Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Obchodná misia do RUMUNSKA
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.09.2012)
V termíne 17.-19.10.2012 pripravila SOPK Žilina Obchodnú misiu do RUMUNSKA (PITESTI, CRAIOVA, BUKUREŠŤ). Podnikatelia budú mať v rámci trojdňového programu možnosť rokovať s firmami v Pitesti a Craiova a navštívia najväčší technický a strojársky veľtrh TIB v Bukurešti. Doprava letecky. Kontakt: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Róbert Vydra, T: 041-7235 102, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk

Obchodná misia do BIELORUSKA
(Zuzana Cáková, Informácie, 04.09.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina organizuje v termíne 18.-20.9.2012 Obchodnú misiu do BIELORUSKA (MINSK). V rámci programu sa zástupcovia firiem zúčastnia bilaterálnych rokovaní s bieloruskými partnermi na OPK Minsk, navštívia technický veľtrh WORLD OF METAL. Podľa počtu účastníkov bude doprava realizovaná automobilom, v prípade väčšieho počtu letecky.

SLOVENSKO-BIELORUSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Informácie, 04.09.2012)
Pri príležitosti prijatia obchodnej misie zástupcov firiem z Bieloruska pripravila SOPK ŽRK SLOVENSKO-BIELORUSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM a bilaterálne rokovania, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2012 o 11:00 v priestoroch SOPK ŽRK, Hálkova 31, Žilina. Kontakt: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Róbert Vydra, T: 041-7235 102, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk

Informačno-konzultačný deň pre MSP k posledným výzvam 7.RP
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.09.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a BIC Bratislava v spolupráci s Podpornými štruktúrami 7RP v SR pripravili bezplatný Informačno konzultačný deň pre MSP k posledným výzvam 7.RP dňa 4. septembra 2012 v Doprastav Services, Košická 52, Bratislava. Kontakt:Juraj Bartakovics, email: bartakovics_at_nadsme.sk , Tel: 02/502 44 515

COOPEXPO 2012
(Zuzana Cáková, Informácie, 08.08.2012)
Srdečne Vás pozývame na 19. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2012, ktorá sa bude konať v dňoch 23. 8. 2012– 26. 8. 2012. Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3. Hlavným organizátorom tejto výstavy je COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci s Družstevnou úniou Slovenskej republiky.

BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.07.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Krajskou hospodárskou komorou Moravskosliezkeho kraja, partnerom siete EEN pripravila dňa 12. októbra 2012 v Mamaison Business and Conference Hotel Imperial, Ostrava BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012

2. Európsky kongres malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Výstavy, 10.07.2012)
Regionálna obchodná komora v Katoviciach, Poľská agentúra pre rozvoj podnikania a Národná obchodná komora pripravili v dňoch 24.-27.9.2012 v Katoviciach v Poľsku 2. Európsky kongres malých a stredných podnikov

Oznam - celozávodná dovolenka COOP PRODUKT SLOVENSKO
(Zuzana Cáková, Informácie, 03.07.2012)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude dňa 6. 7. 2012 celozávodná dovolenka. Pre Vaše potreby Vám budú pracovníci CPS k dispozícii 9. 7. 2012.

Oznámenie pre podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú na trh textilné výrobky
(Zuzana Cáková, Informácie, 25.06.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky si dovoľuje upozorniť podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú na trh textilné výrobky, že s účinnosťou od 8. mája 2012 sa na jednotnom trhu Európskej únie uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES.

Podnikateľská misia do Chorvátska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.06.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe požiadavky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča do Chorvátska v dňoch 11. – 12. júla 2012. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania sa uskutočnia v rámci projektu Enterprise Europe Network s našimi chorvátskymi partnermi v Záhrebe a v Pule.

Ako zvýšiť zisk a šancu na úspech v zákazkách verejného obstarávania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.06.2012)
Regionálna komora SOPK v Trenčíne organizuje dňa 14. júna 2012 v Bojniciach seminár na tému Ako zvýšiť zisk a šancu na úspech v zákazkách verejného obstarávania. Cieľom seminára je: objasniť základné princípy procesov verejného obstarávania vrátane povinných elektronických aukcií, odpovedať na otázky, ako sa efektívnejšie a aktívne zúčastňovať procesu verejného obstarávania, nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre úspešnú účasť v aukciách, poskytnúť prehľad najnovších trendov v oblasti elektronických aukcií. Bližšie informácie Vám poskytnú na RK SOPK Trenčín: p. Viera Piknová, Tel.: 032/6523834 e-mail: piknova@sopk.sk

