Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 369 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |
Konzultačný deň Austrália
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.07.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s obchodno-ekonomickým oddelením Slovenského veľvyslanectva v Austrálii, konkrétne s obchodným diplomatom pánom Ing. Dušanom Horniakom pripravili Konzultačný deň Austrália, ktorý sa koná dňa 4.8.2011 v čase od 11:00 hod do 13:00 hod. v Bratislavskej regionálnej komore SOPK. Každá firma bude mať možnosť individuálnej konzultácie po dobu tridsiatich minút . Kontakt : Ing. Ivana Kondášová, Tel. :+421-2- 48291 247

Seminár o zodpovednom podnikaní
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.07.2011)
Seminár je určený malým a stredným podnikateľom na Slovensku. Obsahom seminára bude základné vysvetlenie, čo to je zodpovedné podnikanie, aké sú jeho výhody a ako môže napomôcť firmám lepšie a efektívnejšie podnikať. Na školení si vypočujete príbehy úspešného a zodpovedného podnikania Všetci účastníci dostanú zdarma praktické materiály, podľa ktorých budú môcť zlepšiť svoje podnikanie.

Seminár "Pôvod tovaru"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.07.2011)
Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou Hodonín pre projekt s názvom „Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání“ pozýva na bezplatný seminár „Pôvod tovaru“, ktorý sa bude konať dňa 07. júla 2011 od 09.00 h. v zasadacej miestnosti Trnavskej regionálnej komory SOPK (3. posch., č.324) Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla). Kontakt: Trnavská regionálna komora SOPK , Ing. Stanislava Prítrská, Tel: 033/5512588, e-mail: stanislava.pritrska@sopk.sk

Financovanie podnikateľských aktivít – domáce a európske zdroje
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.06.2011)
Národná agentúra pre rozvoj MSP pripravila pre MSP bezplatný seminár „Financovanie podnikateľských aktivít“ Kde: Nové Zámky Kedy: 23. júna 2011 (štvrtok)

Slovensko-ukrajinské obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.06.2011)
Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Ukrajinskej republiky v SR sa uskutoční Slovensko-ukrajinské obchodné fórum. Predstavitelia slovenských a ukrajinských firiem budú mať možnosť individuálnych rokovaní o svojich obchodných alebo kooperačných zámeroch. Na podujatí vystúpi aj pán Ivan Gašparovič, prezident SR a pán Viktor Janukovič, prezident Ukrajinskej republiky.

Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.06.2011)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) a EurActiv.sk pripravili seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“ „Inovačný informačný seminár“. Seminár sa uskutoční dňa 9.6.2011 v Galérii M.A. Bazovského, Palackého 27, 911 01 Trenčín . Účasť na seminári je bezplatná. Kontakt : Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Andrej KLIMANT, Tel: 02/ 50 24 4523, e-mail: klimant@nadsme.sk

Konzulačný deň o možnostiach vývozu do Švédska a Fínska
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 30.05.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 3. 8. 2011 od 9.00 hod. individuálne poradenstvo s obchodnou radkyňou Ing. Bezákovou o možnostiach vývozu do Švédska a Fínska. Bližšie informácie : Ing. Kondášová, 02/48291252, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk

Financovanie podnikateľských aktivít – domáce a európske zdroje
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.05.2011)
Národná agentúra pre rozvoj MSP pripravila bezplatný seminár Financovanie podnikateľských aktivít, ktorý sa uskutoční v Nových Zámkoch dňa 23. júna 2011 (štvrtok). Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie je organizované v rámci projektu Enterprise Europe Network. Kontakt: Juraj Bartakovics tel.: 02 50 24 45 15 e-mail: bartakovics@nadsme.sk

Inovačný informačný seminár : Využitie informačných systémov v inováciách a ich komercionalizácia
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.05.2011)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania a EurActiv.sk pripravili Seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“. Seminár sa uskutoční dňa 9.6.2011 v Trenčíne – miesto bude spresnené Účasť na seminári je bezplatná. Kontakt : Andrej KLIMANT, Tel: 02/ 50 24 4523, e-mail: klimant@nadsme.sk

LEGISLATÍVA V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.05.2011)
NADSME pripravila bezplatný regionálny informačný seminár : LEGISLATÍVA V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ( Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s dôrazom na zákon č. 58/2011 z 11. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Dňa 31. 05. 2011 (utorok) v Bratislave a Trnave.

