Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1568 nájdených)

Ako opraviť chybu v katastri nehnuteľností
(Mgr. Martina Nachtmannová, Informácie, 09.07.2024)
Vzhľadom na tú skutočnosť, že kataster nehnuteľností je verejný informačný systém, je nevyhnutné, aby obsahoval pravdivé a aktuálne informácie o nehnuteľnostiach a prislúchajúcich právach k nim. Nakoľko sa však jedná o obrovské množstvo informácií, je vysoko pravdepodobné, že môže obsahovať aj nesprávne údaje.

Znížená sadzba DPH 10% pre sociálne podniky
(Mgr. Zatkalíková Monika, Legislatíva, 07.07.2024)
Za podmienok definovaných zákonom č.112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov si mohli sociálne podniky na tovary a služby špecifikované zákonom uplatňovať zníženú sadzbu DPH 10 %. Uplatnenie tejto formy podpory však bolo v praxi problematické. Dôvodom bola nejasná formulácia uvedená v zákone č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, z ktorej vyplývali nejednotné názory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva financií SR demonštrované stanoviskami jednotlivých daňových úradov k žiadostiam sociálnych podnikov.

PROJEKT PRE ROZVOJ ZRUČNOSTÍ ZAMESTNANCOV
(Mgr. Zatkalíková Monika, Podpora podnikania, 07.07.2024)

Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“ je realizovaný podľa § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“), s účinnosťou od 29. apríla 2024.


PF 2024
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 21.12.2023)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 22. 12. 2023 do 7. 1. 2024 celozávodná dovolenka.

Pracovníci CPS Vám budú k dispozícii od 8. 1. 2024.

Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rokZákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
(Mgr. Zatkalíková Monika, Informácie, 10.07.2023)
V poslednom čísle výrobného družstevníctva sme Vás informovali o zmenách, ktoré mali s účinnosťou od 1. januára 2023 nastať v chránenom zamestnávaní. Ako však aj v iných oblastiach spoločenského a pracovného života, aj v procese schvaľovania zákonov došlo k turbulentným a zásadným zmenám na poslednú chvíľu. V procese schvaľovania v Národnej rade Slovenskej republiky („NR SR“) boli vznesené viaceré pozmeňujúce návrhy a tak sa novela zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) ešte na poslednú chvíľu dotvorila.

Celý článok

Novela zákona o  sociálnej ekonomike a  sociálnych podnikoch
(Mgr. Zatkalíková Monika, Informácie, 10.07.2023)
Na základe aplikačnej praxe v sociálnom podnikaní vznikla potreba novelizovať zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“). Posledná novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2023 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2023, a ktoré sa v prevažnej miere týkajú právnej úpravy rodinných podnikov.

Celý článok

Všetko dôležité o dotáciách na energie
(Mgr. Martina Nachtmannová, Informácie, 10.07.2023)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytuje dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny oprávneným žiadateľom. Žiadosť o kompenzácie môže podať každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť t.j. mikro, malé, stredné a aj veľké podniky. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov alebo služieb na trhu. Žiadosť môžu podávať aj rôzne kultúrne, občianske či iné združenia.

Celý článok

Výberové konanie na riaditeľa/ľku SSOŠ Poprad
(Mgr. Zatkalíková Monika, Informácie, 03.03.2023)
Zriaďovateľ COOP PRODUKT SLOVENSKO vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ľky SSOŠ.

Bližšie informácie: Výberové konanie

PF 2023
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 21.12.2022)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 23. 12. 2022 do 6. 1. 2023 celozávodná dovolenka. Pracovníci CPS Vám budú k dispozícii od 9. 1. 2023.

Želáme Vám príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2023


PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
(Mgr. Martina Nachtmannová, Informácie, 22.04.2022)
COOP PRODUKT SLOVENSKO ponúka na prenájom kancelárske a skladové priestory v širšom okolí centra mesta Bratislava, na Mliekárenskej ulici č. 10.

Kancelárske priestory
sa nachádzajú na 1. až 5. poschodí. Kancelárie sú od 17,00 m2, po kompletnej rekonštrukcii (plávajúca podlaha, okná, klimatizácia,...), aj v pôvodnom stave.
Cena priestorov po rekonštrukcii: 137,00 - 139,00 EUR/m2/rok aj s energiou + DPH
Cena priestorov v pôvodnom stave : 94,00 - 114,00 - 139,00 EUR/m2/rok aj s energiou + DPH

Skladové priestory od 15,00 m2 sa nachádzajú v suteréne budovy.
Cena priestorov: 66,00 EUR/m2/rok + DPH

Parkovanie je možné pred budovou. V budove je zabezpečená stála strážna služba.

