Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 417 nájdených)

Ekonomická konferencia „Cirkulárna ekonomika – od teórie k praxi“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.11.2021)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila 2. ročník ekonomickej konferencie „Cirkulárna ekonomika – od teórie k praxi“, ktorá sa bude konať online dňa 11. novembra 2021 od 11.00 h. Podujatie je organizované v spolupráci s Nadáciou na podporu ekológie a vzdelávania a Národným výborom Medzinárodnej obchodnej komory Slovensko.

Virtuálna konferencia - Slovinsko krajina nekonečného potenciálu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.11.2021)
SPIRIT Slovenia (verejná agentúra na podporu podnikania, internacionalizácie, zahraničných investícií a technológií) a Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravili virtuálnu konferenciu „Slovinsko: krajina nekonečného potenciálu,“ ktorá sa bude konať dňa 10. novembra 2021 o 10.00 hod.

Slovenská kooperačná burza 2021 - online
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.03.2021)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje v dňoch 25.5. až 26.5.2021 na platforme SARIO BUSINESS LINK podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (SKB).

Obchodné príležitosti na Nemeckom trhu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2021)
V rámci série teritoriálnych webinárov agentúra SARIO pripravila v dňoch 18. marca a 19. marca 2021 so začiatkom od 10:00 bezplatný webinár o perspektívach a exportných príležitostiach v Nemecku, vrátane možnosti individuálnych online konzultácií s ekonomickými diplomatmi sídliacimi v Berlíne a Mníchove a konzultantmi Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

Možnosť prezentácie slovenských výrobkov v Číne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2021)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii s obchodu (SARIO) v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Šanghaji dáva do pozornosti slovenským spoločnostiam možnosť vystavovať svoje produkty v Číne, v Slovenskom prezentačnom stánku.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.06.2020)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na medzinárodné matchmakingové podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020. Podujatie ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je moderovaná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a štátu.

Obchodovanie s Ruskou federáciou v podmienkach pandémie COVID-19
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.05.2020)
Agentúra SARIO oorganizuje dňa 14. mája o 10:00 bezplatný webinár "Obchodovanie s Ruskou federáciou v podmienkach pandémie COVID-19". Témou webinára budú aktuálne podmienky a možnosti zahraničného obchodu či odporúčania ohľadom úspešného nadviazania obchodných kontaktov v Rusku.

Slovensko-portugalské obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.02.2020)
Agentúra SARIO, odbor Národný projekt, v spolupráci s odborom Zahraničného obchodu pripravili Slovensko-portugalské obchodné fórum, ktoré sa bude konať dňa 25. marca v bratislavských priestoroch SARIO (Trnavská cesta 100) pri príležitosti návštevy predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT v Slovenskej republike.

Konzultačný deň Írsko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2020)
Bratislavská Regionálna pobočka SOPK pripravila dňa 20.3.2020 stretnutie s vedúcim obchodného oddelenia na ZÚ SR v Dubline, pánom Branislavom Pochabom v rámci konzultačného dňa Írsko. Dozviete sa o možnostiach podnikania, presadenia sa na danom trhu, zapojenie sa do tendrov, perspektívy trhu

Podnikateľská misia do Grécka
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2020)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje podnikateľskú misiu do Grécka (Atény), ktorá sa uskutoční v dňoch 30. 03. – 02. 04. 2020. Misia je pripravovaná v spolupráci s Gréckou podnikateľskou federáciou SEV a Zastupiteľským úradom SR v Aténach.

Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2020)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje 9. až 13. 11. 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Petrohradu, Ruská federácia.

Národné stánky SR na zahraničných veľtrhoch a výstavách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2020)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je od roku 2017 realizátorom Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie na podporu slovenských malých a stredných spoločností so sídlom mimo Bratislavského kraja pri ich exportných aktivitách.

