Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

BYT a STAVBA – NÁBYTOK
(marketing, Výstavy, 28.09.2004)
V dňoch 19. – 21. 10. 2004 sa uskutoční v Žiline v Športovej hale na Bôriku výstava BYT a STAVBA, NÁBYTOK.

Svetový deň normalizácie – 14. október 2004
(marketing, Informácie, 27.09.2004)
Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie sa uskutoční v dňoch 13. – 14. 10. 2004 18. odborný seminár venovaný téme : „Normy spájajú svet“.

Delegácia kórejských podnikateľov na Slovensku
(marketing, Informácie, 27.09.2004)
Kórejská organizácia Small Business Corporation (SBC) a kórejské Ministerstvo pre zahraničné záležitosti a obchod v spolupráci s Euro info centrom (EIC) pri Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravujú stretnutie kórejských a slovenských malých a stredných podnikov. Kórejská delegácia na ceste po strednej Európe s cieľom podporiť spoluprácu v priemysle, obchode, pri zakladaní spoločných podnikov a transfere technológií v malom a strednom podnikaní navštívi 15. októbra aj Slovenskú republiku.

Z rokovania Predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 23.09.2004)
Dňa 16. septembra 2004 sa uskutočnilo 23. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev vo VDI Rozkvet v Banskej Bystrici.

INTERMÓDA 2004 – možnosť sa ešte prihlásiť na výstavu
(marketing, Výstavy, 13.09.2004)
V dňoch 23. – 25. 9. 2004 sa v priestoroch Výstavného a kongresového centra Incheba Bratislava bude konať 3. Medzinárodná výstava módy, textilu a odievania INTERMODA.

COOPEXPO 2004
(marketing, Výstavy, 02.09.2004)
V dňoch 19. – 24. 8. 2004 sa konala na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre 11. medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO 2004, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 družstevných vystavovateľov, vrátane zahraničných vystavovateľov z Česka a Poľska.

STYL,KABO – jesenná časť
(marketing, Výstavy, 02.09.2004)
V dňoch 24. – 26. 8. 2004 sa uskutočnil na brnenskom výstavisku 24. medzinárodný veľtrh módy, koženého a obuvníckeho priemyslu STYL, KABO Brno. Ide o vrcholnú prezentáciu tohto odvetvia v Čechách, ktorá sa konala po prvýkrát od tohtoročného májového rozšírenia Európskej únie. Na tomto veľtrhu, ktorý zaznamenal nárast počtu vystavovateľov aj nárast počtu zúčastnených krajín, sa prezentovali aj tri slovenské výrobné družstvá AVANA Stupava, ODETA Michalovce a VZOR Zvolen, ktoré predstavili svoje nové kolekcie na jar - leto 2005.

GEMER EXPO – možnosti nadviazania spolupráce
(marketing, Výstavy, 02.09.2004)
V dňoch 23. – 25. 9. 2004 sa bude konať 2. ročník kontraktačno-predajnej výstavy v Rimavskej Sobote. Jedná sa o kontraktačné stretnutie slovenských a maďarských výrobcov v rámci Euroregiónu Slaná-Rimava, na ktorom môžeme vidieť typické regionálne výrobky.
Ak sa chcete zúčastniť na tejto výstave, kontaktujte firmu:
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o.
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4424 748
e-mail:svt@svtsn.sk
www.svtsn.sk

ĽUBOVŇAKONTAKT
(marketing, Výstavy, 02.09.2004)
V dňoch 23. – 26. 9. 2004 sa bude konať 4. ročník kontraktačno-predajnej výstavy ĽUBOVŇAKONTAKT v Starej Ľubovni. Ide o regionálnu výstavu s medzinárodnou účasťou so zameraním na stavebníctvo, nábytok a bytové doplnky, služby, záhradnú a drobnú architektúru a ľudovo-umelecké výrobky.
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na tomto podujatí kontaktujte sa na adrese:
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o.
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4424 748
e-mail:svt@svtsn.sk
www.svtsn.sk

INTERMEDIA 2004
(marketing, Výstavy, 29.07.2004)
V dňoch 28.9 – 1. 10. 2004 sa v priestoroch Výstavného a kongresového centra Incheba Bratislava bude konať 10. Medzinárodný veľtrh marketingovej komunikácie, médií a darčekových predmetov INTERMEDIA 2004.

