Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Rozsah a štruktúra podnikateľského zámeru
Vydané 30. 11. 2006 (20684 x čítané) | Rubrika - VDI, chránené dielne

Rozsah a štruktúra podnikateľského zámeru, určené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, vo väzbe na § 56 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 44/2004, ktorou sa vykonáva ustanovenie § 69 ods. 2 uvedeného zákona, v znení neskorších predpisov

 1. Rozsah podnikateľského zámeru je
  • pre fyzické osoby maximálne 5 strán
  • pre právnické osoby maximálne 10 strán


 2. Štruktúra podnikateľského zámeru

  1. Údaje o žiadateľovi
   Právnická osoba – organizačná schéma, popis doterajších výsledkov
   Fyzická osoba - profesný životopis, údaje o absolvovaní školy, priebeh zamestnaní, schopnosti, zručnosti, absolvovanie kurzov, stáží...


  2. Charakteristika zámeru
   Predmet podnikateľskej činnosti, opis produktu činnosti, služieb..


  3. Postup realizácie zámeru
   Základná myšlienka podnikateľského zámeru a časový realizačný plán


  4. Miesto realizácie zámeru
   Kde sa bude podnikateľský zámer realizovať, priestorové zabezpečenie, údaje o nebytových priestoroch, nájomné vzťahy a pod., technické a organizačné zabezpečenie realizácie zámeru.


  5. Marketingové informácie
   Informácie o trhu v lokalite, odhad rozsahu produkcie podnikateľskej činnosti, reklama, konkurencia, marketingové ciele, partneri.


  6. Slabé a silné stránky zámeru


  7. Finančná prognóza
   Celková finančná prognóza projektu a priebeh finančného toku minimálne 2 – 3 roky, predpokladané náklady a výnosy, vlastný vklad z celkového financovania, iné zdroje financovania (prílohou je súvaha a výsledovka, resp. výkaz príjmov a výdavkov)


  8. Doplňujúce údaje
   (Informácie, ktoré zvyšujú dôveryhodnosť zámeru, napr. zmluvy o budúcej zmluve, certifikáty, osvedčenia, pripravené cenníky a pod.)


  9. Kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

   • Predpokladané celkové náklady na zriadenie pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti - uviesť konkrétne predpokladané náklady po jednotlivých položkách.
   • Predpokladané preukázané dodatočné náklady - uviesť konkrétne predpokladané náklady po jednotlivých položkách (uveďte v prípade poskytovania príspevku formou pomoci de minimis).
   • Predpokladané preukázané dodatočné náklady, ktoré sú dodatočné k tým, ktoré by príjemca mal v prípade, keby zamestnal zamestnancov, ktorí nie sú občanmi so zdravotným postihnutím - uviesť konkrétne predpokladané náklady po jednotlivých položkách, aby bolo zrejmé, že sú to dodatočné náklady na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (Uveďte v prípade poskytovania príspevku formou štátnej pomoci na podporu zamestnanosti).


( Celý článok | Autor: Václav Majerník | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server