Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Pravidlá poskytovania príspevkov na výstavné, kontraktačné a veľtrhové akcie
Vydané 16. 01. 2006 (833 x čítané) | Rubrika - Informácie

Predstavenstvo SZVD uznesením zo dňa 8. decembra 2005 schválilo Pravidla poskytovania príspevkov na výstavné kontraktačné a veľtrhové akcie výrobných družstiev z prostriedkov SZVD v roku 2006, podľa ktorých sa bude postupovať pri poskytovaní príspevkov.

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV NA VÝSTAVNÉ, KONTRAKTAČNÉ A VEĽTRHOVÉ AKCIE VÝROBNÝCH DRUŽSTIEV Z PROSTRIEDKOV SZVD V ROKU 2006
Schválené uznesením predstavenstva zo dňa 8. decembra 2005
 1. Slovenský zväz výrobných družstiev (ďalej zväz) poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na spoločné výstavné, obchodné a kontraktačné akcie výrobných družstiev organizované zväzom, ktoré slúžia na presadzovanie družstevných výrobkov, prác a služieb na domácom a zahraničnom trhu, na získanie nových zákazníkov, obchodných partnerov a budovanie dobrého mena výrobného družstevníctva.
 2. Podmienkou spoločnej akcie je účasť minimálne 3 členských družstiev
 3. Z príspevku môžu byť hradené náklady na:
  • prenájom spoločných rokovacích priestorov, plochy a technického zázemia expozície, vrátane technickej realizácie pri spoločných expozíciách
  • tvorbu jednotnej grafickej úpravy spoločnej expozície
  • prezentáciu zväzu ako predstaviteľa zastupujúceho ostatné nezúčastnené družstvá
  • usporiadanie sprievodných tlačových konferencií
  • sprievodné akcie, módne prehliadky, súťaže a pod.
  • sprievodné propagačné akcie v masovokomunikačných prostriedkoch formou inzercie, skrytej inzercie a mailing potenciálnych zákazníkov.
 4. U družstiev poskytujúcich služby je za obchodnú prezentáciu považovaná taktiež odborná súťaž, alebo iná forma predvádzania vlastnej ponuky.
 5. V prípade, že jednotlivé družstvá sortimentne nezapadajú do spoločnej expozície a vystavujú na veľtrhu v inej hale – priestore , pod logom zväzu, môže predseda zväzu rozhodnúť o poskytnutí príspevku na expozíciu v pomernej výške ako u ostatných družstiev.
 6. Celková výška príspevkov je schválená v príslušnej nákladovej položke rozpočtu zväzu.
 7. Podmienkou poskytnutia príspevku je zaplatenie členského príspevku zväzu v súlade so stanovami zväzu v príslušnom roku, ako aj vysporiadanie ďalších záväzkov voči zväzu.
 8. Pri poskytovaní príspevku môže zväz postupovať diferencovane s prihliadnutím na finančnú disciplínu družstiev voči spoločným fondom.


( Celý článok | Autor: Daniel Piatnica | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server