Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 369 nájdených)

Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR, WEBINÁR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.07.2021)
Slovenská obchodná priemyselná komora v spolupráci s Poradcom podnikateľa pripravila odborný seminár: Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR, WEBINÁR dňa 22. 7. 2021. Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. prinesie komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR.

Možnosti obchodnej spolupráce s Kazachstanom - webinár SARIO
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.09.2020)
Agentúra SARIO pripravila bezplatný webinár "Možnosti obchodnej spolupráce s Kazachstanom" dňa 29. septembra 2020 v čase 10:00-11:00. Témou webinára budú aktuálne podmienky a možnosti zahraničného obchodu či odporúčania ohľadom úspešného nadviazania obchodných kontaktov v Kazachstane.

Výzva - zniženie energetickej náročnosti - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 29.01.2020)
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja pre EŠIF pripravila dňa 5. februára 2020 (streda), o 10,00 hod. v priestoroch Agroinštitútu Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra v prednáškovej sále A2 informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Konzultačný deň Macedónsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 29.01.2020)
Dňa: 28.2.2020 v Bratislavskej Regionálnej komore SOPK, od 9,00 hodine bude konať deň s Veľvyslancom SR v Skopje, pánom Henrikom Markušom konzultačný deň Macedónsko. Každá firma bude mať pridelený čas svojej konzultácie.

Aktuálna legislatíva v odpadovom hospodárstve z pohľadu podnikateľov a aktuálne zmeny
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.12.2019)
Sekcia odpadového hospodárstva pri SOPK, spoločnosť NATUR-PACK, a.s. a spoločnosť EKOS PLUS, s.r.o. pripravila odborný informačný seminár Aktuálna legislatíva v odpadovom hospodárstve z pohľadu podnikateľov a aktuálne zmeny .Seminár je zameraný na základné povinnosti podnikateľov vo vzťahu k obalom a neobalovým výrobkom, ako aj k všeobecným povinnostiam pôvodcov odpadov. V rámci seminára budú predstavené aj plánované zmeny v 10. novele zákone o odpadoch.

Slovensko - Ukrajinské fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.04.2019)
Košická regionálna komora SOPK ako partner podujatia pripravila 5. ročník SLOVENSKO-UKRAJINSKÉHO FÓRA, ktoré sa bude konať dňa 29. apríla 2019 v Košiciach. Zároveň ponúka možnosť zapojiť sa a odprezentovať Vašu spoločnosť na podujatí vo forme prezentačného stánku (40 EUR s DPH/deň), v prípade záujmu aj v inej forme. Kontakt : zuzana.fecova@sopk.sk.

Informačná a komunikačná bezpečnosť firmy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.04.2019)
Spoločnosť Unicorn Systems SK s. r. o. v spolupráci s Prešovskou regionálnou komorou pripravili bezplatný seminár s podtitulom Informačná a komunikačná bezpečnosť firiem. V dnešnom svete majú dáta a informácie značnú hodnotu. IT systémy obsahujúce tieto dáta sa môžu dostať do pozornosti útočníkov, ktorí mnohokrát dokážu spôsobiť výpadky, poškodiť reputáciu, čo vedie k strate dôvery klientov.

Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.01.2019)
Zaujíma vás, čo bude nové v slovenskej a svetovej ekonomike v roku 2019 a aký bude ich ďalší vývoj? Dňa 29. januára 2019 (utorok) od 09.00 do 14.00 h. v Bratislave, sa bude konať v hoteli RADISSON BLU CARLTON, Hviezdoslavovo námestie 2.ekonomická konferencia.

Podnikateľská misia z Permského kraja v Slovenskej republike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
SOPK pozýva na biznis fórum, ktoré sa uskutoční pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Permského kraja (Ruská federácia) na Slovensku. Biznis fórum organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom RF na Slovensku a vládou Permského kraja. Termín podujatia je 19. – 20. marca 2019.

Bezplatný seminár "Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Affida s.r.o.pripravila bezplatný seminár "Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy pre malé a stredné firmy dňa 29. januára 2019 v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Jašíkova 6. Kontakt : e-mail: sopkrkbl@sopk.sk tel: 02/48291257

Konzultačný deň Česká republika
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
Regionálna komora SOPK Bratislava pripravila individuálnu konzultáciu s pani Dagmar Urbanovou, obchodnou radkyňou na Veľvyslanectve SR v Prahe o možnostiach vstupu na český trh a formách presadenia sa pri kontaktovaní potenciálnych partnerov. Konzultácia sa koná 22. januára 2019 od 10.00 h. v priestoroch Regionálnej komory SOPK na Jašíkovej 6 (biznis centrum Kerametal). Uzávierka prihlášok 11. januára 2019.