COOPEXPO 2004 - pokyny pre vystavovateľov
(marketing, Výstavy, 29.07.2004)
V záujme zabezpečenia plynulej organizácie montáže a demontáže spoločných expozícií výrobných družstiev a zväzu i samotného priebehu akcie COOPEXPO 2004, ktorá sa koná v čase od 19. 8. 2004 do 24. 8. 2004 spolu s Medzinárodným poľnohospodárskym a potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX 2004 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX-u Nitra denne od 9.00 h do 18.00 h, dňa 24. 8. 2004 od 9.00 h do 16.00 h, je potrebné sa riadiť nasledujúcimi pokynmi a informáciami.

IKK 2004 Norimberg
(marketing, Výstavy, 27.07.2004)
Vo veľtržnom centre v Norimbergu sa bude konať v dňoch 13. – 15. 10. 2004 25. jubilejný ročník Medzinárodného veľtrhu chladenia, klimatizácie a vetrania.

POZVÁNKA na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(marketing, Informácie, 27.07.2004)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 61. augustové celoslovenské putovné kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru.

Ekonomická efektivita a sociálne podnikanie
(ozvav, Informácie, 24.07.2004)
V dňoch 27. - 29. októbra 2004 organizuje CECOP (Európska konfederácia výrobných a sociálnych družstiev a participatívnych podnikov) v spolupráci s Národným kontrolným zväzom výrobných družstiev v Poľsku druhú konferenciu o sociálnej ekonómii v krajinách strednej a východnej Európy. Konferencia sa bude konať v poľskom Krakove, pod záštitou Poľskej vlády a Európskej komisie.

COOPEXPO 2004 - Módna prehliadka pre textilné VD
(marketing, Výstavy, 22.07.2004)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje aj v tomto roku módne prehliadky ako sprievodnú akciu Medzinárodného družstevného veľtrhu COOPEXPO 2004.

Možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu KAPOS EXPO 2004
(marketing, Výstavy, 22.07.2004)
V dňoch 2. – 5. septembra 2004 sa bude konať v maďarskom meste KAPOSVÁR XIII. Medzinárodný veľtrh KAPOS EXPO 2004 so zameraním na stavebný priemysel, nábytok, domácnosť a bývanie – bytový textil a doplnky, svietidlá atď.

Ponuky vzdelávacích aktivít SZVD v druhom polroku 2004
(ozvav, Školenia a semináre, 21.07.2004)
Odbor zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD pripravil na druhý polrok 2004 tieto kurzy:

Z rokovania Predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 20.07.2004)
Dňa 30.júna 2004 uskutočnilo sa 22. zasadnutie Predstavenstva SZVD. V informácii predsedu Ing. Daniel Pavel informoval o aktivitách zväzu od posledného valného zhromaždenia. Bola prerokovaná účasť poľských, českých a moravských výrobných družstiev na pripravovanej výstave COOPEXPO 2004 v Nitre, riešenie splátok úverov s problémovými družstvami, ako aj riešenie problémov súvisiacich s vyradením SOU SZVD Nové Zámky zo siete škôl. Predstavenstvo bolo informované o výsledkoch rokovania valného zhromaždenia COOP Únia Praha a v súvislosti s kandidátkou do nových orgánov tejto organizácie bol za člena kontrolnej komisie odporučený Ing. Pavol Kvasnica, člen predstavenstva zväzu a predseda VD Kovodružstvo Bratislava.

Semináre o možnostiach čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
(marketing, Školenia a semináre, 01.07.2004)
SARIO v spolupráci s NARMSP a SEA, pripravila na mesiace júl - august 2004 informačné semináre o možnostiach čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre súkromný sektor v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby.

Textilné kontraktačné dni v Pardubiciach
(marketing, Informácie, 24.06.2004)
Zväz českých a moravských výrobných družstiev organizuje tradičné kontraktačné dni v Pardubiciach, v hoteli Labe pre výrobné družstvá, ktoré vyrábajú vrchné pletené ošatenie, konfekciu, odevy pre šport a voľný čas, galantériu a módne doplnky. Kontraktačné dni sa konajú najbližšie v termíne 29. – 30. 9. 2004.

INTERSHOE 2004 jeseň
(marketing, Výstavy, 07.06.2004)
V dňoch 7. – 9. 9. 2004 sa bude konať XXIV. ročník medzinárodného kontraktačného veľtrhu obuvi a koženého tovaru INTERSHOE 2004 – jeseň, ktorý sa uskutoční v Parku kultúry a oddychu v Bratislave.

Základné informácie pre účasť výrobných družstiev na výstave COOPEXPO 2004
(marketing, Výstavy, 07.06.2004)
AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, usporiadateľ a organizátor veľtrhu AGROKOMPLEX 2004, súčasťou ktorého je i 11. Medzinárodná družstevná kontraktačno – predajná výstava COOPEXPO 2004, poslal výrobným družstvám záväznú prihlášku s termínom podania 31. 3. 2004. Výstava sa uskutoční v pavilóne M3 v dňoch 19. 8. – 24. 8. 2004.

