Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Podnikateľská misia - Nemecko- Sársko- Saarbrucken
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Žilinská SOPK organizuje B2B rokovania s predstaviteľmi firiem v priemyselnej oblasti Sárska ležiacej v juhozápadnej časti Nemecka a vďaka bezprostrednej blízkosti hranice s Francúzskom aj v regiónoch Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko, v meste Metz. Termín konania : 22. - 25. október 2019.

Kooperačná Rakúsko - Slovenská burza strojárenského a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila ôsmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov. Tie sú organizované v časovom harmonograme v dvadsaťminútových intervaloch. V rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu ponuku, či dozvedieť sa viac o ich obchodno-kooperačnom záujme o Slovensko.

Indicko–slovenské podnikateľské fórum 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 27. septembra 2019 podnikateľské fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Indie

Podnikateľská misia do Nemecka v rámci veľtrhu Anuga 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, pozýva podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti potravinárskeho a gastronomického sektora na podnikateľskú misiu do Nemecka v rámci svetového veľtrhu Anuga.

Podnikanie s Taiwanom: Bližšie ako si myslíte
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.09.2019)
Slovak Business Agency, Taipejská reprezentačná kancelária, Taiwanská rada pre rozvoj zahraničného obchodu (TAITRA) pripravili bezplatné medzinárodné podnikateľské podujatie so zameraním na obchodnú spoluprácu. Termín konania : 17. októbra 2019 od 9:00 do 17:00 Miesto: Hotel Raddison Blu Carlton (Harmony Hall), Bratislava. Oficiálny jazyk: angličtina.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.08.2019)
Slovenská kooperačná burza Bratislava sa bude konať 24. októbra 2019 (štvrtok) v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Ide o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ktoré už 13 rokov spája prostredníctvom bilaterálnych rozhovorov slovenských a zahraničných podnikateľov.

COOPEXPO 2019
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.07.2019)
Srdečne Vás pozývame v dňoch 22.8. až 25.8.2019 na návštevu 26. ročníka družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy C O O P E X P O. V pavilóne M3 sme pre Vás pripravili ponuku kvalitných slovenských výrobkov z dielní členských výrobných družstiev a Súkromných stredných odborných škôl.

Pozvánka na seminár o obchodovaní s Ruskou federáciou
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.07.2019)
Dňa 25. 9. 2019 sa uskutoční na MZVaEZ SR, Bratislava, Hlboká cesta 2 v kongresovej sále Odborný seminár, ktorý organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave.

Podnikateľská misia do Charkova, Ukrajina
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.07.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ Kyjev organizuje 24.9.2019 podnikateľskú misiu na Ukrajinu do mesta Charkov.

Slovensko–chorvátske podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.05.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pre slovenských podnikateľov podnikateľské fórum a B2B rokovania s partnermi z Chorvátskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 12. júna 2019 v Austria Trend Hoteli Bratislava (konferenčné priestory 1. poschodie).

Free Market Road Show
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.04.2019)
Dňa 10. apríla sa uskutoční Free Market Road Show, v hoteli Devín, Bratislava. Nosnou témou konferencie je „Európa na rázcestí – Znovuobjavenie slobody 30 rokov po páde Berlínskeho múru“ Konferencia bude pozostávať z 2 panelov a účasť na nej je bezplatná. Potrebná je však registrácia : https://www.eventbrite.com/e/free-market-road-show-2019-bratislava-tickets-58995897317.

