Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1548 nájdených)

Valné zhromaždenie SZVD zvolané
(Jozef Jurkovič, Informácie, 08.03.2006)
Predstavenstvo SZVD na svojom zasadaní dňa 22. 2. 2006 v zmysle Článku 11, ods. 1/a, Článku 12, ods. 1 Stanov SZVD zvolalo riadne 18. zasadanie Valného zhromaždenia SZVD na deň 2. júna 2006 s týmto programom rokovania:

Pokračujú stretnutia s poľskými družstvami
(Daniel Piatnica, Informácie, 07.03.2006)
Na pozvanie predsedu ZLSP p. Janusza Paskowského uskutočnilo sa v Muszynie na slovensko-poľských hraniciach marketingovo-obchodne stretnutie predsedov slovenských a poľských družstiev. Je to pokračovanie vzájomných stretnutí medzi poľskými a slovenskými družstvami, ktoré sa začalo v máji minulého roku v Turčianskych Tepliciach, kde sa položil základ pre rozvinutie rôznych foriem spolupráce.

Seminár o podmienkach podnikania v Rakúsku
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 06.03.2006)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje dňa 27. 3. 2006 seminár : Informačný deň o podmienkach podnikania v Rakúsku, ktorý je určený firmám, ktoré plánujú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Rakúska.

Návrh na zavedenie anti-dumpingového cla pre koženú obuv z Číny a Vietnamu
(Elena Najšelová, Informácie, 06.03.2006)
Európsky komisár pre obchod Peter Mandelson odporučil na základe prešetrovania EK uloženie antidumpingového cla koženej obuvi z Číny a Vietnamu na obdobie piatich mesiacov. Dočasné clo odporučil vo výške 19,4 % pre Čínu a 16,8 % pre Vietnam. Opatrenie sa začne uplatňovať na úrovni 4%. Antidumping by mal byť platný od 7. 4. 2006. Podrobnejšie informácie.

Dotazník o bariérach zahraničného obchodu
(Elena Najšelová, Informácie, 06.03.2006)
Na stránke Ministerstva hospodárstva SR je uverejnený dotazník, prostredníctvom ktorého máte možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky, pokiaľ ste sa pri obchodovani s tretími krajinami stretli s prekážkami, ktoré bránia zahraničnému obchodu.

Amper - jednotka vašeho úspěchu!
(administrator, Výstavy, 06.03.2006)
Amper, největší veletrh v oboru elektrotechniky a elektroniky ve Střední Evropě, který se koná 4. - 7. 4. 2006 v PVA Letňany, poskytne v tomto roce prostor pro prezentaci také firmám s následujícim zaměřením: hardware, software, kancelářská a telekomunikační technika, služby elektronických komunikací, rádiová zařízení a systémy, anténní a satelitní technika, vysílací zařízení a outsourcing.

NÁBYTOK A INTERIÉR, STAVEXPO
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 27.02.2006)
V dňoch 16. – 18. 5. 2006 sa uskutoční v centre mesta v Športovej hale, Moyzesova ulica, Košice výstava zameraná nielen na nábytok a interiér, ale aj na stavebné materiály, technológie, izolačné materiály, atď. Na prihlášky poslané cez internet sú zľavy 20%! Bližšie informácie a prihlášku nájdete na www.ingfour.sk.

Ponuky SZVD na vzdelávacie podujatia v roku 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 23.02.2006)
V roku 2006 SZVD pripravuje pre členské družstvá nasledovné školenia:

Misia do Bulharska
(Elena Najšelová, Informácie, 21.02.2006)
Regionálna komora SOPK Trnava pripravila v spolupráci s obchodno-ekonomickým oddelením SR v Sofii a partnerskou obchodnou a priemyselnou komorou v Plovdive obchodnú misiu do Bulharska v dňoch 9. – 12. 5. 2006, spojenú s návštevou medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Plovdive. Podrobnejšie informácie o podmienkach účasti a program misie nájdete na www.sopktt.sk. Termín prihlášok: do 23. 2. 2006. Kontakt: 033/55 12 744

Pozvánka na seminár „Využitie databázy EÚ o prístupe na trhy tretích krajín“
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 21.02.2006)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje dňa 28. februára 2006 seminár na tému „Využitie databázy EÚ o prístupe na trhy tretích krajín“, určený slovenským vývozcom, podnikateľským zväzom a obchodným komorám.

INTERMODA Bratislava – jar 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 10.02.2006)
V dňoch 28. 2. – 2. 3. 2006 otvoria svoje brány na výstavisku INCHEBA v Bratislave 5. medzinárodný veľtrh módy a odievania INTERMODA Bratislava – jarná časť a 1. ročník výstavy LEDER MODE SLOVAKIA.