Kontakt : Mgr. Martina NACHTMANNOVÁ
tel. : 02/5824 1202,0903/790 301
e-mail: poradca@cpscoop.sk

NOVINKA – PONUKA SKLADOVÝCH PRIESTOROV NA PRENÁJOM !!!
(Mgr. Martina Nachtmannová, Informácie, 09.04.2022)
COOP PRODUKT SLOVENSKO ponúka na prenájom skladové priestory v suteréne budovy na Mliekárenskej ulici č. 10 v Bratislave.

Veľkosť priestorov je od 15,80 m2 do 77,50 m2.
Cena priestorov : 66,00 EUR/m2/rok + DPH

Parkovanie je možné pred budovou. V budove je zabezpečená 24 hodinová služba.

Kontakt : Mgr. Martina NACHTMANNOVÁ
tel. : 02/5824 1202,0903/790 301
e-mail: poradca@cpscoop.sk

PONUKA NA PRENÁJOM ZASADACÍCH PRIESTOROV
(Mgr. Martina Nachtmannová, Informácie, 08.04.2022)
Ponúkame na prenájom zasadacie priestory v Bratislave v budove COOP PRODUKT SLOVENSKO na Mliekárenskej ulici č. 10.

Stiahnuť informačný leták1
Stiahnuť informačný leták2

Kontakt : Mgr. Martina NACHTMANNOVÁ
tel. : 02/5824 1202,0903/790 301
e-mail: poradca@cpscoop.sk

PF 2022
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 22.12.2021)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 23. 12. 2021 do 7. 1. 2022 celozávodná dovolenka.

Pracovníci CPS Vám budú k dispozícii od 10. 1. 2022.

Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rokEkonomická konferencia „Cirkulárna ekonomika – od teórie k praxi“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.11.2021)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila 2. ročník ekonomickej konferencie „Cirkulárna ekonomika – od teórie k praxi“, ktorá sa bude konať online dňa 11. novembra 2021 od 11.00 h. Podujatie je organizované v spolupráci s Nadáciou na podporu ekológie a vzdelávania a Národným výborom Medzinárodnej obchodnej komory Slovensko.

Virtuálna konferencia - Slovinsko krajina nekonečného potenciálu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.11.2021)
SPIRIT Slovenia (verejná agentúra na podporu podnikania, internacionalizácie, zahraničných investícií a technológií) a Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravili virtuálnu konferenciu „Slovinsko: krajina nekonečného potenciálu,“ ktorá sa bude konať dňa 10. novembra 2021 o 10.00 hod.


Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode
(Zuzana Cáková, Informácie, 21.07.2021)
Trnavská regionálna komora pripravila odborný seminár „Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 22.7. 2021 o 9:30 hod. na Trhovej 2, 917 01 Trnava, 3 posch., školiaca miestnosť č. 324. Bývalá budova Tatraskla.

Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR, WEBINÁR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.07.2021)
Slovenská obchodná priemyselná komora v spolupráci s Poradcom podnikateľa pripravila odborný seminár: Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR, WEBINÁR dňa 22. 7. 2021. Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. prinesie komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR.

Verejné obstarávanie Časť I. Hospodársky subjekt a Partner verejného sektora
(Mgr. Martina Nachtmannová, Informácie, 21.07.2021)
Ako nám naznačuje názov článku, oba tieto pojmy sú v prevažnej miere využívané v oblasti verejného obstarávania. Verejné obstarávanie je definované ako súhrn pravidiel a postupov podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Na to, aby sme bližšie pochopili proces verejného obstarávania si musíme priblížiť základné definície pojmov, ktoré sú s ním spojené

Celý článok

Vydržanie vlastníckeho práva po novom
(Mgr. Martina Nachtmannová, Informácie, 21.07.2021)
Vydržanie je nadobudnutie vlastníckeho práva k veci alebo vecného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu jeho oprávnenou držbou.

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, je predovšetkým zmena spôsobu vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva za súčasného zachovania princípu právnej istoty.

Celý článok

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov
(Mgr. Zatkalíková Monika, Informácie, 21.07.2021)
Dňa 1. januára 2021 vstúpil do účinnosti zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“). Hlavným cieľom zákona je nadviazanie na právnu úpravu dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z., ktorá bola časovo obmedzená do 31. decembra 2020 a tiež prijatie opatrení potrebných na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, ako aj na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia. Keďže pandémia COVID – 19 nie je stále na ústupe, cieľom zákonodarcu je poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach.

Celý článok

Slovenská kooperačná burza 2021 - online
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.03.2021)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje v dňoch 25.5. až 26.5.2021 na platforme SARIO BUSINESS LINK podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (SKB).

Obchodné príležitosti na Nemeckom trhu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2021)
V rámci série teritoriálnych webinárov agentúra SARIO pripravila v dňoch 18. marca a 19. marca 2021 so začiatkom od 10:00 bezplatný webinár o perspektívach a exportných príležitostiach v Nemecku, vrátane možnosti individuálnych online konzultácií s ekonomickými diplomatmi sídliacimi v Berlíne a Mníchove a konzultantmi Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory.

