Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 369 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |
Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 19. mája 2015 ďalšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link - Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 (MSKD). Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015 je oficiálne sprievodné podujatie v rámci 22. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. — 22. mája 2015 v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre.

Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku individuálne konzultácie na tému podnikania v Rakúsku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravil dňa 12. 5. 2015 seminár: „Cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku“Seminár sa uskutoční v priestoroch Slovak Business Agency na Miletičovej 23, Bratislava, zasadačka na 6. poschodí.

Bilaterálne rokovania s fínskymi firmami
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MZVaEZ SR pripravili bilaterálne rokovania s fínskymi firmami, ktoré tvoria podnikateľskú delegáciu vedenú štátnym podtajomníkom pre vonkajšie ekonomické vzťahy Ministerstva zahraničných vecí Fínska pánom Matti Anttonenom.Sektory : • automobilový priemysel • strojárstvo, • ITC, • energetika, • čisté a zelené technológie (cleantech, greentech), • papierenský priemysel, • chemický priemysel,

Inovačný región – Možnosti financovania inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje konferenciu Inovačný región – Možnosti financovania inovácií v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a regionálnou komorou SOPK v Trenčíne, ktorá sa uskutoční 5. mája 2015 v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja.Zaregistrujte sa do 30. apríla 2015 na adrese peter.biel@tsk.sk.

Činnosť Euroázijskej hospodárskej únie a riadenie obchodnej spolupráce medzi slovenskými spoločnosťami a spoločnosťami z Ruska, Bieloruska, Kazachstan
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila dňa 15. 04. 2015 v Bratislave pod záštitou veľvyslanectva RF v SR a Euroázijskej hospodárskej komisie seminár s názvom “Činnosť Euroázijskej hospodárskej únie a riadenie obchodnej spolupráce medzi slovenskými spoločnosťami a spoločnosťami z Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska a Arménska”.

Slovensko–turecké podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.03.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spoločne s Radou pre zahraničné ekonomické vzťahy Turecka (DEIK) pripravili Slovensko–turecké podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy prezidenta Tureckej republiky R. T. Erdogana v Bratislave dňa 31. marca 2015 v kongresovej sále na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Podnikateľská misia do Talianska a návšteva veľtrhu EXPO Miláno 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora organizuje v dňoch 9. – 12. júna 2015 podnikateľskú misiu spojenú s možnosťou zúčastniť sa na zasadnutí 9. Svetového komorového kongresu. Svetový komorový kongres predstavuje jedinečnú možnosť posilniť partnerstvá a načerpať inovatívne nápady a projekty prostredníctvom interakcie s delegátmi z vyše 120 krajín sveta.

Horizont 2020 — Podpora malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Proexportná akadémia SARIO organizuje dňa 19. 3. 2015 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, v čase od 9:00 hod do 13:00 hod odborný seminár s názvom Horizont 2020 — Podpora malých a stredných podnikov na ktorom sa dozviete dôležité informácie o možnostiach financovania firiem z najväčšieho európskeho programu na podporu výskumu a inovácií — Horizont 2020.

CERN – SLOVENSKO: PRIEMYSEL A TRANSFER VEDOMOSTÍ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako spoluorganizátor s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Európskou Organizáciou pre Jadrový Výskum CERN, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácii Slovenskej republiky spoločne pripravujú výnimočnú konferenciu ktorá sa bude konať dňa 24. marca 2015 o 9.00 hod. na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19 v Bratislave.

Seminár "Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode s tovarom a jeho význam"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) pripravila seminár "Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode s tovarom a jeho význam", ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 31. marca 2015.

Inovačný región - možnosti financovania inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.03.2015)
Dňa 17. 3. 2015 o 9:00 hod sa uskutoční konferencia o aktuálnych možnostiach financovania inovácií podnikov. Miesto konania : kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bližšie informácie a prihlášky: sopkrktn@sopk.sk, tel:032-6523834

Regionálne semináre: Program Horizont 2020 pre firmy (Košice, Prešov, Bratislava, Žilina)
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.01.2015)
Takmer 80 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Až 20% prostriedkov na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie je určených výhradne pre firmy. Národná kancelária podpory programu Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s Enterprise Europe Network pripravila seminár o možnostiach programu Horizont 2020 pre slovenské firmy. Viac informácií a registrácia: http://goo.gl/2skRHf

Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.01.2015)
Dňa 27. januára 2015 (utorok) sa bude konať od 09.00 do 14.00 h. v Bratislave, v hoteli CROWNE PLAZA, Hodžovo nám. 2 ekonomická konferencia pod názvom : Čo čaká slovenskú a svetovú ekonomiku v roku 2015? Aký bude jej ďalší vývoj?