Trenčín Mesto Módy - jar 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 10.02.2006)
V dňoch 22. – 23. 2. 2006 sa bude konať na výstavisku TMM 39. ročník medzinárodného veľtrhu módy a odievania Trenčín mesto módy – jarná časť.

Výzva – rozvoj MSP región Bratislava
(Daniel Piatnica, Podpora podnikania, 06.02.2006)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2, opatrenie 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania.

Ponuka
(Mária Repáňová, Informácie, 02.02.2006)
Výrobné družstvo ELEKTROPLAST Prešov ponúka prevádzku vybavenú strojným zariadením a budovu na 0,5 hektárovom pozemku v Prakovciach na predaj alebo prenájom.
Bližšie informácie poskytne:
Elektroplast, výrobné družstvo Prešov
Jarkova ul. č. 89, 080 01 Prešov
Jozef Klimko, predseda družstva, mobil č. 0903 430 610.

Uplatňovanie smernice o stavebných výrobkoch
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 01.02.2006)
SOPK v spolupráci s TAIEX si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár "Uplatňovanie Smernice o stavebných výrobkoch", ktorý sa bude konať dňa 10. marca 2006 (piatok) v Bratislave.

Prihláška na Medzinárodnú výstavu družstevníctva
(Elena Najšelová, Výstavy, 31.01.2006)
Na základe pozvania od Svazu českých a moravských výrobních družstev pripravuje Slovenský zväz výrobných družstiev spoločnú expozíciu VD na Medzinárodnej výstave družstevníctva, ktorá sa koná v rámci veľtrhu Země živitelka v Českých Budejoviciach v termíne od 24. – 29. 8. 2006. Pôvodný termín (23. – 30. 8. 2006) bol z organizačných dôvodov pozmenený.

Ponuka na predaj
(Daniel Piatnica, Informácie, 30.01.2006)
Výrobné družstvo MLAĎ Handlová ponúka na predaj osobné auto Renault Laguna sedan, rok výroby 2001.

Odborné školenie k daňovému priznaniu za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 26.01.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá k „Daňovému priznaniu za rok 2005“.

Špeciálne úvery pre MSP z menších miest a obcí
(Elena Najšelová, Informácie, 26.01.2006)
Unibanka v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Európskou úniou prináša úver určený výlučne pre malých a stredných podnikateľov v mestách a obciach do 25 tisíc obyvateľov.

Pozvánka na seminár pre textilné a odevné VD
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje dňa 15. februára 2006 seminár k Vyhláške č. 635/2005 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou. Seminár sa bude konať na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava v zasadačke č. 20.

Podpora zakladania MSP v SR, zmeny v zdaňovaní FO, zmeny zákonov o daniach
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
NARMSP, EURO INFO CENTRE, SOPK, ECONET platform, INOVA SLOVAKIA n. o., organizujú seminár v rámci projektu „Podpora hospodárskej a podnikateľskej spolupráce prihraničných regiónov Slovensko – Rakúsko“, ktorý sa uskutoční dňa 26. 1. 2006 (štvrtok) od 9:00 – 13:00 h v priestoroch NARMSP, Záhradnícka 153, Bratislava.

Podnikateľský klub
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
NARMSP, EURO INFO CENTRE, SOPK, ECONET platform, INOVA SLOVAKIA n. o., organizujú stretnutie podnikateľov „Podnikateľský klub“, ktorý sa uskutoční dňa 7. 2. 2006 (utorok) od 17:00 – 20:30 h v priestoroch Kongresového centra Technopol, Kutlíková 17, Bratislava - Petržalka.

Textilné kontraktačné dni v Pardubiciach
(Elena Najšelová, Informácie, 18.01.2006)
Zväz českých a moravských výrobných družstiev organizuje tradičné kontraktačné dni v Pardubiciach, v hoteli Labe pre výrobné družstvá, ktoré vyrábajú vrchné pletené ošatenie, konfekciu, odevy pre šport a voľný čas, galantériu a módne doplnky.

INTERSHOE – jar 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 17.01.2006)
V dňoch 28. 2. – 2. 3. 2006 sa bude konať 27. Medzinárodný kontraktačný veľtrh obuvi a koženej galantérie INTERSHOE 2006 v priestoroch Parku kultúry a oddychu v Bratislave.

