Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 369 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |
BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.07.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Krajskou hospodárskou komorou Moravskosliezkeho kraja, partnerom siete EEN pripravila dňa 12. októbra 2012 v Mamaison Business and Conference Hotel Imperial, Ostrava BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012

Ako zvýšiť zisk a šancu na úspech v zákazkách verejného obstarávania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.06.2012)
Regionálna komora SOPK v Trenčíne organizuje dňa 14. júna 2012 v Bojniciach seminár na tému Ako zvýšiť zisk a šancu na úspech v zákazkách verejného obstarávania. Cieľom seminára je: objasniť základné princípy procesov verejného obstarávania vrátane povinných elektronických aukcií, odpovedať na otázky, ako sa efektívnejšie a aktívne zúčastňovať procesu verejného obstarávania, nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú účasť v aukciách, poskytnúť prehľad najnovších trendov v oblasti elektronických aukcií. Bližšie informácie Vám poskytnú na RK SOPK Trenčín: p. Viera Piknová, Tel.: 032/6523834 e-mail: piknova@sopk.sk

15 prostriedkov online marketingu, ktoré sa oplatí tento rok využiť
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.05.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a portál Euractiv pripravili workshop v rámci projektu Podpora inovácií v slovenských MSP 15 prostriedkov online marketingu, ktoré sa oplatí tento rok využiť Kedy: 23. máj 2012. Kde: Retro Restaurant, Palackého 6403, 911 01 Trenčín. Účasť je bezplatná. Kontakt: Andrej Klimant: klimant@nadsme.sk

Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.05.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila odborný seminár : Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok. Účasť na seminári je bezplatná. Kontakt: Marek Jurina, Tel.: 02/502 44 539, E-mail: jurina@nadsme.sk

Firemná kultúra a manažment zmien
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.05.2012)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo tréning „Firemná kultúra a manažment zmien“. Tréning sa uskutoční 23.05.2012 so začiatkom od 8.15 hod. v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova 9). Prihlásiť na seminár sa môžete on-line, telefonicky : 051/75 60, alebo mailom : een@rpicpo.sk do 18.5.2012. Tréning je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Účasť na tréningu je zdarma.

Seminár: Podpora a postup pri príprave žiadosti o grant v rámci výzvy "Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných mi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.05.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila pracovný seminár: Podpora a postup pri príprave žiadosti o grant v rámci výzvy "Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách"

Ako naštartovať konkurencieschopnosť?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.04.2012)
Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra, v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu organizujú sériu workshopov, ktorá sa uskutočnia v rámci 19. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Termín konania: 22. mája 2012. Miesto konania: pavilón K, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex Nitra

Nástroje na podporu vývozu v regiónoch SR – 2012 venovaný aktuálnym otázkam financovania a poistenia exportu a na podporu exportných aktivít MSP
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.04.2012)
SOPK pripravila cyklus seminárov „Nástroje na podporu vývozu v regiónoch SR – 2012 venovaný aktuálnym otázkam financovania a poistenia exportu a na podporu exportných aktivít malých a stredných podnikov (MaSP)“

Podpora Vašich inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania pripravila konzultačný seminár organizovaný v rámci siete Enterprise Europe Network „Podpora Vašich inovácií“. Seminár sa uskutoční dňa 28. marec 2012 v priestoroch hotela Národný dom, Národná 11, Banská Bystrica.

Elektronický podpis - postup jeho získania a využiteľnosť v praxi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila dňa 21. marca 2012 v Banskej Bystrici, ( budova Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23 ) odborný seminár „Elektronický podpis - postup jeho získania a využiteľnosť v praxi“

Inovácie v manažmente nie len pre začínajúce firmy - seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) a EurActiv.sk pripravili Seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“- „Inovácie v manažmente nie len pre začínajúce firmy“. Kedy: 20. marec 2012. Kde: Hotel Sobota***, Kežmarská 988/15, 058 01 Poprad

Semináre k výzvam KaHR-21SP-1201 a KaHR-113DM-1201
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2012)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila bezplatné informačné semináre zamerané na tému Ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci a účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách.

Konzultačný seminár Podpora Vašich inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Pripravila konzultačný seminár organizovaný v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network Podpora Vašich inovácií. Seminár sa uskutoční dňa 28. marca 2012 v Banskej Bystrici.

Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Pripravili dňa 8. marca 2012 v Dunajskej Strede , Hotel Bonbón, Alžbetínske nám. 1202/2 odborný seminár Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie

Seminár - CE Značenie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.02.2012)
SOPK Trenčín pripravila seminár určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh výrobky podliehajúce európskym technickým prepisom a posudzovaniu zhody (označenie zhody CE), zástupcom organizácií na ochranu spotrebiteľa, a pracovníkom regulačných a dozorných orgánov v oblasti uvádzania výrobkov na jednotný trh EÚ. Cieľom je poskytnúť účastníkom diskusnú platformu o aktualizácii technických predpisoch EÚ a regulácii voľného pohybu výrobkov na jednotnom trhu EÚ (27).