Biznis - etiketa v praxi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.12.2014)
Nositeľom imidžu každej spoločnosti sú okrem výrobkov a služieb tak isto i jej predstavitelia a pracovníci. Dodržiavanie biznis etikety vo firme je dôležité pri každom rokovaní, navyše v ázijských krajinách je nielen mimoriadne dôležité, ale má i určité špecifiká. Príďte sa dozvedieť viac o základných pravidlách vstupu a pohybu na nových trhoch a o multikultúrnych rozdieloch v obchodovaní v Číne, Japonsku a Rusku.

Konzultačný Deň Maďarsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2014)
SOPK pripravilo 4. 12. 2014 o 9:00 hod v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK na Jašíkovej ulici, zasadačka č. 120 Konzultačný deň o možnostiach vývozu a spolupráce do MAĎARSKA - individuálne poradenstvo s ekonomickým diplomatom pánom Milanom Kuruczom o možnostiach vstupu na maďarský trh.

V4 GOING GLOBAL
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.11.2014)
Slovak Business Agency pripravilo pre spoločnosti, ako aj vládne a mimovládne organizácie na podporu podnikania a inovácií, profesijné združenia, akademickú obec a médiá konferenciu, ktorá je zameraná na identifikáciu obchodných príležitostí v Japonsku, v krajinách Východného partnerstva (najmä v Moldavsku a Gruzínsku) a v Albánsku. Podujatia sa zúčastnia skúsení hosťujúci rečníci zo Slovenska a zahraničia, rovnako ako zástupcovia spoločností z krajín V4 sa skúsenosťami s podnikaním vo vyššie uvedených krajinách.

Medzinárodné kooperačné podujatie - ľahký priemysel
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.10.2014)
Slovenská obchodná a priemyselná komora a Podkarpatská obchodná komora pozýva na Medzinárodné podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať 4. – 5. novembra 2014 v posluchárni Štátnej vyššej odbornej školy Stanislawa Pigonia v Krosne. Účastníci fóra sa budú podieľať na ekonomických rokovaniach B2B s podnikateľmi zo stredoeurópskych krajín, zahŕňajúcich Poľsko, Česko, Slovensko, Ukrajinu a Maďarsko. Kooperačné rokovania sú zamerané na spoluprácu výrobcov a dodávateľov v segmente ľahkého priemyslu (potravinárstvo, textil, odevy, koža, obuv, sklárstvo, polygrafia, bytové vybavenie a inštalácie, nábytok, elektrotechnika, papier, výrobky z kovov).

Konferencia : Národné fórum produktivity
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 30.09.2014)
Sedemnásty ročník Národného fóra produktivity, tradičného stretnutia špičkových odborníkov z oblasti produktivity a inovácií, ktoré organizuje Slovenské centrum produktivity, sa bude konať pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v stredu 8.10.2014 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Ako obchodovať s Ruskom v čase krízy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 30.09.2014)
Agentúra SARIO pripravila dňa 14. októbra 2014 od 9:00 hod v priestoroch agentúry SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava prednášku Ako obchodovať s Ruskom v čase krízy. Cena 20 EUR/osoba, Kontakt: Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Seminár - Podpora a financovanie inovácií na Slovensku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 30.09.2014)
Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi v rámci siete Enterprise Europe Network pripravilo seminár ,, Podpora a financovanie inovácií na Slovensku" dozviete sa ako je možné získať financie pre inovačné aktivity vašej firmy. Podujatie sa uskutoční v priestoroch hotela Teledom na Timonovej ulici č.27 v Košiciach. Účasť na podujatí je bezplatná. V prípade ďalších otázok kontaktujte: curilla@sbagency.sk

Horizont 2020 - možnosti spolupráce akademického a podnikateľského sektora
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.06.2014)
Slovenská technická univerzita STU v spolupráci s agentúrou SARIO organizuje 27. júna 2014 v priestoroch STU, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava seminár k programu EU Horizont 2020, ktorý by mal predstaviť tento program a jeho možnosti vedeckej a podnikateľskej verejnosti.

