Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Prečo digitálny marketing?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Zistite viac o digitálnom marketingu od tých najpovolanejších. Experti z agentúry Visibility vám predstavia základy digitálneho marketingu a zodpovedajú vaše otázky k tejto téme na bezplatnom seminári.Miesto konania:BIC Bratislava, Zochova 6-8, Bratislava. Dátum konania:štvrtok 16. marca 2017

Seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EÚ" - prechod posudzovania zhody podľa novej smernice 2
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom pripravili bezplatný odborný seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe“ ktorý sa uskutoční dňa 14. marca 2017 (utorok). Miesto: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave, Botanická 49 (areál MTF STU) Trnava

Podpora podnikateľských subjektov — aktuálne projekty a výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.03.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila v roku 2017 sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link, ktorú otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov — aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO Racioenergia 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.

Register parntnerov verejného sektora
(Zuzana Cáková, Informácie, 08.02.2017)
Od 01.02.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon zavádza povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prijímajú verejné zdroje (vstupujú do právnych vzťahov so štátnymi inštitúciami, obcami, ich rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, či nimi vlastnenými spoločnosťami) a ich subdodávateľov zaregistrovať sa v tzv. „Registri partnerov verejného sektora“. Okrem ďalších informácii sa v Registri povinne uvádzajú „koneční užívatelia výhod“.

Tréning "Moderná biznis etiketa"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.02.2017)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila tréning "Moderná biznis etiketa", ktorý sa bude konať dňa 16. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Výzva na podporu vykonania energetických auditov malých podnikov v Bratislavskom kraji
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (ďalej aj „MSP") so sídlom v Bratislavskom kraji.

Kooperačné podujatie Technology Cooperation Days 2017- integrovaný priemysel, Industry
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.01.2017)
Slovak Business Agency v spolupráci s nemeckým partnerom siete Enterprise Europe Network pripravili kooperačné podujatie „Technology Cooperation days 2017“ ktoré sa bude konať na výstavisku Hannover Messe 2017 v dňoch 25.4. – 27.4.2017.

Kooperačné podujatie CONTACT : Business Meetings 2017 zamerané na strojársky, automobilový, stavebný a zdravotnícky priemysel
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Slovak Business Agency v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network - The Leipzig Chamber of Industry and Commerce Saxon pripravili kooperačné podujatie CONTACT: Business Meetings 2017.

Konferencia : Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Dňa 24. januára 2017 (utorok) od 09.00 do 14.00 h. sa bude konať v Bratislave, v hoteli SHERATON BRATISLAVA, Pribinova 12 ekonomická konferencia : Očakávaný vývoj slovenskej ekonomicky v roku 2017

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (ďalej aj „MSP“) so sídlom v Bratislavskom kraji.

Ministerské vianočné trhy 2016
(Zuzana Cáková, Informácie, 23.11.2016)
V dňoch 28. 11. 2016 do 01. 12. 2016 sa uskutočnia na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vianočné trhy chránených dielní, v čase od 8.00 do 16.00 hod. Na trhoch sa bude prezentovať výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky a nezisková organizácia DOSOS, ktorá pôsobí pri výrobnom družstve DOZA. Srdečne všetkých pozývame.

MH SR podporí 70 miliónmi eur rozvoj mikro, malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2016)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dnes vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov. V rámci oboch výziev môžu z celkovej sumy 70 miliónov eur získať podporu projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výziev vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Podnikateľská misia do Maďarska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR, Veľvyslanectvom Maďarskej republiky v SR a Hungarian National Trading House pripravili podnikateľskú misiu v termíne 08 - 09 December 2016 do Budapešti pri príležitosti 2. zasadnutia zmiešanej Slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce.

Výročná konferencia Enterprise Europe Network 2016
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.10.2016)
Enterprise Europe Network je celoeurópska iniciatíva na podporu medzinárodnej spolupráce slovenských organizácií so zahraničnými partnermi v komerčnej, inovačnej a výskumnej oblasti. 750 účastníkov (delegátov, partnerov siete, reprezentantov z inštitúcií EÚ, rečníkov, novinárov a majiteľov malých a stredných podnikateľských subjektov) z viac ako 60-tich krajín sveta majú možnosť diskutovať o strategickom smerovaní siete v období 2017-2018, o stanovených cieľoch a ich dosahovaní, o ďalšom rozvoji siete, koordinácii a implementácii tohto rozvoja a o kvalite poskytovaných služieb.

Parlament schválil nový zákon o podpore malého a stredného podnikania
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 26.10.2016)
NR SR schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Prvýkrát má tak Slovensko právnu normu, ktorá vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Účinná bude od 1. januára 2017.

Podnikateľská misia do Kazachstanu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) v spolupráci s MZVaEZ SR a Veľvyslanectvom SR v Astane pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka organizuje v Kazachstane podnikateľskú misiu v termíne 2.—4. novembra 2016.