Pripravované semináre v rámci projektu Inovácie a medzinárodný obchod
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.02.2012)
SOPK Trnava pripravila bezplatné semináre cieľom ktorých je jednoduchou formou za pomoci prípadových štúdií vzdelať účastníkov v oblasti podnikovej ekonomiky, tak aby si osvojili základné pojmy a pochopili ekonomické súvislosti a vzťahy.

Podnikanie v krajinách EÚ a cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.02.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Trenčianskou regionálnou komorou pripravili bezplatný seminár „Podnikanie v krajinách EÚ a cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ“. Seminár sa uskutoční dňa 29. 2. 2012 v Trenčíne, Jilemnického 2 ( zasadacia miestnosť TRK SOPK)

Inovácie v marketingu - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.02.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a portál Euractiv pripravili seminár v rámci projektu Podpora inovácií v slovenských MSP „Inovácie v marketingu“. Seminár sa uskutoční 21. 3. 2012 v Košiciach. Účasť na seminári je bezplatná. Kontakt : Andrej Klimant, klimant@nadsme.sk

Seminár o podnikaní v Srbsku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.02.2012)
Bratislavská obchodná a priemyselná komora pripravila spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a Veľvyslanectvom SR v Belehrade, seminár o podnikaní v Srbsku - Investičné možnosti vo Vojvodine v Srbsku, ktorý sa koná dňa 23.2.2012. Účasť je bezplatná.

Podnikanie v krajinách EÚ a cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.02.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Trenčín v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network pripravila seminár, dňa 29. február 2012 od 9.30 do 13.30 hod. v priestoroch Trenčianskej regionálnej komore SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, ktorý je určený pre podnikateľov, ktorým seminár objasní cezhraničné poskytovanie služieb, vrátane všeobecného ohlasovania živností, elektronického podania, služby s tým súvisiace atď. Viac informácií nájdete na www.een.sk.

Tréning: Faktory konkurencieschopnosti výrobného podniku na európskom trhu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.02.2012)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo tréning "Faktory konkurencieschopnosti výrobného podniku na európskom trhu." Tréning sa uskutoční 16.02.2012 so začiatkom od 8.15 hod. v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova9).

Financovanie energeticky efektívnych aktivít v podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.02.2012)
BIC Bratislava v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenským centrom čistejšej produkcie (SCPC) organizuje seminár zameraný na možnosti financovania energeticky efektívnych aktivít zo Štrukturálnych a Komunitárnych fondov a tiež poskytnutie aktuálnych informácií o povinnosti realizácie energetických auditov v podnikoch.

SLOVAK CLUSTER MATCHMAKING ROADSHOW
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.02.2012)
Na základe projektu ClusterCOOP zameraného na zlepšenie podmienok pre efektívnu, nadnárodnú, klastrovú spoluprácu v krajinách strednej Európy, do ktorého je zapojené Ministerstvo hospodárstva SR spoločne so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), sa v dňoch 6. - 7. marca 2012 bude konať SLOVAK CLUSTER MATCHMAKING ROADSHOW: Prosperity through Cooperation.

Konferencia na podporu iniciatívy SBA - Zákon o malých a stredných podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 31.01.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnermi pripravili Konferenciu na podporu iniciatívy SBA ktorá sa koná pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského. Konferencia sa uskutoční v Pálfyho paláci, Zámocká ul. Bratislava, dňa 17.2.2012 o 9:00

Inovácie a medzinárodný obchod (IMO) v SR a ČR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.01.2012)
Trnavská regionálna komora SOPK pripravila kooperačné stretnutie firiem, ktoré sa uskutoční 28.2.2012 o 14:00 hod. v Malej synagóge Haulikova č. 3 Trnava. Cieľom kooperačného stretnutia bude podpora dodavateľsko odberateľských vzťahov prostredníctvom prezentácie veľkej firmy (veľkých firiem) Trnavského regionu, kde budú mať malé a stredné firmy príležitosť stať ich možnými obchodnými partnermi.

MARKETING A PROPAGÁCIA FIRMY
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.01.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci (NARMSP) pripravila v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network bezplatný seminár MARKETING A PROPAGÁCIA FIRMY, dňa 31. 1. 2012 (streda) v Trnave.Účasť na seminári je bezplatná. Kontakt : Oľga Némethová, tel._02/50 24 45 13, e-mail: nemethova@nadsme.sk

Financovanie podnikateľských aktivít
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.01.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila seminár o možnostiach získania financií na rozbeh, alebo prevádzku Vašej firmy. Seminár sa uskutoční dňa 26. januára 2012 (štvrtok) v Senci. Od 10:00 - 14:00 hod.