Slovensko-iranske business forum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.06.2014)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila Slovensko-iranske business fórum v spolupraci s Teheranskou komorou pre priemysel a polnohospodarstvo a v spolupraci s Velvyslanectvom Iranskej islamskej republiky vo Viedni.

Konzultačný deň Vietnam
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.06.2014)
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na Konzultačný deň Vietnam, dňa 9.7.2014 od 9,00. Individuálne poradenstvo pre firmy zamerané na možnosti vstupu na Vietnamsky trh, postup pri exporte, nadväzovaní kontaktov, vyhľadaní partnerov, perspektív podnikania. Kontakt : Ing. Ivana Kondášová, Tel. :+421-2- 48291 24, email: ivana.kondasova@sopk.sk

High Speed Business Meeting slovenských a rakúskych firiem
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.05.2014)
High Speed Business Meeting slovenských a rakúskych firiem sa koná dňa 2.6.2014 od 16,00 - 21,00 hodiny v Hoteli Falkensteiner v Bratislave. Účasť je bezplatná. Registrácia na http://www.b2match.eu/bratislava2014. Bližšie informácie : Ing. Ivana Kondášová, Tel. :+421-2- 48291 247.

Biznis fórum slovenských a maďarských podnikateľov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.05.2014)
Bratislavská regionálna obchodná komora v spolupráci s Nitrianskou RK pripravila Biznis fórum slovenských a maďarských podnikateľov, ktorý sa koná 5.6.2014 v Törökobálint (pri Budapesti) . Súčasťou sú b2b rokovania.Kontakt : Ing. Ivana Kondášová, Tel. :+421-2- 48291 247

Možnosti podnikania a spoluprace vo Vietname
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.05.2014)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila seminár: Možnosti podnikania a spolupráce vo Vietname, dňa 22.5.2014. Seminár sa koná v Bratislave v spolupráci s Veľvyslanectvom Vietnamskej socialistickej republiky a pozvanými hosťami so skúsenosťami s obchodovaním vo Vietname. Kontakt : Ing. Ivana Kondášová, Tel. :+421-2- 48291 247.

Podnikajme s Talianskom
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 31.03.2014)
Banskobystrická regionálna komora SOPK a agentúra SARIO v spolupráci s Mestom Banská Bystrica pripravili obchodný seminár - Podnikajme s Talianskom, kde sa dozviete viac o podnikaní v Taliansku, možnostiach a príležitostiach pre malé a stredné podniky na talianskom trhu.

Okrúhly stôl Gruzínsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 24.03.2014)
Bratislavská regionálna obchodná komora pripravila podujatie Okrúhly stôl Gruzínsko, ktorý sa koná 16. 4. 2014 v priestoroch Bratislavskej obchodnej komory. Na podujatí bude predstavený prehľad o ekonomickom a investičnom prostredí a najmä praktické informácie a predstavenie perspektív podnikania.

Poznajte svojho partnera v Číne a riešenie sporov v danom teritóriu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 24.03.2014)
Agentúra SARIO pripravila odborný seminár organizovaný EU SME Centre v Číne pod názvom 'Poznajte svojho partnera v Číne a riešenie sporov v danom teritóriu'. Dozviete sa viac o možnostiach a príležitostiach pre malé a stredné podniky na čínskom trhu. Na seminári budú prednášať odborníci, ktorí v súčasnosti pôsobia v danom teritóriu a budú Vám k dispozícii aj na individuálne konzultácie.

Odborný seminár Bielorusko – brána na východné trhy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.03.2014)
Agentúra SARIO pozýva na Odborný seminár Proexportnej akadémie SARIO s názvom Bielorusko – brána na východné trhy, ktorý sa uskutoční dňa 20. 3. 2014 v čase od 9:00 hod – 14:00 hod v priestoroch agentúry SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, Na seminári budú prednášať odborníci, ktorí pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia na Bieloruskom trhu a budú k dispozícii na individuálne konzultácie.