Seminár : Stratégie úspešného obchodného tímu
(Zuzana Cáková, Informácie, 03.04.2019)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Affida s.r.o. pripravila seminár STRATÉGIE ÚSPEŠNÉHO OBCHODNÉHO TÍMU. Seminár sa uskutoční dňa 16. apríl 2019, od 9:00 – cca 13:00. V priestoroch : BC Kerametal, Bratislavská regionálna komora SOPK Jašíkova 6, 826 73 Bratislava Účastnícky poplatok: BEZPLATNE

Slovensko - Ukrajinské fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.04.2019)
Košická regionálna komora SOPK ako partner podujatia pripravila 5. ročník SLOVENSKO-UKRAJINSKÉHO FÓRA, ktoré sa bude konať dňa 29. apríla 2019 v Košiciach. Zároveň ponúka možnosť zapojiť sa a odprezentovať Vašu spoločnosť na podujatí vo forme prezentačného stánku (40 EUR s DPH/deň), v prípade záujmu aj v inej forme. Kontakt : zuzana.fecova@sopk.sk.

Podnikateľské fórum V4 a Rakúsko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ,pripravila medzinárodné podnikateľské fórum krajín V4 a Rakúska. Cieľová skupina: Malé a stredné podniky (MSP) zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť slovenským a zahraničným podnikateľom z krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česká republika) a Rakúska nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy. Podujatie sa uskutoční dňa 30.4.2019 vo Vigľaši ( Grand Vigľaš )

Informačná a komunikačná bezpečnosť firmy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.04.2019)
Spoločnosť Unicorn Systems SK s. r. o. v spolupráci s Prešovskou regionálnou komorou pripravili bezplatný seminár s podtitulom Informačná a komunikačná bezpečnosť firiem. V dnešnom svete majú dáta a informácie značnú hodnotu. IT systémy obsahujúce tieto dáta sa môžu dostať do pozornosti útočníkov, ktorí mnohokrát dokážu spôsobiť výpadky, poškodiť reputáciu, čo vedie k strate dôvery klientov.

Najväčší svetový veľtrh v kovopriemysle EMO Hanover 2019 a b2b
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Pozývame Vás na kooperačné podujatie počas EMO Hannover, ktoré je najväčším svetovým veľtrhom v sektore kovoobrábania. Pre podnikateľov ponúka možnosť dozvedieť sa o nových technológiách a trhových príležitostiach, nájsť nových dodávateľov, odberateľov a partnerov pre rôzne druhy spolupráce. Termín konania: 16. - 20. septembra 2019. Hlavné zameranie veľtrhu: obrábacie stroje, výrobné systémy, automatizované toky materiálov, výpočtová technika, priemyselná elektronika a príslušenstvo.

Biznis raňajky na tému "eKASA"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosť AXENTA s.r.o. pozývajú firmy dňa 26. apríla 2019 od 09.00 h. na biznis raňajky na tému "eKASA" Vstup na podujatie je bezplatný. Bližšie informácie : sopkrkbl@sopk.sk

Kooperačné podujatie TECHNOLOGY FORUM 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.04.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva firmy na kooperačné podujatie TECHNOLOGY FORUM 2019, ktoré sa bude konať 15. apríla 2019 v Thessalonikách, Grécku. Podujatie je spojené s Technologickým fórom orientovaným na viaceré sektory.

ČESKO-SLOVENSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.04.2019)
SOPK Žilina a Veľvyslanectvo Českej republiky v SR v spolupráci s MPO ČR, RHK Brno, KHK Moravskoslezského, KHK Zlínskeho a KHK Olomouckého kraja pripravili ČESKO - SLOVENSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM - B2B ROKOVANIA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FIRIEM. Termín: 9. apríl 2019. Miesto: Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina

Ningbo Economic & Trade Cooperation Meeting
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 01.04.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci s mestom Ningbo, Vás pripravili podujatie Slovakia - Ningbo Economic & Trade Cooperation Meeting, ktoré sa bude konať dna 9.apríla 2019 od 9:00 v hoteli Devín v Bratislave. Podujatie je zamerané na možnosti nadviazania a rozšírenia spolupráce s čínskymi spoločnosťami.

