Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1554 nájdených)

Podnikateľské fórum V4 a Rakúsko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ,pripravila medzinárodné podnikateľské fórum krajín V4 a Rakúska. Cieľová skupina: Malé a stredné podniky (MSP) zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť slovenským a zahraničným podnikateľom z krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česká republika) a Rakúska nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy. Podujatie sa uskutoční dňa 30.4.2019 vo Vigľaši ( Grand Vigľaš )

Informačná a komunikačná bezpečnosť firmy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.04.2019)
Spoločnosť Unicorn Systems SK s. r. o. v spolupráci s Prešovskou regionálnou komorou pripravili bezplatný seminár s podtitulom Informačná a komunikačná bezpečnosť firiem. V dnešnom svete majú dáta a informácie značnú hodnotu. IT systémy obsahujúce tieto dáta sa môžu dostať do pozornosti útočníkov, ktorí mnohokrát dokážu spôsobiť výpadky, poškodiť reputáciu, čo vedie k strate dôvery klientov.

Najväčší svetový veľtrh v kovopriemysle EMO Hanover 2019 a b2b
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Pozývame Vás na kooperačné podujatie počas EMO Hannover, ktoré je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov ponúka možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových dodávateľov, odberateľov a partnerov pre rôzne druhy spolupráce. Termín konania: 16. - 20. septembra 2019. Hlavné zameranie veľtrhu: obrábacie stroje, výrobné systémy, automatizované toky materiálov, výpočtová technika, priemyselná elektronika a príslušenstvo.

Biznis raňajky na tému "eKASA"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosť AXENTA s.r.o. pozývajú firmy dňa 26. apríla 2019 od 09.00 h. na biznis raňajky na tému "eKASA" Vstup na podujatie je bezplatný. Bližšie informácie : sopkrkbl@sopk.sk

Kooperačné podujatie TECHNOLOGY FORUM 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva firmy na kooperačné podujatie TECHNOLOGY FORUM 2019, ktoré sa bude konať 15. apríla 2019 v Thessalonikách, Grécku. Podujatie je spojené s Technologickým fórom orientovaným na viaceré sektory.

ČESKO-SLOVENSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.04.2019)
SOPK Žilina a Veľvyslanectvo Českej republiky v SR v spolupráci s MPO ČR, RHK Brno, KHK Moravskoslezského, KHK Zlínskeho a KHK Olomouckého kraja pripravili ČESKO - SLOVENSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM - B2B ROKOVANIA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FIRIEM. Termín: 9. apríl 2019. Miesto: Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina

Ningbo Economic & Trade Cooperation Meeting
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 01.04.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci s mestom Ningbo, Vás pripravili podujatie Slovakia - Ningbo Economic & Trade Cooperation Meeting, ktoré sa bude konať dna 9.apríla 2019 od 9:00 v hoteli Devín v Bratislave. Podujatie je zamerané na možnosti nadviazania a rozšírenia spolupráce s čínskymi spoločnosťami.

Výzva na predkladanie ponúk - Projekt v SSOŠ Poprad
(Mgr. Zatkalíková Monika, Informácie, 01.04.2019)
1. Interiérové vybavenie - dokumentácia na predkladanie ponúk

2. IKT technika - dokumentácia na predkladanie ponúk

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Bližšie informácie: PROJEKT

Podnikateľská misia z Drážďan a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Dňa 20. marca 2019 sa od 16.00 h. v Rivers clube, Tyršovo nábrežie 12, Bratislava uskutoční stretnutie a bilaterálne rokovania s nemeckou obchodnou delegáciou z Drážďan. Účasť na podujatí je bezplatná.

Konzultačný deň Ukrajina
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2019 od 10.00 hod v priestoroch Bratislavskej RK na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny presný čas Vašej individuálnej konzultácie Vám bude včas oznámený po zaslaní písomnej prihlášky a vypracovaní časového harmonogramu.

Podnikateľská misia do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne október 2019 podnikateľskú misiu do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia.

Podnikateľská misia do Moskvy spojená s návštevou environmentálneho veľtrhu WasteTech
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 4. – 6. júna 2019 podnikateľskú misiu do Moskvy, RF, spojenú s návštevou environmentálneho fóra WasteTech.

Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 17. – 20. september 2019 podnikateľskú misiu do Minsku, Bielorusko, spojenú s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom.

Slovenská kooperačná burza Nitra 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)pripravila kooperačné podujatie zo série podujatí SARIO BUSINESS LINK - Slovenská kooperačná burza NITRA 2019, ktoré sa bude konať dňa 22. mája 2019 v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre, v rámci 26. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Stretnutie s námestníkom ministra zahraničných veci Kazaššskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2019)
Dňa 5. februára 2019 pripravilo SARIO stretnutie s Romanom Vasilenkom, námestníkom ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky, ktoré sa uskutoční v priestoroch SARIO na Trnavskej ceste 100 v Bratislave.