Slovensko na EXPO Dubaj 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.12.2019)
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 214 z 9. mája 2018 odsúhlasila oficiálnu účasť Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Hlavnou témou Expo Dubaj 2020 je 'Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti' ako symbol inovácie a progresu. V nadväznosti na hlavnú myšlienku boli vytvorené tri podtémy 'Príležitosť', 'Mobilita' a 'Udržateľnosť'.

AI IN MANUFACTURING Vienna - Brno - Bratislava - Linz
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.10.2019)
AI in Manufacturing (Viedeň – Brno – Bratislava – Linz) predstavuje podujatie zamerané na networking medzi vývojármi artificial intelligence riešení a výrobnými spoločnosťami, ktoré chcú inovovať svoje produkty, služby či procesy. Príďte spoznať svojich budúcich partnerov z Rakúska, Českej republiky a Slovenska a nadviažte s nimi cezhraničnú spoluprácu!

Slovensko-ruské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2019)
SARIO pripravila Slovensko-ruské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra v priestoroch SARIO na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Podujatie sa koná pri príležitosti návštevy delegácie z Permského kraja, RF, v Slovenskej republike.

Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila v spolupráci s Rakúskou hospodárskou komorou, Advantage Austria a Slovenským plastikárskym klastrom "Rakúsko-slovenskú kooperačnú burzu strojárskeho a plastikárskeho priemyslu" a B2B, ktorá sa bude konať dňa 29. októbra 2019 v hoteli Luna v Žiari nad Hronom. Je určené pre firmy zo sektorov: strojársky, plastikársky.

7. poľský Kongres podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva na 7. poľský Kongres podnikania, ktorý organizuje Poľská agentúra pre podnikanie v dňoch 24-25. októbra 2019 v meste Olsztyn.Kongres je zostavený z cca 30 diskusných panelov, ktoré sa budú zaoberať najdôležitejšími otázkami súvisiacimi s ekonomickým a sociálnym rozvojom, ako sú napríklad export, medzinárodná politika, územná expanzia, silné inovácie, synergia medzi vedou a podnikaním, podnikanie, priemysel 4.0., transfer a komercializácia poznatkov a ochrana priemyselného vlastníctva, medicína, priemysel špičkových technológií, moderné obchodné služby, ako aj obnoviteľné zdroje energie.

Konferencia o budúcnosti EÚ za účasti Petra Pellegriniho, predsedu vlády SR a Václava Klausa, exprezidenta ČR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Inštitútom Václava Klausa pripravila konferenciu „Budúcnosť Európskej únie a postavenie Českej a Slovenskej republiky“, ktorá sa bude konať 6. novembra 2019 (streda) od 09.30 h. v hoteli Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 2, v Bratislave.

Konzultačný deň BIELORUSKO
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
SOPK, Bratislava pripravila Konzultačný deň s ekonomickým diplomatom v Minsku pánom Marošom Mitríkom. Dňa: 15.11.2019 u nás v Bratislavskej RK SOPK, od 9,00 hodine. Každá firma bude mať pridelený čas svojej konzultácie.

Konzultačný deň SRBSKO - možnosti podnikania a investovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
SOPK, Bratislava pripravila Konzultačný deň s ekonomickom diplomatkou pani Helena Zengő. Dňa: 29.10.2019 u nás v Bratislavskej RK SOPK, od 9,00 hodine. Každá firma bude mať pridelený čas svojej konzultácie.

Podnikateľská misia na China International Import Expo
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dáva do pozornosti možnosť sprevádzať pána Richarda Rašiho, podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, počas jeho oficiálnej zahraničnej pracovnej cesty v Shanghai a Pekingu. Dátum: 03 - 11 november 2019. Miesto: Shanghai, Peking.

Podnikateľská misia - Nemecko- Sársko- Saarbrucken
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Žilinská SOPK organizuje B2B rokovania s predstaviteľmi firiem v priemyselnej oblasti Sárska ležiacej v juhozápadnej časti Nemecka a vďaka bezprostrednej blízkosti hranice s Francúzskom aj v regiónoch Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, v meste Metz. Termín konania : 22. - 25. október 2019.