Obchodné príležitosti medzi Argentínou a Slovenskou Republikou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.05.2011)
Veľvyslanectvo Argentíny vo Viedni, SARIO a BRK SOPK pripravili seminár„Obchodné príležitosti medzi Argentínou a Slovenskou Republikou“.Termín: 19.05.2011. Miesto/krajina/: Panorama Slovakia, Na Slavíne 1, Bratislava, SR. Cena: bezplatne. Organizátor: Veľvyslanectvo Argentíny vo Viedni, BRK SOPK, SARIO. Kontaktná osoba: Lenka Demovičová, Sekcia Priamych zahraničných investícií, email: demovicova@sario.sk, Tel.:0910 828 335. Jazyk oficiálnej časti: anglický. Uzávierka prihlášok: 16.5.2011

KLASIFIKÁCIA CHEMICKÝCH LÁTOK A ZMESÍ (nariadenie (ES) č. 1272/2008
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.05.2011)
Konzultačno - informačný deň sa bude konať v priestoroch Trenčianskej regionálne komory SOPK Jilemnického 2, 7.poschodie, budova NOMA, a.s. Trenčín (www.noma.sk) dňa 31. máj 2011 o 9.30 hod a je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy. Kontakt: Viera Piknová Tel.: 032/6523 834 Fax: 032/6521 023 E-mail:piknova@sopk.sk

Pozvánka na stretnutie so slovinskými podnikateľmi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.05.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe poverenia Úradu vlády Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu do Ľubľany, ktorá sa uskutoční dňa 30. mája 2011 v rámci oficiálnej návštevy premiérky Slovenskej republiky Ivety Radičovej v Slovinsku.

Seminár „Ako byť úspešný? Podnikajte zodpovedne!“
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.05.2011)
Dňa 26. mája 2011 (štvrtok) sa uskutoční seminár pre malé a stredné podniky v Nitre. Seminár bude prebiehať od 10.00 do 12.00 hod. v kongresovej miestnosti č.2, pavilón K, kongresové centrum, AGROKOMPLEX – výstavníctvo Nitra, Výstavná 4, Nitra ako súčasť 18. medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Konzultačný deň Rakúsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.05.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network - Konzultačný deň Rakúsko. Podujatie je určené samostatne zárobkovo činným osobám alebo spoločnostiam so sídlom na Slovensku, ktoré majú konkrétne otázky týkajúce sa cezhraničného poskytovania služieb a vysielania pracovníkov do Rakúska.

Konzultačný deň Česko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.05.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Bayern Handwerk International pripravila v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network dvojstranné osobné 15-20-min. stretnutia s p. Miroslavou Tomanovou, odborníčkou na cezhraničné poskytovanie služieb v Českej republike.

Kooperačné podujatie na konferencii RISE 2011 Tricontio
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.04.2011)
Sieť Enterprise Europe Network - Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov na Slovensku v spolupráci s Brnenskou regionálnou hospodárskou komorou v ČR a ďalšími partnermi (Moscow Entrepreneurs Association and Russian Technology Transfer Network in Russia) pripravili Kooperačné podujatie na konferencii RISE 2011 Tricontio.

Hlavné sektory : strojársky priemysel, kovospracujúci priemysel, elektrotechnika, priemyselné a systémové inžinierstvo.


Seminár - Podpora exportu do Ruskej federácie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2011)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Prvou Česko - Ruskou bankou, Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku, Obchodným zastúpením Ruskej federácie na Slovensku a Obchodnou a priemyselnou komorou Ruskej federácie

pozýva podnikateľov na seminár na tému: Podpora exportu do Ruskej federácie.


Pozvánka na prezentáciu príležitostí spolupráce s vybranými agentúrami NATO
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2011)
SOPK dáva do pozornosti podnikateľským subjektom podujatie pripravované Stálou delegáciou SR pri NATO v Bruseli. Cieľom podujatia je priblížiť možnosti zapojenia sa do procesov obstarávania, ako aj ďalšej spolupráce s vybranými agentúrami NATO pre slovenské podnikateľské subjekty.

Obchod a investície s Austráliou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 31.03.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Australian Trade Commission (AUSTRADE), pripravila seminár ,,Obchod a investície s Austráliou“. Seminár sa uskutoční dňa 11.4.2011 ( pondelok ) o 9,00 v priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava. (zasadacia miestnosť č. 132, 1.poschodie)

Obchodná spolupráca so Srbskom
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 31.03.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci so Srbským veľvyslanectvom v Bratislave a Slovensko-Srbskou obchodnou komorou pripravila seminár Obchodná spolupráca so Srbskom, dňa 15. 4. 2011.

Seminár: Podnikanie a zamestnanie sa v Rakúsku a Nemecku po máji 2011
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 29.03.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Bayern Handwerk International pripravila v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network seminár Podnikanie a zamestnanie sa v Rakúsku a Nemecku po máji 2011.

