Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 369 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |
Energetický seminár - Štátna podpora, fondy EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.08.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK v rámci siete Enterprise Europe Network organizujú Energetický seminár - Štátna podpora, fondy EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie

Dátum: 7. 9. 2010, o 9.30 hod.

Miesto konania: Hotel Grand, Palackého ulica č. 3477 Trenčín www.grand-hotel.sk

Lektori: Špecialisti z oblasti odborného poradenstva a projektovej prípravy žiadostí o grant vo verejnom aj súkromnom sektore.

Kontakt : Viera PIKNOVÁ, Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2 , Trenčín, Tel.: 032/65 238 34, Fax: 032/65 210 23, E-mail: piknova@sopk.sk


Konferencia a kooperačné podujatie EAST-WEST firiem
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Gyor-Moson­-Sopron v rámci siete Enterprise Europe Network organizujú Konferenciu a kooperačné podujatie o obchodnej spolupráci VÝCHOD – ZÁPAD zamerané na obchodnú spoluprácu medzi firmami z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a spoločnosťami z krajín Strednej Európy

Energetický seminár - Štátna podpora, fondy EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK v rámci siete Enterprise Europe Network pripravila Energetický seminár - Štátna podpora, fondy EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

NAKLADANIE S ODPADMI, DRUHY ODPADOV A ICH ĎALŠIE VYUŽÍVANIE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK pripravila na 22. júna 2010 v Trenčína (hotel Magnus) odborný seminár

Pozvánka a program

Podujatie je určené MSP s cieľom informovať o legislatívnych a praktických požiadavkách a odporúčaniach odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.


Zodpovedné podnikanie - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.06.2010)
Business Leaders Forum a Nadácia Pontis pripravili na štvrtok 17. júna 2010 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici Seminár pre malé a stredné podniky na tému Zodpovedné podnikanie. Účastníci sa dozvedia o základných pojmoch zodpovedného podnikania a troch rovinách zodpovedného podnikania – ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Účasť na seminári je bezplatná.

Semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP – OP KaHR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.06.2010)
Slovenská inovačná a energetická agentúra, príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR pripravila sériu bezplatných seminárov zameraných na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov.

Konzultačný deň Švédsko, Fínsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Štokholme v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň Švédsko, Fínsko.
Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach dovozu a vývozu slovenských tovarov a služieb z/na švédsky a fínsky trh.

CE značenie – Váš bezpečný výrobok na trhu EÚ - Európska informačná kampaň
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.05.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) organizujú dňa 13.5.2010 v Bratislave seminár CE značenie - Váš bezpečný výrobok na trhu EÚ v rámci Európskej informačnej kampane CE značenia.

Zdravé pracoviská - dobré pre Teba - dobré pre podnik
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.05.2010)
Dňa 12. mája 2010 sa v Košiciach v hoteli Ambassador, Hlavná 101 v čase od 8:30 hod do 14:00 hod uskutoční bezplatný seminár v rámci celoeurópskej informačnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) zameranej na bezpečnosť v údržbe. Kampaň je určená hlavne pre vysokorizikové odvetvia a malé a stredné podniky (MSP).

Podrobný program seminára môžete nájsť tu.

Kontakt : Mgr. Galátová Martina, galatova@omnimedia.sk
Tel .02/40 20 08 28, fax: 02/45 52 62 16


Zmena termínu : SLOVENSKO-CHORVÁTSKE business fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.05.2010)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Chorvátskym veľvyslanectvom v Bratislave, Obchodno-ekonomickým oddelením v Záhrebe a Záhrebskou Obchodnou komorou organizujú Slovensko-chorvátske business fórum

Konzultačný deň s obchodným radcom z Ukrajiny
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Kyjeve v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň s obchodnou radkyňou z Ukrajiny. Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach dovozu a vývozu slovenských tovarov a služieb z/na ukrajinský trh.

