Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 418 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-418 |
Slovenská kooperačná burza 2016
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.08.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila najväčšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link —na 10. ročník Slovenskej kooperačnej burzy, ktorá sa koná po záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Dátum: štvrtok, 03. november 2016. Miesto: Hotel Bratislava, Bratislava

Kooperačné podujatie PRO ARCH 2016 sektorové zameranie stavebníctvo, remeselnícke odvetvia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.08.2016)
Slovak Business Agency v spolupráci s českým partnerom siete Enterprise Europe Network (EEN) pri Centru pro regionálny rozvoj České republiky a ABF, a.s. pripravilo Kooperačné podujatie FOR ARCH 2016.

Gruzínsko — Spoznajte zaujímavý trh s nádychom exotiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.04.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje v termíne 29. máj — 1. jún 2016 podnikateľskú  misiu do Gruzínska pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku.

Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.03.2016)
Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže. Kto sa môže do súťaže prihlásiť Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Súťaž : Zamestnávateľ ústretový k rodine
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.03.2016)
Hlavným cieľom 13. ročníka súťaže je zvýšiť uvedomelosť a citlivosť k otázkam zosúladenia práce a rodiny a podpory pre uplatňovanie žien vo vrcholových pozíciách. Zároveň je súťaž motiváciou pre zamestnávateľov, aby vytvárali opatrenia ústretové k rodinám zamestnankýň a zamestnancov, ale aj k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a ponúkli tak príklady dobrej praxe. Ministerstvo ocení zamestnávateľov v dvoch kategóriách, a to opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života a podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích pozíciách. Aktivity, ku ktorým patrí súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí majú za cieľ okrem znižovania uvedených nerovností byť aj pozitívnou motiváciou.

Seminár "Ako obchodovať s nemeckým partnerom"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.02.2016)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila seminár "Ako obchodovať s nemeckým partnerom". Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prejednať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu.

Financovanie medzinárodného obchodu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.02.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila dňa 16. februára 2016 seminár 'Financovanie medzinárodného obchodu'.Prednášajúcimi na podujatí budú Ing. Eva Jančíková, PhD., odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného obchodného financovania a Ing. Eva Zezulová, vedúca odboru Financovania obchodu a exportu, SBERBANK, ktorá predstaví praktický príklad obchodného financovania.

China Homelife Show
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Košická regionálna komora SOPK informuje o príprave 5. ročníka workshopu pre strednú a východnú Európu v rámci veľtrhu China Homelife Show, ktorá sa uskutoční v dňoch od 07-09.06.2016 v priestoroch Warsaw Expo, Warszawa - Nadarzyn.

SEMINÁR: "EKONOMICKÁ A FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Dňa 6. februára 2016 (utorok), 9:00 hod. - 14.30 hod. sa uskutoční seminár Ekonimická a finančná analýza podniku v priestoroch BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 2. poschodí.

Kooperačné podujatie BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2016
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci s českým partnerom siete Enterprise Europe Network v Ostrave pripravili dňa 25.5.2015 Kooperačné podujatie BUSINESS RENDEZ-VOUS. Zamerané na hľadanie obchodných, technologických a inovatívnych partnerov pôsobiacich v sektoroch strojárstvo, stavebníctvo, elektronika, metalurgia a baníctvo.

Informačný deň - Slovensko v Horizonte 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Dňa 11.02.2016 od 9:00 do 12:00 sa v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave bude konať informačný deň s názvom Slovensko v Horizonte 2020.

Deviaty ročník súťaže „Inovatívny čin roka 2015“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo deviaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2015“. Súťaž sa organizuje v troch kategóriách: 1. Výrobková inovácia (inovácia produktov), 2. Technologická inovácia (procesov), 3. Inovácia služby (netechnologický proces)

Podnikateľská misia do Macedónskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) informuje že v dňoch 22. – 23. februára 2016 sa v Skopje uskutoční 1. zasadnutie Spoločnej slovensko-macedónskej komisie pre hospodársku spoluprácu a v rámci neho, ako sprievodné podujatie podnikateľské fórum. Vedúcim slovenskej delegácie bude štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Kooperačné podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.01.2016)
Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network pripravilo Kooperačné podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016. Podujatie sa uskutoční 15. apríla 2016 v športovej hale ARÉNA v Poprade

Podnikateľská misia Nemecko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.12.2015)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o podujatí „VIA FORUM 2016“ s podtitulom „Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum InteReCo2016“, ktoré sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica v čase od 11. do 13. mája 2016 v Košiciach.

