Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – nová výzva
Vydané 01. 02. 2010 (870 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – nová výzva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 25. januára 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektovDo podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „zmluva o NFP“) sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.

V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich pod CieľKonvergencia. Uvedené zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Pre stanovenie oprávnenosti žiadateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo žiadateľa.


Výzva

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 26. apríla 2010.( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Počet komentárov: 1961 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.opkahr.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server