Seminár : Možnosti hospodárskej spolupráce s Chorvátskom
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v Slovenskej republike pripravili bezplatný seminár „Možnosti hospodárskej spolupráce s Chorvátskom“, ktorý sa uskutoční dňa 24. októbra 2018 od 13.45 h. v Bratislavskej regionálnej komore SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava.

Kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.08.2018)
Dňa 23. októbra 2018 sa v Piešťanoch v Danubius Health Spa Resort ESPLANADE bude konať siedma kooperačná burza pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov. V prípade záujmu napíšte na bratislava@advantageaustria.org

Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí.
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí. Dátum: štvrtok, 15. február 2018, od 10.00. Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava.

Podnikateľské príležitosti v Taliansku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pre slovenských podnikateľov seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraného na podporu vzájomných obchodných vzťahov medzi slovenskými a talianskymi podnikateľskými subjektmi. Súčasťou podujatia budú najmä B2B rokovania s partnerskými spoločnosťami z Talianska.

Podnikateľská misia z Jaroslavskej oblasti (Ruská federácia)
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku a Exportným centrom Jaroslavskej oblasti pripravili pre odbornú podnikateľskú verejnosť podnikateľskú misiu ruských spoločností z Jaroslavskej oblasti na Slovensko.

Medzinárodná konferencia k otázkam obchodovania v rámci Euroázijskej ekonomickej únie.
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo Arménska v ČR, Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v SR, Veľvyslanectvo Kazachstanu v ČR a SR spolu s partnermi pripravili dňa 23. novembra 2017 v sále PKO - Čierny orol Prešov (Hlavná 50, Prešov) medzinárodnú konferenciu k otázkam obchodovania v rámci Euroázijskej ekonomickej únie. Ďalšie informácie vám poskytne Ing. Juraj Kupčiha, tel. 051 7732818, 0905 963380, mail juraj.kupciha@sopk.sk.

Seminár Slovensko-srbské obchodné alternatívy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila seminár Slovensko-srbské obchodné alternatívy, ktorý sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 v zasadačke RK SOPK ŽIlina od 09.00 h. Cieľom seminára je poskytnúť odborné informácie expertmi z oblasti obchodného, pracovného práva, daní v Srbsku, o možnostiach zamestnávania občanov Srbska v SR (krátkodobé, dlhodobé vysielanie) ako i informácií o možnostiach rozširovania obchodných a výrobných aktivít premiestnením časti podnikov zo Slovenska do Srbska a recipročne.

Roadshow Národný projekt
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila pre malých a stredných podnikateľov sériu úvodných konferencií k zahájeniu národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'. Konferencie sa uskutočnia v Košiciach (24. 10. 2017), Banskej Bystrici (25. 10. 2017) a Nitre (26. 10. 2017). Cena: bezplatne Kontakt: Jana Boor, T: +421 2 58 260 311, M: +421 910 828 267, E: jana.boor@sario.sk

Slovensko-maďarské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.09.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a Hungarian National Trading House prirpavila Slovensko-maďarské podnikateľské fórum, ktoré je organizované ako súčasť 3. zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. Dátum: 30. október 2017 Miesto: Košice, hotel Double Tree by Hilton Košice

Obchodujme v Nigérií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.06.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO ) v spolupráci s Eximbankou pripravili seminár Obchodujmev Nigérii. Seminár sa uskutoční dňa 28. jún 2017 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Cena: Bezplatne

SARIO v regiónoch - ISA semináre
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.06.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Združením pre rozvoj investícií (ISA) a jej členskou základňou a ďalšími partnermi pripraviala sériu bezplatných regionálnych seminárov, ktoré sa budú konať počas mesiaca jún 2017. Bližšie informácie nájdete na www.sario.sk

Seminár "Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila seminár "Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy", ktorý sa bude konať dňa 23. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Prečo digitálny marketing?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Zistite viac o digitálnom marketingu od tých najpovolanejších. Experti z agentúry Visibility vám predstavia základy digitálneho marketingu a zodpovedajú vaše otázky k tejto téme na bezplatnom seminári.Miesto konania:BIC Bratislava, Zochova 6-8, Bratislava. Dátum konania:štvrtok 16. marca 2017

Seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EÚ" - prechod posudzovania zhody podľa novej smernice 2
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom pripravili bezplatný odborný seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe“ ktorý sa uskutoční dňa 14. marca 2017 (utorok). Miesto: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave, Botanická 49 (areál MTF STU) Trnava

Tréning "Moderná biznis etiketa"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.02.2017)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila tréning "Moderná biznis etiketa", ktorý sa bude konať dňa 16. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Výročná konferencia Enterprise Europe Network 2016
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.10.2016)
Enterprise Europe Network je celoeurópska iniciatíva na podporu medzinárodnej spolupráce slovenských organizácií so zahraničnými partnermi v komerčnej, inovačnej a výskumnej oblasti. 750 účastníkov (delegátov, partnerov siete, reprezentantov z inštitúcií EÚ, rečníkov, novinárov a majiteľov malých a stredných podnikateľských subjektov) z viac ako 60-tich krajín sveta majú možnosť diskutovať o strategickom smerovaní siete v období 2017-2018, o stanovených cieľoch a ich dosahovaní, o ďalšom rozvoji siete, koordinácii a implementácii tohto rozvoja a o kvalite poskytovaných služieb.

