Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Národný rozvojový plán a operačné programy
Vydané 02. 12. 2003 (2476 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Národný rozvojový plán (NRP) je základný strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja. Skladá sa z regionálnych a sektorových častí, ktoré sú tvorené sektorovými a regionálnymi operačnými programami.

NRP poskytuje komplexný prehľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska a jeho regiónov, na bariéry ďalšieho rozvoja a návrhy na ich prekonanie prostredníctvom stanovenia rozvojových priorít a stratégií. Popisuje oblasti, do ktorých je podpora smerovaná, výšku pridelených finančných prostriedkov, ako aj pravidlá prideľovania financií zo strany Európskeho Spoločenstva.
Tento dokument pripravovala slovenská strana spolu so zástupcami Európskej komisie. Je základom pre uzatvorenie zmluvy, ktorá má podobu tzv. Rámca podpory Spoločenstva. Predstavuje určité zosúladenie národných zámerov so smerovaním Európskej únie. Národný rozvojový plán bude realizovaný prostredníctvom tzv. operačných programov.
Operačný program - je programový dokument schválený EK pre vykonávanie Rámca podpory Spoločenstva, obsahujúci súvislý súbor priorít zahrňujúcich viacročné opatrenia, ktorý môže byť vykonávaný využitím pomoci jedného alebo viacerých iných existujúcich finančných nástrojov.
NRP bude realizovaný prostredníctvom týchto operačných programov:

NÁRODNÝ ROZVOJOVÝ PLÁN
SOP
Priemysel
a služby
SOP
Ľudské
zdroje
SOP
Poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka
OP Základná
infraštruktúra

V Bratislavskom kraji sa pomoc bude využívať prostredníctvom týchto dvoch samosprávnych programových dokumentov.

Jednotný programový dokument
NUTS II Bratislava Cieľ 2
Jednotný programový dokument
NUTS II Bratislava Cieľ 3

Spomínané materiály môžete nájsť na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja www.build.gov.sk/index.php?sekcia=Docs/Nrp/nrp a Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny www.employment.gov.sk/index.php.


( Celý článok | Autor: marketing | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server