Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 369 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |
Podnikanie v Kanade - praktické rady a skúsenosti
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.07.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila seminár s diskusiou „Podnikanie v Kanade - praktické rady a skúsenosti“ s podnikateľkou z Toronta. Seminár sa uskutoční dňa 13.8.2013 (utorok) o 9,00 hod v budove Kerametalu na Jašíkovej 6, Bratislava. Organizačný poplatok: Člen: 20 Eur + DPH = 24 Eur. Nečlen 30 Eur + DPH = 36 Eur. Kontakt : Ing. Ivana Kondášová : Tel. :+421-2- 48291 247, ivana.kondasova@email.sopk.sk

Stretnutie s maďarskými podnikateľmi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.07.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodnou komorou z Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nyíregyháza pripravila dňa 26. 8. 2013 v budove Kerametalu, Jašíková 6, Bratislava Stretnutie s maďarskými podnikateľmi. Rokovací jazyk: anglický, maďarský, tlmočník. Účasť bezplatná ! Kontakt : Ing. Ivana Kondášová : Tel. :+421-2- 48291 247, ivana.kondasova@email.sopk.sk.

Nigérijsko-slovenské Business and Investment Forum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 24.06.2013)
Agentúra SARIO spolu s Veľvyslanectvom Nigérie Viedeň, MH SR a MZVaEZ pripravila Nigérijsko-slovenské Business and Investment Forum (BIF), ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2013 v Bratislave a bude zamerané na bilaterálne rokovania medzi nigérijskými a slovenskými podnikateľmi za účelom nadviazania obchodnej spolupráce.

Podnikanie s Brazíliou: Obchod a Investície
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 24.06.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílskej federatívnej republiky dovoľuje pozvať na seminár: „Podnikanie s Brazíliou: Obchod a Investície“. Seminár sa uskutoční dňa 27.6.2013 (štvrtok) o 9,00 v budove Kerametalu na Jašíkovej 6 v Bratislave.

Seminár „Internacionalizácia malých a stredných podnikov“
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 24.06.2013)
Agentúra SARIO ponúka účasť na seminári „Internacionalizácia malých a stredných podnikov s dôrazom na program Európskej komisie pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME)“, ktorý sa bude konať 26. 6. 2013 o 09:00 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

SLOVENSKO-MAĎARSKÉ OBCHODNÉ FÓRUM
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.06.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina pripravila Slovensko-maďarské obchodné fórum, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 13.6.2013 o 10:00 hod v zasadačke SOPK Žilina.

FÍNSKO - perspektívne možnosti podnikania a spolupráce
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.06.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s FINPRO a Veľvyslanectvom Fínskej republiky na Slovensku pripravila seminár: FÍNSKO - perspektívne možnosti podnikania a spolupráce. Seminár sa uskutoční dňa 14.6.2013 (piatok) o 9,30 v budove Kerametalu na Jašíkovej 6, Bratislava.

Semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-21SP-1301
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.06.2013)
Dňa 24.5.2013 vyhlásilo MH SR- výzvu KaHR-21SP-1301 Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.1.Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (Schéma štátnej pomoci).K uvedenej výzve sa pripravujú bezplatné semináre v termíne od 24.6.2013 do 1.7.2013 v štyroch mestách

Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.05.2013)
Agentúra SARIO pozýva na Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013 zamerané na životné prostredie a energiu; eko-stavebníctvo a udržateľný rozvoj, automobilový priemysel a E_mobility; strojársky priemysel a metalurgia; vedu o živej prírode a biotechnológie, dopravu a logistiku; marketing, bankovníctvo a financie.

PREZENTÁCIA VOLYNSKÉHO REGIÓNU UKRAJINY
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.05.2013)
Agentúra SARIO a Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR pripravili dňa 16. 5. 2013 v priestoroch agentúry SARIO, Trnavská cesta, Bratislava od 9:00 hod do 12:00 hod. prezentáciu Volynského regionu Ukrajiny. Účasť je bezplatná

AutoEvent - Zawiercie Poľsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.05.2013)
Podujatie AutoEvent (The Annual Conference of the Automotive industry) organizuje Polish Chamber of Automotive Industry (PIM) v dňoch 11.-13.6.2013 v Zawiercie (Poľsko). Táto medzinárodne renomovaná konferencia sa pravidelne organizuje v Poľsku od roku 2005. Na podujatí sa zúčastňuje v priemere 250 až 300 firiem z oblasti automobilového priemyslu, ponúka prednášky, B2B kooperačné stretnutia zástupcov spoločností, obchodnú výstavu a autosalón a tiež výstavu alternatívnych pohonov automobilov.