Realizácia exportných obchodných operácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO ) pripravila seminár Realizácia exportných obchodných operácií, ktorý sa uskutoční v rámci projektu Proexportná akadémia SARIO dňa 20. septembra 2016. Seminár sa uskutoční v agentúre SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Seminár - Ako obchodovať s nemeckým partnerom?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.08.2016)
Slovak Business Agency pripravilo v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network seminár „Ako obchodovať s nemeckým partnerom?“, ktorý sa bude konať 21.09.2016, v čase od 09:00 do 14:00 hod. v Bratislave (Slovak Business Agency, Karadžičova 2)  Účasť na podujatí je bezplatná!

Seminár "Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.03.2016)
Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravila seminár „Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva“, ktorý sa bude konať 28.04.2016, v čase od 12:45 do 17:00 hod. v Žiline (Palace Hotel Polom****). Účasť na podujatí je bezplatná!

Seminár : Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.03.2016)
Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci so Slovenským priemyselným združením pre obaly a životné prostredie pripravili seminár Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo. Seminár sa bude konať 7.4.2016 v priestoroch Hoteal Arcade, námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica.

Konzultačný deň - Česká republika
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.02.2016)
Dňa 10. marca 2016 od 10,00 hod.sa v zasadacej miestnosti Trnavskej regionálnej komory SOPK, 3. poschodie, číslo miestnosti 324, Trhová 2, Trnava 917 01 bude konať Konzultačný deň - Česká republika s Ing. Ivom Hanušom, obchodno-ekonomickým radcom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.

Informačný seminár na oboznámenie sa s činnosťou MIB
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.02.2016)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Medzinárodná investičná banka (MIB) pripravili informačný seminár na oboznámenie sa s činnosťou MIB a jej ponukou finančných produktov a služieb pre slovenských podnikateľov, ktorý sa bude konať pod záštitou Vazila Hudáka, ministra hospodárstva SR.

Možnosti obchodovania s Nemeckom - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Slovensko–nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou pripravila dňa 28. januára 2016 seminár 'Možnosti obchodovania s Nemeckom'.

Konzultačný deň Rakúsko o možnostiach ekonomickej spolupráce
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.01.2016)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 28. 1. 2016 Konzultačný deň Rakúsko o možnostiach ekonomickej spolupráce. Konzultačný deň sa bude konať v priestoroch Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava (zasadacia miestnosť ). Pre každú firmu je vyhradených 30 minút na individuálne poradenstvo s obchodnou radkyňou Veľvyslanectva SR v Viedni pani Zlaticou ŠIPOŠOVOU.

Príležitosti obchodovania v Belgicku a Luxembursku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 01.12.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila dňa 10. decembra 2015 v priestoroch SARIO : Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, seminár 'Príležitosti obchodovania v Belgicku a Luxembursku'.

Vietnamsko–slovenské kooperačné fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.11.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) dáva do pozornosti návštevu podpredsedu vlády Vietnamu v Slovenskej republike, ktorej súčasťou bude aj Vietnamsko-slovenské kooperačné fórum. Fóra sa zúčastnia vietnamskí podnikatelia z oblastí IT, stavebníctvo, automotive, energetika, poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Stredobodom fóra budú prezentácie zástupcov viacerých vietnamských provincií zavŕšené recepciou, počas ktorej bude možný networking.

Vybrané možnosti financovania a podpory inovácií - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2015)
Slovak Business Agency v rámci európskej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu, Enterprise Europe Network, v spolupráci s Centrom vedecko- technických informácií pripravila informačný seminár zameraný na vybrané možnosti financovania a podpory inovácií.

Čerpanie eurofondov v období 2014-2020 - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie a Enterprise Europe Network Slovensko pripravili seminár „Čerpanie eurofondov v období 2014-2020“, ktorý sa uskutoční dňa 24. novembra 2015 (utorok) od 14.00 h. v hoteli Austria Trend, Vysoká 2, Bratislava.