Obchodná misia SOPK do Indie- Bombay/Mumbai
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.12.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s partnerskými komorami v Indii organizuje podnikateľskú misiu do mesta Bombay/Mumbai, India, ktorá sa uskutoční v dňoch: 8.– 12. februára 2016.

Podnikateľská misia do Juhoafrickej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.12.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a Veľvyslanectvom SR v Pretórií organizuje pri príležitosti zasadania Spoločnej rady hospodárskej spolupráce v Pretórií (SRHS) podnikateľskú misiu v predpokladanom termíne 26. - 29. januára 2016.

Podnikateľská misia do Iránu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.12.2015)
Podnikateľská misia sa bude konať 18.—19. januára 2016 pri príležitosti návštevy podpredsedu vlády a ministra financií SR, Petra Kažimíra. Cieľom misie je oficiálne predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu, prezentácia príležitostí pre vzájomný obchod a investície do konkrétnych projektov a nadviazanie spolupráce najmä v týchto oblastiach:

Slovensko-talianske stretnutie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 24.11.2015)
Taliansko – Slovenská obchodná komora pripravila dňa 3. Decembra 2015 o 9:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. stretnutie s verejnými činiteľmi Slovenskej a Talianskej republiky a talianskymi a slovenskými predstaviteľmi v oblasti stavebníctva, ekologickej výstavby a developerstva, organizované ICE Italian Trade Agency .

Podnikateľská misia do Belehradu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 24.11.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR , Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou , ZÚ SR v Belehrade a Hospodárskou a komorou Srbska pripravilo podnikateľskú misiu do Belehradu.

Podnikateľská misia z UK v Bratislave - bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2015)
Dňa 14. októbra 2015 sa uskutočnia bilaterálne rokovania s podnikateľmi z Veľkej Británie, ktorí navštívia Bratislavu. Rokovania sú bezplatné a uskutočnia sa od 09.30 h. v priestoroch agentúry SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava.

BE Match4Industry automobilový priemysel, kovy, stroje, plasty, pneumatiky, chémia, stavebníctvo, energetika, životné prostredie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2015)
Slovak Business Agency v spolupráci s tureckým partnerom siete Enterprise Europe Network a organizátormi: Automobilový priemyselný park v Kocaeli v Turecku, Podnikateľská komora Luxemburského Veľkovojvodstva a EEN Luxembourg pripravili kooperačné podujatie Match4Industry.

Obchodná misia do Varaždína
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2015)
Trnavská regionálna komora SOPK pripravila pre podnikateľov obchodnú misiu do Varaždína (Chorvátska) v dňoch 26. – 28.10.2015. Zoznam chorvátskych firiem, ktoré majú záujem rokovať so slovenskými firmami ako aj predbežný program nájdete na stránke: http://tt.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2015092502. V prípade záujmu o účasť alebo ďalšie info kontaktujte prosím Trnavskú RK SOPK, email: peter.kovar@sopk.sk

Slovenská kooperačná burza 2015
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.06.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravuje najväčšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link — Slovenskú kooperačnú burzu 2015. Už od svojho vzniku je Slovenská kooperačná burza každoročne najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. Burza sa uskutoční 10. november 2015 v Bratislave. V prípade záujmu kontaktujte: Naďa Hladká, T: 02 58 260 321, E: matchmaking@sario.sk

Obchodná misia do Grécka – Chania (Kréta)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.06.2015)
Regionálna komora SOPK Trnava pripravila obchodnú misiu do Chanie na Krétu v termíne 24. – 27. 6. 2015. V roku 2014 na jeseň sa uskutočnila obchodná misia gréckych podnikateľov z Kréty do Trnavy a bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi OPK Chania a RK SOPK Trnava. Pripravovaná misia do Chanie je pokračovním začatej spolupráce a je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri.

Slovensko-talianske obchodné fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.06.2015)
V dňoch 16. – 17. júna 2015 sa v Ríme uskutoční Slovensko-talianske obchodné fórum zamerané na rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce a posilnenie bilaterálnych obchodných vzťahov. Obchodné fórum sa uskutoční pri príležitosti prezentácie slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO Miláno 2015. Organizátormi podujatia sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Zastupiteľský úrad SR v Ríme v spolupráci s SBA.

OP KaHR: Elektronické trhovisko je už ostrej prevádzke
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2015)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že od 1. februára 2015 bola spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska (https://www.eks.sk/).

Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2015)
Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2015)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM – 17/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 20/2015 dňa 30. januára 2015.