Kooperačná Rakúsko - Slovenská burza strojárenského a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila ôsmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov. Tie sú organizované v časovom harmonograme v dvadsaťminútových intervaloch. V rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu ponuku, či dozvedieť sa viac o ich obchodno-kooperačnom záujme o Slovensko.

Indicko–slovenské podnikateľské fórum 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 27. septembra 2019 podnikateľské fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Indie

Podnikateľská misia do Nemecka v rámci veľtrhu Anuga 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti potravinárskeho a gastronomického sektora na podnikateľskú misiu do Nemecka v rámci svetového veľtrhu Anuga.

Podnikanie s Taiwanom: Bližšie ako si myslíte
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Slovak Business Agency, Taipejská reprezentačná kancelária, Taiwanská rada pre rozvoj zahraničného obchodu (TAITRA) pripravili bezplatné medzinárodné podnikateľské podujatie so zameraním na obchodnú spoluprácu. Termín konania : 17. októbra 2019 od 9:00 do 17:00 Miesto: Hotel Raddison Blu Carlton (Harmony Hall), Bratislava. Oficiálny jazyk: angličtina.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.08.2019)
Slovenská kooperačná burza Bratislava sa bude konať 24. októbra 2019 (štvrtok) v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Ide o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ktoré už 13 rokov spája prostredníctvom bilaterálnych rozhovorov slovenských a zahraničných podnikateľov.

Pozvánka na seminár o obchodovaní s Ruskou federáciou
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.07.2019)
Dňa 25. 9. 2019 sa uskutoční na MZVaEZ SR, Bratislava, Hlboká cesta 2 v kongresovej sále Odborný seminár, ktorý organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave.

Podnikateľská misia do Charkova, Ukrajina
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.07.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ Kyjev organizuje 24.9.2019 podnikateľskú misiu na Ukrajinu do mesta Charkov.

Slovensko–chorvátske podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.05.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pre slovenských podnikateľov podnikateľské fórum a B2B rokovania s partnermi z Chorvátskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 12. júna 2019 v Austria Trend Hoteli Bratislava (konferenčné priestory 1. poschodie).

Free Market Road Show
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.04.2019)
Dňa 10. apríla sa uskutoční Free Market Road Show, v hoteli Devín, Bratislava. Nosnou témou konferencie je „Európa na rázcestí – Znovuobjavenie slobody 30 rokov po páde Berlínskeho múru“ Konferencia bude pozostávať z 2 panelov a účasť na nej je bezplatná. Potrebná je však registrácia : https://www.eventbrite.com/e/free-market-road-show-2019-bratislava-tickets-58995897317.

Podnikateľské fórum V4 a Rakúsko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ,pripravila medzinárodné podnikateľské fórum krajín V4 a Rakúska. Cieľová skupina: Malé a stredné podniky (MSP) zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť slovenským a zahraničným podnikateľom z krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česká republika) a Rakúska nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy. Podujatie sa uskutoční dňa 30.4.2019 vo Vigľaši ( Grand Vigľaš )

Najväčší svetový veľtrh v kovopriemysle EMO Hanover 2019 a b2b
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Pozývame Vás na kooperačné podujatie počas EMO Hannover, ktoré je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov ponúka možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových dodávateľov, odberateľov a partnerov pre rôzne druhy spolupráce. Termín konania: 16. - 20. septembra 2019. Hlavné zameranie veľtrhu: obrábacie stroje, výrobné systémy, automatizované toky materiálov, výpočtová technika, priemyselná elektronika a príslušenstvo.

Biznis raňajky na tému "eKASA"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosť AXENTA s.r.o. pozývajú firmy dňa 26. apríla 2019 od 09.00 h. na biznis raňajky na tému "eKASA" Vstup na podujatie je bezplatný. Bližšie informácie : sopkrkbl@sopk.sk

Kooperačné podujatie TECHNOLOGY FORUM 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva firmy na kooperačné podujatie TECHNOLOGY FORUM 2019, ktoré sa bude konať 15. apríla 2019 v Thessalonikách, Grécku. Podujatie je spojené s Technologickým fórom orientovaným na viaceré sektory.

