Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2010)
COOP Produkt Slovensko Vás pozýva na školenie „DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY“. Školenie sa uskutoční:

dňa 20.apríla 2010 o 9.30 hod.

vo veľkej zasadačke CPS, Mliekarenská 10, Bratislava 2, na 6. poschodí č.608

Operačný program Bratislavský kraj – nové výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo dňa 25. 3. 2010 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

Konzultačný deň s obchodnou radkyňou z Bieloruska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Bielorusku organizuje v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network Konzultačný deň s obchodnou radkyňou z Bieloruska.

Seminár: Perspektívy a možnosti podnikania v Rumunsku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so spoločnosťou Accace, k.s. organizuje dňa 24. mája 2010 odborný seminár Perspektívy a možnosti podnikania v Rumunsku.

Perspektívy podnikania v Afrike - Podnikanie v Angole, Keni a Líbyi
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 27. mája 2010 5. vedecko-podnikateľskú konferenciu Perspektívy podnikania v Afrike. Podnikanie v Angole, Keni a Líbyi

Súťaž pre podnikateľov „Národná cena produktivity“
(Zuzana Cáková, Informácie, 07.04.2010)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Národná cena produktivity“.
Súťaž sa uskutoční vo dvoch kategóriách:
1. Malý a stredný podnik
2. Veľký podnik

AUTOSALÓN, BRATISLAVA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 06.04.2010)
INCHEBA Expo Bratislava bude v termíne 13. - 18.4. 2010 dejiskom jubilejnej 20. výstavy automobilov AUTOSALON. Najdôležitejšia automobilová udalosť roka prinesie na ploche 38 000 m² ponuku 127 vystavovateľov, pričom okrem samotných automobilov návštevníci nájdu aj rôzne doplnky, bezpečnostné a navigačné systémy a servisnú techniku. Lákadlom autosalónov bývajú novinky. V nadchádzajúcom ročníku 31 prihlásených značiek avizovalo 62 slovenských výstavných premiér.

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR–111SP–1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.04.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 29. marca 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP .

Konferencia: Perspektívy podnikania v Číne - pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na čínsky trh
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 21. septembra 2010 (utorok) 6. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou Perspektívy podnikania v Číne

Konferencia: Podpora spolupráce maďarských a slovenských podnikateľov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Theodore Puskas Foundation a ITD Hungary Zrt. Organizujú II. medzinárodnú konferenciu Podpora spolupráce maďarských a slovenských malých a stredných podnikateľov, ktorá sa uskutoční v rámci projektu Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce MSP.

Dátum a miesto:
20. apríla 2010, Hotel Devín, Riečna 4, 811 04 Bratislava


Investičné fórum, Zahreb
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)

Chorvátska agentúra na podporu obchodu a investícií (APIU) v spolupráci s Ministerstvom financií Chorvátskej republiky, Ministerstvom hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky, Ministerstvom turizmu Chorvátskej republiky, Chorvátskou hospodárskou komorou a Chorvátskou turistickou spoločnosťou organizujú Investičné fórum, ktoré sa bude konať v Záhrebe pri príležitosti ročného zhromaždenia Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) dňa 13. mája 2010 (vo štvrtok) v hoteli Westin.


FOR INDUSTRY 2010 9. medzinárodný veľtrh strojárenských technológií Praha
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.03.2010)
V Pražskom veľtržnom areály Letňany sa v termíne od 30. 3. 2010 do 1. 4. 2010 budú konať veľtrhy : FOR INDUSTRY, FOR WASTE a FOR LOGISTIC , ktoré úzko prepojujú spolu súvisiace obory strojárenstva, odpadového hospodárstva, a logistiky. 3 dni budú plné sprievodných programov : odborné semináre, workshopy, firemné prezentácie, diskusné fóra, panelové diskusie atď. Bližšie informácie nájdete na : www.forindustry.cz.

Spustenie helpdesku pre MSP v oblasti štandardizácie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.03.2010)
Európska Komisia pre Štandardizáciu (CEN) v spolupráci s Európskou Komisiou pre Elektrotechnickú Štandardizáciu (CENELEC) spustili helpdesk pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý na požiadanie poskytne poradenstvo a informácie na podporu Európskych MSP v oblasti štandardizácie.

Kontaktný a prezentačný seminár o službách a produktoch pre skvalitnenie podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.03.2010)

Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje 26. 3. 2010 bezplatný kontaktný a prezentačný seminár o službách a produktoch pre skvalitnenie podnikania na výstavisku EXPO CENTER, a.s. Trenčín - pavilón č. 4, Protokol.


Perspektívy a možnosti podnikania v Českej republike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.03.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so spoločnosťou Accace, k.s. organizuje odborný seminár Perspektívy a možnosti podnikania v Českej republike.

