Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výzva na predkladanie projektov pre operačný program Základná infraštruktúra - priorita 3
Vydané 16. 02. 2004 (840 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Pre operačný program Základná infraštruktúra boli vyhlásené výzvy na predkladanie projektov. Výzva platí pre prioritu č. 3 Lokálna infraštruktúra a pre 4 podopatrenia, z ktorých zaujímavé pre SOU je podopatrenie 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Dané podopatrenie je zamerané na zlepšenie infraštruktúry škôl, najmä na obnovu a rekonštrukciu existujúcich budov a na prístavbu objektov (tam kde je to vhodné) na zvýšenie ich štandardu a technologického zabezpečenia s ohľadom na zvýšenie kvality vyučovania v regiónoch. Celkovým cieľom, ktorý pri projekte musí byť dosiahnutý je najmä zvýšenie miery zapojenia žiakov a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, napr. Rómov. Bližšie informácie o danej výzve a podmienkach nájdete na adrese www.build.gov.sk/www/opzi/vyzvaOPZI.doc. Projekty prijíma Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) buď doporučenou poštou alebo osobne na ministerstvo v pracovných dňoch pondelok až štvrtok v čase od 9.00 do 15.00. Žiadateľ obdrží písomné potvrdenie o prijatí projektu (žiadosti). Termín odovzdania projektu je 1. marec 2004 do 15.00. Žiadosť nájdete na adrese www.build.gov.sk/index.php?sekcia=opzi/vyzva pod dokumentáciou 3.1.1.


( Celý článok | Autor: marketing | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server