Zoznam veľtrhov a výstav na rok 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.01.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev bude aj v roku 2006 napomáhať výrobným družstvám pri prezentácii družstevníctva, pri získavaní nových obchodných partnerov a uvádzaní nových výrobkov, prác a služieb na trh na nasledujúcich výstavách a veľtrhoch doma i v zahraničí. Zoznam je iba orientačný a bude aktualizovaný podľa skutočného záujmu a potrieb družstiev.

Pravidlá poskytovania príspevkov na výstavné, kontraktačné a veľtrhové akcie
(Daniel Piatnica, Informácie, 16.01.2006)
Predstavenstvo SZVD uznesením zo dňa 8. decembra 2005 schválilo Pravidla poskytovania príspevkov na výstavné kontraktačné a veľtrhové akcie výrobných družstiev z prostriedkov SZVD v roku 2006, podľa ktorých sa bude postupovať pri poskytovaní príspevkov.

Vyhodnotenie školenia k ročnej účtovnej závierke za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 16.01.2006)
Plánované školenie k ročnej účtovnej závierke za rok 2005 sa uskutočnilo dňa 10. januára 2006 vo veľkej zasadačke Slovenského zväzu výrobných družstiev. Na školení sa zúčastnílo 39 účastníkov z 23 členských družstiev.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 16.01.2006)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 70. celoslovenské januárové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru.

Pozvánka na semináre TAIEX
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 15.12.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli pripravili dva bezplatné semináre na aktuálne témy:

Vianočné trhy SZVD v obrazoch
(Daniel Piatnica, Informácie, 15.12.2005)
Dňa 8. 12. 2005 sa konali tradičné Vianočné trhy SZVD, ktorých sa zúčastnili:

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 15.12.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá „Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2005“.

Rating MSP- Slovakia
(Elena Najšelová, Informácie, 13.12.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka novú službu, ktorou je Rating malých a stredných podnikov. Tento projekt je určený MSP s ročným obratom medzi 6 až 500 mil. korún, ktoré vedú podvojné účtovníctvo (dvojročná účtovná minulosť) a zamestnávajú do 250 zamestnancov.

Pozvánka na Vianočné trhy SZVD
(Elena Najšelová, Informácie, 22.11.2005)
belSlovenský zväz výrobných družstiev Vás pozýva na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa budú konať dňa 8. 12. 2005 v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10, v zasadačke na 6. poschodí od 9.00 – 14.00 h.
Dvadsať výrobných družstiev bude predávať tradičné slovenské výrobky, ktoré sú vhodné ako vianočné darčeky alebo dotvárajú príjemnú vianočnú atmosféru.

Kontakt:
Slovenský zväz výrobných družstiev, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
E. Najšelová - odbor podnikateľských služieb, tel.: 02/58 241 221, 222, e-mail:enajselova@szvd.sk, marketing@szvd.sk

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 22.11.2005)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 69. celoslovenské novembrové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru.

Rating MSP
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 22.11.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje dňa 5. 12. 2005 seminár o projekte Rating malých a stredných podnikov Slovakia, ktorý zabezpečuje MSP nestranný profesionálny pohľad na vlastné hospodárstvo harmonizovaný s pohľadom bankového sektoru. Seminár sa bude konať v Bratislave, v budove Kerametalu na Jašíkovej ul. č. 2 v čase od 10.00 – 12.30 h. Účasť je bezplatná.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v pozvánke, vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do 2. 12. 2005 na adresu kollerova@sopk.sk.
www.ratingmsp.sk, www.bl.sopk.sk

COOPEXPO 2005 v číslach a fotografiách
(Daniel Piatnica, Výstavy, 21.11.2005)
V dňoch 18. – 23. 8. 2005 vo Výstavnom areáli AGROKOMPLEX – výstavníctvo Nitra v pavilóne M3 sa uskutočnil 12. ročník medzinárodnej družstevnej výstavy spotrebného tovaru COOPEXPO 2005 s nasledovným zhodnotením.CONECO 2006 – RACIOENERGIA – CLIMATHERM
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 16.11.2005)
27. medzinárodný veľtrh stavebníctva – 16. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie – 10. medzinárodná výstava klimatizácie a vzduchotechniky sa uskutoční v dňoch 4. – 8. 4. 2006 v Inchebe v Bratislave. Bližšie informácie na www.incheba.sk alebo rkotucova@szvd.sk. Prihlásiť sa môžete formou emailu na rkotucova@szvd.sk najneskôr do 12. 12. 2005.

