Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 369 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |
Školenie „Aktuálna problematika k dani z pridanej hodnoty“
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 07.04.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Aktuálna problematika k dani z pridanej hodnoty“.

Pozvánka na školenie
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 07.03.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K zavedeniu eura na Slovensku“.

Upresnenie vzdelávacích podujatí CPS v I. polroku 2008
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 13.02.2008)
Na základe toho, že v pláne vzdelávacích podujatí CPS v I. polroku 2008 neboli stanovené termíny niektorých vzdelávacích podujatí, teraz ich upresňujeme:

Školenie „K vyplneniu daňového priznania za rok 2007“
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 08.02.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K vyplneniu daňového priznania za rok 2007“.

Pozvánka na seminár – Smernica o službách
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 11.01.2008)
Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR organizujú bezplatný seminár Transpozícia a implementácia smernice o službách a jej dopad na podnikateľské prostredie na Slovensku, ktorý sa bude konať dňa 22. 2. 2008 v Bratislave.

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2007
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 14.12.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2007“.

Pozvánka na odborný seminár
(Anna Kulichová, Školenia a semináre, 30.10.2007)
Dňa 14. 11. 2007 o 9:30 sa uskutoční v zasadačke č. 109 na I. poschodí budovy CPS, Mliekarenská 10, Bratislava odborný seminár pre predsedov členských družstiev na tému:

Ponuky CPS na vzdelávacie podujatia v I. polroku 2008
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 30.10.2007)
V I. polroku 2008 CPS pripravuje nasledovné školenia:

Aktuálne otázky účtovníckej praxe
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 10.10.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Aktuálne otázky účtovníckej praxe“.

Školenie „K novelizácii zákonníka práce“
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 21.09.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO pozýva na školenie „K novelizácii zákonníka práce“.

Zrušenie školenia – náhradný termín
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 11.09.2007)
Z dôvodu onemocnenia lektorky sa ruší školenie k Obchodnému zákonníku dňa 11. 9. 2007 na CPS. Zároveň Vám oznamujeme, že náhradné školenie sa uskutoční dňa 25. 9. 2007 o 9:30 v malej zasadačke č. 109 na CPS.
Ďakujeme za porozumenie.

Pozvánka na školenie
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 20.08.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie:

Ponuky na vzdelávacie podujatia v II. polroku 2007
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 15.06.2007)
V II. polroku 2007 CPS pripravuje nasledovné školenia:

Pozvánka na seminár Podniková sféra a zavedenie eura v SR
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 28.05.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora a Národná banka Slovenska pozývajú malých a stredných podnikateľov na seminár Podniková sféra a zavedenie eura v SR.

Pozvánka na školenie - K aktuálnym otázkam k dani z pridanej hodnoty
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 29.03.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K aktuálnym otázkam k dani z pridanej hodnoty“.

Vzdelávacie podujatia kalibračného združenia na rok 2007
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 12.02.2007)
Vzdelávacie podujatia kalibračného združenia na rok 2007 Kontakt:
Kalibračné združenie SR
Sekretariát: Šulekova 33, 811 03 Bratislava
tel.: +421 2 5441 6250, fax: +421 2 5441 3502

Seminár - 7. rámcový program
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 08.02.2007)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja organizuje dňa 1. marca 2007 v Bratislave Informačný deň k problematike 7. rámcového programu EU pre oblasť „Výskum v prospech malých a stredných podnikov“. Návratku treba poslať najneskôr do 23. 2. 2007 na gubova(at)apvv.sk a pozvánku s programom nájdete tu.

Obchodovanie s tretími krajinami v podmienkach EÚ
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 08.02.2007)
Euro Info Centrum Bratislava pri Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s MH SR a SOPK pripravili odborný seminár na tému: Obchodovanie s tretími krajinami v podmienkach EÚ.

Pozvánka na školenie - DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 01.02.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Daňové priznanie za rok 2006“.

Pozvánka na seminár TAIEX - Zavedenie EURA
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 26.01.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému Zavedenie EURA.