Výzva na predkladanie ponúk - Projekt v SSOŠ Poprad
(Mgr. Zatkalíková Monika, Informácie, 01.04.2019)
1. Interiérové vybavenie - dokumentácia na predkladanie ponúk

2. IKT technika - dokumentácia na predkladanie ponúk

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Bližšie informácie: PROJEKT

Podnikateľská misia z Drážďan a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Dňa 20. marca 2019 sa od 16.00 h. v Rivers clube, Tyršovo nábrežie 12, Bratislava uskutoční stretnutie a bilaterálne rokovania s nemeckou obchodnou delegáciou z Drážďan. Účasť na podujatí je bezplatná.

Konzultačný deň Ukrajina
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2019 od 10.00 hod v priestoroch Bratislavskej RK na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny presný čas Vašej individuálnej konzultácie Vám bude včas oznámený po zaslaní písomnej prihlášky a vypracovaní časového harmonogramu.

Podnikateľská misia do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne október 2019 podnikateľskú misiu do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia.

Podnikateľská misia do Moskvy spojená s návštevou environmentálneho veľtrhu WasteTech
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 4. – 6. júna 2019 podnikateľskú misiu do Moskvy, RF, spojenú s návštevou environmentálneho fóra WasteTech.

Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 17. – 20. september 2019 podnikateľskú misiu do Minsku, Bielorusko, spojenú s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom.

Slovenská kooperačná burza Nitra 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.02.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)pripravila kooperačné podujatie zo série podujatí SARIO BUSINESS LINK - Slovenská kooperačná burza NITRA 2019, ktoré sa bude konať dňa 22. mája 2019 v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre, v rámci 26. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Stretnutie s námestníkom ministra zahraničných veci Kazaššskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.01.2019)
Dňa 5. februára 2019 pripravilo SARIO stretnutie s Romanom Vasilenkom, námestníkom ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky, ktoré sa uskutoční v priestoroch SARIO na Trnavskej ceste 100 v Bratislave.

Podnikateľská misia do Rakúska – Viedeň 2019
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2019)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si pripravila pre slovenských podnikateľov podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Podnikateľská misia bude organizovaná v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP.

Podnikateľská misia do Monaka a Nice
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.01.2019)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje podnikateľskú misiu do južného Francúzska a Monaka, ktorá sa uskutoční v dňoch 04. - 08. marca 2019. Misia je pripravovaná v spolupráci s OPK Monako, Monaco Economic Board, OPK Nice a Zastupiteľským úradom SR v Paríži.

Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.01.2019)
Zaujíma vás, čo bude nové v slovenskej a svetovej ekonomike v roku 2019 a aký bude ich ďalší vývoj? Dňa 29. januára 2019 (utorok) od 09.00 do 14.00 h. v Bratislave, sa bude konať v hoteli RADISSON BLU CARLTON, Hviezdoslavovo námestie 2.ekonomická konferencia.

Podnikateľská misia z Permského kraja v Slovenskej republike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
SOPK pozýva na biznis fórum, ktoré sa uskutoční pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Permského kraja (Ruská federácia) na Slovensku. Biznis fórum organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom RF na Slovensku a vládou Permského kraja. Termín podujatia je 19. – 20. marca 2019.

Podnikateľská misia do Gruzínska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.12.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v novembri 2019 zorganizovať podnikateľskú misiu do Tbilisi, Gruzínsko.

Bezplatný seminár "Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Affida s.r.o.pripravila bezplatný seminár "Finančné plánovanie a kontroling pre malé a stredné firmy pre malé a stredné firmy dňa 29. januára 2019 v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Jašíkova 6. Kontakt : e-mail: sopkrkbl@sopk.sk tel: 02/48291257

Podnikateľská misia z Dánska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.12.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 25. januára 2019 biznis fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Dánska

Konzultačný deň Česká republika
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.12.2018)
Regionálna komora SOPK Bratislava pripravila individuálnu konzultáciu s pani Dagmar Urbanovou, obchodnou radkyňou na Veľvyslanectve SR v Prahe o možnostiach vstupu na český trh a formách presadenia sa pri kontaktovaní potenciálnych partnerov. Konzultácia sa koná 22. januára 2019 od 10.00 h. v priestoroch Regionálnej komory SOPK na Jašíkovej 6 (biznis centrum Kerametal). Uzávierka prihlášok 11. januára 2019.