C.S.I.L. a CARplast – 2. a 1. Medzinárodný veľtrh pre automobilový priemysel
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 16.11.2005)
Po minuloročnej premiére aktuálneho veľtrhu C.S.I. sa plne potvrdila jeho aktuálnosť. Pripravuje sa 2. Medzinárodný veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistika a 1. Medzinárodný veľtrh plastov, gumy a komponentov pre automobily, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. – 18. 5. 2006 v Inchebe v Bratislave.
Prihlásiť sa môžete na rkotucova@szvd.sk

Pozvánka na vzdelávacie podujatia Slovenského zväzu výrobných družstiev v I. polroku 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 15.11.2005)
V prvom polroku 2006 SZVD Vás pozýva na nasledovné školenia:

Priority ministerky práce vo vzťahu k úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
(Denisa Gajdová, Informácie, 09.11.2005)
V dňoch 27. - 28. 10. 2005 sa ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Iveta Radičová zúčastnila celoslovenskej porady riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Impulz k zamestnávaniu dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených skupín
(Denisa Gajdová, Informácie, 09.11.2005)
Kľúčom k zlepšovaniu životnej úrovne občanov je tvorba nových pracovných miest. Po troch rokoch realizácie sociálnych reforiem zostávajú hlavným problémom pri umiestňovaní na trhu práce najmä dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnení uchádzači.

Informácia pre predsedov družstiev
(Mária Pažítková, Informácie, 09.11.2005)
Informujeme predsedov výrobných družstiev, že v odbore poradenských služieb je k dispozícii metodická pomôcka na spracovanie Pracovného poriadku.
V prípade záujmu o túto metodickú pomôcku kontaktujte odbor poradenských služieb.

MÓDA PRAHA a STYL, KABO BRNO
(Elena Najšelová, Výstavy, 08.11.2005)
Svaz českých a moravských výrobních družstev pripravuje spoločnú účasť textilných a odevných výrobných družstiev a ich prezentáciu formou módnych prehliadok na týchto veľtrhoch:

Možnosť prezentácie na oficiálnych veľtrhoch SR v roku 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 08.11.2005)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo zoznam schválených oficiálnych výstav SR pre spoločnú účasť výrobcov na výstavách a veľtrhoch doma i zahraničí. Výrobcovia môžu bezplatne v spoločnom stánku SR prezentovať svoju ponuku na uvedených veľtrhoch vďaka štátnej podpore.
Bližšie informácie o možnostiach a podmienkach pre vystavovanie v oficiálnom stánku SR je možné získať na odbore medzinárodného obchodu MH SR tel. 02/4854 2418, 4854 2419, alebo na www.mhsr.sk v sekcii Zahraničnoobchodná politika.

Projekt „Odvodový bonus”
(Jozef Jurkovič, Informácie, 07.11.2005)
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorej členom je aj SZVD sa už viac ako rok zaoberá hľadaním alternatív k súčasnému sociálnemu systému. Jednou z možností riešenia súčasnej situácie je aj koncepcia zmeny sociálneho systému, ktorú pod názvom „Odvodový bonus” predkladá Ing. Richard Sulík. Prezídium RÚZ na svojom rokovaní dňa 20. 7. 2005 schválilo projekt Odvodový bonus.
Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke ODVODOVÝ BONUS.

Informácia z 31. zasadania Predstavenstva SZVD konaného dňa 13. 10. 2005
(Jozef Jurkovič, Informácie, 07.11.2005)
Predstavenstvo SZVD na svojom riadnom zasadaní prerokovalo:

Európske hospodárske stretnutie - Bratislava - Viedeň - Györ 2005
(Elena Najšelová, Informácie, 02.11.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila Európske hospodárske stretnutie Bratislava – Viedeň – Györ 2005, ktoré sa uskutoční pod záštitou primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislava, Andreja Ďurkovského.

Mezinárodní veletrh družstevnictví
(Elena Najšelová, Výstavy, 02.11.2005)
V záujme prezentácie družstevníctva a približovania družstevnej produkcie domácemu spotrebiteľovi organizuje Svaz českých a moravských výrobních družstev kontraktačno-predajný „Mezinárodní veletrh družstevnictví“ v termíne od 23. – 30. 8. 2006.

Krajiny Francúzska a Európy
(Elena Najšelová, Výstavy, 02.11.2005)
V dňoch 28. 4. – 8. 5. 2006 sa bude konať novovytvorená výstava pod názvom Krajiny Francúzska a Európy ako súčasť Medzinárodného veľtrhu v Paríži, ktorý sa koná každoročne na jar.

VIANOČNÉ TRHY
(Elena Najšelová, Informácie, 21.10.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje tradičné VIANOČNÉ TRHY výrobkov slovenských výrobných družstiev, ktoré sa budú konať dňa 8. 12. 2005 v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10 v zasadačke SZVD na 6. poschodí od 9.00 h. do 14.00 h.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server