Ako hľadať partnerov a prístup na trhy tretích krajín
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Trnavskou RK SOPK, Ministerstvom hospodárstva SR a Colnou správou SR organizuje dňa 19. mája 2010 v Trnave v priestoroch Hotela Empire, Jána Hajdóczyho, odborný seminár Ako hľadať partnerov a prístup na trhy tretích krajín.


Pozvánka na školenie
(Zuzana Vrbinská, Školenia a semináre, 19.04.2010)
COOP Produkt Slovensko oznamuje členským družstvám, že školenie DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY sa uskutoční:

dňa 20. apríla 2010 o 9.30 hod.

v zasadačke CPS, Mliekarenská 10, Bratislava 2, na 1. poschodí č.109

Slovensko-Chorvátske business fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.04.2010)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Chorvátskym veľvyslanectvom v Bratislave, Obchodno-ekonomickým oddelením v Záhrebe a Záhrebskou Obchodnou komorou organizujú Slovensko-chorvátske business fórum
Miesto: budova Kerametalu, a.s., zasadacia miestnosť, Jašíkova 2, 826 73 Bratislava
Dátum, čas: 21. mája 2010, t.j. v piatok
Jazyk prednášok anglický
Rokovací jazyk: anglický (prípadne tlmočenie)
Uzávierka prihlášok: 30. apríla 2010

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2010)
COOP Produkt Slovensko Vás pozýva na školenie „DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY“. Školenie sa uskutoční:

dňa 20.apríla 2010 o 9.30 hod.

vo veľkej zasadačke CPS, Mliekarenská 10, Bratislava 2, na 6. poschodí č.608

Konferencia: Perspektívy podnikania v Číne - pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na čínsky trh
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 21. septembra 2010 (utorok) 6. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou Perspektívy podnikania v Číne

Konferencia: Podpora spolupráce maďarských a slovenských podnikateľov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Theodore Puskas Foundation a ITD Hungary Zrt. Organizujú II. medzinárodnú konferenciu Podpora spolupráce maďarských a slovenských malých a stredných podnikateľov, ktorá sa uskutoční v rámci projektu Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce MSP.

Dátum a miesto:
20. apríla 2010, Hotel Devín, Riečna 4, 811 04 Bratislava


Investičné fórum, Zahreb
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)

Chorvátska agentúra na podporu obchodu a investícií (APIU) v spolupráci s Ministerstvom financií Chorvátskej republiky, Ministerstvom hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky, Ministerstvom turizmu Chorvátskej republiky, Chorvátskou hospodárskou komorou a Chorvátskou turistickou spoločnosťou organizujú Investičné fórum, ktoré sa bude konať v Záhrebe pri príležitosti ročného zhromaždenia Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) dňa 13. mája 2010 (vo štvrtok) v hoteli Westin.


Kontaktný a prezentačný seminár o službách a produktoch pre skvalitnenie podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.03.2010)

Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje 26. 3. 2010 bezplatný kontaktný a prezentačný seminár o službách a produktoch pre skvalitnenie podnikania na výstavisku EXPO CENTER, a.s. Trenčín - pavilón č. 4, Protokol.


Perspektívy a možnosti podnikania v Českej republike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.03.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so spoločnosťou Accace, k.s. organizuje odborný seminár Perspektívy a možnosti podnikania v Českej republike.

Možnosti dodávok tovarov a služieb pre medzinárodné organizácie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.03.2010)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky organizuje pre slovenských podnikateľov seminár o možnostiach dodávok tovarov a služieb pre medzinárodné organizácie v systéme OSN, Európskej únie a NATO.

Dátum a miesto konania: 25. marca 2010, Kongresová sála MZV, Hlboká 2, Bratislava


Perspektívy podnikania v Afrike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.03.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje 27. mája 2010 v Bratislave 5. vedecko-podnikateľskú konferenciu.

Pozvánka na školenie
(Zuzana Vrbinská, Školenia a semináre, 05.02.2010)
COOP Produkt Slovensko organizuje pre členské družstvá CPS školenie „DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2009“.