Možnosť prezentácie slovenských výrobkov v Číne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2021)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii s obchodu (SARIO) v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Šanghaji dáva do pozornosti slovenským spoločnostiam možnosť vystavovať svoje produkty v Číne, v Slovenskom prezentačnom stánku.

PF 2021
(Zuzana Cáková, Informácie, 22.12.2020)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 23. 12. 2020 do 6. 1. 2021 celozávodná dovolenka. Pracovníci CPS Vám budú k dispozícii od 7. 1. 2021.

Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok


Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2023 všetko najlepšie.
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 21.12.2020)


Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 23. 12. 2022 do 6. 1. 2023 celozávodná dovolenka.
Pracovníci CPS Vám budú k dispozícii od 9. 1. 2023.

Možnosti obchodnej spolupráce s Kazachstanom - webinár SARIO
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.09.2020)
Agentúra SARIO pripravila bezplatný webinár "Možnosti obchodnej spolupráce s Kazachstanom" dňa 29. septembra 2020 v čase 10:00-11:00. Témou webinára budú aktuálne podmienky a možnosti zahraničného obchodu či odporúčania ohľadom úspešného nadviazania obchodných kontaktov v Kazachstane.Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.06.2020)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na medzinárodné matchmakingové podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020. Podujatie ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je moderovaná panelová diskusia na vysokoaktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a štátu.

Obchodovanie s Ruskou federáciou v podmienkach pandémie COVID-19
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.05.2020)
Agentúra SARIO oorganizuje dňa 14. mája o 10:00 bezplatný webinár "Obchodovanie s Ruskou federáciou v podmienkach pandémie COVID-19". Témou webinára budú aktuálne podmienky a možnosti zahraničného obchodu či odporúčania ohľadom úspešného nadviazania obchodných kontaktov v Rusku.

2-dielny webinár Zvládnite LinkedIn ako profesionál
(Zuzana Cáková, Informácie, 11.05.2020)
SARIO, pripravilo pre zástupcov slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, bezplatný 2-dielny webinár Zvládnite LinkedIn ako profesionál, ktorý sa bude konať 19. a 21. mája 2020. Zaregistrovať sa môžete na www.sario.sk do 14. 5. 2020.

Slovensko-portugalské obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.02.2020)
Agentúra SARIO, odbor Národný projekt, v spolupráci s odborom Zahraničného obchodu pripravili Slovensko-portugalské obchodné fórum, ktoré sa bude konať dňa 25. marca v bratislavských priestoroch SARIO (Trnavská cesta 100) pri príležitosti návštevy predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT v Slovenskej republike.

Výzva - zniženie energetickej náročnosti - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 29.01.2020)
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja pre EŠIF pripravila dňa 5. februára 2020 (streda), o 10,00 hod. v priestoroch Agroinštitútu Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra v prednáškovej sále A2 informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Aktívna účasť na priemyselnom veľtrhu vo Viedni INTERTOOL
(Zuzana Cáková, Výstavy, 29.01.2020)
Bratislavská regionálna komora SOPK, Veľvyslanectvo SR v Viedni a SVT, s.r.o. ako realizátor expozície, Vám ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni v dňoch 12. až 15. mája 2020. Veľtrh je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky. Hlavné komoditné zameranie: obrábacia technika, výroba foriem a nástrojov, priemyslový softvér, technológie povrchových úprav, skladovacia technika, energetika a elektrotechnika, transfer priemyselných technológii, automatizačná a meracia technika, klimatizačné a chladiace zariadenia, skladovanie a logistika.

Konzultačný deň Írsko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2020)
Bratislavská Regionálna pobočka SOPK pripravila dňa 20.3.2020 stretnutie s vedúcim obchodného oddelenia na ZÚ SR v Dubline, pánom Branislavom Pochabom v rámci konzultačného dňa Írsko. Dozviete sa o možnostiach podnikania, presadenia sa na danom trhu, zapojenie sa do tendrov, perspektívy trhu

Konzultačný deň Rakúsko
(Zuzana Cáková, Informácie, 29.01.2020)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 5.3.2020 Konzultačný deň s Obchodnou radkyňou na ZÚ SR vo Viedni, pani Bronislavou Chmelovou. Cieľom sú možnosti podnikania, presadenia sa na danom trhu, zapojenie sa do tendrov, perspektívy trhu.

Konzultačný deň Macedónsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 29.01.2020)
Dňa: 28.2.2020 v Bratislavskej Regionálnej komore SOPK, od 9,00 hodine bude konať deň s Veľvyslancom SR v Skopje, pánom Henrikom Markušom konzultačný deň Macedónsko. Každá firma bude mať pridelený čas svojej konzultácie.

