšlienok a cieľov v činnosti družstevníctva s osobitným zreteľom na družstvá zamestnávajúce zdravotne postihnutých občanov,
  • vytvára podmienky v spolupráci s ostatnými družstevnými zväzmi na vznik, spoluprácu a svojpomoc všetkých typov družstiev.
     COOP PRODUKT SLOVENSKO realizuje najmä:
  • financovanie osobitných potrieb výrobných družstiev invalidov a individuálnou formou pomáha členom a zamestnancom družstiev pri ťažkých životných situáciách,
  • metodicky pomáha a usmerňuje členské družstvá v právnej, legislatívnej a ekonomickej oblasti a podporuje vzdelávanie svojich členov v týchto oblastiach
  • vykonáva poradenskú činnosť pri zakladaní družstiev,
  • vytvára a spravuje majetok združenia a fondy , ktoré slúžia na úhradu nákladov na činnosť združenia, na úverovanie členských družstiev a na rozvoj výrobného družstevníctva.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server