Školenie sa uskutoční: dňa 24. februára 2010 o 9.30 hod.

vo veľkej zasadačke
CPS, Mliekarenská 10, Bratislava 2, na 6. poschodí č.608

Predpokladané ukončenie je o cca 14, 00 hod.
Lektor školenia: Ing. Nataša Luknárová, Daňové riaditeľstvo SR Bratislava

Informácie: e-mail: mmagulova@cpscoop.sk, tel.: – 02/58241302.

SEMINÁR : Ako hľadať partnerov v EÚ a prístup na trhy tretích krajín
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.01.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Colnou správou SR organizuje odborný seminár Ako hľadať partnerov v EÚ a prístup na trhy tretích krajín. Seminár sa bude konať 23. februára 2010 v Bratislave v priestoroch Hotela Medium na Tomašikovej 34.

Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.01.2010)
V súvislosti s projektom „Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikov“ organizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) v spolupráci s maďarskými partnermi prvú medzinárodnú konferenciu v Budapešti. Konferencia sa uskutoční dňa 4.2.2010 v hoteli Benczúr a je bezplatná.

Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EU
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.01.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR seminár Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ, ktorý sa uskutoční dňa 10. februára 2010 v Bratislave v priestoroch MH SR. Účasť na seminári, ktorý je určený slovenským malým a stredným podnikateľom, je bezplatná.

Pripravované podujatia organizované NADSME v roku 2010
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.12.2009)
Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ

Perspektívy podnikania v strednej Ázii: Podnikanie v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a Uzbekistane

Pripravované podujatia organizované agentúrou SARIO v roku 2010
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.12.2009)
OBCHODNÉ STRATÉGIE NA ZAHRANIČNÝCH TRHOCH - Strategické varianty zabezpečenia rastu.

BUSINESS PROTOKOL A ZAHRANIČNÝ PARTNER - Základné pravidlá business protokolu a získanie profesionality v spoločenskom chovaní.

Pozvánka na školenie
(Zuzana Vrbinská, Školenia a semináre, 15.12.2009)
COOP Produkt Slovensko Vás pozýva na školenie „K zostaveniu ročnej účtovnej závierky za rok 2009“.

Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou Hodonín, v rámci projektu „Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání“, Operačný program Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 - 2013 pozýva na seminár „Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií“, ktorý sa uskutoční dňa 3.decembra 2009 o 9:00 hodine v priestoroch Trnavskej regionálnej komory SOPK /zasadacia miestnosť 3. poschodie, č. 324/.

Seminár - Ochrana osobných údajov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Trnavská regionálna komora SOPK organizuje seminár Ochrana osobných údajov, ktorý sa bude konať dňa 10.12.2009 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti TT RK SOPK (3. posch., č.324) Trhová 2, Trnava (bývalá budova Tatraskla).

Seminár - Verejné obstarávanie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.11.2009)
Cieľom seminára je poskytnúť informácie o schválenej novele zákona o verejnom obstarávaní a o elektronickom verejnom obstarávaní o systéme EVO, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie. Je určený najmä podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Semináre k výzve z OP KaHR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2009)
Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie

Prioritná os 2. - Energetika

Opatrenie 2.1. - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavázdanie progresívnych technológií v energetike.


Uplatnenie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a schémy pre environmentálne označovanie produktov na zvyšovanie konkurencieschopno
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.10.2009)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravila bezplatný regionálny informačný seminár

HOLANDSKÁ PODNIKATEĽSKÁ MISIA V MARTINE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.10.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu SARIO, RK Žilina v spolupráci s MsÚ Martin v rámci podujatia Podnikateľsko – kultúrna misia Hoogeveen – Jičín –Báčsky Petrovec - Martin, pripravili Holandskú podnikateľská misiu v Martine.

EXPORTNÉ A INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI V AUSTRÁLII
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.10.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci so Slovensko – austrálskou obchodnou komorou a Austrade Praha pripravili seminár „Exportné a investičné príležitosti pre slovenských podnikateľov v Austrálii“, ktorý sa uskutoční

dňa 4. novembra 2009 o 9.00 hod.

na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava.