Podnikateľská misia do Grécka
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2020)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje podnikateľskú misiu do Grécka (Atény), ktorá sa uskutoční v dňoch 30. 03. – 02. 04. 2020. Misia je pripravovaná v spolupráci s Gréckou podnikateľskou federáciou SEV a Zastupiteľským úradom SR v Aténach.

Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2020)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje 9. až 13. 11. 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Petrohradu, Ruská federácia.

Národné stánky SR na zahraničných veľtrhoch a výstavách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2020)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je od roku 2017 realizátorom Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie na podporu slovenských malých a stredných spoločností so sídlom mimo Bratislavského kraja pri ich exportných aktivitách.

PF 2020
(Zuzana Cáková, Informácie, 18.12.2019)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 celozávodná dovolenka. Pracovníci CPS Vám budú k dispozícii od 7. 1. 2020.

Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok


Slovensko na EXPO Dubaj 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.12.2019)
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 214 z 9. mája 2018 odsúhlasila oficiálnu účasť Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Hlavnou témou Expo Dubaj 2020 je 'Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti' ako symbol inovácie a progresu. V nadväznosti na hlavnú myšlienku boli vytvorené tri podtémy 'Príležitosť', 'Mobilita' a 'Udržateľnosť'.

Aktuálna legislatíva v odpadovom hospodárstve z pohľadu podnikateľov a aktuálne zmeny
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.12.2019)
Sekcia odpadového hospodárstva pri SOPK, spoločnosť NATUR-PACK, a.s. a spoločnosť EKOS PLUS, s.r.o. pripravila odborný informačný seminár Aktuálna legislatíva v odpadovom hospodárstve z pohľadu podnikateľov a aktuálne zmeny .Seminár je zameraný na základné povinnosti podnikateľov vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom, ako aj k všeobecným povinnostiam pôvodcov odpadov. V rámci seminára budú predstavené aj plánované zmeny v 10. novele zákone o odpadoch.

AI IN MANUFACTURING Vienna - Brno - Bratislava - Linz
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.10.2019)
AI in Manufacturing (Viedeň – Brno – Bratislava – Linz) predstavuje podujatie zamerané na networking medzi vývojármi artificial intelligence riešení a výrobnými spoločnosťami, ktoré chcú inovovať svoje produkty, služby či procesy. Príďte spoznať svojich budúcich partnerov z Rakúska, Českej republiky a Slovenska a nadviažte s nimi cezhraničnú spoluprácu!

Slovensko-ruské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2019)
SARIO pripravila Slovensko-ruské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra v priestoroch SARIO na Trnavskej ceste 100 v Bratislave. Podujatie sa koná pri príležitosti návštevy delegácie z Permského kraja, RF, v Slovenskej republike.

Rakúsko-slovenská kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila v spolupráci s Rakúskou hospodárskou komorou, Advantage Austria a Slovenským plastikárskym klastrom "Rakúsko-slovenskú kooperačnú burzu strojárskeho a plastikárskeho priemyslu" a B2B, ktorá sa bude konať dňa 29. októbra 2019 v hoteli Luna v Žiari nad Hronom. Je určené pre firmy zo sektorov: strojársky, plastikársky.

7. poľský Kongres podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva na 7. poľský Kongres podnikania, ktorý organizuje Poľská agentúra pre podnikanie v dňoch 24-25. októbra 2019 v meste Olsztyn.Kongres je zostavený z cca 30 diskusných panelov, ktoré sa budú zaoberať najdôležitejšími otázkami súvisiacimi s ekonomickým a sociálnym rozvojom, ako sú napríklad export, medzinárodná politika, územná expanzia, silné inovácie, synergia medzi vedou a podnikaním, podnikanie, priemysel 4.0., transfer a komercializácia poznatkov a ochrana priemyselného vlastníctva, medicína, priemysel špičkových technológií, moderné obchodné služby, ako aj obnoviteľné zdroje energie.

Konferencia o budúcnosti EÚ za účasti Petra Pellegriniho, predsedu vlády SR a Václava Klausa, exprezidenta ČR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Inštitútom Václava Klausa pripravila konferenciu „Budúcnosť Európskej únie a postavenie Českej a Slovenskej republiky“, ktorá sa bude konať 6. novembra 2019 (streda) od 09.30 h. v hoteli Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo námestie 2, v Bratislave.

Konzultačný deň BIELORUSKO
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2019)
SOPK, Bratislava pripravila Konzultačný deň s ekonomickým diplomatom v Minsku pánom Marošom Mitríkom. Dňa: 15.11.2019 u nás v Bratislavskej RK SOPK, od 9,00 hodine. Každá firma bude mať pridelený čas svojej konzultácie.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server