SEMINÁR: "PODNIKAJME V RUMUNSKU"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.04.2013)
Dňa 15. mája 2013 sa v Banskej Bystrici uskutoční seminár "Podnikajme v Rumunsku", ktorého cieľom je priblížiť slovenským podnikateľom aktuálne podnikateľské prostredie a legislatívne aspekty podnikania v Rumunsku. Miesto konania: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, veľká zasadačka, č. dverí 306, Námestie SNP 23, Banská Bystrica.

GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.04.2013)
V dňoch 12.-13. júna 2013 sa bude konať v Luxemburgu Kooperačné podujatie GREATER REGION BUSINESS DAYS 2013 zamerané na životné prostredie a energiu; eko-stavebníctvo a udržateľný rozvoj, automobilový priemysel a E_mobility; strojársky priemysel a metalurgia; vedu o živej prírode a biotechnológie, dopravu a logistiku; marketing, bankovníctvo a financie.

Princípy efektívnej prezentácie - worskchop
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.04.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 13. 5. 2013 workschop „Princípy efektívnej prezentácie“ . Workschop sa bude konať v zasadacej miestnosti BRK SOPK Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov. Cieľovou skupinou sú manažéri a vedúci tímov. Cieľom workshopu je zdokonalenia vyjadrovacích schopnosti účastníkov. Kontakt : BRK SOPK, tel: 02 48291297,257

Individuálny biznis koučing - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.04.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 9. 5. 2013 seminár „Individuálny biznis koučing“ Seminár sa bude konať v zasadacej miestnosti BRK SOPK , Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov.

Odpady a obaly – povinnosti firiem a ich zmeny v novelách zákonov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.04.2013)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 30.4. 2013 seminár „Odpady a obaly – povinnosti firiem a ich zmeny v novelách zákonov“. Seminár sa bude konať v zasadacej miestnosti BRK SOPK , Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov.

Technická normalizácia - podpora malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.04.2013)
Dňa 29. apríla 2013 sa v SÚTN, Karloveská 63, Bratislava uskutoční seminár Technická normalizácia – podpora malých a stredných podnikov. Seminár je určený pre malých a stredných podnikateľov a ich reprezentantov, ako sú profesijné asociácie, združenia, komory a pod. Semináre je bezplatný. Každému účastníkovi seminára bude poskytnutá jedna slovenská technická norma podľa vlastného výberu v tlačenej verzii, v cene do 35 eur. Bližšie informácie : alena.levarska@sutn.gov.sk

Seminár o obchodovaní s Ruskou federáciou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.04.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) organizuje dňa 23. mája 2013 o 9,30 hod. v hoteli Bôrik, Na Bôriku 15, Bratislava odborný seminár o obchodovaní s Ruskom a členmi colnej únie Rusko –Bielorusko - Kazachstan v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Ruskej federácie (OPK RF), Sberbankou Slovensko, a.s., Eximbankou SR a Štátnou registračnou komorou pri Ministerstve spravodlivosti RF.

Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.04.2013)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Eurisy s podporou siete Enterprise Europe Network pripravili bezplatné podujatie Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov.Podujatie sa uskutoční 23. mája 2013 v Bratislave v budove Centra vedecko-technických informácií (CVTI), Lamačská cesta 8/A.

Seminár : Cezhraničná obchodná činnosť
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 17.04.2013)
Európska komisia s SOPK so špecialistami v daných oblastiach pripravili seminár na tému Cezhraničnej obchodnej činnosti - sprava cezhraničných pohľadávok, vymáhanie cezhraničných platieb v rámci EU. Seminár sa koná dňa 16.5.2013 v Bratislave v Austria Trend Hotel Bratislava (Vysoká 2A, Staré Mesto). Účast je BEZPLATNÁ.