Podnikateľská misia do Rakúska – Viedeň 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si pripravila pre slovenských podnikateľov podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.

Podnikateľská misia do Monaka a Nice
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje podnikateľskú misiu do južného Francúzska a Monaka, ktorá sa uskutoční v dňoch 04. - 08. marca 2019. Misia je pripravovaná v spolupráci s OPK Monako, Monaco Economic Board, OPK Nice a Zastupiteľským úradom SR v Paríži.

Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.01.2019)
Zaujíma vás, čo bude nové v slovenskej a svetovej ekonomike v roku 2019 a aký bude ich ďalší vývoj? Dňa 29. januára 2019 (utorok) od 09.00 do 14.00 h. v Bratislave, sa bude konať v hoteli RADISSON BLU CARLTON, Hviezdoslavovo námestie 2.ekonomická konferencia.

Podnikateľská misia z Permského kraja v Slovenskej republike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
SOPK pozýva na biznis fórum, ktoré sa uskutoční pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Permského kraja (Ruská federácia) na Slovensku. Biznis fórum organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom RF na Slovensku a vládou Permského kraja. Termín podujatia je 19. – 20. marca 2019.

Podnikateľská misia do Gruzínska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.12.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v novembri 2019 zorganizovať podnikateľskú misiu do Tbilisi, Gruzínsko.

Bezplatný seminár "Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Affida s.r.o.pripravila bezplatný seminár "Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy pre malé a stredné firmy dňa 29. januára 2019 v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Jašíkova 6. Kontakt : e-mail: sopkrkbl@sopk.sk tel: 02/48291257

Podnikateľská misia z Dánska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.12.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 25. januára 2019 biznis fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Dánska

Konzultačný deň Česká republika
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
Regionálna komora SOPK Bratislava pripravila individuálnu konzultáciu s pani Dagmar Urbanovou, obchodnou radkyňou na Veľvyslanectve SR v Prahe o možnostiach vstupu na český trh a formách presadenia sa pri kontaktovaní potenciálnych partnerov. Konzultácia sa koná 22. januára 2019 od 10.00 h. v priestoroch Regionálnej komory SOPK na Jašíkovej 6 (biznis centrum Kerametal). Uzávierka prihlášok 11. januára 2019.

PF 2019
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.12.2018)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 27. 12. 2018 do 4. 1. 2019 celozávodná dovolenka. Pracovníci CPS Vám budú k dispozícii od 7. januára 2019.

Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok.


Stretnutie s honorárnymi konzulmi SR v zahraničí
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina a MZVaEZ SR si Vás dovoľujú pozvať na STRETNUTIE S HONORÁRNYMI KONZULMI SR V ZAHRANIČÍ, ktoré sa uskutoční 24.10.2018 o 14:45 - 17:00 hod. v Chateau Gbeľany, Hlavná 140, Gbeľany.

Slovenské exportné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva slovenských podnikateľov na Slovenské exportné fórum 2018. Druhý ročník fóra prinesie na jedno miesto 100 honorárnych konzulov pôsobiacich celosvetovo s cieľom podporiť slovenskú hospodársku diplomaciu v zahraničí.

MH SR podporí výskum a vývoj v podnikoch už aj v Bratislavskom kraji
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Seminár : Možnosti hospodárskej spolupráce s Chorvátskom
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v Slovenskej republike pripravili bezplatný seminár „Možnosti hospodárskej spolupráce s Chorvátskom“, ktorý sa uskutoční dňa 24. októbra 2018 od 13.45 h. v Bratislavskej regionálnej komore SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava.

Podnikateľská misia z Nemecka a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila stretnutie s nemeckou podnikateľskou delegáciou z Magdeburgu (Sasko-Anhaltsko, Nemecko) dňa 22. októbra 2018 od 09.30 h. v sídle Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Jašíkova 6, Bratislava.

Projekt v SSOŠ Poprad
(Mgr. Zatkalíková Monika, Informácie, 20.09.2018)
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Všetky uzatvorené zmluvy a objednávky súvisiace s projektom „Inovácia odbornej prípravy pre prax“, kód projektu v ITMS2014+ 302021J151 vrátane ich dodatkov sú zverejnené na webovej stránke školy. Predmetné zmluvné dokumenty nájdete v stĺpci Objednávateľ označené ako COOP PRODUKT SLOVENSKO.


Kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.08.2018)
Dňa 23. októbra 2018 sa v Piešťanoch v Danubius Health Spa Resort ESPLANADE bude konať siedma kooperačná burza pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov. V prípade záujmu napíšte na bratislava@advantageaustria.org

Podnikateľská misia do Rumunska a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Informácie, 14.08.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Rumunskou OPK a Národným inštitútom výskumu a vývoja pre strojové zariadenia, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel v rámci projektu Enteprise Europe Network pripravili podnikateľskú misiu do Rumunska a bilaterálne rokovania v dňoch 17.- 18. septembra 2018 v Bukurešti.