PF 2019
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.12.2018)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 27. 12. 2018 do 4. 1. 2019 celozávodná dovolenka. Pracovníci CPS Vám budú k dispozícii od 7. januára 2019.

Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok.


Stretnutie s honorárnymi konzulmi SR v zahraničí
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina a MZVaEZ SR si Vás dovoľujú pozvať na STRETNUTIE S HONORÁRNYMI KONZULMI SR V ZAHRANIČÍ, ktoré sa uskutoční 24.10.2018 o 14:45 - 17:00 hod. v Chateau Gbeľany, Hlavná 140, Gbeľany.

Slovenské exportné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva slovenských podnikateľov na Slovenské exportné fórum 2018. Druhý ročník fóra prinesie na jedno miesto 100 honorárnych konzulov pôsobiacich celosvetovo s cieľom podporiť slovenskú hospodársku diplomaciu v zahraničí.

MH SR podporí výskum a vývoj v podnikoch už aj v Bratislavskom kraji
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Seminár : Možnosti hospodárskej spolupráce s Chorvátskom
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v Slovenskej republike pripravili bezplatný seminár „Možnosti hospodárskej spolupráce s Chorvátskom“, ktorý sa uskutoční dňa 24. októbra 2018 od 13.45 h. v Bratislavskej regionálnej komore SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava.

Podnikateľská misia z Nemecka a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila stretnutie s nemeckou podnikateľskou delegáciou z Magdeburgu (Sasko-Anhaltsko, Nemecko) dňa 22. októbra 2018 od 09.30 h. v sídle Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Jašíkova 6, Bratislava.

Projekt v SSOŠ Poprad
(Mgr. Zatkalíková Monika, Informácie, 20.09.2018)
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Všetky uzatvorené zmluvy a objednávky súvisiace s projektom „Inovácia odbornej prípravy pre prax“, kód projektu v ITMS2014+ 302021J151 vrátane ich dodatkov sú zverejnené na webovej stránke školy. Predmetné zmluvné dokumenty nájdete v stĺpci Objednávateľ označené ako COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Bližšie informácie o projekte nájdete na tomto linku.


Kooperačná burza strojárskeho a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.08.2018)
Dňa 23. októbra 2018 sa v Piešťanoch v Danubius Health Spa Resort ESPLANADE bude konať siedma kooperačná burza pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov. V prípade záujmu napíšte na bratislava@advantageaustria.org

Podnikateľská misia do Rumunska a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Informácie, 14.08.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Rumunskou OPK a Národným inštitútom výskumu a vývoja pre strojové zariadenia, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel v rámci projektu Enteprise Europe Network pripravili podnikateľskú misiu do Rumunska a bilaterálne rokovania v dňoch 17.- 18. septembra 2018 v Bukurešti.

Podnikateľská misia do mesta Perm, Ruská federácia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 31.07.2018)
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 04.-07. septembra 2018 podnikateľskú misiu do mesta Perm, Ruská federácia. Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

COOPEXPO 2018
(Zuzana Cáková, Výstavy, 31.07.2018)
Srdečne Vás pozývame na návštevu 25. ročníka družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy C O O P E X P O  2 0 1 8, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. 8. - 19. 8. 2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra, v  pavilóne M3. Pripravili sme pre Vás ponuku kvalitných slovenských výrobkov z dielní členských výrobných družstiev v samostatných predajných a výstavných stánkoch :

MH SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ
(Zuzana Cáková, Informácie, 09.07.2018)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Rakúsko-Slovenská kooperačná burza strojárenského a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2018)
SOPK pripravilo 23.10.2018 v DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE v Piešťanoch v poradí už siedmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server