Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Z predstavenstva SZVD
Vydané 23. 09. 2003 (602x čítané) | Rubrika - Informácie

Dňa 11.septembra t.r. sa uskutočnilo 16. zasadnutie Predstavenstva SZVD, ktoré okrem pravidelných bodov programu, akými sú informácia predsedu SZVD, schválenie zápisu z predchádzajúceho zasadnutia, informácie z činnosti Kontrolnej komisie SZVD, prerokovalo Návrh zásad organizačnej štruktúry a  pracovnej náplne aparátu SZVD s platnosťou od 11.10.2003.

Súčasne sa zaoberalo organizačnou štruktúrou a pracovnými náplňami aparátu SZVD, ktoré schválilo s platnosťou tiež k tomuto termínu. V ďalšej časti rokovania vzalo na vedomie informáciu o zahraničných cestách SZVD v I. polroku t.r., informáciu o finančnej disciplíne členských družstiev, ako aj o čerpaní rozpočtu SZVD za prvý polrok 2003. Zoznámilo sa aj so stavom príprav osláv 50. výročia vzniku SZVD. V ďalšom bode rokovania súhlasilo s prijatím výrobného družstva CLIMEKO v Petrovanoch v súlade s čl. 4 ods. 2 Stanov SZVD za člena SZVD dňom 12. 9. 2003, ako aj vzalo na vedomie rozhodnutie členskej schôdze výrobného družstva ROZVOJ Trnava o vstupe do likvidácie a tým aj ukončenie členstva v SZVD dňom 12. 9. 2003.       V rôznom súhlasilo so zmenou zástupcu SZVD v Rade vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím. Za stáleho člena v Rade vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím namiesto doterajšieho člena Ing. Daniela Pavela, podpredsedu SZVD, menovalo Ing. Máriu Simonidesovú, podpredsedníčku SZVD. V tomto bode rokovania boli členovia predstavenstva informovaní aj o stretnutí vedúcich pracovníkov SZVD s vedúcimi pracovníkmi Zväzu českých a moravských výrobných družstiev v  Čejkoviciach v dňoch 1. a 2. 10. 2003.


( Celá tlačová správa | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server