Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 1565 nájdených)

Textilné kontraktačné dni v Pardubiciach
(marketing, Informácie, 17.12.2003)
Zväz českých a moravských výrobných družstiev organizuje tradičné kontraktačné dni v Pardubiciach, v hoteli Labe pre výrobné družstvá, ktoré vyrábajú vrchné pletené ošatenie, konfekciu, odevy pre šport a voľný čas, galantériu a módne doplnky.

Novelizácia právnych noriem
(marketing, Informácie, 05.12.2003)
V rámci informačného servisu upozorňujeme na pripravované novely právnych noriem.

Národný rozvojový plán a operačné programy
(marketing, Podpora podnikania, 02.12.2003)
Národný rozvojový plán (NRP) je základný strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja. Skladá sa z regionálnych a sektorových častí, ktoré sú tvorené sektorovými a regionálnymi operačnými programami.

Z predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 10.11.2003)
Dňa 23. októbra 2003 sa uskutočnilo 17. zasadnutie Predstavenstva SZVD. Predseda SZVD Ing. Daniel Pavel predstavenstvo informoval o priebehu slávnostného zhromaždenia k 50. výročiu vzniku SZVD, pozitívne hodnotil celý priebeh prípravy i samotný akt, ako aj veľmi dobré odozvy z radov účastníkov z družstiev.

Pravidlá poskytovania príspevkov ...
(marketing, Výstavy, 06.11.2003)
Slovenský zväz výrobných družstiev (ďalej zväz) poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na spoločné výstavné, obchodné a kontraktačné akcie výrobných družstiev organizované zväzom, ktoré slúžia na presadzovanie družstevných výrobkov na domácom a zahraničnom trhu, na získanie nových zákazníkov, obchodných partnerov a budovanie dobrého mena výrobného družstevníctva.

Výzva ku grantovej schéme rozvoja priemyslu
(marketing, Podpora podnikania, 29.10.2003)
Už ste boli oboznámení z prípravou Grantovej schéme rozvoja priemyslu. Na nasledujúcej adrese si môžete stiahnuť dokumenty a materiály potrebné pri zapojení sa na uvedenú schému - www.nadsme.sk/idgs/idgs.htm.

Pracovné stretnutie funkcionárov a vedúcich pracovníkov
(office, Informácie, 21.10.2003)
     Prvý októbrový deň sa konalo pracovné stretnutie funkcionárov a vedúcich pracovníkov SČMVD a SZVD v Čejkoviciach na Morave. Pracovné stretnutie otvoril predseda SČMVD pán Jan Wiesner. Stručne predstavil organizačnú štruktúru zväzu, odbory a ich riaditeľov.

Z predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 23.09.2003)
Dňa 11.septembra t.r. sa uskutočnilo 16. zasadnutie Predstavenstva SZVD, ktoré okrem pravidelných bodov programu, akými sú informácia predsedu SZVD, schválenie zápisu z predchádzajúceho zasadnutia, informácie z činnosti Kontrolnej komisie SZVD, prerokovalo Návrh zásad organizačnej štruktúry a  pracovnej náplne aparátu SZVD s platnosťou od 11.10.2003.

Štátne programy na podporu a rozvoj MSP - Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov manažérstva kvality (Schéma pomoci de mi
(marketing, Podpora podnikania, 19.08.2003)
Predmetom Schémy je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len pomoc) formou nenávratných finančných príspevkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, zameranej na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov, ktorá je jednou z priorít Vlády Slovenskej republiky v období prípravy vstupu SR do Európskej únie. Podrobnejšie informácie na www.narmsp.sk/schema_nitak.htm.

Grantová schéma pre rozvoj inovácií a technológií
(marketing, Podpora podnikania, 19.08.2003)
Cieľom grantovej schémy je podpora podnikania vo vybraných regiónoch Bratislavského a Trnavského kraja prostredníctvom zakladania technologických inkubátorov, ktoré poskytnú priestor, kvalifikované služby a financie pre rozvoj inovácií v oblasti malého a stredného podnikania. Podrobnejšie informácie na www.narmsp.sk/grant_inkubatory.htm.

Štúdia "Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie"
(marketing, Informácie, 18.08.2003)
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV vypracoval dosahovú štúdiu, ktorá naväzuje na prvú vydanú v  polovici minulého roka a reaguje na vývoj situácie v prípravách na rozšírenie EÚ v SR, v kandidátských i členských krajinách ako aj v procesoch globalizácie. Zhrnutie ako aj plný text si môžete pozrieť resp. stiahnuť: www.ekonom.sav.sk.

Možnosti prístupu k publikáciám
(marketing, Informácie, 24.07.2003)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pôsobí aj ako multiplikačný bod (Multiplier Point) pre distribúciu informácii a publikácii UNECE.

Výzva na podávanie žiadostí
(marketing, Podpora podnikania, 20.05.2003)
VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ POMOCI V ROZSAHU "DE MINIMIS". Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Subkontraktačná burza Slovenska v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejnila túto výzvu.

Finančné podporné programy
(marketing, Podpora podnikania, 20.02.2003)
V ekonomike transformujúcich sa krajín, medzi ktoré patrí aj Slovenská repubika, je typickým javom nedostatok voľného kapitálu pre podnikateľov. Súčasne podnikatelia nemajú dostatok záruk pri požadovaní úveru z banky, alebo z iných fondov.

Šiesty rámcový program pre výskum a technický rozvoj EÚ
(marketing, Podpora podnikania, 20.02.2003)
Šiesty rámcový program (6.RP) zahrňuje aktivity Európskej únie v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Hlavným poslaním 6.RP je prispieť k dotváraniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) lepšou integráciou a koordináciou roztriešteného európskeho výskumu.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server