Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 19 (z celkom 369 nájdených)

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |
Pozvánka na seminár „Atraktívne možnosti financovania výstavby nových bytov a obnovy bytového fondu“
(marketing, Školenia a semináre, 26.04.2005)
Istrobanka pripravila špeciálny produkt OBNOVA, prostredníctvom ktorého môžu bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, ale aj podnikatelia získať výhodné úvery a zaujímavé kontrakty na kooperujúce inštitúcie z verejného sektora. Seminár sa uskutoční dňa 10. 5. 2005 v zasadačke Bratislavskej regionálnej SOPK, na Jašíkovej ul. č. 6.
Termín uzávierky: 9. 5. 2005
Bližšie informácie: 02/48 291 297, e-mail: bestrova@sopk.sk.

Pozvánka na seminár „Spoločenská zodpovednosť firiem”
(marketing, Školenia a semináre, 04.04.2005)
SOPK v spolupráci s Európskou komisiou organizujú dňa 20. apríla 2005 celoslovenský seminár na tému „Spoločenská zodpovednosť firiem”.

Školenie účtovníkov členských výrobných družstiev
(ozvav, Školenia a semináre, 22.03.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje školenie účtovníkov členských VD Aktuálne problémy účtovníckej praxe v nadväznosti na novely zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Uskutoční sa dňa 20. – 21. apríla 2005 (streda – štvrtok) v konferenčnej sále hotela FLÓRA Trenčianske Teplice, ul 17. novembra 14. Začiatok školenia je dňa 20. 4. 2005 o 10:00 h.

Pozvánka na školenie k Zákonu o dani z pridanej hodnoty
(ozvav, Školenia a semináre, 04.03.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje školenie „K Zákonu o dani z pridanej hodnoty“ platného od 1. 1. 2005.

Pozvánka na odborný seminár: Eliminácia rizík pri uzatváraní medzinárodnej kúpnej zmluvy po vstupe SR do EÚ
(marketing, Školenia a semináre, 10.02.2005)
V dňoch 1. a 2. marca 2005 sa bude konať dvojdňový odborný seminár určený manažeróm a pracovníkom obchodných oddelení, ktorí vstupujú do obchodných záväzkových vzťahov so zahraničnými partnermi.

Model výnimočnosti EFQM
(marketing, Školenia a semináre, 10.02.2005)
Slovenská spoločnosť pre kvalitu spolu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizujú 2-dňové školenie o modeli výnimočnosti EFQM.

Vzdelávací program „Manažment projektov pre fondy EÚ“
(marketing, Školenia a semináre, 31.01.2005)
Dom techniky Bratislava organizuje vzdelávací program určený pre vedúcich a členov tímov, ktoré spracovávajú projekty, na základe ktorých je možné čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ.

Odborné školenie - DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2004
(ozvav, Školenia a semináre, 26.01.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá „Daňové priznanie za rok 2004“.

Ďalšie ponuky na vzdelávacie podujatia v I. polroku 2005
(ozvav, Školenia a semináre, 26.01.2005)
V prvom polroku 2005 Odbor zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD pripravuje ďalšie školenia:

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2004
(ozvav, Školenia a semináre, 01.12.2004)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje odborné školenie pre členské výrobné družstvá Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2004.

Seminár príprava projektov a fondy EÚ
(marketing, Školenia a semináre, 24.11.2004)
NARMSP/Euro info centrum Bratislava v spolupráci s Centrom pre vzdelávanie neziskových organizácií (CVNO, Banská Bystrica) organizuje dňa 9. decembra 2004 seminár, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť podnikateľom návod (metodiku), praktické rady a skúsenosti s vypracovávaním projektov, o možnostiach poradenstva pri vypracovávaní projektov, finančné aspekty predkladania projektov a ich realizácie. Účasť je bezplatná. Pozvánku s programom a prihlášku nájdete na www stránke.

Ponuky na vzdelávacie podujatia v I.polroku 2005
(ozvav, Školenia a semináre, 16.11.2004)
V prvom polroku 2005 Odbor zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD pripravuje nasledovné školenia.

Štíhly podnik - cesta k úspechu na trhoch Európskej únie
(ozvav, Školenia a semináre, 04.10.2004)
Slovenské centrum produktivity organizuje 7. národné fórum produktivity - konferenciu na tému: Štíhly podnik - cesta k úspechu na trhoch Európskej únie. Všetky potrebné údaje nájdete v priloženej pozvánke, prípadne na www.slcp.sk
Podrobnejšie informácie na telefónnych číslach 041-5132747 a 041-5132749.

Ponuky vzdelávacích aktivít SZVD v druhom polroku 2004
(ozvav, Školenia a semináre, 21.07.2004)
Odbor zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD pripravil na druhý polrok 2004 tieto kurzy:

Semináre o možnostiach čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
(marketing, Školenia a semináre, 01.07.2004)
SARIO v spolupráci s NARMSP a SEA, pripravila na mesiace júl - august 2004 informačné semináre o možnostiach čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre súkromný sektor v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby.

Vzdelávací program pre obchodných manažérov členských družstiev
(ozvav, Školenia a semináre, 06.05.2004)
V rámci možnosti využitia prostriedkov z povstupových fondov pre Slovensko SZVD v spolupráci s agentúrou J & T pripravuje projekt zameraný na tréningové vzdelávacie programy šité na mieru obchodných manažérov členských družstiev.

Zabezpečenie pohľadávok v tuzemsku a v medzinárodnom obchode
(ozvav, Školenia a semináre, 30.03.2004)
AZZZ SR organizuje seminár 29. – 30. apríla 2004, na ktorom budú poskytnuté komplexné informácie o možnostiach optimalizácie riešení platobných a dodacích podmienok pri kúpe surovín potrebných na výrobu, zabezpečovanie úspešného predaja produkcie v rámci tuzemska a exportu do zahraničia. Podrobnejšie informácie o seminári, záväzná prihláška www.azzz.sk.

Konferencia na tému Európa - vstup voľný. Štrukturálne fondy a kohézny fond
(ozvav, Školenia a semináre, 30.03.2004)
Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike a Európske informačné centrum pri delegácii EÚ v SR organizujú konferenciu : Európa - vstup voľný - Štrukturálne fondy a kohézny fond.

Košický kraj 31. 3. 2004 od 8.30 v hoteli Slovan, Hlavná 1, Košice

Bratislavský kraj 6. 4. 2004 od 9.00 v Kongresovej sále hotela Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Vstup na konferenciu je voľný. Podrobnejšie informácie sú na www.europa.sk. Konferencia je určená konečným prijímateľom podpory zo štrukturálnych fondov.

Školenie k Zákonu o dani z pridanej hodnoty
(ozvav, Školenia a semináre, 18.03.2004)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje v termínoch 16. 4. 2004 v Bratislave a 18. 5. 2004 v Žiline školenie k "Zákonu o dani z pridanej hodnoty", ktorý bude platiť od 1. 5. 2004.

| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-369 |

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server