Britsko - slovenské obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Dňa 5. marca 2014 sa v Bratislave bude konať Britsko - slovenské obchodné fórum, ktoré organizuje Britské veľvyslanectvo v Bratislave a UK Trade & Investment. Fórum bude prebiehať v rámci obchodnej misie britských firem do regionu strednej Európy (Poľsko, ČR, Slovensko, Maďarsko). Cieľom fóra je sprostredkovať kontakt medzi slovenskými a britskými spoločnosťami a vytvoriť podmienky pre nadviazanie obchodnej spolupráce nielen na Slovensku, ale v celom regióne.

Seminár "Vybrané problémy komerčnej spolupráce na trhu Ruskej federácie"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Trenčianska regionálna komora SOPK) pripravila seminár "Vybrané problémy komerčnej spolupráce na trhu Ruskej federácie", ktorý sa bude konať dňa 28. februára 2014 v Trenčíne. Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín.

Konzultačný deň Česká republika – možnosti podnikania a investovania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje Konzultačný deň Česká republika.Termín: 28.03.2014. Miesto konania : BRK SOPK, Jašíkova 6, 826 73 (budova Kerametalu, 1. poschodie), Bratislava. Individuálna konzultácia je zameraná na možnosti exportu a podnikania, nových možnostiach spolupráce v CZ, poradenstvo ku konkrétnym problémom Kontaktná osoba: Ivana Kondášová, 02/4829 1247, ivana.kondasova@sopk.sk.

BUSINESS BREAKFAST - Ruská federácia
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila networkové podujatie s cieľom získať nové kontakty a nadviazať spoluprácu so slovenskými firmami. Súčasťou podujatia bude aj príspevok o podnikaní, príležitostiach a potenciáloch spolupráce v RF, predstavený Aleksandrom Parshakovom, Obchodným zástupcom RF v SR.

Regionálny seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.02.2014)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou ŽRK, EXIMBANKOU SR a Žilinským samosprávnym krajom pripravili seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu, ktorý sa uskutoční dňa 7.3.2014 od 9.30 do 12.30 v priestoroch Kongresovej sály Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

Seminár 'Projekty UNIDO - Máte záujem podnikať za hranicami Slovenska?'
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.01.2014)
UNIDO - Viedeň, MH SR a spoluorganizátor pre SR agentúra SARIO ponúka možnosť zapojiť sa do projektov Organizácie pre priemyselný rozvoj OSN (UNIDO) vo Viedni, ktorá podporuje udržateľný priemyselný rozvoj, spolupracuje s vládami, obchodnými asociáciami i súkromným sektorom.

Využite možnosť stretnutia s podnikateľmi z Malty
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.01.2014)
Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Maltskej republiky na Slovensku, sa uskutoční obchodné fórum dňa 23. januára 2014 (štvrtok), v čase od 10.30 h. do 16.00 h. na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, Bratislava. Po oficiálnom ukončení fóra prezidentmi Maltskej a Slovenskej republiky sa uskutočnia bilaterálne rokovania, organizované v súvislosti s projektom Enterprise Europe Network.

Zapojte sa do projektu OSN
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.01.2014)
Podnikateľské centrum MZV a EZ a SARIO organizujú seminár so zameraním na podporu zapájania sa slovenských podnikateľských subjektov do výberových konaní na dodávky materiálov a služieb pre agentúry OSN. Seminár sa uskutoční v dňoch 01.05.2014 - 31.05.2014. Účasť je bezplatná. Kontaktná osoba: Mernik@sario.sk, Dubovska@sario.sk

Kooperačné podujatie "Horizon 2020 Connections" - nový rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a inovácie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.12.2013)
SOPK pripravila pre všetkých podnikateľov bezplatné medzinárodné partnerské stretnutie záujemcov o nový rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a inovácie - Horizon 2020 Connections - ako sprievodné podujatie otváracej konferencie programu, ktoré sa uskutoční dňa 22. januára 2014 v Bratislave. Podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť vopred zostaviť konzorcium s partnermi z priemyslu a akademickej obce a možnosť stretnutí s organizáciami z celej Európy a národnými expertmi pre Horizont 2020.