Inovatívny čin roka 2014
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 24.02.2015)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v snahe povzbudiť inovačné aktivity vyhlásilo 2. februára 2015 už ôsmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2014“. Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

Online platforma „Rozvoj družstiev“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.02.2015)
15. mája 2014 bola spustená online platforma „Rozvoj družstiev“. Táto webstránka zobrazuje medzinárodné rozvojové projekty, ktoré sú realizované európskymi družstevnými organizáciami po celom svete. Webstránka tiež umožňuje výmenu poznatkov a skúseností a uľahčuje vytváranie partnerstiev v rámci družstiev, rôznymi donormi a ďalšími zúčastnenými stranami.

Slovensko - Turecké ekonomické fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.02.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila Slovensko-turecké ekonomické fórum spojené s podnikateľskou misiou a B2B rokovaniami slovenských a tureckých firiem, ktoré sa uskutoční v rámci 3. zasadnutia Slovensko – tureckej zmiešanej hospodárskej komisie v dňoch 9. - 10. 3. 2015 v Bratislave.

OTP Banka Slovensko - nový poskytovateľ finančnej pomoci JEREMIE
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.01.2015)
OTP Banka Slovensko sa stáva ďalším článkom v poskytovaní finančnej pomoci pre MSP na Slovensku zo zdrojov Európskej Únie. Celkovo sa tak stáva v poradí šiestym poskytovateľom služieb tohoto druhu na Slovensku. V spolupráci s Európskou Komisiou a Európskym Investičným Fondom prostredníctvom Slovenského záručneho a rozvojového fondu poskytne úvery vo výške 20 miliónov Eur. O možnostiach poskytnutia pomoci sa môžete informovať priamo v OTP Banke. Kontaktná osoba pre JEREMIE: Katarína Gajdošíková - gajdosikova_k@otpbanka.sk

Kooperačné podujatie CONTACT - Business Meetings 2015, zamerané na strojársky priemysel
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2015)
Slovak business Agency v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network - The Leipzig Chamber of Industry and Commerce Saxon pripravili kooperačné podujatie CONTACT: Business Meetings 2015 11. kooperačné podujatie sa koná počas medzinárodného veltrhu inTEC (www.messe-intec.com) a medzinárodným subkontrakraktačným veltrhom, casti, komponenty a technológie “Z” (www.subcontractingfair.com). Kde: Fair grounds Leipzig - Exhibition hall 4 Kedy: 24. - 25. 2 2015 Sektorové zameranie: Celé spektrum výroby, nástrojov a strojov na špeciálne účely stavebníctva, ako aj dodávky a subdodávky služieb pre automobilový priemysel, zariadenia, stroje a stavebné náradie a ďalšie priemyselné odvetvia.

Kooperačné podujatie INDUSTRY MATCHMAKING – IMM2015 zamerané na kovospracujúci priemysel, strojárstvo
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2015)
Enterprise Europe Network v spolupráci s Bulharským priemyselným združením a Medzinárodným výstavným centrom pripravili kooperačné podujatie INDUSTRYMATCHMAKING 2015 zamerané na kovospracujúci priemysel, priemyselnú automatizáciu a softvéry, elektroniku a robotiku, strojárstvo, mechatroniku, metalurgiu, zlievarenstvo, telekomunikácie, služby a informačno-komunikačné technológie. Podujatie sa koná v rámci medzinárodnej výstavy MachTech&InnoTech 12. marca 2015 medzi 10:30-18:00 hod. v Sofii (Inter Expo & Congress Centre).

Slovensko - Brazílsky worshop - podnikateľské stretnutie s leteckou spoločnosťou EMBRAER
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.01.2015)
SOPK pripravilo v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílskej federatívnej republiky a spoločnosťou EMBRAER, ktorá je svetovým výrobcom lietadiel stretnutie s cieľom predstavenia produktov spoločnosti Embraer a následných B2B rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi spoločnosti. Miesto:Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, zasadacia miestnosť Paríž, Dátum, čas:10. februára 2015 (utorok), 9:30hod. Rokovací jazyk:anglický, Uzávierka prihlášok: 05.02.2015, 16:00 hod.

Konferencia Slovenská republika v Horizonte 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2015)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj pripravili konferenciu :Slovenská republika v Horizonte 2020, ktorá sa koná pri príležitosti prvého výročia otvorenia SLORD. Konferencia sa koná pri príležitosti prvého otvorenia SLORD.

BUSINESS BREAKFAST - IZRAEL
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2015)
Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na BUSINESS BREAKFAST a diskusiou s veľvyslancom Štátu Izrael v Slovenskej republike, ktoré sa konajú dňa 21.1. 2015 (streda).