Výzvy na predkladanie projektov
(marketing, Podpora podnikania, 03.06.2004)
Slovenská energetická agentúra vypísala výzvy pre Sektorový operačný program Priemysel a služby, priorita 1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu.

Informácia z 21. zasadnutia Predstavenstva SZVD konaného 27. mája 2004
(office, Informácie, 01.06.2004)
Deň pred konaním Valného zhromaždenia SZVD v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo 21. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev, ktoré najväčšiu pozornosť venovalo organizačnej a obsahovej príprave 16. Valného zhromaždenia SZVD.

STYL, KABO Brno – jesenná časť
(marketing, Výstavy, 18.05.2004)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje v spolupráci s SČMVD spoločnú účasť výrobných družstiev ako vystavovateľov na medzinárodnom veľtrhu módy STYL, KABO Brno, ktorý sa bude konať v dňoch 24. – 26. 8. 2004 na brnenskom výstavisku.

Bližšie podmienky účasti Vám radi poskytneme na tel č. 02/58 241 221, 58 241 222 alebo na adrese enajselova@szvd.sk. V prípade záujmu o účasť na tomto veľtrhu vyplňte prihlášku a zašlite ju na adresu marketing@szvd.sk. Termín podania prihlášok je do 28. 5. 2004.

TRENČÍN MESTO MÓDY – jesenná časť
(marketing, Výstavy, 18.05.2004)
V dňoch 7. – 9. 9. sa bude konať v Trenčíne 37. ročník medzinárodného veľtrhu módy a odievania TRENČÍN MESTO MÓDY – jesenná časť. Sprievodnými akciami budú odborné semináre, módne prehliadky, Fórum trendov, súťaž „ Zlatá Fatima“, „TOP TREND“ a súťaž „Módny tvorca roka 2004“. Dni 7. a 8. 9. sú vyhradené pre odbornú verejnosť.

Bližšie informácie o podmienkach účasti Vám radi poskytneme na tel. č. 02/58 241 221 - p. Najšelová. Ak máte záujem zúčastniť sa na tomto veľtrhu zašlite obratom vyplnenú prihlášku na adresu marketing@szvd.sk alebo na č. faxu 02/53 412 395. Uzávierka prihlášok je 28. 6. 2004.

Vzdelávací program pre obchodných manažérov členských družstiev
(ozvav, Školenia a semináre, 06.05.2004)
V rámci možnosti využitia prostriedkov z povstupových fondov pre Slovensko SZVD v spolupráci s agentúrou J & T pripravuje projekt zameraný na tréningové vzdelávacie programy šité na mieru obchodných manažérov členských družstiev.

Nová kategorizácia podnikov
(marketing, Informácie, 26.04.2004)
Európska komisia mení od 1. januára 2005 triedenie malých a stredných podnikov, čo musia vziať do úvahy aj inštitúcie na Slovensku. Zvyšujú sa tak šance podnikov na získavanie peňazí zo štátnych a štrukturálnych fondov na podporu malého a stredného podnikania.

Informácia z 20. zasadnutia Predstavenstva SZVD konaného dňa 21. 4. 2004
(office, Informácie, 26.04.2004)
Dňa 21. 4. 2004 sa uskutočnilo 20. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev. Rokovanie viedol predseda SZVD Ing. Daniel Pavel za účasti predsedu Kontrolnej komisie Ing. Dušana Vinčura. V úvode rokovania si členovia predstavenstva minútou ticha uctili pamiatku úmrtia Ing. Igora Hanoka, bývalého člena Predstavenstva SZVD.

Textilné kontrakty
(marketing, Informácie, 14.04.2004)
Svaz českých a moravských výrobných družstev organizuje dňa 8. 6. 2004 textilné obchodné kontrakty v Českých Budejoviciach pre výrobcov a obchodníkov vrchného pleteného ošatenia, konfekcie, športového oblečenia, spodného prádla, galantérie a módnych doplnkov.