Ekonomický seminár a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.03.2013)
Dňa 4. 4. 2013 sa uskutoční ekonomický seminár a bilaterálne rokovania od 14.30 h. v Hoteli Radisson Blu Carlton, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava pri príležitosti prvej oficiálnej návštevy prezidenta Českej republiky p. Miloša Zemana na Slovensku, ktorého bude sprevádzať delegácia významných českých podnikateľov. Účasť na podujatí je bezplatná.

Európsky deň podnikateliek a manažérok
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.03.2013)
TOP centrum podnikateliek pod záštitou Silvie Gašparovičovej, prvej dámy Slovenskej republiky, Renáty Zmajkovičovej, podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky a Tatiany Rosovej, starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v spolupráci so svetovou asociáciou podnikateliek, NADSME, MPSVaR a MH SR pripravilo v dňoch 16. – 18. 5. 2013 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR Európsky deň podnikateliek a manažérok

Ponuka leningradskej obchodnej a priemyselnej komory
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
Leningradská obchodná a priemyselná komora, ktorá je zároveň s počtom viac ako 5200 členských spoločností najväčšou obchodnou a priemyselnou komorou na území Ruskej federácie ponúka slovenským podnikateľským subjektom svoje služby smerujúce k rozšíreniu a rozvoju obchodných vzťahov s Leningradským regiónom.

SEPA - PRIPRAVENOSŤ PODNIKOV
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
Nitrianska regionálna komora SOPK spolu s Národnou bankou Slovenska pripravili odborný seminár SEPA - pripravenosť podnikov, ktorý sa bude konať dňa 27.3.2013 v NBS. Seminár je bezplatný! Viac informácií: Ing. Branislav Mihina, e-mail: branislav.mihina@sopk.sk, Tel.: 037 / 73 367 30, Fax: 037 / 73 367 39.

Seminár : Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
Košická regionálna komora SOPK pripravila dňa 18. apríla 2013 na odborný seminár ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ CHYBNÝM VÝROBKOM. Seminár je určený priamym výrobcom, dovozcom, vývozcom, sprostredkovateľom /predajcom, dealerom atd./, servisným a opravárenským firmám. Cieľom seminára je podrobne vysvetliť históriu a súčasnosť problematiky zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v Slovenskej republike v porovnaní s vývojom v Európskej únii a vo svete. Dôraz je kladený na praktické otázky a ich riešenie.

Change Management vo Vašej firme
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
Dňa 18. marca 2013 pripravila Bratislavská regionálna komora SOPK seminár Change Management vo Vašej firme. Seminár sa uskutoční v priestoroch Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť BRK SOPK, Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov.

Pozvánka na konferenciu : Podnikatelia spojte sa!
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.03.2013)
V dňoch 9. - 10. apríla 2013 sa v Žiline ( hotel Holiday Inn ) uskutoční konferencia Podnikatelia spojte sa! s podtitulom "Štát potrebuje podnikateľov, podnikatelia nepotrebujú štát."

Financovanie podnikateľských aktivít
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.03.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila bezplatný seminár "Financovanie podnikateľských aktivít" - Kde získať financie na rozbeh, alebo prevádzku Vašej spoločnosti. Seminár sa uskutoční dňa 19.03.2013 v Banskej Bystrici.

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111DM-1301
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.02.2013)
SIEA pripravila pre podnikateľov bezplatné semináre k výzve KaHR-111DM-1301zameranej na podporu zavádzania inovatívnych technológií v priemysle, ktoré umožnia zamestnať aj mladých ľudí.

Seminár - Energetická efektívnosť
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.02.2013)
Počas veľtrhu CONECO sa uskutoční dňa 11. apríla 2013 o 10.hod. v priestoroch Expo Clubu v Inchebe seminár "Energetická efektívnosť“. Tento seminár pripravila SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR . Účasť na podujatí je bezplatná.

Súťaž inovatívnych myšlienok 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.02.2013)
Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci medzinárodného projektu FORT, vyhlásilo výzvu na podávanie projektov v druhom kole súťaže Cross-Innovation Voucher - podpora inovatívnych myšlienok v rámci konferencie Innovation Open House Event, ktorá sa uskutoční dňa 22.03.2013 v Bratislave.