Šetríme peniaze a životné prostredie – Energetická efektívnosť v priemysle
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2011)
Zastúpenie siete Enterprise Europe Network – BIC Bratislava, nezisková organizácia Proventus a Ministerstvo hospodárstva SR pripravili bezplatný seminár v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla 2011 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave (Mierová 19, 827 15 Bratislava 2).

Seminár : Hongkong –spoľahlivý partner pre obchodné aktivity v Číne
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.02.2011)
Organizácia Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) a v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) pripravili seminár s praktickými informáciami pre podnikanie na ázijských trhoch. Seminár sa uskutoční dňa 10. marca 2011( štvrtok), od 9:30 v Bratislave v salóniku „London“ hotela Crowne Plaza Bratislava (Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava) Účasť na seminári je ZADARMO!

Seminár: REACH – nová chemická legislatíva EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.02.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) pripravila bezplatný regionálny informačný seminár REACH – nová chemická legislatíva EÚ dňa 23. februára 2011 (streda) v zasadacej miestnosti úradu BBSK, Námestie SNP 23, Banská Bystrica.

Marketing a propagácia firmy - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.02.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila v Žiline odborný seminár Marketing a propagácia firmy dňa 2. marca 2011 v zasadacej miestnosti Žilinskej obchodnej a priemyselnej komory, Hálková 31. Účasť na seminári je bezplatná. Účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 25. februára 2011 a zaslať na adresu: nemethova@nadsme.sk.

Slovensko - maďarská spolupráca : Seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.02.2011)
Veľvyslanectvo Maďarskej republiky, obchodná kancelária veľvyslanectva MR v SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila pre podnikateľov seminár Slovensko – Maďarská spolupráca dňa 24. februára 2011 o 11:00 hod. v priestoroch SOPK Žilina. Bližšie informácie : www.sopk.sk

Podpora inovačných aktivít v podnikoch - informačné semináre
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.02.2011)
SIEA a MH SR pripravilo pre podnikateľov informačné semináre - Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj.

SEMINÁR - OBCHOD A INVESTÍCIE S AUSTRÁLIOU
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.01.2011)
Seminár je určený slovenským investorom, ktorí majú záujem investovať v Austrálii, ako aj slovenským výrobcom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o možnostiach založenia spoločného podniku s austrálskym partnerom v oblastiach: čisté technológie a ochrana vody, obnoviteľné zdroje energie, nové a inovované výrobné technológie s vysokou pridanou hodnotou v odvetviach stavebníctva, automobilového priemyslu, ťažobného priemyslu, presného strojárstva, potravinárskych technológií, zdravotníctva a biotechnológií.


Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) a EurActiv.sk pripravili Informačný inovačný seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“ dňa 10.2.2011, Zasadacia miestnosť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP23, Banská Bystrica

Podnikateľský plán a finančné plánovanie – základ úspešného podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravila regionálny seminár Podnikateľský plán a finančné plánovanie – základ úspešného podnikania dňa 8.2.2011, Hotel INKA, Trnava na ulici Vladimíra Clementisa 13 v čase od 09.00 hod. do 14.00 hod.

Podnikanie v krajinách Európskej únie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network regionálny seminár „Podnikanie v krajinách Európskej únie“ Podujatie je určené výlučne samostatne zárobkovo činným osobám alebo spoločnostiam so sídlom na Slovensku, ktoré hľadajú jednak zahraničných obchodných a technologických partnerov, ako aj formy realizácie medzinárodnej spolupráce.

Transfer technológií na Európskom trhu a ochrana práv duševného vlastníctva
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoj MSP v spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom InQb organizuje v Bratislave bezplatný seminár "Transfer technológií na Európskom trhu a ochrana práv duševného vlastníctva" Podujatie je určené najmä malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja. Jeho cieľom je oboznámiť verejnosť o možnostiach transferu technológií a ich ochrane na vnútornom trhu EÚ. Registrovať sa, alebo získať bližšie informácie môžete prostredníctvom e-mailu na: bartakovics@nadsme.sk.

Internetový marketing – ako spropagovať Vaše podnikanie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.11.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 24. novembra 2010 o 9:00 hod v Aule Ekonomickej univerzity, Dolnozemnská cesta 1, Bratislava odborný seminár Internetový marketing – ako spropagovať Vaše podnikanie

Deň obchodných kontaktov Žilina
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2010)

Veľvyslanectvo Českej republiky v spolupráci s Asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR, Svazom českých a moravských výrobních družstev, Regionálnou obchodnou a priemyslovou komorou v Žiline a ďalšími spoluorganizátormi usporiadalo dňa 4. novembra 2010 v Žiline Deň obchodných kontaktov, ktorého cieľom bolo posilniť obchodné vzťahy menších firiem medzi Českom a Slovenskom.