Pozvánka na seminár Aktuálne otázky systému INTRASTAT- SK
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 11.01.2007)
Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje dňa 17. 1. 2007 seminár na tému INTRASTAT - SK – aktuálne otázky systému a zmeny po 1. januári 2007 v súvislosti s pristúpením Bulharska a Rumunska do EÚ, zmena prahov a kombinovanej nomenklatúry a iné.

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 08.01.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2006“.

Pozvánka na vzdelávacie podujatia Slovenského zväzu výrobných družstiev v I. polroku 2007
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 09.11.2006)
V prvom polroku 2007 Vás SZVD pozýva na nasledovné školenia:

Pozvánka na seminár TAIEX – Verejné obstarávanie
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 07.11.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému Verejné obstarávanie.

Odborné školenie účtovníkov členských VD k Aktuálnym problémom účtovníckej praxe
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 17.08.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje v dňoch 27. - 28. 9. 2006 školenie účtovníkov VD k Aktuálnym problémom účtovníckej praxe.

Pozvánka na seminár TAIEX – Ochrana spotrebiteľa
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 17.05.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému: Ochrana spotrebiteľa.

Upozornenie na zmenu termínu seminára o obchodno-hospodárskom prostredí Srbska a Čiernej Hory
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 12.05.2006)
Veľvyslanectvo Srbska a Čiernej Hory v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO pripravili seminár o obchodno-hospodárskom prostredí Srbska a Čiernej Hory. Seminár sa uskutoční dňa 1. júna 2006 v čase od 10:00 – 15:00 h v budove Ministerstva hospodárstva SR, v Bratislave na Mierovej ul. č. 19, v zasadačke číslo 20. Pôvodný termín 18. 5. 2006 bol z organizačných dôvodov zrušený.
Kontakt: www.sario.sk, www.mhsr.sk.

Pozvánka na seminár o obchodno-hospodárskom prostredí Srbska a Čiernej Hory
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 02.05.2006)
Veľvyslanectvo Srbska a Čiernej Hory v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a agentúrou SARIO pripravili seminár o obchodno-hospodárskom prostredí Srbska a Čiernej Hory. Seminár sa uskutoční dňa 18. mája 2006 v čase od 10:00 – 15:00 h v budove Ministerstva hospodárstva SR, v Bratislave na Mierovej ul. č. 19, v zasadačke číslo 20.

Pozvánka na seminár TAIEX – Obchodné značky a dizajn
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 26.04.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu technických informácií TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému: Obchodné značky a dizajn - Ochrana práv duševného vlastníctva v rámci EÚ.

Pozvánka na odborné školenie k Zákonu o ochrane osobných údajov
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 29.03.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje školenie k Zákonu o ochrane osobných údajov.

Pozvánka na bezplatný seminár TAIEX
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 16.03.2006)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu technických informácií TAIEX v Bruseli pripravili seminár na tému: Legislatíva EÚ v oblasti cestovného ruchu.

Seminár o podmienkach podnikania v Rakúsku
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 06.03.2006)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje dňa 27. 3. 2006 seminár : Informačný deň o podmienkach podnikania v Rakúsku, ktorý je určený firmám, ktoré plánujú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Rakúska.

Ponuky SZVD na vzdelávacie podujatia v roku 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 23.02.2006)
V roku 2006 SZVD pripravuje pre členské družstvá nasledovné školenia:

Pozvánka na seminár „Využitie databázy EÚ o prístupe na trhy tretích krajín“
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 21.02.2006)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje dňa 28. februára 2006 seminár na tému „Využitie databázy EÚ o prístupe na trhy tretích krajín“, určený slovenským vývozcom, podnikateľským zväzom a obchodným komorám.

Uplatňovanie smernice o stavebných výrobkoch
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 01.02.2006)
SOPK v spolupráci s TAIEX si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár "Uplatňovanie Smernice o stavebných výrobkoch", ktorý sa bude konať dňa 10. marca 2006 (piatok) v Bratislave.

Odborné školenie k daňovému priznaniu za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 26.01.2006)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá k „Daňovému priznaniu za rok 2005“.

Pozvánka na seminár pre textilné a odevné VD
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky organizuje dňa 15. februára 2006 seminár k Vyhláške č. 635/2005 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou. Seminár sa bude konať na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava v zasadačke č. 20.