Podnik a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike v období vstupu do Európskej únie
(ozvav, Informácie, 06.04.2004)
V dňoch 13. - 14. mája 2004 sa v školiacom stredisku Ústavu jazykovej a odbornej prípravy UK v Modre-Harmónii bude konať vedecká konferencia „Podnik a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike v období vstupu do Európskej únie". Konferencia, na realizácii ktorej sa podieľajú Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikovohospodárska Ekonomickej univerzity v Bratislave, si kladie za cieľ prezentovať výsledky výskumu učiteľov Katedry podnikovohospodárskej a hľadať námety na nové výskumné projekty. V účastníckom poplatku vo výške 1 600 Sk je zahrnuté vydanie zborníka, strava a občerstvenie, ubytovanie a náklady na organizačno-technické zabezpečenie. Účastnícky poplatok bez ubytovania činí 1 350 Sk.
V prípade záujmu o účasť sa obráťte na Sekretariát Katedry podnikovohospodárskej, tel. 02/672 95 570, fax: 02/624 12 205, e-mail: pechova@dec.euba.sk

Ponuka na autobusový zájazd do Francúzska
(ozvav, Informácie, 31.03.2004)
V dňoch 14. a 15. mája 2004 sa konajú vo francúzskom meste NANTES zasadnutia Valného zhromaždenia Francúzskej konfederácie výrobných družstiev a Valného zhromaždenia Európskej konfederácie výrobných družstiev (CECOP).

Zabezpečenie pohľadávok v tuzemsku a v medzinárodnom obchode
(ozvav, Školenia a semináre, 30.03.2004)
AZZZ SR organizuje seminár 29. – 30. apríla 2004, na ktorom budú poskytnuté komplexné informácie o možnostiach optimalizácie riešení platobných a dodacích podmienok pri kúpe surovín potrebných na výrobu, zabezpečovanie úspešného predaja produkcie v rámci tuzemska a exportu do zahraničia. Podrobnejšie informácie o seminári, záväzná prihláška www.azzz.sk.

Konferencia na tému Európa - vstup voľný. Štrukturálne fondy a kohézny fond
(ozvav, Školenia a semináre, 30.03.2004)
Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike a Európske informačné centrum pri delegácii EÚ v SR organizujú konferenciu : Európa - vstup voľný - Štrukturálne fondy a kohézny fond.

Košický kraj 31. 3. 2004 od 8.30 v hoteli Slovan, Hlavná 1, Košice

Bratislavský kraj 6. 4. 2004 od 9.00 v Kongresovej sále hotela Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Vstup na konferenciu je voľný. Podrobnejšie informácie sú na www.europa.sk. Konferencia je určená konečným prijímateľom podpory zo štrukturálnych fondov.

INTERMODA 2004
(marketing, Výstavy, 30.03.2004)
V dňoch 23. – 25. 9. 2004 sa bude konať v Bratislave na výstavisku INCHEBA 3. medzinárodná výstava módy, textilu a odievania INTERMODA už tradične súbežne s výstavou INTERBEAUTY.

Portál Európskej únie už aj v jazyku slovenskom!
(ozvav, Informácie, 25.03.2004)
Web stránka www.europa.eu.int je prístupná vo všetkých jazykoch kandidátskych krajín. Niektoré z hlavných dokumentov EÚ si môžete stiahnuť z tejto adresy: www.europa.eu.int/eur-lex/en/accession.html.

TRENČÍN MESTO MÓDY
(marketing, Výstavy, 22.03.2004)
V dňoch 10. – 12. 3. 2004 otvoril svoje brány 37. medzinárodný veľtrh módy a odievania TRENČÍN MESTO MÓDY jar 2004. Pod záštitou Slovenského zväzu výrobných družstiev vystavovali štyri výrobné družstvá: AVANA Stupava, ODETA Michalovce, VZORODEV Topoľčany a VZORODEV Žilina. Družstvá prezentovali svoje najnovšie kolekcie nielen pre sezónu jar-leto 2004 ale už pre obdobie jeseň-zima 2004/2005.

INTERSHOE
(marketing, Výstavy, 22.03.2004)
Vo výstavnom areáli Parku kultúry a oddychu sa v dňoch 3. – 5. 3. konal XXIII. ročník medzinárodného kontraktačného veľtrhu obuvi a koženého tovaru INTERSHOE jar 2004. Slovenské výrobné družstvá zastupovali ĎUMBIER Liptovský Mikuláš a ODETA Michalovce. Gestorom výstavy je Zväz obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu, ktorý každoročne udeľuje cenu ZLATÉ KOPÝTKO za najlepšie exponáty veľtrhu. V kategórii dámskych kabeliek získalo hlavnú cenu ZLATÉ KOPÝTKO výrobné družstvo ĎUMBIER Liptovský Mikuláš. Srdečne blahoželáme!