Kooperačné podujatie Nábytok a bývanie 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.02.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila dňa 7. 3. 2013 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra pre spoločnosti pôsobiace v drevárskom a nábytkárskom priemysle kooperačné podujatie „Nábytok a bývanie 2013“.

Financovanie energeticky efektívnych aktivít v podnikoch
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.02.2013)
Koordinátor zastúpenia siete Enterprise Europe Network na Slovensku - BIC Bratislava pripravil seminár v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle. Seminár sa uskutoční: 28. februára 2013 od 9:00 do 12:00 v priestoroch Podnikateľského centra Zochova 6-8, 811 03 Bratislava.

SEPA – pripravenosť podnikov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.02.2013)
SEPA (Single Euro Payments Area) – jednotná oblasť platieb v eurách – predstavuje iniciatívu v oblasti platobnej integrácie. Cieľom SEPA je vytvorenie harmonizovaných platobných rámcov pre elektronické platby v eurách s vyplývajúcou integráciou veľkého množstva domácich úhrad a inkás do súboru európskych platobných schém. SEPA nariadenie definuje 1. február 2014 ako konečný termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá, ktoré nahradia súčasné domáce platobné nástroje.

Podnikanie na Slovensku – motivácie a očakávania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.02.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR, pozýva na konferenciu pod názvom Podnikanie na Slovensku - motivácie a očakávania. Podujatie, ktoré bude 12. 2. 2013 na pôde MH SR, je organizované pod záštitu rezortu hospodárstva a dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského.

INOVÁCIE A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (IMO) V SR A EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.02.2013)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK pripravili bezplatný seminár INOVÁCIE A MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (IMO) V SR A EÚ. Podujatie sa uskutoční : 27.2.2013, Trenčín, zasadacia miestnosť Trenčianskej regionálnej komory SOPK Jilemnického 2, 7. poschodie.

Slovensko - turecké obchodné fórum 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.02.2013)
Dňa 6.2. 2013 sa uskutoční v Slovenskej filharmónii - Reduta, Medená 100/3 811 02 Bratislava - Staré Mesto Slovensko- turecké obchodné fórum 2013 organizované pod záštitou Recepa Tayyipa Erdoğana, premiéra Tureckej republiky, za spoluúčasti Róberta Fica, premiéra Slovenskej republiky, Mehmeta Zafera Çağlayana, ministra hospodárstva Tureckej Republiky a Tomáša Malatinského, ministra hospodárstva Slovenskej Republiky.

Seminár o predvstupovej pomoci a finančných nástrojoch Európskej únie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 29.01.2013)
Sekcia hospodárskej spolupráce a sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci MZV SR pripravila seminár o predvstupovej pomoci a finančných nástrojoch Európskej únie, ktorý sa bude konať 12.2.2013 o 13:00 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Národný informačný deň 2013: Program Inteligentná energia-Európa
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.01.2013)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila Národný informačný deň IEE 2013. Podujatie sa uskutočňuje v súvislosti so zverejnením výzvy (13. 12. 2012) na predkladanie návrhov projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia-Európa (IEE) na rok 2013.

Autoday 2013
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 25.01.2013)
BIC Bratislava, koordinátor siete Enterprise Europe Network na Slovensku v spolupráci s agentúrou SARIO organizujú dňa 24. apríla 2013 v priestorochCVTI SR v Bratislave Medzinárodné partnerské stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov z oblasti automobilového priemyslu. Stretnutie podnikateľov je organizované v rámci trojdňového programu misie poľských podnikateľov na Slovensku.

Kontakt-Kontrakt 2013-2014
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.01.2013)
Bratislavská regionálna obchodná komora ponúka možnosť účasti na kooperačných rokovaniach Kontakt 2013 - 2014, ktoré sa budú konať na jar a na jeseň 2013 a 2014. Registrácia firiem sa začína od 15.1.2013. Jedná sa o spoločný projekt Regionálnej hospodárskej komory Brno/ Enterprise Europe Network, ďalších zahraničných partnerov a spoločnosti Veletrhy Brno, a.s.

Seminár INTRASTAT SK - obchodovanie s tovarom medzi SR a ostatnými členskými štátmi EÚ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2013)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila seminár "INTRASTAT SK - obchodovanie s tovarom medzi SR a ostatnými členskými štátmi EÚ", ktorý sa bude konať dňa 23. januára 2013 v Trenčíne.