NEW CONNECT - SANCA PRE ROZVOJ PODNIKANIA
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.11.2010)
V rámci projeku: SIEŤ PODNIKANIA BEZ HRANÍC ( „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.“) pripravila SOPK Žilina seminár, ktorý bude tematicky zameraný na to ako malé, stredné a iné firmy môžu prostredníctvom trhu NewConnect nájsť investora.

Podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s IB Grant Thornton Consulting, k.s. pripravila odborný seminár Podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku. Podujatie je určené záujemcom o podnikanie v Rakúsku. Jeho cieľom je oboznámiť existujúcich, začínajúcich i potenciálnych podnikateľov o možnostiach podnikania a poskytovania služieb v Rakúsku.

Výskum pre malé a stredné podniky
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2010)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja organizuje seminár na podporu zapojenia sa a využívania prostriedkov komunitárnych fondov EÚ na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

Informačný seminár k výzve 7. RP - Výskum pre malé a stredné podniky dňa 15.10.2010 (piatok) o 8:30, stredná zasadačka č. 27 - Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava


Deň obchodných kontaktov s Českou republikou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.10.2010)
Slovenska obchodná a priemyselná komora Žilina a Veľvyslanectvo Českej republiky v SR pripravili spolu s Asociáciou malých a středných podnikú a živnostíku ČR a Svazem českých a moravských výrobních družstev DEN OBCHODNÝCH KONTAKTOV S ČESKOU REPUBLIKOU, ktorý sa uskutoční 4.11.2010 od 10:00 vo veľkej zasadačke SOPK ZRK, Halkova 31, Žilina. O rokovania so slovenskými firmami prejavilo záujem 22 českých firiem Pre bližšie informácie kontaktujte : Bc. Cáková Zuzana, tel.:02/58241370, mobil: 0903/266126, e-mail: zcakova@cpscoop.sk

Stretnutie s cyperskými podnikateľmi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.09.2010)
Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Cyperskej republiky Demetrisa Christofiasa na Slovensku uskutoční sa 11.novembra (štvrtok) 2010 v Bratislave Slovensko – cyperské Podnikateľské fórum.
Váš záujem o bilaterálne rokovania s cyperskými partnermi môžete nahlásiť na e-mailovú adresu: jan.lipiansky@sopk.sk.

O podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.


PlasticForum 2010 - seminár v oblasti plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom pripravili odborný seminár PlasticForum 2010. Dňa 29.9.2010, Hotel Čingov, Smižany – Hradisko 054 11, Slovenský Raj.Účasť na seminári je bezplatná. Viac informácií: http://www.nadsme.sk/files/Pozvanka_PlasticForum_9_2010_0.pdf

Kontakt: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Andrej Klimant : klimant @nadsme.sk, tel: 02/ 502 44 523


MEDZINÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ NETWORKING FÓRUM CORKMEET V ÍRSKOM CORKU
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.09.2010)
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na medzinárodné podnikateľské networking fórum CORKMEET, ktoré sa koná v dňoch 6.-8.10.2010 v Corku. Počas 3-dňového podujatia máte možnosť zúčastniť sa dopredu naplánovaných stretnutí, obchodných mítingov, informatívnych podujatí a networking aktivít a seminárov. Tento rok sa očakáva viac ako 450 účastníkov a okolo 4 000 vopred pripravených B2b rokovaní. cork_meet_2010.pdf Sektorové zameranie: strojárstvo a stavebný priemysel, výrobný priemyseľ, poľnohospodársky priemyseľ, námorníctvo, štátny sektor, Agentúry na podporu a rozvoj, letecký priemyseľ, tlač, design, biotechnológie, farmakológia, energetika, ICT a elektronika, obnoviteľné zdroje a zelené technológie, veda, výskum, školstvo, služby pre MSP, doprava a logistika, cestovný ruch. Viac informácií poskytne Ing. Ivana Kondášová ( Fajčíková ) na čísle 02/4829 1247, email: ivana.kondasova@sopk.sk


Konzultačný deň s China IPR SME Helpdesk
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s DEVELOPMENT Solutions (China) Ltd / China IPR SME Helpdesk v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň s China IPR SME Helpdesk .Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach ochrany priemyselných práv