ČESKO-SLOVENSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.04.2019)
SOPK Žilina a Veľvyslanectvo Českej republiky v SR v spolupráci s MPO ČR, RHK Brno, KHK Moravskoslezského, KHK Zlínskeho a KHK Olomouckého kraja pripravili ČESKO - SLOVENSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM - B2B ROKOVANIA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FIRIEM. Termín: 9. apríl 2019. Miesto: Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina

Ningbo Economic & Trade Cooperation Meeting
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 01.04.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci s mestom Ningbo, Vás pripravili podujatie Slovakia - Ningbo Economic & Trade Cooperation Meeting, ktoré sa bude konať dna 9.apríla 2019 od 9:00 v hoteli Devín v Bratislave. Podujatie je zamerané na možnosti nadviazania a rozšírenia spolupráce s čínskymi spoločnosťami.

Podnikateľská misia z Drážďan a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Dňa 20. marca 2019 sa od 16.00 h. v Rivers clube, Tyršovo nábrežie 12, Bratislava uskutoční stretnutie a bilaterálne rokovania s nemeckou obchodnou delegáciou z Drážďan. Účasť na podujatí je bezplatná.

Konzultačný deň Ukrajina
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2019 od 10.00 hod v priestoroch Bratislavskej RK na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny presný čas Vašej individuálnej konzultácie Vám bude včas oznámený po zaslaní písomnej prihlášky a vypracovaní časového harmonogramu.

Podnikateľská misia do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne október 2019 podnikateľskú misiu do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia.

Podnikateľská misia do Moskvy spojená s návštevou environmentálneho veľtrhu WasteTech
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 4. – 6. júna 2019 podnikateľskú misiu do Moskvy, RF, spojenú s návštevou environmentálneho fóra WasteTech.

Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 17. – 20. september 2019 podnikateľskú misiu do Minsku, Bielorusko, spojenú s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom.

Slovenská kooperačná burza Nitra 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)pripravila kooperačné podujatie zo série podujatí SARIO BUSINESS LINK - Slovenská kooperačná burza NITRA 2019, ktoré sa bude konať dňa 22. mája 2019 v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre, v rámci 26. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Stretnutie s námestníkom ministra zahraničných veci Kazaššskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2019)
Dňa 5. februára 2019 pripravilo SARIO stretnutie s Romanom Vasilenkom, námestníkom ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky, ktoré sa uskutoční v priestoroch SARIO na Trnavskej ceste 100 v Bratislave.

Podnikateľská misia do Rakúska – Viedeň 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si pripravila pre slovenských podnikateľov podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.

Podnikateľská misia do Monaka a Nice
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje podnikateľskú misiu do južného Francúzska a Monaka, ktorá sa uskutoční v dňoch 04. - 08. marca 2019. Misia je pripravovaná v spolupráci s OPK Monako, Monaco Economic Board, OPK Nice a Zastupiteľským úradom SR v Paríži.

Podnikateľská misia do Gruzínska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.12.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v novembri 2019 zorganizovať podnikateľskú misiu do Tbilisi, Gruzínsko.

Podnikateľská misia z Dánska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.12.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 25. januára 2019 biznis fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Dánska

Stretnutie s honorárnymi konzulmi SR v zahraničí
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina a MZVaEZ SR si Vás dovoľujú pozvať na STRETNUTIE S HONORÁRNYMI KONZULMI SR V ZAHRANIČÍ, ktoré sa uskutoční 24.10.2018 o 14:45 - 17:00 hod. v Chateau Gbeľany, Hlavná 140, Gbeľany.

Slovenské exportné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva slovenských podnikateľov na Slovenské exportné fórum 2018. Druhý ročník fóra prinesie na jedno miesto 100 honorárnych konzulov pôsobiacich celosvetovo s cieľom podporiť slovenskú hospodársku diplomaciu v zahraničí.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server