CONECO 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.03.2010)

V termíne od 23. 3. 2010 do 27. 3. 2010 sa v Incheba Expo Bratislava koná 31. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO.


Strojársky kontraktačný veľtrh BIEMH 2010, BILBAO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.03.2010)
SOPK v spolupráci s firmou CMB Creativ ponúka možnosť účasti a prezentácie Vašej firmy na 26. ročníku strojárskeho kontraktačného veľtrhu BIEHM 2010 v Bilbao, Španielsko ( www.biemh.com ), v dňoch 30. 5. - 4. 6. 2010. Slovenská republika je prioritný partner pre Španielsko.

Prezentačno-podnikateľská misia na Krétu
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.03.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva Slovenskej republiky so sídlom v Aténach pripravujú "Prezentačno-podnikateľskú misiu na Krétu" v dňoch 18. - 20. mája 2010.


Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.03.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a BIC Bratislava spol. s r.o. organizujú dňa 27.5. 2010 v priestoroch Výstaviska AGROKOMPLEX Nitra medzinárodné podujatie

„Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010“,


Možnosti dodávok tovarov a služieb pre medzinárodné organizácie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.03.2010)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky organizuje pre slovenských podnikateľov seminár o možnostiach dodávok tovarov a služieb pre medzinárodné organizácie v systéme OSN, Európskej únie a NATO.

Dátum a miesto konania: 25. marca 2010, Kongresová sála MZV, Hlboká 2, Bratislava


Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.03.2010)
Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Automobilový klaster Vienna Region v rámci Programu cezhraničnej spolupráce AT-SR sú riešiteľmi projektu AC Centrope, organizujú vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikateľskej verejnosti.

NÁBYTOK A BÝVANIE
(Zuzana Cáková, Výstavy, 05.03.2010)
V dňoch 9. 3. 2010 až 14. 3. 2010 sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre 20. ročník veľtrhu Nábytok a bývanie, ktorý predstaví súčasný moderný svetový dizajn, prezentovaný poprednými európskymi dizajnérmi a výrobcami.

Medzinárodná družstevná výstava ICA EXPO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 05.03.2010)
V dňoch 8. 12. 2010 –10. 12. 2010 sa v Bangalore, hlavnom meste juhoindického štátu Karnataka, bude konať druhý ročník medzinárodnej družstevnej výstavy ICA EXPO 2010.

Perspektívy podnikania v Afrike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.03.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje 27. mája 2010 v Bratislave 5. vedecko-podnikateľskú konferenciu.

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP- KaHR – 21SP – 0901
(Zuzana Cáková, Informácie, 05.03.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21SP – 0901.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP - KaHR – 111SP – 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001.

INDUSTRY EXPO, C.S.I.L., CARPLAST
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.02.2010)
V termíne 3. 3. 2010 - 5. 3. 2010 sa uskutoční na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava trojica veľtrhov zameraných na prezentáciu vedy, nových technológií a komponentov pre priemysel.

Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí na colné suspenzie a colné kvóty
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.02.2010)
V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a Európskou komisiou (EK) budú platiť od 1. januára 2011.

Seminár k výzve - Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.02.2010)
Termín a miesto konania semináru: 10. 3. 2010, Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála Banská Bystrica

INOVATÍVNY ČIN ROKA
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.02.2010)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 5. februára 2010 tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2009“.

PONUKA NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
(Ing. Alena Gírethová, Informácie, 08.02.2010)

COOP PRODUKT SLOVENSKO (CPS) a členské družstvá združené v CPS ponúkajú na prenájom kancelárske, skladové a výrobné priestory. Bližšia špecifikácia nehnuteľností sa nachádza v rubrike NEHNUTEĽNOSTI.


Pozvánka na školenie
(Zuzana Vrbinská, Školenia a semináre, 05.02.2010)
COOP Produkt Slovensko organizuje pre členské družstvá CPS školenie „DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2009“.

Školenie sa uskutoční: dňa 24. februára 2010 o 9.30 hod.

vo veľkej zasadačke
CPS, Mliekarenská 10, Bratislava 2, na 6. poschodí č.608

Predpokladané ukončenie je o cca 14, 00 hod.
Lektor školenia: Ing. Nataša Luknárová, Daňové riaditeľstvo SR Bratislava

Informácie: e-mail: mmagulova@cpscoop.sk, tel.: – 02/58241302.

Usmernenie č. 1 k výzve - KaHR–21SP–0901
(Zuzana Cáková, Informácie, 01.02.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, vydalo dňa 27. januára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR–21SP–0901.

UPOZORNENIE - Zmena termínu konania veľtrhu
(Zuzana Cáková, Informácie, 01.02.2010)
Termín konania veľtrhu INDUSTRY EXPO/C.S.I.L./CARplast sa s ohľadom na jeho zakomponovanie do súboru výstavy MOTOCYKEL posúva na nový termín 3. 3. 2010 - 5. 3. 2010.

