Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
Vydané 22. 04. 2022 (57 x čítané) | Rubrika - Informácie

COOP PRODUKT SLOVENSKO ponúka na prenájom kancelárske a skladové priestory v širšom okolí centra mesta Bratislava, na Mliekárenskej ulici č. 10.

Kancelárske priestory
sa nachádzajú na 1. až 5. poschodí. Kancelárie sú od 17,00 m2, po kompletnej rekonštrukcii (plávajúca podlaha, okná, klimatizácia,...), aj v pôvodnom stave.
Cena priestorov po rekonštrukcii: 137,00 - 139,00 EUR/m2/rok aj s energiou + DPH
Cena priestorov v pôvodnom stave : 94,00 - 114,00 - 139,00 EUR/m2/rok aj s energiou + DPH

Skladové priestory od 15,00 m2 sa nachádzajú v suteréne budovy.
Cena priestorov: 66,00 EUR/m2/rok + DPH

Parkovanie je možné pred budovou. V budove je zabezpečená stála strážna služba.

Kontakt : Mgr. Martina NACHTMANNOVÁ
tel. : 02/5824 1202,0903/790 301
e-mail: poradca@cpscoop.sk


( Autor: Mgr. Martina Nachtmannová | Informačný e-mailVytlačiť článok )
* PONUKA NA PRENÁJOM ZASADACÍCH PRIESTOROV
Vydané 08. 04. 2022 (299 x čítané) | Rubrika - Informácie

Ponúkame na prenájom zasadacie priestory v Bratislave v budove COOP PRODUKT SLOVENSKO na Mliekárenskej ulici č. 10.

Stiahnuť informačný leták1
Stiahnuť informačný leták2

Kontakt : Mgr. Martina NACHTMANNOVÁ
tel. : 02/5824 1202,0903/790 301
e-mail: poradca@cpscoop.sk


( Autor: Mgr. Martina Nachtmannová | Informačný e-mailVytlačiť článok )
* NOVINKA – PONUKA SKLADOVÝCH PRIESTOROV NA PRENÁJOM !!!
Vydané 09. 04. 2022 (70 x čítané) | Rubrika - Informácie

COOP PRODUKT SLOVENSKO ponúka na prenájom skladové priestory v suteréne budovy na Mliekárenskej ulici č. 10 v Bratislave.

Veľkosť priestorov je od 15,80 m2 do 77,50 m2.
Cena priestorov : 66,00 EUR/m2/rok + DPH

Parkovanie je možné pred budovou. V budove je zabezpečená 24 hodinová služba.

Kontakt : Mgr. Martina NACHTMANNOVÁ
tel. : 02/5824 1202,0903/790 301
e-mail: poradca@cpscoop.sk


( Autor: Mgr. Martina Nachtmannová | Informačný e-mailVytlačiť článok )
* Ako opraviť chybu v katastri nehnuteľností
Vydané 09. 07. 2024 (10 x čítané) | Rubrika - Informácie

Vzhľadom na tú skutočnosť, že kataster nehnuteľností je verejný informačný systém, je nevyhnutné, aby obsahoval pravdivé a aktuálne informácie o nehnuteľnostiach a prislúchajúcich právach k nim. Nakoľko sa však jedná o obrovské množstvo informácií, je vysoko pravdepodobné, že môže obsahovať aj nesprávne údaje.

* Znížená sadzba DPH 10% pre sociálne podniky
Vydané 07. 07. 2024 (10 x čítané) | Rubrika - Legislatíva

Za podmienok definovaných zákonom č.112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov si mohli sociálne podniky na tovary a služby špecifikované zákonom uplatňovať zníženú sadzbu DPH 10 %. Uplatnenie tejto formy podpory však bolo v praxi problematické. Dôvodom bola nejasná formulácia uvedená v zákone č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, z ktorej vyplývali nejednotné názory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva financií SR demonštrované stanoviskami jednotlivých daňových úradov k žiadostiam sociálnych podnikov.

( Celý článok... | Autor: Mgr. Zatkalíková Monika | Informačný e-mailVytlačiť článok )
* PROJEKT PRE ROZVOJ ZRUČNOSTÍ ZAMESTNANCOV
Vydané 07. 07. 2024 (7 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Projekt „Podpora rozvoja zručností zamestnancov“ je realizovaný podľa § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“), s účinnosťou od 29. apríla 2024.( Celý článok... | Autor: Mgr. Zatkalíková Monika | Informačný e-mailVytlačiť článok )
* Verejné obstarávanie Časť I. Hospodársky subjekt a Partner verejného sektora
Vydané 21. 07. 2021 (66 x čítané) | Rubrika - Informácie

Ako nám naznačuje názov článku, oba tieto pojmy sú v prevažnej miere využívané v oblasti verejného obstarávania. Verejné obstarávanie je definované ako súhrn pravidiel a postupov podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Na to, aby sme bližšie pochopili proces verejného obstarávania si musíme priblížiť základné definície pojmov, ktoré sú s ním spojené

Celý článok

( Autor: Mgr. Martina Nachtmannová | Informačný e-mailVytlačiť článok )
* Vydržanie vlastníckeho práva po novom
Vydané 21. 07. 2021 (59 x čítané) | Rubrika - Informácie

Vydržanie je nadobudnutie vlastníckeho práva k veci alebo vecného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu jeho oprávnenou držbou.

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, je predovšetkým zmena spôsobu vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva za súčasného zachovania princípu právnej istoty.

Celý článok

( Autor: Mgr. Martina Nachtmannová | Informačný e-mailVytlačiť článok )
* Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov
Vydané 21. 07. 2021 (99 x čítané) | Rubrika - Informácie

Dňa 1. januára 2021 vstúpil do účinnosti zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“). Hlavným cieľom zákona je nadviazanie na právnu úpravu dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z., ktorá bola časovo obmedzená do 31. decembra 2020 a tiež prijatie opatrení potrebných na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, ako aj na zlepšenie kvality podnikateľského prostredia. Keďže pandémia COVID – 19 nie je stále na ústupe, cieľom zákonodarcu je poskytnutie dostatočného časového rámca podnikateľom vo finančných ťažkostiach.

Celý článok

( Autor: Mgr. Zatkalíková Monika | Informačný e-mailVytlačiť článok )
* Projekt v SSOŠ Poprad
Vydané 20. 09. 2018 (259 x čítané) | Rubrika - Informácie

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Všetky uzatvorené zmluvy a objednávky súvisiace s projektom „Inovácia odbornej prípravy pre prax“, kód projektu v ITMS2014+ 302021J151 vrátane ich dodatkov sú zverejnené na webovej stránke školy. Predmetné zmluvné dokumenty nájdete v stĺpci Objednávateľ označené ako COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Bližšie informácie o projekte nájdete na tomto linku.

( Celý článok... | Autor: Mgr. Zatkalíková Monika | Informačný e-mailVytlačiť článok )
index | 1-10 | nasledujúci | Celkom 12 článkov

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Načítanejšie
SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server