Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Pozvánka na regionálnu konferenciu – Prvý workshop technickej asistencie
(Elena Najšelová, Informácie, 04.04.2006)
V súvislosti s prípravou nového programovacieho obdobia štrukturálnych fondov 2007 – 2013 sa dňa 7. apríla 2006 uskutoční regionálna konferencia pre účastníkov z Trnavského, Bratislavského a časti Nitrianskeho kraja.

Pozvánka na podnikateľský klub „Inkubátory, priemyselné parky a klastre na Slovensku”
(Elena Najšelová, Informácie, 30.03.2006)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Inova Slovakia n.o. a Trnavskou regionálnou komorou pripravili 3. podnikateľský klub na tému: „Inkubátory, priemyselné parky a klastre na Slovensku”.

Ponuka a dopyt priemyselných strojov
(Elena Najšelová, Informácie, 30.03.2006)
Talianska spoločnosť CORIMAC srl. sa špecializuje na obchodovanie s priemyselnými strojmi v Taliansku a v zahraničí.

„Najlepší exportér Slovenskej republiky“
(Elena Najšelová, Informácie, 30.03.2006)
Ministerstvo hospodárstva SR spolu s EXIMBANKOU a agentúrou SARIO š.p.o. organizuje 11. ročník súťaže „Najlepší exportér Slovenskej republiky“. Do súťaže sa môže prihlásiť každý podnik, ktorý sa podieľal v roku 2005 na exporte SR a ktorý spĺňa kritériá pre účasť v súťaži.

Podpora exportu
(Renáta Kotúčová, Informácie, 29.03.2006)
Pre uľahčenie prístupu podnikateľov k informáciám o podmienkach obchodu s krajinami mimo EU bola založená databáza na podporu exportu.

Pozvánka na odborné školenie k Zákonu o ochrane osobných údajov
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 29.03.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje školenie k Zákonu o ochrane osobných údajov.

Európska komisia zaviedla anti-dumpingové clo pre koženú obuv z Číny a z Vietnamu
(Elena Najšelová, Informácie, 24.03.2006)
Na základe šetrenia EK a odporučenia európskeho komisára pre obchod Petra Mandelsona, Európska komisia zaviedla antidumpingové clo pre koženú obuv z Číny a z Vietnamu na obdobie piatich mesiacov.

Strojársko-automobilová misia
(Daniel Piatnica, Informácie, 24.03.2006)
Obchodné oddelenie Veľvyslanectva USA pozýva všetkých záujemcov na pracovné stretnutie s členmi americkej podnikateľskej misie, zamerané na strojársky a automobilový priemysel, ktoré sa bude konať dňa 7. apríla 2006 v hoteli Marrol’s v Bratislave.

Poradenstvo a vzdelávanie v kocke na portáli www.profesor.sk
(Juraj Majtán, Informácie, 21.03.2006)
profesor.sk Celej šírke podnikateľského spektra, ale aj ostatným záujemcom z radov inštitúcií a občanov je určený Národný poradenský a vzdelávací systém. Je dostupný na internetovej stránke www.profesor.sk.

Stretnutie podnikateliek, manažériek I.
(Renáta Kotúčová, Informácie, 21.03.2006)
Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Inova Slovakia n.o. a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania Vás pozýva na „Stretnutie podnikateliek, manažériek“, ktoré sa uskutoční dňa 30. 3. 2006 v zasadacej miestnosti TRK SOPK (1. posch.), Trhová 2, Trnava o 14:00 h. Téma stretnutia znie „Žena a podnikanie (Podporné organizácie, programy, projekty)“. Účasť je bezplatná.
Prihláška

Nové kolekcie VD na veľtrhu STYL, KABO Brno
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.03.2006)
V dňoch 14. – 16. 2. 2006 boli súčasťou najväčšieho veľtrhu módy, textílií a koženého tovaru v strednej Európe STYL, KABO Brno aj kolekcie slovenských výrobných družstiev.

Pozvánka na bezplatný seminár TAIEX
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 16.03.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu technických informácií TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému: Legislatíva EÚ v oblasti cestovného ruchu.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(Elena Najšelová, Informácie, 16.03.2006)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo dňa 15. 3. 2006 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2, pre opatrenia:

Medzinárodný veľtrh NÁBYTOK A BÝVANIE za účasti výrobných družstiev
(Daniel Piatnica, Výstavy, 16.03.2006)
Vo výstavnom areáli Agrokomplex – výstavisko v Nitre sa uskutočnil v dňoch 8. - 12. marca 16. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku a bytových doplnkov. Na tomto v danej oblasti najväčšom veľtrhu v Slovenskej republike prezentovali svoje výrobky aj výrobné družstvá KNK Ľubietová a Javorina Spišská Belá.