Výskum pre malé a stredné podniky - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.10.2009)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja organizuje seminár na podporu zapojenia sa a využívania prostriedkov komunitárnych fondov EÚ na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

SEMINÁR O OBCHODOVANÍ S USA
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.10.2009)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a Americká obchodná komora Vás pozývajú na seminár o obchodovaní so Spojenými štátmi americkými, ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2009, na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave. Seminár bude v anglickom jazyku a účasť je bezplatná.

Viac informácii: http://www.sario.sk/?obchodovanie-so-spojenymi-statmi-americkymi


Diplomatický protokol v hospodárskej praxi – seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.10.2009)
Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravili seminár Diplomatický protokol v hospodárskej praxi.

Nové trendy vo finančnom riadení MSP - konferencia
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2009)
Trenčianska regionálna komora SOPK a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne organizujú ODBORNÚ KONFERENCIU „NOVÉ TRENDY VO FINANČNOM RIADENÍ MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV“ , ktorá sa uskutoční dňa 27. októbra 2009 v aule Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, Študentská 3, Trenčín

SLOVENSKO - MACEDÓNSKE BUSINESS FÓRUM
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2009)
Agentúra SARIO v spolupráci s Macedónskou obchodnou komorou a Agentúrou pre zahraničné investície Macedónska organizuje Slovensko-macedónske business fórum, ktoré sa uskutoční 5. októbra 2009 o 13:30 hod. na Ministerstve hospodárstva SR na Mierovej ulici 19 v Bratislave v rámci oficiálnej návštevy predsedu vlády Macedónskej republiky v SR.

INNOVATION ROADSHOW 2009
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 30.09.2009)
BIC Bratislava v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR, Národnou agentúrou pre rozvoj MSP v rámci európskych podporných sietí Enterprise Europe Network a Europe Direct organizujú sériu 12 poldenných regionálnych seminárov "EU Innovation Roadshow 2009" zameraných na podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce v podnikaní a inovácií vo firmách (so zameraním na MSP) a ich zapojenie do európskych iniciatív a programov v rámci aktivít Európskeho roku tvorivosti a inovácií 2009.

Výrobné družstvá - dodávatelia autopriemyslu
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 20.04.2009)
Dňa 22. 4. 2009 o 10:00 h sa na výstavisku Incheba EXPO Bratislava v Business point, pavilón A0 uskutoční seminár Výrobné družstvá - dodávatelia autopriemyslu.

Školenie CPS - K vyplneniu daňového priznania za rok 2008 a vybrané ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 06.02.2009)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K vyplneniu daňového priznania za rok 2008 vybrané ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov“.

Seminár o podnikaní v Číne
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 07.01.2009)
Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SARIO organizujú odborný teritoriálny seminár Perspektívy rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce Slovenska s Čínou.

Pozvánka na seminár – Aktuálne otázky voľného pohybu služieb na vnútornom trhu EÚ
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 25.11.2008)
SOPK organizuje dňa 4. 12. 2008 v Trenčíne seminár, ktorého cieľom je poskytnúť aktuálne informácie o uplatňovaní politiky vnútorného trhu EÚ v oblasti služieb, o súčasnom stave implementácie smernice ES o službách na vnútornom trhu a stave implementácie do národnej legislatívy SR.

Ponuky na vzdelávacie podujatia CPS v I. polroku 2009
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 16.10.2008)
V I. polroku 2009 CPS pripravuje nasledovné školenia:

Zrušenie školenia
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 09.09.2008)
Z dôvodu malého záujmu účastníkov ruší sa školenie pre predsedov VD “ K bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiarom“ plánované na deň 11. 9. 2008 v zasadačke VD Rozkvet, Nám. slobody 5, Banská Bystrica.

Ponuky na vzdelávacie podujatia CPS v II. polroku 2008
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 26.08.2008)
V II. polroku 2008 CPS pripravuje nasledovné školenia:

Pozvánka na školenie CPS k novele zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 03.06.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na výklad „K novele zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti“.

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server