Školiaci seminár "Ako uspieť na veľtrhu"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2013)
Dňa 31. 1. 2013 sa uskutoční v rámci projektu „Proexportná akadémia SARIO“ v Agentúre SARIO na Trnavskej ceste 100, Bratislava školiaci seminár „Ako uspieť na veľtrhu“. Termín: 31.01.2013 - 31.01.2013. Cena: 20 €/osoba. Účastnícky poplatok zahŕňa odmenu lektora, pracovný materiál a občerstvenie. Kontaktná osoba: Ing. Renáta Remeňová, agentúra SARIO. Bližie informácie : www.sario.sk.

POZVÁNKA NA KONZULTAČNÝ DEŇ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2013)
Dňa 13.2.2013 (streda) o 9.30 hod sa uskutoční v priestoroch TT RK SOPK na Trhovej ulici č. 2 v Trnave v zasadacej miestnosti (3. poschodie (č.324) konzultačný deň, ktorého cieľom je prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z trhov EU, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch podľa konkrétnych detailnych bodov, výmena skúseností aj medzi účastníkmi.

Konferencia „Výzvy sociálnej integrácie a náhradné plnenie ako pridaná hodnota“.
(Helena Cápová, Školenia a semináre, 29.11.2012)
Dňa 28. novembra 2012 sa v priestoroch spoločnosti IBM Slovensko konala konferencia

„Výzvy sociálnej integrácie a náhradné plnenie ako pridaná hodnota“.

Na jej organizácii sa spoločne podieľali nezisková organizácia CPS Dokorán a IBM Slovensko.

Partnermi konferencie boli záujmové združenie CPS Slovensko a chránená dielňa Delux ZPS, s.r.o.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov z radov zamestnávateľských spoločností s problematikou zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, poskytnúť im informácie o legislatívnych zmenách a pripravovaných novinkách a informovať o možnostiach náhradného plnenia.

Seminár o možnostiach vzájomnej spolupráce podnikov a univerzít
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.11.2012)
Dňa 22.11.2012 (štvrtok) sa v priestoroch Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií v Žiline uskutoční ďalší zo série seminárov projektu Inovácie cez hranice (Innoborder) realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, tentoraz zameraný na formy spolupráce univerzít a podnikov

Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Trenčianskou regionálnou komorou SOPK pripravili bezplatný seminár : Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti. Seminár sa uskutoční dňa 28. novembra 2012, 9.15 hod. V priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Jilemnického 2, (budova NOMA a.s.), 7. poschodie.

Ako podnikať u susedov? - Česko, Poľsko a Rakúsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s V4 Group a.s. pripravili bezplatný seminár : Kde podnikať, doma či u susedov? - Slovensko, Česko, Poľsko a Rakúsko. Seminár sa uskutoční dňa 29. novembra 2012 v priestoroch Doprastav Services, Košická 52, Bratislava

Workshop : Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.09.2012)
Séria 4 regionálnych workshopov je organizovaná Ministerstvom financií SR a spoločnosťou DITEC, a.s. v spolupráci so SOPK v rámci projektu Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka (ES CEP) pre agendy z oblasti regulácie medzinárodného obchodu (colné konanie, licencie a povolenia atď.), s osobitným zameraním na predvedenie agendy 100 a 101 CEP: elektronizácia vydávania karnetov ATA (e-ATA karnety) a vydávania osvedčení o nepreferenčnom pôvode (e-CO/ ONP) pre vývozcov v SR.

Workshop: Hong Kong/ Čína- Odborné rady a skúsenosti slovenských spoločností
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.09.2012)
Hongkongská rada pre rozvoj obchodu (HKTDC) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) pripravili seminár s praktickými informáciami o podnikaní na ázijských trhoch pod názvom „HONGKONG/ČÍNA – ODBORNÉ RADY A SKÚSENOSTI ČESKÝCH SPOLOČNOSTÍ. Workshop sa uskutoční 10. októbra 2012, od 9:30 v hoteli Crowne Plaza Bratislava (salónik ″ROME″, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava). Na seminári vystúpia renomovaní finančníci a odborníci zo SR i zahraničia. Účasť na workshope je ZDARMA

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server