Máte problém s odpredajom nehnuteľností a pozemkov?
(Daniel Piatnica, Informácie, 15.03.2006)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spustila on-line databázu nehnuteľností a voľných pozemkov, ktorá predstavuje základný informačný zdroj pre vypracovanie ponuky vhodných lokalít pre potreby zahraničného, resp. domáceho investora.

Oznámenie o zvolaní celoslovenskej konferencie predsedov K VSOČZ a dôverníkov VSOČZ členských družstiev zväzu
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 14.03.2006)
Rada VSOČZ zvoláva celoslovenskú konferenciu predsedov K VSOČZ a dôverníkov VSOČZ členských družstiev zväzu.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 10.03.2006)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 71. celoslovenské marcové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru.

Valné zhromaždenie SZVD zvolané
(Jozef Jurkovič, Informácie, 08.03.2006)
Predstavenstvo SZVD na svojom zasadaní dňa 22. 2. 2006 v zmysle Článku 11, ods. 1/a, Článku 12, ods. 1 Stanov SZVD zvolalo riadne 18. zasadanie Valného zhromaždenia SZVD na deň 2. júna 2006 s týmto programom rokovania:

Pokračujú stretnutia s poľskými družstvami
(Daniel Piatnica, Informácie, 07.03.2006)
Na pozvanie predsedu ZLSP p. Janusza Paskowského uskutočnilo sa v Muszynie na slovensko-poľských hraniciach marketingovo-obchodne stretnutie predsedov slovenských a poľských družstiev. Je to pokračovanie vzájomných stretnutí medzi poľskými a slovenskými družstvami, ktoré sa začalo v máji minulého roku v Turčianskych Tepliciach, kde sa položil základ pre rozvinutie rôznych foriem spolupráce.

Seminár o podmienkach podnikania v Rakúsku
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 06.03.2006)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje dňa 27. 3. 2006 seminár : Informačný deň o podmienkach podnikania v Rakúsku, ktorý je určený firmám, ktoré plánujú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Rakúska.

Návrh na zavedenie anti-dumpingového cla pre koženú obuv z Číny a Vietnamu
(Elena Najšelová, Informácie, 06.03.2006)
Európsky komisár pre obchod Peter Mandelson odporučil na základe prešetrovania EK uloženie antidumpingového cla koženej obuvi z Číny a Vietnamu na obdobie piatich mesiacov. Dočasné clo odporučil vo výške 19,4 % pre Čínu a 16,8 % pre Vietnam. Opatrenie sa začne uplatňovať na úrovni 4%. Antidumping by mal byť platný od 7. 4. 2006. Podrobnejšie informácie.

Dotazník o bariérach zahraničného obchodu
(Elena Najšelová, Informácie, 06.03.2006)
Na stránke Ministerstva hospodárstva SR je uverejnený dotazník, prostredníctvom ktorého máte možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky, pokiaľ ste sa pri obchodovani s tretími krajinami stretli s prekážkami, ktoré bránia zahraničnému obchodu.

Amper - jednotka vašeho úspěchu!
(administrator, Výstavy, 06.03.2006)
Amper, největší veletrh v oboru elektrotechniky a elektroniky ve Střední Evropě, který se koná 4. - 7. 4. 2006 v PVA Letňany, poskytne v tomto roce prostor pro prezentaci také firmám s následujícim zaměřením: hardware, software, kancelářská a telekomunikační technika, služby elektronických komunikací, rádiová zařízení a systémy, anténní a satelitní technika, vysílací zařízení a outsourcing.

NÁBYTOK A INTERIÉR, STAVEXPO
(Renáta Kotúčová, Výstavy, 27.02.2006)
V dňoch 16. – 18. 5. 2006 sa uskutoční v centre mesta v Športovej hale, Moyzesova ulica, Košice výstava zameraná nielen na nábytok a interiér, ale aj na stavebné materiály, technológie, izolačné materiály, atď. Na prihlášky poslané cez internet sú zľavy 20%! Bližšie informácie a prihlášku nájdete na www.ingfour.sk.