Podpora zakladania MSP v SR, zmeny v zdaňovaní FO, zmeny zákonov o daniach
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
NARMSP, EURO INFO CENTRE, SOPK, ECONET platform, INOVA SLOVAKIA n. o., organizujú seminár v rámci projektu „Podpora hospodárskej a podnikateľskej spolupráce prihraničných regiónov Slovensko – Rakúsko“, ktorý sa uskutoční dňa 26. 1. 2006 (štvrtok) od 9:00 – 13:00 h v priestoroch NARMSP, Záhradnícka 153, Bratislava.

Podnikateľský klub
(Renáta Kotúčová, Školenia a semináre, 24.01.2006)
NARMSP, EURO INFO CENTRE, SOPK, ECONET platform, INOVA SLOVAKIA n. o., organizujú stretnutie podnikateľov „Podnikateľský klub“, ktorý sa uskutoční dňa 7. 2. 2006 (utorok) od 17:00 – 20:30 h v priestoroch Kongresového centra Technopol, Kutlíková 17, Bratislava - Petržalka.

Vyhodnotenie školenia k ročnej účtovnej závierke za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 16.01.2006)
Plánované školenie k ročnej účtovnej závierke za rok 2005 sa uskutočnilo dňa 10. januára 2006 vo veľkej zasadačke Slovenského zväzu výrobných družstiev. Na školení sa zúčastnílo 39 účastníkov z 23 členských družstiev.

Pozvánka na semináre TAIEX
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 15.12.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli pripravili dva bezplatné semináre na aktuálne témy:

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2005
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 15.12.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá „Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2005“.

Rating MSP
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 22.11.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje dňa 5. 12. 2005 seminár o projekte Rating malých a stredných podnikov Slovakia, ktorý zabezpečuje MSP nestranný profesionálny pohľad na vlastné hospodárstvo harmonizovaný s pohľadom bankového sektoru. Seminár sa bude konať v Bratislave, v budove Kerametalu na Jašíkovej ul. č. 2 v čase od 10.00 – 12.30 h. Účasť je bezplatná.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v pozvánke, vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do 2. 12. 2005 na adresu kollerova@sopk.sk.
www.ratingmsp.sk, www.bl.sopk.sk

Pozvánka na vzdelávacie podujatia Slovenského zväzu výrobných družstiev v I. polroku 2006
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 15.11.2005)
V prvom polroku 2006 SZVD Vás pozýva na nasledovné školenia:

Základy práce s počítačom: práca s textovým editorom WORD, základy používania internetu, mailovanie
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 10.10.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje školenie „Základy práce s počítačom: práca s textovým editorom WORD, základy používania internetu, mailovanie.“

Pozvánka na seminár – Verejné obstarávanie a nenávratná finančná pomoc
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 06.10.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje dňa 13. 10. 2005 seminár na tému Verejné obstarávanie a nenávratná finančná pomoc, ktorý sa bude konať v Centrume ďalšieho vzdelávania, Palisády 22, Bratislava.

Pozvánka na seminár TAIEX „Možnosti založenia obchodných spoločností v rámci EÚ“
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 27.09.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Úradom na výmenu informácií TAIEX v Bruseli pripravujú seminár na tému „Možnosti založenia obchodných spoločností v rámci EÚ“, ktorý sa bude konať dňa 28. októbra 2005 v Bratislave.

Vzdelávanie pre manažérov družstiev
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 25.08.2005)
SZVD pripravuje od septembra 2005 do apríla 2006 súbor sedem - 2 dňových školení pre predsedov, podpredsedov výrobných družstiev, alebo ich námestníkov. Cieľom projektu je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami v oblasti manažovania družstva a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu.

Ponuky na vzdelávacie podujatia v II. polroku 2005
(ozvav, Školenia a semináre, 20.06.2005)
V druhom polroku 2005 SZVD pripravuje nasledovné školenia:

Školenie – Manažérske systémy podľa európskych noriem
(ozvav, Školenia a semináre, 05.05.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev Vás pozýva na školenie – Manažérske systémy podľa európskych noriem.

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server