Podnikateľská misia do mesta Perm, Ruská federácia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 31.07.2018)
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 04.-07. septembra 2018 podnikateľskú misiu do mesta Perm, Ruská federácia. Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

COOPEXPO 2018
(Zuzana Cáková, Výstavy, 31.07.2018)
Srdečne Vás pozývame na návštevu 25. ročníka družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy C O O P E X P O  2 0 1 8, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. 8. - 19. 8. 2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra, v  pavilóne M3. Pripravili sme pre Vás ponuku kvalitných slovenských výrobkov z dielní členských výrobných družstiev v samostatných predajných a výstavných stánkoch :

MH SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ
(Zuzana Cáková, Informácie, 09.07.2018)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Rakúsko-Slovenská kooperačná burza strojárenského a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2018)
SOPK pripravilo 23.10.2018 v DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE v Piešťanoch v poradí už siedmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov.

Podnikateľská misia do Rumunska a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Rumunskou OPK a Národným inštitútom výskumu a vývoja pre strojové zariadenia, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel v rámci projektu Enteprise Europe Network pripravili podnikateľskú misiu do Rumunska a bilaterálne rokovania v dňoch 17.- 18. septembra 2018 v Bukurešti.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018, ktoré sa bude konať dňa 13. novembra 2018 v Bratislave. Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007, je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne rozhovory, prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov.

Srbsko-slovenské kooperačné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.05.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila pre slovenských podnikateľov Srbsko-slovenské kooperačné fórum 2018 — Možnosti investovania a spolupráce so srbskými partnermi a vybranými oblasťami Vojvodiny.

Výhody a riziká používania INCOTERMS
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.05.2018)
Exportná akadémia v Trenčíne pripravila odborný seminár s názvom Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS. Dozviete sa, aké sú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb zapojených do transportu tovarov z jednej krajiny do druhej, rozsah aplikácie INCOTERMS pri domácom obchode, spoznáte úspešné príklady využitia a ďalšie praktické informácie pre Vaše podnikanie.

Misia z Islandu na Slovensku — Prezentačný seminár pre podnikateľov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.04.2018)
SARIO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravil pre slovenských podnikateľov seminár zameraný na spoluprácu v oblasti informačných technológií a smart cities. Cieľom islandskej misie je nadviazanie partnerstva s inovatívnymi spoločnosťami v SR spolupracujúcimi s mestskými správami v oblasti informačných komunálnych služieb. Súčasťou podujatia bude prezentácia možností čerpania prostriedkov na projekty financované z Fondu pre regionálnu spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska.

Podnikateľská misia tureckých firiem na Slovensku v Košiciach
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.04.2018)
SARIO v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Turecku, Istanbule, organizuje 27. apríla 2018 podnikateľskú misiu tureckých podnikateľov na Slovensku v Košiciach. Cieľom účasti slovenských spoločností na B2B rokovaniach je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s tureckými firmami s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a následný export ich výrobkov.

Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.04.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila tri podujatia zamerané na podporu exportného potenciálu Vašej firmy – seminár o bezrizikovom obchodovaní s Čínou a dve podnikateľské misie zahraničných firiem na Slovensko. Tieto podujatia sú určené pre malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Chorvátska podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 22.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v spolupráci so ZÚ SR v Záhrebe a Župnou Chorvátskou hospodárskou komorou zo Splitu, organizuje 10. apríla 2018 podnikateľskú misiu chorvátskych podnikateľov na Slovensku v Košiciach. Podujatie sa uskutoční  : Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, 040 01 Košice.  

Slovensko–čínske obchodné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 22.03.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v SR a čínskou národnou organizáciou Council for Promoting South-South Cooperation (CPSSC) pripravila spoločné Slovensko–čínske obchodné fórum 2018, ktoré sa uskutoční 17. apríla 2018 v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava.

Podnikateľská misia do Ruskej federácie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP organizuje v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Moskve podnikateľskú misiu do Ruskej federácie.Partnerom pre biznis program misie je mesto Vladimir, Vladimírska oblasť.

Podnikateľská misia do Slovinskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andeja Kisku v Slovinskej republike podnikateľskú misiu, zameranú na podporu hospodárskej a najmä inovačnej spolupráce oboch krajín. Misia bude organizovaná ako jednodňové podujatie, jeho súčasťou bude biznis fórum so slovinskými podnikateľmi.

Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.02.2018)
Účel: Podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti priemyslu a podnikania. Základný cieľ: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj priemyslu a podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

Grécka podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje informovať slovenských podnikateľov a partnerov o pripravovanej podnikateľskej misii z Grécka na Slovensku. Cieľom podnikateľskej misie je priblížiť slovenským podnikateľským subjektom možnosti podnikania a investovania v Grécku a zároveň podporiť vzájomnú sieť kontaktov medzi slovenskými a gréckymi podnikateľmi. Dátum: utorok, 06. marec 2018. Miesto: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká cesta 2, Bratislava. Cena: bezplatne

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server