Podnikateľská misia do Kazachstanu a Kirgizska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2015)
MZVaEZ SR informuje o plánovanej podnikateľskej misii pri príležitosti návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka v Kazachstane a Kirgizsku vo februári 2015. Podrobné informácie o podnikateľskej delegácii organizovanej do Kazachstanu a Kirgizska nájdete na http://www.foreign.gov.sk/ Váš záujem o misiu je potrebné nahlásiť do 12.01.2015 prostredníctvom elektronickej pošty na: drahomir.stos@mzv.sk

Obchodná misia SOPK do Brazílie, Argentíny a Uruguaja
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s partnerskými komorami v Rio de Janeiro, Montevideo a Buenos Aires organizuje: Podnikateľskú misiu do Argentíny, Brazílie a Uruguaja ktorá sa uskutoční v dňoch: 23. februára – 7. marca 2015.

Podnikateľská misia na Cyprus pri príležitosti oficiálnej cesty prezidenta SR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.11.2014)
SOPK pripravuje pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR p. Andreja Kisku v Cyperskej republike v dňoch 3. – 4. decembra 2014 podnikateľskú misiu na Cyprus spojenú s účasťou na Slovensko-cyperskom obchodnom fóre a bilaterálnymi rokovaniami. Oblasti možnej spolupráce s cyperskou stranou sú najmä v sektoroch:obnoviteľné zdroje energií,, čističky odpadových vôd, stavebné a izolačné materiály, softwarové aplikácie pre bankový sektor, zdravotnícke a stomatologické vybavenie, potravinárske výrobky (víno, pivo, syry, cukrovinky a pod.), brúsené sklo a iné luxusné tovary

Podnikatelská misia a B2B rokovania slovenskych a srbskych firiem
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.10.2014)
V dňoch 01. – 02. decembra 2014 sa uskutoční v Bratislave 6. zasadnutie Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu. V rámci nej na podporu rozvoja bilaterálnej ekonomickej spolupráce na úrovni podnikateľského prostredia sa bude konať ekonomické fórum a B2B rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov.

Medzinárodné kooperačné podujatie z oblasti stavebníctva "Slovensko - Ukrajina 2014"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.10.2014)
Slovenská obchodná a priemyselná komora a Ukrajinská obchodná a priemyselná komora pripravili v rámci projektu Enterprise Europe Network Medzinárodné kooperačné podujatie "Slovensko - Ukrajina 2014, ktoré sa bude konať dňa 20. novembra 2014 v Užhorode.

Tatra Summit — Investičné Fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.10.2014)
V dňoch 11. - 12. 11. 2014 sa v priestoroch hotela Kempinski Hotel River Park, Bratislava uskutoční Tatra Summit — Investičné Fórum, ktoré pripravilo Centrum pre európske záležitosti, člen Stredoeurópskej strategickej rady Ministerstvo financií SR a Slovenský investičný holding.

2. podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 24.10.2014)
Vydavateľstvo Poradca podnikateľa ako mediálny partner pripravilo 2. Podnikateľské Fórum - Znalosti a informácie pre úspešné podnikanie, ktoré sa bude konať 11. novembra 2014 v priestoroch hotela Bratislava v Bratislave

II. hospodárske fórum krajín V4 a Chorvátska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2014)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenské firmy, maklérov a individuálnych investorov o II. hospodárskom fóre krajín V4 a Chorvátska, ktoré sa uskutoční dňa 19.novembra 2014 v Záhrebe.

Trans Tech Burza
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.10.2014)
V dňoch 11. 11. – 12.11. 2014 sa uskutoční v priestoroch hotela Saffron, Školská 5, Bratislava podujatie Trans Tech Burza zamerané na predstavenie výsledkov vedy, výskumu a vývoja realizovaných na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, ďalších výskumných ústavoch SR a hlavne na kreujúcich sa univerzitných vedeckých parkoch a výskumných centrách Slovenskej republiky.

Energetika – nová výzva s kódom KaHR-21DM-1402
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2014)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. 9. 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určený na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na: http://www.mhsr.sk/10979-menu/143781s

Schéma pomoci de minimis pre Opatrenie 2.1 v znení dodatku č.1
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2014)
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1. Viac informácií : www.economy.gov.sk

Exportné fórum 2014 — krajín V4 a Rakúska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.09.2014)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila Exportné fórum 2014, ktoré sa uskutoční 13. novembra 2014 v hoteli Bratislava v Bratislave. Exportné fórum 2014 nadväzuje na 7 úspešných ročníkov Slovenskej kooperačnej burzy a je už od roku 2007 každoročným stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR ponúka unikátnu možnosťnájsť si nové obchodné príležitosti a partnerov v zahraničí.

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-418 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server