Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Ponuky na vzdelávacie podujatia v II. polroku 2007
Vydané 15. 06. 2007 (1171 x čítané) | Rubrika - Školenia a semináre

V II. polroku 2007 CPS pripravuje nasledovné školenia:

 1. Školenie
  1. Obchodný zákonník so zameraním na družstevnú problematiku v znení poslednej novely
   • Právne postavenie družstva
   • Zmluvné vzťahy
   • Záväzkové právo
   • Zmluva o diele, zmluva o úvere
  2. Novela zákona o obchodnom registri
   Lektor školenia: JUDr. Dagmár ZUKALOVÁ
   Termín: 11. september 2007 o 9:30 h vo veľkej zasadačke č.608 CPS

 2. Školenie Aktuálne otázky účtovníckej praxe
  • Zmeny v účtovných predpisoch od 1.1.2007 v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania pre podnikateľov
  • Zmeny v účtovaní opravných položiek a rezerv
  • Finančný prenájom a zmeny trvania prenájmu
  • Splatná a odložená daň z príjmu
  Lektor: Prof.. Ing. Anna BAŠTINCOVÁ, CSc., EÚ Bratislava
  Termín: 29. október 2007 o 9:30 h vo veľkej zasadačke č.608 CPS


 3. Školenie K novelizácii Zákonníka práce
  Školenia sa zúčastnia i zástupcovia komisií, dôverníkov VSOČaZ VD
  Lektor: Prof. JUDr. Helena BARANCOVÁ, DrSc., dekanka PF TÚ Trnava
  Termín: 5. október 2007 o 9:30 h vo veľkej zasadačke č.608 CPS


 4. Školenie Pre malé členské družstvá
  • Stanovy malých družstiev
  • Otázky zo zákonníka práce súvisiace s pracovným pomerom
  • Bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci
  • Postavenie a úlohy zástupcov za členov a zamestnancov
  • Registratúra a registratúrny poriadok
  Lektori: pracovníci odboru poradenských služieb CPS
  Termín: 28. novembra 2007 o 9:30 h vo veľkej zasadačke č.608 CPS
  Podmienky pre školenia:
  • školenia 1 až 4 - kurzovné hradí CPS
  • školenie sa otvorí, ak sa prihlási minimálne 10 účastníkov

 5. Konverzačný jazykový kurz anglického jazyka
  3 dňový - 24 hod. intenzívny kurz v zasadačke CPS Bratislava, kurzovné na osobu cca á 2056 Sk + 19 % DPH.
  Lektor: Lucia ŽITŇANSKÁ, PTK ECHO Bratislava
  Termín sústredenia 21.- 23.11.2007, v malej zasadačke CPS
  Podmienky pre kurz:
  • kurz sa otvorí, ak sa prihlási minimálne 10 účastníkov
  • organizačné pokyny a faktúru na zaplatenie kurzovného obdrží účastník 14 dní pred začatím kurzu na základe podanej záväznej prihlášky
  • kurzovné musí byť zaplatené najneskôr do otvorenia kurzu
  • na záver jazykových kurzov obdrží účastník certifikát o absolvovaní kurzu
  • knihy a metodické pomôcky si hradí každý účastník školenia
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
 • cestovné, ubytovanie, stravovanie hradí vysielajúce družstvo
 • v prípade nečakaných udalostí si CPS vyhradzuje právo uskutočniť zmenu termínu, ktorý oznámi najneskôr 10 dní pred začatím školenia.
Vyplnené prihlášky zašlite najneskôr do 29. 6. 2007 na adresu: Odbor poradenských služieb CPS, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava 21, faxom: 02/53412412, e-mailom: vmajernik(at)cpscoop.sk.

Návrhy na iné odborné kurzy a školenia, podnety z vášho VD prosíme uviesť v záväznej prihláške.


( Celý článok | Autor: Václav Majerník | Informačný e-mailVytlačiť článok )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server