Seminár o ekonomickom potenciáli na novej hodvábnej ceste
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.10.2016)
Predseda Silk Road Chamber of International Commerce (Komory hodvábnej cesty pre medzinárodný obchod), pán Lu Jianzhong, navštívi Bratislavu v druhej polovici októbra. Počas jeho návštevy sa uskutoční, v spolupráci s SOPK, seminár o obchodných a investičných možnostiach využitia hodvábnej cesty. Seminár sa bude konať dňa 24. októbra 2016 od 10:00 do 14:00 hod. v hoteli Grand Hotel River Park, Dvořákovo Nábrežie 6, Bratislava.

Podnikateľská misia do Uzbekistanu a Tadžikistanu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.10.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MZVaEZ SR a Veľvyslanectvom SR v Taškente, organizuje pri príležitosti oficiálnej návštevy štátneho tajomníka MZV a EZ SR L. Parízka v Uzbekistane a Tadžikistane, podnikateľskú misiu v termíne 1.—5. novembra 2016.

Podnikateľská misia do Chorvátska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) pripravuje podnikateľskú misiu do Chorvátska pri príležitosti Slovensko - chorvátskeho hospodárskeho fóra 2016, ktoré sa bude konať 8. novembra 2016 v Záhrebe.

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno - Slovenský deň
(Zuzana Cáková, Výstavy, 27.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Vás pozýva na spoločnú expozíciu Slovenskej republiky vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA a Slovenský národný deň na 58. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. V obchodnom svete nenahraditeľné osobné rokovania doplní bohatý sprievodný program. Jedným z významných bodov programu je Slovenský národný deň, 4. októbra 2016, v Pavilóne A, galérii Rotundy. Dôležitosť tohto podujatia podčiarkuje účasť významných predstaviteľov štátnej a obchodnej sféry.

Podnikateľská misia do Rumunska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) pripravuje v dňoch 10. a 11. októbra 2016 podnikateľskú misiu do Rumunska pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku. Cieľom návštevy je posilnenie hospodárskej spolupráce s Rumunskom, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s rumunskými partnermi.

Realizácia exportných obchodných operácií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO ) pripravila seminár Realizácia exportných obchodných operácií, ktorý sa uskutoční v rámci projektu Proexportná akadémia SARIO dňa 20. septembra 2016. Seminár sa uskutoční v agentúre SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Slovenská kooperačná burza 2016
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.08.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila najväčšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link —na 10. ročník Slovenskej kooperačnej burzy, ktorá sa koná po záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Dátum: štvrtok, 03. november 2016. Miesto: Hotel Bratislava, Bratislava

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania
(Zuzana Cáková, Informácie, 26.08.2016)
Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Seminár - Ako obchodovať s nemeckým partnerom?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 26.08.2016)
Slovak Business Agency pripravilo v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network seminár „Ako obchodovať s nemeckým partnerom?“, ktorý sa bude konať 21.09.2016, v čase od 09:00 do 14:00 hod. v Bratislave (Slovak Business Agency, Karadžičova 2)  Účasť na podujatí je bezplatná!

Kooperačné podujatie PRO ARCH 2016 sektorové zameranie stavebníctvo, remeselnícke odvetvia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.08.2016)
Slovak Business Agency v spolupráci s českým partnerom siete Enterprise Europe Network (EEN) pri Centru pro regionálny rozvoj České republiky a ABF, a.s. pripravilo Kooperačné podujatie FOR ARCH 2016.

Gruzínsko — Spoznajte zaujímavý trh s nádychom exotiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.04.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje v termíne 29. máj — 1. jún 2016 podnikateľskú  misiu do Gruzínska pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku.

Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA)
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.03.2016)
Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže. Kto sa môže do súťaže prihlásiť Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Seminár "Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.03.2016)
Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravila seminár „Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva“, ktorý sa bude konať 28.04.2016, v čase od 12:45 do 17:00 hod. v Žiline (Palace Hotel Polom****). Účasť na podujatí je bezplatná!

Seminár : Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.03.2016)
Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci so Slovenským priemyselným združením pre obaly a životné prostredie pripravili seminár Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo. Seminár sa bude konať 7.4.2016 v priestoroch Hoteal Arcade, námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica.

Súťaž : Zamestnávateľ ústretový k rodine
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.03.2016)
Hlavným cieľom 13. ročníka súťaže je zvýšiť uvedomelosť a citlivosť k otázkam zosúladenia práce a rodiny a podpory pre uplatňovanie žien vo vrcholových pozíciách. Zároveň je súťaž motiváciou pre zamestnávateľov, aby vytvárali opatrenia ústretové k rodinám zamestnankýň a zamestnancov, ale aj k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a ponúkli tak príklady dobrej praxe. Ministerstvo ocení zamestnávateľov v dvoch kategóriách, a to opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života a podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích pozíciách. Aktivity, ku ktorým patrí súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí majú za cieľ okrem znižovania uvedených nerovností byť aj pozitívnou motiváciou.