STYL, KABO
(marketing, Výstavy, 22.03.2004)
V dňoch 17. – 19. 2. 2004 sa uskutočnil na brnenskom výstavisku 23. medzinárodný veľtrh módy, koženého a obuvníckeho priemyslu STYL,KABO jar 2004. Ide o vrcholnú prezentáciu tohto odvetvia v Čechách. Na ploche 16 000 m2 sa prezentovalo takmer 800 domácich i zahraničných vystavovateľov. Na tomto veľtrhu sa zúčastnili aj dve slovenské výrobné družstvá AVANA Stupava a VZOR Zvolen, ktoré predstavili nové kolekcie na jar-leto 2004.

Obchodovanie v EÚ po 1. máji 2004
(marketing, Informácie, 22.03.2004)
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa pre nás stanú záväznými aj jej predpisy v oblasti colnej politiky, t.j. predovšetkým colný sadzobník EÚ a ďalšie súvisiace nariadenia Rady Európskej únie. Tieto predpisy sú záväzné v celom rozsahu a priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch EÚ.

Možnosť nadviazať kontakty v Portugalsku
(marketing, Informácie, 22.03.2004)
Pod spoločným názvom „SLOVAKIA IN" sa uskutočnia v dňoch 5. – 8. mája 2004 v mestách Porto a Lisabon akcie zamerané na podporu bilaterálnych obchodno- ekonomických vzťahov, kooperácie a skúseností Portugalska v oblasti čerpania eurofondov.

Školenie k Zákonu o dani z pridanej hodnoty
(ozvav, Školenia a semináre, 18.03.2004)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje v termínoch 16. 4. 2004 v Bratislave a 18. 5. 2004 v Žiline školenie k "Zákonu o dani z pridanej hodnoty", ktorý bude platiť od 1. 5. 2004.

Výzva na predkladanie projektov
(marketing, Podpora podnikania, 12.03.2004)
Schémy na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov.

Seminár "Legislatíva EU v oblasti bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti výrobcov"
(marketing, Informácie, 26.02.2004)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácii o technickej pomoci TAIEX pri DG pre rozšírenie Európskej komisie v Bruseli organizuje Seminár "Legislatíva EU v oblasti bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti výrobcov".

Výzva na predkladanie projektov v rámci Schémy na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (Schéma pomoci de-minimis DM-00
(marketing, Podpora podnikania, 26.02.2004)
Ministerstvo hospodárstva SR je poskytovateľ pomoci a vyhlasovateľ výzvy, ktorá je zameraná na úsporu energie v zásobovaní teplom bytových domov a bytov, využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, úspora energie v priemyselnom sektore, úspora energie v službách (okrem financií a bankovníctva). Bližšie informácie o výzve nájdete na www.sea.gov.sk/Titulna_strana/vyzva.pdf.
Žiadosti sa predkladajú na príslušnú regionálnu pobočku Slovenskej energetickej agentúry (BA, TN, BB, KE). Termín predloženia žiadosti do 30. apríla 2004. Žiadosť nájdete na adrese www.sea.gov.sk/Titulna_strana/ziadost.pdf
Ďalšie podrobnejšie informácie nájdete na www.sea.gov.sk viď "Schéma de-minimis aktuálne".

Z predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 18.02.2004)
Dňa 12. februára 2004 sa uskutočnilo 19. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev. Rokovalo za účasti predsedu Kontrolnej komisie SZVD.

Výzva na predkladanie projektov pre operačný program Základná infraštruktúra - priorita 3
(marketing, Podpora podnikania, 16.02.2004)
Pre operačný program Základná infraštruktúra boli vyhlásené výzvy na predkladanie projektov. Výzva platí pre prioritu č. 3 Lokálna infraštruktúra a pre 4 podopatrenia, z ktorých zaujímavé pre SOU je podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Možnosť nadviazať kontakty v Japonsku
(marketing, Výstavy, 28.01.2004)
V dňoch 1. - 4. mája 2004 sa bude konať v Osake medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru INTEX FESTA 2004. Vystavovatelia budú prezentovať sklo, keramiku, hračky, darčekové predmety, ľudovoumelecké výrobky, domáce potreby a pod.

Medzinárodný družstevný veľtrh v Pekingu
(marketing, Výstavy, 23.01.2004)
V dňoch 26. - 28. 4. 2004 sa uskutoční v Národnom poľnohospodárskom výstavnom centre v Pekingu Medzinárodný družstevný veľtrh. Je to najväčší veľtrh tohto typu, ktorý sa koná v Číne, na ktorom sa zúčastní približne 1 500 obchodných partnerov z domova i zo zahraničia.

Z predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 17.12.2003)
Dňa 27. novembra 2003 sa uskutočnilo 18. zasadanie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev. Rokovalo za účasti prizvaných členov Kontrolnej komisie SZVD, predsedov komisií predstavenstva a predsedu Rady VSOČZ SZVD.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server