Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Výzva z OP KaHR – Energetika
Vydané 05. 06. 2009 (580 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 4. mája 2009 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Prioritná os 2. - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci v rámci tejto výzvy je podpora rekonštrukcie objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva

Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.

V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich pod Cieľ Konvergencia : Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo príjímateľa.

Priloha 1: Výzva

Priloha 2: Schéma

Bližšie informácie sú na : www.sea.gov.sk
( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Počet komentárov: 14 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.sea.gov.sk )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server