Seminár : Právo v praxi podnikateľa
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.11.2013)
Banskobystrická regionálna komora SOPK pripravila interaktívny seminár "Právo v praxi podnikateľa", ktorý sa uskutoční dňa 3. decembra 2013 o 15.30 v Košiciach. Seminár je určený pre manažérov a top manažment firiem a jeho úlohou je prispieť k lepšej orientácii v právnych predpisoch.

Seminár "Efektívná propagácia firiem v zahraničí"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.11.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) pripravila seminár "Efektívná propagácia firiem v zahraničí? Vieme ako na to!!", ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 06. decembra 2013.

KUBA - nové možnosti podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.11.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila v spolupráci s Veľvyslanectvom Kubánskej republiky v SR seminár: KUBA - nové možnosti podnikania . Seminár sa uskutoční dňa 2.12.2012 (pondelok) o 9,00 v budove Kerametalu na Jašíkovej 6, Bratislava. Tlmočenie zabezpečené.

Medzinárodný business meeting v Maďarsku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.11.2013)
Dňa 28. nevembra 2013 sa v Székesféhervári, Maďarsko, uskutoční medzinárodný business meeting. Hlavným cieľom podujatia je podpora tvorby obchodných partnerstiev malých a stredných podnikov.

Bilaterálne rokovania s rakúskymi firmami
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2013)
SOPK Žilina spolu s obchodným oddelením rakúskeho veľvyslanectva pripravili dňa 26.11.2013 (utorok) od 9:00 hod sa v priestoroch Hotela Holiday Inn, Športová 2, Žilina bilaterálne rokovania s rakúskymi firmami.

11. zasadnutie slovensko-bieloruskej zmiešanej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2013)
Dňa 25.11.2013 sa uskutoční 11. zasadnutie zmiešanej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou. Súčasťou medzivládnej komisie bude aj podnikateľské fórum. Zasadnutie a fórum sa uskutoční v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.Organizátorom je MH SR, MZVaEZ SR, SARIO.Kontaktná osoba: Pavol Čobirka, 00421910828311, cobirka@sario.sk

Investujte v Galícií - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2013)
Dňa 21.11.2013 sa uskutoční seminár Investujte v Galícií, ktorú organizuje SARO, Slovenská obchodná komora a IGAPE. Seminár sa uskutoční v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Marková, Oddelenie generovania investičných a obchodných projektov, E: markova@sario.sk, T: +421 2 58 260 211

Konferencia REACH 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 30.10.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo konferenciu REACH 2013, ktorá sa koná v dňoch 2. – 4. decembra 2013 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava. Konferenciu organizuje Ekotoxikologické centrum Bratislava, s. r. o. pod záštitou ministerstva.

Regionálne semináre o programoch Horizont 2020 a COSME
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.10.2013)
V dňoch 12.11.2013 - Bratislava, 22.11.2013 - Nitra, 26.11.2013 - Žilina, 28.11.2013 - Prešov, 29.11.2013 - Košice pripravili BIC Bratislava - Enterprise Europe Network a Podporné štruktúry 7. rámcového programu v SR bezplatné regionálne semináre o programoch Horizont 2020 a COSME Kontaktná osoba: Ivan FILUS, tel: 02/5441 7515, 5441 7606, e-mail: filus@bic.sk

3. Európsky kongres malých a stredných podnikateľov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.09.2013)
Pod záštitou prezidenta Poľskej republiky Bronislawa Komorowského, predsedu Európske komisie José Emanuela Barossa a predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza sa koná v dňoch 16. 9. – 18. 9. 2013 v Katoviciach, Poľsko 3. medzinárodný kongres malých a stredných podnikateľov.

Česko-poľsko-slovenské EKONOMICKÉ FÓRUM 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.08.2013)
Krajská hospodárska komora Moravskosliezskeho kraja, partner siete ENTERPRISE EUROPE NETWORK v spolupráci s Centrom medzinárodného obchodu v Moravskosliezskom pripravili dňa 17. 10. 2013 medzinárodnú konferenciu a dvojstranné rokovania firiem : Česko-poľsko-slovenské EKONOMICKÉ FÓRUM 2013. Organizované pod záštitou prednostu Moravskosliezskeho kraja a príležitosti 20. výročia založenia Hospodárskej komory v Ostrave.

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server