Seminár - INOVÁCIE A 7. RÁMCOVÝ PROGRAM -
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Trenčianska regionálna komora SOPK v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network pozývajú na seminár INOVÁCIE A 7. RÁMCOVÝ PROGRAM dňa 7. októbera 2010 (štvrtok), 10.00 hod. v priestoroch EXPO CENTRA a.s., Pod Sokolice 43, Trenčín, pavilón č.4, seminárna miestnosť na 2. poschodí. Seminár sa koná počas 16. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS 2010. Účastníci seminára obdržia voľný vstup na výstavu. Účasť na seminári je bezplatná. Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Kontakt: Viera Piknová, Trenčianska regionálna komora SOPK, tel.: 032 6529418, Fax: 032 6521023, E-mail:piknova@sopk.sk

B2B @ SASOfair - stavebné technológie, priemysel kovov a elektro
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Chorvátska Hospodárska komora v Splite v spolupráci s Centrom pre transfer technológií na Univerzite v Splite, organizujú dňa 22. októbra 2010 počas medzinárodného veľtrhu SASOfair kooperačné podujatie B2B @ SASOfair - stavebné technológie, priemysel kovov a elektro.

Konferencia a kooperačné podujatie EAST-WEST firiem z oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, investície do nehnuteľnosti, automobilový priemysel,
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Gyor-Moson Sopron v rámci siete Enterprise Europe Network pripravili Konferenciu a kooperačné podujatie o obchodnej spolupráci VÝCHOD ZÁPAD zamerané na obchodnú spoluprácu medzi firmami z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a spoločnosťami z krajín Strednej Európy Dátum: 13.-14. októbra 2010, Miesto konania Obchodná a priemyselná komora, Gyor, Maďarsko, Registračný poplatok na osobu 30 EUR , Kontakt : NARMSP, Oľga Némethová, tel.: 02/50 24 45 13, e-mail:nemethova@nadsme.sk

Seminár: Využitie biomasy na energetické účely
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Združením pre poľnohospodársku biomasu, Agrobioenergia a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Považskej Bystrici organizujú dňa 21. septembra 2010 seminár Využitie biomasy a odpadu na materiálové a energetické účely ktorý sa uskutoční v Hoteli Student, ul. Slovenských partizánov, Považská Bystrica. Účasť na seminári je bezplatná.
Seminár je určený pre podnikateľov v oblasti využitia poľnohospodárskej biomasy a, obnoviteľných zdrojov energie. Účasť je potrebné potvrdiť na prihlasovacom formulári, telefonicky, prípadne mailom najneskôr do 13. septembra 2010.

Kontakt: Oľga Némethová, tel: 02/ 5024 4513; e-mail: nemethova@nadsme.sk

Konferencia: Perspektívy podnikania v Číne - pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na čínsky trh
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania dňa 21. septembra 2010 (utorok) pozýva do Bratislavy na 6. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu na výmenu a využitie skúseností a know-how relevantných aktérov zaoberajúcich sa Čínou a tak poskytnúť malým a stredným podnikateľom, ako aj širokej verejnosti komplexné a kvalitné informácie o problémoch a príležitostiach podnikania v Číne.

Konzultačný deň Švédsko, Fínsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.08.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Štokholme organizuje v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network Konzultačný deň Švédsko, Fínsko.

Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach dovozu a vývozu slovenských tovarov a služieb z/na švédsky a fínsky trh.

Podmienky účasti:
Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie sa uskutoční dňa 26. októbra 2010 v priestoroch NARMSP na Miletičovej 23 v Bratislave v čase od 13.00 do 16.00hod. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára najneskôr do 11. októbra 2010. Po ukončení prihlasovania bude každej firme oznámený presný čas konzultácie s obchodnou radkyňou.

Kontakt: Tigran ALEKSANYAN, tel.: 02 50 24 45 15, e-mail: aleksanyan@nadsme.sk
www.nadsme.sk, www.enterprise-europe-network.sk


Konzultačný deň Slovinsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.08.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Ljubljane v rámci Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň Slovinsko

Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach dovozu a vývozu slovenských tovarov a služieb z/na slovinský trh.

Podmienky účasti:
Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie sa uskutoční dňa 5. októbra 2010 v priestoroch NARMSP na Miletičovej 23 v Bratislave v čase od 9.00 do 12.00hod. V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára najneskôr do 20. septembra 2010. Po ukončení prihlasovania bude každej firme oznámený presný čas konzultácie s obchodným radcom.

Kontakt: Tigran ALEKSANYAN, tel.: 02 50 24 45 15, e-mail: aleksanyan@nadsme.sk
www.nadsme.sk, www.enterprise-europe-network.sk


| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server