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – nová výzva
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 01.02.2010)
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – nová výzva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 25. januára 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

SEMINÁR : Ako hľadať partnerov v EÚ a prístup na trhy tretích krajín
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.01.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Colnou správou SR organizuje odborný seminár Ako hľadať partnerov v EÚ a prístup na trhy tretích krajín. Seminár sa bude konať 23. februára 2010 v Bratislave v priestoroch Hotela Medium na Tomašikovej 34.

Rok 2012 vyhlásený za Medzinárodný rok družstiev
(Helena Cápová, Informácie, 15.01.2010)

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na svojom 64. rokovaní vyhlásilo rok 2012 za Medzinárodný rok družstiev. Hlavným zámerom je vyzdvihnúť prínos družstiev do sociálno- ekonomického rozvoja. Prijatím uznesenia č. 64/136 dňa 18.decembra 2009 zhromaždenie vzalo na vedomie, že družstvá majú vplyv na znižovanie chudoby, tvorbu pracovných miest a sociálne začleňovanie.


VIA BONA SLOVAKIA ZA ROK 2009
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.01.2010)
Nadácia Pontis prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2009. Cieľom ocenenia je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu.

Informačné zdroje o možnostiach účasti podnikateľských subjektov na rozvojovej pomoci
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.01.2010)
Medzinárodné organizácie každoročne vypisujú stovky projektov, na ktorých sa môžu zúčastňovať aj slovenskí podnikatelia, či už ako hlavní dodávatelia alebo ako subdodávatelia.

Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.01.2010)
V týchto dňoch sa rozbieha nová iniciatíva na podporu spolupráce slovenských a maďarských firiem a spustení web stránky www.SME-HUSK.eu, kde môžete nájsť informácie o podujatiach, novinkách a tiež katalóg maďarských firiem a technológií.

Verejný portál ITMS
(Zuzana Cáková, Informácie, 13.01.2010)
Od 1. 1. 2010 vzniká na základe platného Systému riadenia ŠF a KF prijímateľom povinnosť predkladať žiadosti o platbu prostredníctvom portálu ITMS. Od tohto dátumu je možné žiadosti o platbu na SO/RO predkladať iba prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ je povinný žiadosť o platbu vypracovať prostredníctvom portálu ITMS, odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu, následne vytlačiť formulár odoslanej verzie žiadosti o platbu, podpísať tento formulár a zaslať ho na riadiaci orgán.
Priloha: Rámcový popis práce pri vytváraní a odosielaní žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS

Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.01.2010)
V súvislosti s projektom „Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov“ organizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) v spolupráci s maďarskými partnermi prvú medzinárodnú konferenciu v Budapešti. Konferencia sa uskutoční dňa 4.2.2010 v hoteli Benczúr a je bezplatná.

Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EU
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.01.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR seminár Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ, ktorý sa uskutoční dňa 10. februára 2010 v Bratislave v priestoroch MH SR. Účasť na seminári, ktorý je určený slovenským malým a stredným podnikateľom, je bezplatná.

Kúzlo vianočnej atmosféry na vianočných trhoch CPS
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.12.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO už tradične v predvianočnom období pripravilo vianočnú prezentáciu činnosti slovenských a českých výrobných družstiev, s možnosťou priameho predaja družstevných výrobkov. Aj tento rok sa výrobné družstvá 10. decembra 2009 stretli v zasadačke na 6 poschodí a vo vstupných priestoroch CPS so svojimi stálymi, ale aj novými zákazníkmi.

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-13DM-0901
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.12.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch


O Z N A M - Celozávodná dovolenka COOP PRODUKT SLOVENSKO
(Anna Holá, Informácie, 17.12.2009)
Oznamujeme všetkým členským družstvám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 28.12.2009 do 5.1.2010 celozávodná dovolenka. Pre Vaše potreby Vám budú pracovníci CPS k dispozícii od 7. januára 2010.

Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok.

Pripravované podujatia organizované NADSME v roku 2010
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.12.2009)
Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ

Perspektívy podnikania v strednej Ázii: Podnikanie v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a Uzbekistane

Pripravované podujatia organizované agentúrou SARIO v roku 2010
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.12.2009)
OBCHODNÉ STRATÉGIE NA ZAHRANIČNÝCH TRHOCH - Strategické varianty zabezpečenia rastu.

BUSINESS PROTOKOL A ZAHRANIČNÝ PARTNER - Základné pravidlá business protokolu a získanie profesionality v spoločenskom chovaní.

Kooperačné podujatie CHEMIKA 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.12.2009)
V dňoch 21. - 22. januára 2010 v Poľsku na Szczecin Internationa Fair

Nová výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.12.2009)
Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server