Podnikajte v Rakúsku - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2015)
Slovak Business Agency pripravila v rámci európskej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu, Enterprise Europe Network,seminár dňa 24.11.2015 od 9:00 hod. v priestoroch Slovak Business Agency Bratislava, Miletičova 23 - "Podnikajte v Rakúsku - ako na to a na čo si dať pozor?", kde máte možnosť sa dozvedieť všetky dôležité informácie v prípade ak plánujete rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť do Rakúska a nechcete pri tom zanedbať svoje povinnosti.

Žilinský biznis networking
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.10.2015)
Dňa 29.10.2015 od 17:00 do 21:00 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline od 17:00 hod do 21:00 hod uskutoční Žilinský biznis networking určený pre podnikateľov, konateľov, majiteľov, manažérov. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia firiem z Čiech, Moravy a Poľska. Účelom podujatia je nadviazanie nových obchodných kontaktov

Prezentácia možností investovania vo Vojvodine
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.10.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a MHSR pripravili dňa 29. 10. 2015 seminár Prezentácia možností investovania vo Vojvodine (investičné stimuly, konkrétne projekty (automotive, agropriemysel, obnoviteľné zdroje energie) pre podnikateľské subjekty.

Bezplatné kooperačné podujatie B2B stretnutia počas "V European Congress for SMEs"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.10.2015)
Slovak Business Agency v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravilo bezplatné kooperačné podujatie B2B stretnutia počas V European Congress for SMEs. Bilaterálne stretnutia sú organizované v rámci medzinárodného kongresu pre malých a stredných podnikateľov „V European Congress for SMEs“, ktorý je zameraný na vedu, podnikanie, samosprávu a ekonomiku.

Stretnutie s ekonomickými diplomatmi SR v zahraničí
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.06.2015)
SOPK Žilina a ZPS v spolupráci s MZVaEZ SR pripravili pracovné stretnutia a priame rokovania s ekonomickými diplomatmi SR akreditovanými v zahraničí. Akcia sa uskutoční dňa 30.6.2015 utorok od 14.15 - 16.45 hod. v kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca - Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11, ČADCA (parkovanie zabezpečené na námestí pred Domom kultúry zdarma).

Slovensko-gruzínsky ekonomický seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.06.2015)
Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Slovak Business Agency, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR organizujú Slovensko – gruzínsky ekonomický seminár , ktorý sa bude konať dňa 19. júna 2015 o 11.00 v Bratislave v konferenčnej sále Ambasador v Hoteli Devín.

Britsko - Slovenské podnikateľské Fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.06.2015)
SOPK pripravila podnikateľské fórum, ktoré sa uskutoční 11 júna od 09.30 v priestoroch Britsko Slovenského Biznis Centra, Mostová 6, Bratislava. Tento seminár je určený pre slovenské spoločnosti, ktoré majú záujem rozšíriť svoje podnikanie a chcú expandovať na trhy Veľkej Británie, alebo s Britániou začať obchodovať. Cieľom podujatia je podať zúčastneným spoločnostiam detailné a praktické informácie o špecikách obchodovania i podnikania v tejto krajine.

Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.06.2015)
Dňa 8. júna 2015 sa bude konať Kanadsko-Slovenské výskumno-inovačné kontaktné fórum v konferenčnej miestnosti v budove CVTI (Lamačská cesta 8) v Bratislave od 11-14 hod. Fórum bude zamerané najmä na výmenu poznatkov a tiež ako kontaktné podujatie s lokálnymi firmami a výskumnými pracoviskami.

Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Lipeckého kraja
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.04.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku dňa 12. 5. 2015 seminár: „Prezentácia ekonomického potenciálu, investičného prostredia a perspektívnych investičných projektov Lipeckého kraja (RF)“.

Medzinárodné kontaktné dni v Užhorode
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
SOPK pozýva podnikateľov zúčastniť sa na Medzinárodných kontaktných dňoch v Užhorode, ktoré sa uskutočnia 20- 21.mája 2015 v priestoroch Zakarpatskej obchodno – priemyselnej komory. Tématikou je: „Kovoobrábanie (výroba, obchod a spolupráca v kovovýrobe), zakladanie spoločných podnikov”. STRETNUTIE UMOŽNÍ nadviazať obchodné kontakty s podnikmi – výrobcami produktov a poskytovateľmi služieb, podpísať protokoly o zámeroch, uzavrieť predajné a kúpne zmluvy, založiť si spoločný výrobný podnik.

Seminár : Quo vadis EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory SR a Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie pripravili seminár „Quo vadis EÚ“, ktorý sa uskutoční dňa 14. mája 2015 (štvrtok) o 14.00 h. v Klube Penati v Bratislave (Agátová 33). Účasť na seminári je bezplatná, ale je podmienená prihlásením sa na e-mailovej adrese: sopkueu@sopk.sk.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server