Ponuky SZVD na vzdelávacie podujatia v roku 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 23.02.2006)
V roku 2006 SZVD pripravuje pre členské družstvá nasledovné školenia:

Misia do Bulharska
(Elena Najšelová, Informácie, 21.02.2006)
Regionálna komora SOPK Trnava pripravila v spolupráci s obchodno-ekonomickým oddelením SR v Sofii a partnerskou obchodnou a priemyselnou komorou v Plovdive obchodnú misiu do Bulharska v dňoch 9. – 12. 5. 2006, spojenú s návštevou medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Plovdive. Podrobnejšie informácie o podmienkach účasti a program misie nájdete na www.sopktt.sk. Termín prihlášok: do 23. 2. 2006. Kontakt: 033/55 12 744

Pozvánka na seminár „Využitie databázy EÚ o prístupe na trhy tretích krajín“
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 21.02.2006)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje dňa 28. februára 2006 seminár na tému „Využitie databázy EÚ o prístupe na trhy tretích krajín“, určený slovenským vývozcom, podnikateľským zväzom a obchodným komorám.

INTERMODA Bratislava – jar 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 10.02.2006)
V dňoch 28. 2. – 2. 3. 2006 otvoria svoje brány na výstavisku INCHEBA v Bratislave 5. medzinárodný veľtrh módy a odievania INTERMODA Bratislava – jarná časť a 1. ročník výstavy LEDER MODE SLOVAKIA.

Trenčín Mesto Módy - jar 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 10.02.2006)
V dňoch 22. – 23. 2. 2006 sa bude konať na výstavisku TMM 39. ročník medzinárodného veľtrhu módy a odievania Trenčín mesto módy – jarná časť.

Výzva – rozvoj MSP región Bratislava
(Daniel Piatnica, Podpora podnikania, 06.02.2006)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2, opatrenie 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania.

Ponuka
(Mária Repáňová, Informácie, 02.02.2006)
Výrobné družstvo ELEKTROPLAST Prešov ponúka prevádzku vybavenú strojným zariadením a budovu na 0,5 hektárovom pozemku v Prakovciach na predaj alebo prenájom.
Bližšie informácie poskytne:
Elektroplast, výrobné družstvo Prešov
Jarkova ul. č. 89, 080 01 Prešov
Jozef Klimko, predseda družstva, mobil č. 0903 430 610.

Uplatňovanie smernice o stavebných výrobkoch
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 01.02.2006)
SOPK v spolupráci s TAIEX si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár "Uplatňovanie Smernice o stavebných výrobkoch", ktorý sa bude konať dňa 10. marca 2006 (piatok) v Bratislave.

Prihláška na Medzinárodnú výstavu družstevníctva
(Elena Najšelová, Výstavy, 31.01.2006)
Na základe pozvania od Svazu českých a moravských výrobních družstev pripravuje Slovenský zväz výrobných družstiev spoločnú expozíciu VD na Medzinárodnej výstave družstevníctva, ktorá sa koná v rámci veľtrhu Země živitelka v Českých Budejoviciach v termíne od 24. – 29. 8. 2006. Pôvodný termín (23. – 30. 8. 2006) bol z organizačných dôvodov pozmenený.

Ponuka na predaj
(Daniel Piatnica, Informácie, 30.01.2006)
Výrobné družstvo MLAĎ Handlová ponúka na predaj osobné auto Renault Laguna sedan, rok výroby 2001.

Odborné školenie k daňovému priznaniu za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 26.01.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá k „Daňovému priznaniu za rok 2005“.

Špeciálne úvery pre MSP z menších miest a obcí
(Elena Najšelová, Informácie, 26.01.2006)
Unibanka v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Európskou úniou prináša úver určený výlučne pre malých a stredných podnikateľov v mestách a obciach do 25 tisíc obyvateľov.

Pozvánka na seminár pre textilné a odevné VD
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje dňa 15. februára 2006 seminár k Vyhláške č. 635/2005 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou. Seminár sa bude konať na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava v zasadačke č. 20.

Podpora zakladania MSP v SR, zmeny v zdaňovaní FO, zmeny zákonov o daniach
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
NARMSP, EURO INFO CENTRE, SOPK, ECONET platform, INOVA SLOVAKIA n. o., organizujú seminár v rámci projektu „Podpora hospodárskej a podnikateľskej spolupráce prihraničných regiónov Slovensko – Rakúsko“, ktorý sa uskutoční dňa 26. 1. 2006 (štvrtok) od 9:00 – 13:00 h v priestoroch NARMSP, Záhradnícka 153, Bratislava.