Regionálna podpora inovácií a transferu technológií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.01.2012)
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva v spolupráci s BIC Bratislava, Enterprise Europe Network a Centrom vedeckých a technologických informácií SR pripravili podujatie s názvom "Regionálna podpora inovácií a transferu technológií", ktoré sa uskutoční 23. januára 2012 v Univerzitnej knižnici TUKE v čase od 9:00 do 16:00 h, pod záštitou VÚC Košice, VÚC Prešov a Mesta Košice. Bližšie informácie nájdete na : http://ucitt.tuke.sk/ucitt/konferencia-2012

Prezentácia firmy prostredníctvom masmédií doma a v zahraničí
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.12.2011)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo tréning „Prezentácia firmy prostredníctvom masmédií doma a v zahraničí.“ Tréning sa uskutoční 15.12.2011 so začiatkom od 9.00 hod. v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova9).

Seminár: Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo – povinnosti pre podnikateľské subjekty
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.11.2011)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo seminár„Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo – povinnosti pre podnikateľské subjekty.“ Seminár sa uskutoční 30.11.2011 so začiatkom od 9.00 hod. v priestoroch RPIC Prešov

Bezplatná konferencia - Malé a stredné podniky - základ trvalo udržateľnej ekonomiky
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.11.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila odbornú konferenciu MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIA - ZÁKLAD TRVALO UDRŽATEĽNEJ EKONOM. Máte možnosť sa zúčastniť tejto bezplatnej konferencie a získať všetky užitočné informácie pre podnikanie.

REACH 2013 - Povinnosti pre chemické látky v priemysle
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.11.2011)
BIC Bratislava v spolupráci s REACH Centrom Slovakia pripravili seminár REACH 2013 určený pre firmy využívajúce chemické látky v rozsahu od 100 do 1000 ton ročne. Cieľom seminára je poskytnúť informácie a pripraviť firmy na druhý hraničný termín (31. MÁJ 2013) pre registráciu všetkých zavedených látok vyrábaných v EÚ, alebo dovážaných do EÚ.

10. Slovensko-poľské hospodárske fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.11.2011)
SOPK a Euroregión pripravili dňa 9. novembra 2011 v Spišskej Novej Vsi X. Slovensko-poľské hospodárske fórum. Fórum je určené subjektom a odborníkom pôsobiacim v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu a životného prostredia, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, odbornej verejnosti.

SLOVENSKO - SRBSKÝ PODNIKATEĽSKÝ BUSINESS MIXER
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.10.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina a Obchodná a priemyselná komora Novy Sad spoločne pripravili business mixér s podtextom „Príležitosť pre obchod, investície a kooperáciu“. S možnosťou pre podnikateľov zo Slovenska priamo sa stretnúť s riaditeľmi a majiteľmi srbských spoločností. Seminár sa uskutočnil dňa 20. októbra 2011 v priestoroch hotela Polom v Žiline. Sme veľmi radi že sa tohto podujatia zúčastnili aj naše členské družstvá DIAMOAK P. Bystrica a OKRASA Čadca.

Turecko – možnosti obchodovania a podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.10.2011)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila v spolupráci s Tureckým veľvyslanectvom v Bratislave seminár Turecko – možnosti obchodovania a podnikania, dna 22.11.2011 v Bratislave.

Elektronický podpis a elektronická identifikácia
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.10.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila odborný seminár v rámci projektu "Participácia slovenských malých a stredných podnikov na tvorbe európskej legislatívy" na tému "Elektronický podpis a elektronická identifikácia" Podujatie je určené najmä malým a stredným podnikateľom, ktorí si plánujú zriadiť elektronický podpis alebo majú skúsenosti s jeho používaním. Jeho cieľom je oboznámiť verejnosť o možnostiach použitia elektronického podpisu a elektronickej identifikácie pri cezhraničných transakciách.

Informačný deň v rámci 4. výzvy na predkladanie projektov SEE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.10.2011)
Kontaktné miesto pre program SEE na Slovensku organizuje Informačný deň v rámci 4. výzvy na predkladanie projektov SEE, ktorá je práve otvorená. Informačný deň je určený pre tých, ktorí majú vážny záujem zapojiť sa do projektu ako vedúci partner/financujúci projektový partner/strategický partner (príp. pozorovateľ) a začali už komunikovať s partnermi na príprave projektu.