Medzinárodný subkontraktačný veľtrh MIDEST 2012
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.06.2012)
V termíne od 06.11.2012 do 09.11.2012 sa bude konať v Paris-Nord Villepinte Parc d'Expositions et Centre de Conventions (VIPARIS), Francúzsko/Paríž najväčší francúzsko subkontraktačný veľtrh MIDEST 2012, ktorý bol zaradený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky do plánu oficiálnych účastí na rok 2012, pričom MHSR hradí náklady na prenájom výstavnej plochy a realizáciu spoločnej expozície na krytej výstavnej ploche 50 m².

Európske ocenenie za rozvoj podnikania
(Zuzana Cáková, Informácie, 24.05.2012)
Prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania majú aj slovenské iniciatívy možnosť získať ocenenie za rozvoj podnikania na Slovensku. Európska komisia začala Európske ceny za podporu podnikania udeľovať v roku 2005 s cieľom uznať a odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni.

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-113DM-1201
(Zuzana Cáková, Informácie, 24.05.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. mája 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-113DM-1201. Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.mhsr.sk/9101-menu/137768s

Heim + Handwerk 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.05.2012)
V dňoch 28. 11. – 2. 12. 2012 sa v priestoroch Nového výstaviska v Mníchove bude konať 35. predajná výstava remesla, designu a bývania. Veľtrh je najväčším predvianočným predajným veľtrhom v Bavorsku zameraným na malé a stredné podnikanie . Formy účasti : účasť v rámci spoločnej slovenskej expozície : 210 EUR/m2 ( nájomné, stavba stánku, nábytok, elektrika. Cena nezahŕňa zápis do katalógu vo výške 108 EUR ) . Účasť v samostatnej expozícii : 123,60 EUR /m2. Uzávierka prihlášok : 30. júna 2012. V prípade záujmu členských družstiev CPS kontaktujte : Bc. Cáková Zuzana, tel: 02/58241370, e-mail:zcakova@cpscoop.sk.

XVI.ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO DRUŽSTEVNÉHO TURNAJA V KOLKOCH
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.05.2012)
Dňa 18. mája 2012 RADA V SOČ a Z a COOP PRODUKT SLOVENSKO zorganizovali na Pasienkoch v Bratislave už XVI. Ročník turnaja výrobných družstiev v kolkoch.

15 prostriedkov online marketingu, ktoré sa oplatí tento rok využiť
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.05.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a portál Euractiv pripravili workshop v rámci projektu Podpora inovácií v slovenských MSP 15 prostriedkov online marketingu, ktoré sa oplatí tento rok využiť Kedy: 23. máj 2012. Kde: Retro Restaurant, Palackého 6403, 911 01 Trenčín. Účasť je bezplatná. Kontakt: Andrej Klimant: klimant@nadsme.sk

Firemná kultúra a manažment zmien
(Zuzana Cáková, Informácie, 22.05.2012)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo tréning „Firemná kultúra a manažment zmien“. Tréning sa uskutoční 23.05.2012 so začiatkom od 8.15 hod. v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova 9). Prihlásiť na seminár sa môžete on-line, telefonicky ( 051/75 60 329 , 317), alebo mailom (een@rpicpo.sk) . Tréning je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Účasť na tréningu je zdarma.

Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.05.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravila odborný seminár : Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok. Účasť na seminári je bezplatná. Kontakt: Marek Jurina, Tel.: 02/502 44 539, E-mail: jurina@nadsme.sk

Firemná kultúra a manažment zmien
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 15.05.2012)
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov - Enterprise Europe Network pripravilo tréning „Firemná kultúra a manažment zmien“. Tréning sa uskutoční 23.05.2012 so začiatkom od 8.15 hod. v priestoroch RPIC Prešov (Reimanova 9). Prihlásiť na seminár sa môžete on-line, telefonicky : 051/75 60, alebo mailom : een@rpicpo.sk do 18.5.2012. Tréning je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Účasť na tréningu je zdarma.