Podnikateľský klub
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
NARMSP, EURO INFO CENTRE, SOPK, ECONET platform, INOVA SLOVAKIA n. o., organizujú stretnutie podnikateľov „Podnikateľský klub“, ktorý sa uskutoční dňa 7. 2. 2006 (utorok) od 17:00 – 20:30 h v priestoroch Kongresového centra Technopol, Kutlíková 17, Bratislava - Petržalka.

Textilné kontraktačné dni v Pardubiciach
(Elena Najšelová, Informácie, 18.01.2006)
Zväz českých a moravských výrobných družstiev organizuje tradičné kontraktačné dni v Pardubiciach, v hoteli Labe pre výrobné družstvá, ktoré vyrábajú vrchné pletené ošatenie, konfekciu, odevy pre šport a voľný čas, galantériu a módne doplnky.

INTERSHOE – jar 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 17.01.2006)
V dňoch 28. 2. – 2. 3. 2006 sa bude konať 27. Medzinárodný kontraktačný veľtrh obuvi a koženej galantérie INTERSHOE 2006 v priestoroch Parku kultúry a oddychu v Bratislave.

Zoznam veľtrhov a výstav na rok 2006
(Elena Najšelová, Výstavy, 16.01.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev bude aj v roku 2006 napomáhať výrobným družstvám pri prezentácii družstevníctva, pri získavaní nových obchodných partnerov a uvádzaní nových výrobkov, prác a služieb na trh na nasledujúcich výstavách a veľtrhoch doma i v zahraničí. Zoznam je iba orientačný a bude aktualizovaný podľa skutočného záujmu a potrieb družstiev.

Pravidlá poskytovania príspevkov na výstavné, kontraktačné a veľtrhové akcie
(Daniel Piatnica, Informácie, 16.01.2006)
Predstavenstvo SZVD uznesením zo dňa 8. decembra 2005 schválilo Pravidla poskytovania príspevkov na výstavné kontraktačné a veľtrhové akcie výrobných družstiev z prostriedkov SZVD v roku 2006, podľa ktorých sa bude postupovať pri poskytovaní príspevkov.

Vyhodnotenie školenia k ročnej účtovnej závierke za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 16.01.2006)
Plánované školenie k ročnej účtovnej závierke za rok 2005 sa uskutočnilo dňa 10. januára 2006 vo veľkej zasadačke Slovenského zväzu výrobných družstiev. Na školení sa zúčastnílo 39 účastníkov z 23 členských družstiev.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženogalantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 16.01.2006)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 70. celoslovenské januárové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie, módnych doplnkov a ostatného spotrebného tovaru.

Pozvánka na semináre TAIEX
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 15.12.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli pripravili dva bezplatné semináre na aktuálne témy:

Vianočné trhy SZVD v obrazoch
(Daniel Piatnica, Informácie, 15.12.2005)
Dňa 8. 12. 2005 sa konali tradičné Vianočné trhy SZVD, ktorých sa zúčastnili:

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 15.12.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá „Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2005“.

Rating MSP- Slovakia
(Elena Najšelová, Informácie, 13.12.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ponúka novú službu, ktorou je Rating malých a stredných podnikov. Tento projekt je určený MSP s ročným obratom medzi 6 až 500 mil. korún, ktoré vedú podvojné účtovníctvo (dvojročná účtovná minulosť) a zamestnávajú do 250 zamestnancov.

Pozvánka na Vianočné trhy SZVD
(Elena Najšelová, Informácie, 22.11.2005)
belSlovenský zväz výrobných družstiev Vás pozýva na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa budú konať dňa 8. 12. 2005 v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10, v zasadačke na 6. poschodí od 9.00 – 14.00 h.
Dvadsať výrobných družstiev bude predávať tradičné slovenské výrobky, ktoré sú vhodné ako vianočné darčeky alebo dotvárajú príjemnú vianočnú atmosféru.

Kontakt:
Slovenský zväz výrobných družstiev, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
E. Najšelová - odbor podnikateľských služieb, tel.: 02/58 241 221, 222, e-mail:enajselova@szvd.sk, marketing@szvd.sk

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server