Seminár: Nové prístupy v marketingu - využívanie sociálnych sietí, webu a internetu na propagáciu firmy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.10.2011)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo seminár Nové prístupy v marketingu - využívanie sociálnych sietí, webu a internetu na (nie len) propagáciu firmy, ktorý sa uskutoční dňa 27.10.2011 od 9.00 v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova 9).

SLOVENSKO-SRBSKY PODNIKATEĽSKY BUSINESS MIXER
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.10.2011)
Slovenska obchodná a priemyselná komora Žilina v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Novi Sad pripravili SLOVENSKO-SRBSKY PODNIKATEĽSKY BUSINESS MIXER, ktorý sa bude konať s účasťou obchodného radcu a veľvyslankyne Srbskej republiky v SR dňa 20. októbra 2011 od 10:00 hod. v Hoteli Best Western Palace Hotel Polom, Hviezdoslavova 22, Žilina.

PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČI
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.10.2011)
Slovenska obchodná a priemyselná komora Žilina v spolupráci s Ministerstvom zahraničných veci SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. pripravili seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČI, ktorý sa uskutočni dňa 18.10.2011 od 9:00 vo veľkej zasadačke SOPK ZRK, Halkova 31, ZILINA

Energetická efektívnosť a optimalizácia nákladov na elektrinu – bezplatný seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.10.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora spolu s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK pripravili odborný seminár: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV NA ELEKTRINU, ktorý je sprievodnou akciou medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne.

Konzultačný inovačný seminár BISMES
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.10.2011)
EurActiv.sk a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravili Konzultačný inovačný seminár BISMES, Bratislava v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch". Seminár sa uskutoční 13. 10. 2011 v : Konferenčnej miestnosti SFPA, Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava.

New materials & material Technologies
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2011)
BIC Bratislava s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, SOPK, STU, Technickou univerzitou Viedeň a WKO organizujú bezplatné medzinárodné partnerské podujatie New materials & material Technologies. Podujatie sa bude konať dňa 21. novembra 2011 v Bratislave v budove Centra vedecko-technických informácií SR, ako oficiálne podujatie v rámci projektu INNOVMAT (http://www.innovmat.eu/ ).

Seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.09.2011)
Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. pripravili seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ - Ako rozšíriť trhové pôsobenie a vyhľadanie nových obchodných partnerov v zahraničí. Seminár sa uskutoční dňa 22. septembra 2011 (štvrtok), Kúria Beckov, Beckov 4. 20, 916 38 Beckov

Cyklus seminárov: Nástroje na podporu vývozu v regiónoch SR – 2011 venovaný aktuálnym otázkam financovania a poistenia vývozu a podpore vývozných akti
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.09.2011)
SOPK, ČSOB a Eximbanka pripravili cyklus seminárov o nástrojoch na podporu vývozu, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých krajoch v priebehu mesiacov september až november 2011. Dátum a miesto konania: Senica - 20. 9. 2011, Levice - 6. 10, Bardejov - 26. 10. 2011, Lučenec - 27. 10. 2011, Michalovce - 23. 11. 2011, Sp. N. Ves - 24. 11. 2011

Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) a EurActiv.sk Pripravili konzultačný seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“. Kedy : 21.9.2011. Kde: Hotel Múza, Pri Prachárni 5, Košice

DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA FIRIEM - „BUSINESS RENDEZ-VOUS SO SUSEDMI"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Górnośląskou Agencjou Rozwoju Regionalnego pripravili v rámci siete Enterprise Europe Network DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA FIRIEM „BUSINESS RENDEZ-VOUS SO SUSEDMI“.

PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2011)
Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a spoločnosťou EASYLINK BUSINESS SERVICES, spol. s r.o. pripravili seminár PODNIKANIE A OBCHODOVANIE V ZAHRANIČÍ - Ako rozšíriť trhové pôsobenie a vyhľadanie nových obchodných partnerov v zahraničí. Dňa 22. septembra 2011 (štvrtok), Kúria Beckov, Beckov 4. 20, 916 38 Beckov. Cieľom podujatia je poskytnúť komplexné informácie ako vstúpiť na zahraničný trh

Kooperačné podujatie slovenských a bavorských firiem
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Bayern Handwerk International, Nürnberg pripravili Kooperačné podujatie slovenských a bavorských firiem počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne dňa 4. októbra 2011 (utorok), výstavný areál BVV, Brno, Česká republika

Seminár pre MSP v Nitre - Zodpovedné podnikanie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.08.2011)
Dňa 18. augusta 2011 o 14:00 sa pri príležitosti 38. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy uskutoční seminár pre malé a stredné podniky v Nitre. Seminár je určený malým a stredným podnikateľom na Slovensku. Obsahom školenia bude základné vysvetlenie, čo to je zodpovedné podnikanie, aké sú jeho výhody a ako môžete napomôcť firmám lepšie a efektívnejšie podnikať

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server