Výstavný stánok SOPK na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2012 v Nitre - možnosť prezentácie firiem + rokovaní
(Zuzana Cáková, Výstavy, 15.05.2012)
Nitrianska regionálna komora SOPK pripravuje svoj výstavný stánok na výstavisku Agrokomplex, v Nitre, počas Medzinárodnom strojárskom veľtrhu. Súčasťou stánku bude aj prezentácia firiem, formou prezentačných vitrín, v ktorých bude možnosť vystavovať svoje výrobky, prípadne svoj prezentačný materiál. Zároveň bude výstavný stánok slúžiť aj pre rokovania firiem s obchodnými partnermi. V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte: Ing. Jana Machatová - Útvar informatiky a komunikácie, Nitrianska regionálna komora SOPK, Tel.: 037/7336730, E-mail: jana.machatova@sopk.sk

Delegácia rakúskych podnikateľov vedená prezidentom Dr. Fischerom v Bratislave
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.05.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje prijatie veľkej rakúskej delegácie vedenú prezidentom Dr. Heinzom Fischerom dňa 05. júna 2012 (utorok) od 17.00 h. v hoteli Austria Trend v Bratislave.

Zrušenie výzvy KaHR – 21SP - 1202
(Zuzana Cáková, Informácie, 09.05.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci, kód výzvy KaHR – 21SP - 1202 .

Seminár: Podpora a postup pri príprave žiadosti o grant v rámci výzvy "Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných mi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.05.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila pracovný seminár: Podpora a postup pri príprave žiadosti o grant v rámci výzvy "Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách"

Obchodná misia do Maďarska a Srbska
(Zuzana Cáková, Výstavy, 24.04.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina Vás pozýva na podporovanú obchodnú misiu do Maďarska a Srbska spojenú s návštevou najväčšieho technického a poľnohospodárskeho veľtrhu v Srbsku. Misia sa uskutoční v dňoch 14. 5. - 16. 5. 2012.

Ako naštartovať konkurencieschopnosť?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.04.2012)
Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra, v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu organizujú sériu workshopov, ktorá sa uskutočnia v rámci 19. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Termín konania: 22. mája 2012. Miesto konania: pavilón K, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex Nitra

Európske ocenenie za rozvoj podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.04.2012)
Prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania majú aj slovenské iniciatívy možnosť získať ocenenie za rozvoj podnikania na Slovensku! Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania, ktorú začala udeľovať Európska komisia, je uznať a odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Kto sa môže prihlásiť? Národné, regionálne a miestne iniciatívy ako aj verejno-súkromné partnerstvá, ktoré podnecujú svojimi aktivitami rozvoj podnikania na Slovensku.

METALLOOBRABOTKA MOSKVA 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 20.04.2012)
Trenčianska regionálna komora SOPK Vám ponúka účasť na 13. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu „METALLOOBRABOTKA MOSKVA 2012“ v termíne 28. mája – 1. júna 2012. Tento špecializovaný veľtrh je úzko spätý s aplikáciou progresívnych technológií pri obrábaní a spracovaní kovov a uplatňovaní najnovších vedeckých a technických poznatkov v technických riešeniach pri výrobe obrábacích strojov a súvisiacich nástrojov a zariadení.

Ponuka na odpredaj strojov z výrobného družstva KOPLAST H. Štubňa
(Zuzana Cáková, Informácie, 10.04.2012)
Výrobné družstvo KOPLAST H. Štubňa ponúka na odpredaj stroje :

Mapa projektov OP KaHR 2007-2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.04.2012)
MH SR oznamuje, že v rámci informovania o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013 (OP KaHR) bola vytvorená mapa projektov OP KaHR. Tá slúži na vyhľadávanie základných informácií ohľadne zazmluvnených projektov OP KaHR

Nástroje na podporu vývozu v regiónoch SR – 2012 venovaný aktuálnym otázkam financovania a poistenia exportu a na podporu exportných aktivít MSP
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.04.2012)
SOPK pripravila cyklus seminárov „Nástroje na podporu vývozu v regiónoch SR – 2012 venovaný aktuálnym otázkam financovania a poistenia exportu a na podporu exportných aktivít malých a stredných podnikov (MaSP)“

CONECO 27. 3. 2012 – 31. 3. 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 28.03.2012)
Na výstavisku Incheba Expo Bratislava práve prebieha Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA so svojimi sprievodnými výstavami. Päť dní veľtržného podujatia CONECO/RACIOENERGIA bude naplnených sprievodnými programami pre odbornú i širokú verejnosť.

Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 23. 3. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 21. marca 2012 rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 - Energetika Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podnikateľská misia do Poľskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.03.2012)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so spoločnosťou EasyLink Business Services organizuje v dňoch 23. - 27.4.2012 multisektorovo zameranú podnikateľskú misiu do Poľskej republiky, ktorej cieľom je prezentovať a hľadať nové možnosti: ■subkontraktačných ponúk ■voľných výrobných kapacít ■vytvárania joint-venture partnerstiev

Čínska medzinárodná výstava autosúčiastok
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.03.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila účasť na Čínskej medzinárodnej výstave autosúčiastok, ktorá je organizovaná s podporou čínskeho ministerstva obchodu. Výstava sa uskutoční v dňoch od 26. do 28. októbra 2012 v Pekingu na medzinárodnom výstavisku.

Podpora Vašich inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania pripravila konzultačný seminár organizovaný v rámci siete Enterprise Europe Network „Podpora Vašich inovácií“. Seminár sa uskutoční dňa 28. marec 2012 v priestoroch hotela Národný dom, Národná 11, Banská Bystrica.

Elektronický podpis - postup jeho získania a využiteľnosť v praxi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila dňa 21. marca 2012 v Banskej Bystrici, ( budova Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23 ) odborný seminár „Elektronický podpis - postup jeho získania a využiteľnosť v praxi“

Inovácie v manažmente nie len pre začínajúce firmy - seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) a EurActiv.sk pripravili Seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“- „Inovácie v manažmente nie len pre začínajúce firmy“. Kedy: 20. marec 2012. Kde: Hotel Sobota***, Kežmarská 988/15, 058 01 Poprad

Inovácie v marketingu - Seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“
(Zuzana Cáková, Informácie, 09.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a portál Euractiv pripravili seminár v rámci projektu Podpora inovácií v slovenských MSP - Inovácie v marketingu. Kedy: 21. marec 2012. Kde: Hotel Dália ***, Löfflerova 1, 040 01 Košice

Fórum Rusko – Európa: spolupráca bez hraníc
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora a organizačný výbor medzinárodného fóra o obchodných partnerstvách pripravili V. ročník fóra „Rusko - Európa: spolupráca bez hraníc“. Dátum konania: 5. – 6. jún 2012 Miesto konania: Ruská federácia, Moskva, ul. Nový Arbat 36/9 – priestory Moskovského magistrátu

Pozvánka na misiu do Portugalska + na Madeiru
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network v spolupráci s Asociáciou priemyslu Portugalska a Veľvyslanectvom SR v Lisabone v dňoch 14. - 18. mája 2012 pripravili podnikateľskú misiu do Portugalska (Lisabon) a na Madeiru (Funchal).

Semináre k výzvam KaHR-21SP-1201 a KaHR-113DM-1201
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2012)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila bezplatné informačné semináre zamerané na tému Ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci a účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách.

Európska cena za podporu podnikania 2012- European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.03.2012)
Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je oceniť verejné inštitúcie a verejno-súkromné partnerstvá za inovácie a úspech, ktorý dosiahli v oblasti podpory podnikania a podnikateľskej činnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Rok 2012 predstavuje šiesty ročník udeľovania tejto ceny, ktoré od roku 2006 organizuje Generálne riaditeľstvo pre podnikanie.

Konzultačný seminár Podpora Vašich inovácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Pripravila konzultačný seminár organizovaný v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network Podpora Vašich inovácií. Seminár sa uskutoční dňa 28. marca 2012 v Banskej Bystrici.

Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.03.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Pripravili dňa 8. marca 2012 v Dunajskej Strede , Hotel Bonbón, Alžbetínske nám. 1202/2 odborný seminár Duševné vlastníctvo a jeho ohodnocovanie

Veľtrh "Nábytok a bývanie" Nitra
(Zuzana Cáková, Výstavy, 05.03.2012)
Medzinárodný veľtrh Nábytok a bývanie v Nitre sa bude konať v dňoch od 13. do 18. marca 2012 už dvadsiaty druhýkrát. Veľtrh patrí do skupiny najvýznamnejších nábytkárskych veľthových platforiem v strednej a východnej Európe s účasťou viac ako 400 vystavujúcich firiem z mnohých štátov, ktoré vystavujú na výstavnej ploche takmer 22.000m2.

Podnikateľská misia: Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2012)
Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pripravili v poradí druhú podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci projektu "Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne", ktorý je zameraný na podporu inovatívnych a zelených technológií a ich uplatnenie vo firemnej praxi

Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 24. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách Kód výzvy: KaHR–113DM–1201

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.03.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. februára 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR - 111SP - 1101. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP–1101.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server