Seminár "Ako obchodovať s nemeckým partnerom"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 19.02.2016)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila seminár "Ako obchodovať s nemeckým partnerom". Cieľom seminára a konzultácií je priblížiť slovenským podnikateľom nemeckú legislatívu, povinnosti voči nemeckým úradom, čo je potrebné splniť pri vysielaní pracovníkov do Nemecka, ako uzatvárať zmluvy s nemeckými partnermi, ako postupovať pri reklamáciách atď., možnosť osobne a individuálne prejednať konkrétne obchodné prípady, prekážky, problémy na nemeckom trhu.

Financovanie medzinárodného obchodu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.02.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila dňa 16. februára 2016 seminár 'Financovanie medzinárodného obchodu'.Prednášajúcimi na podujatí budú Ing. Eva Jančíková, PhD., odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného obchodného financovania a Ing. Eva Zezulová, vedúca odboru Financovania obchodu a exportu, SBERBANK, ktorá predstaví praktický príklad obchodného financovania.

China Homelife Show
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Košická regionálna komora SOPK informuje o príprave 5. ročníka workshopu pre strednú a východnú Európu v rámci veľtrhu China Homelife Show, ktorá sa uskutoční v dňoch od 07-09.06.2016 v priestoroch Warsaw Expo, Warszawa - Nadarzyn.

SEMINÁR: "EKONOMICKÁ A FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Dňa 6. februára 2016 (utorok), 9:00 hod. - 14.30 hod. sa uskutoční seminár Ekonimická a finančná analýza podniku v priestoroch BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 2. poschodí.

INTERTOOL - Medzinárodný veľtrh vo Viedni
(Zuzana Cáková, Výstavy, 03.02.2016)
Bratislavská regionálna komora SOPK a Spiš View Trading, ako realizátor expozície, ponúkajú možnosť účasti v spoločnom stánku slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu INTERTOOL vo Viedni. Veľtrh sa bude konať v dňoch 10. až 13. mája 2016 a je zameraný na strojárenské technológie, nástroje a priemyselné výrobky.

Kooperačné podujatie BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2016
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci s českým partnerom siete Enterprise Europe Network v Ostrave pripravili dňa 25.5.2015 Kooperačné podujatie BUSINESS RENDEZ-VOUS. Zamerané na hľadanie obchodných, technologických a inovatívnych partnerov pôsobiacich v sektoroch strojárstvo, stavebníctvo, elektronika, metalurgia a baníctvo.

Konzultačný deň - Česká republika
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.02.2016)
Dňa 10. marca 2016 od 10,00 hod.sa v zasadacej miestnosti Trnavskej regionálnej komory SOPK, 3. poschodie, číslo miestnosti 324, Trhová 2, Trnava 917 01 bude konať Konzultačný deň - Česká republika s Ing. Ivom Hanušom, obchodno-ekonomickým radcom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.

Informačný deň - Slovensko v Horizonte 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Dňa 11.02.2016 od 9:00 do 12:00 sa v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave bude konať informačný deň s názvom Slovensko v Horizonte 2020.

Informačný seminár na oboznámenie sa s činnosťou MIB
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 03.02.2016)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Medzinárodná investičná banka (MIB) pripravili informačný seminár na oboznámenie sa s činnosťou MIB a jej ponukou finančných produktov a služieb pre slovenských podnikateľov, ktorý sa bude konať pod záštitou Vazila Hudáka, ministra hospodárstva SR.

Deviaty ročník súťaže „Inovatívny čin roka 2015“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo deviaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2015“. Súťaž sa organizuje v troch kategóriách: 1. Výrobková inovácia (inovácia produktov), 2. Technologická inovácia (procesov), 3. Inovácia služby (netechnologický proces)

Podnikateľská misia do Macedónskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 03.02.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) informuje že v dňoch 22. – 23. februára 2016 sa v Skopje uskutoční 1. zasadnutie Spoločnej slovensko-macedónskej komisie pre hospodársku spoluprácu a v rámci neho, ako sprievodné podujatie podnikateľské fórum. Vedúcim slovenskej delegácie bude štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Možnosti obchodovania s Nemeckom - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Slovensko–nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou pripravila dňa 28. januára 2016 seminár 'Možnosti obchodovania s Nemeckom'.

Konzultačný deň Rakúsko o možnostiach ekonomickej spolupráce
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.01.2016)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravila dňa 28. 1. 2016 Konzultačný deň Rakúsko o možnostiach ekonomickej spolupráce. Konzultačný deň sa bude konať v priestoroch Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava (zasadacia miestnosť ). Pre každú firmu je vyhradených 30 minút na individuálne poradenstvo s obchodnou radkyňou Veľvyslanectva SR v Viedni pani Zlaticou ŠIPOŠOVOU.

Kooperačné podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.01.2016)
Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network pripravilo Kooperačné podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016. Podujatie sa uskutoční 15. apríla 2016 v športovej hale ARÉNA v Poprade

Podnikateľská misia Nemecko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.12.2015)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o podujatí „VIA FORUM 2016“ s podtitulom „Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum InteReCo2016“, ktoré sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica v čase od 11. do 13. mája 2016 v Košiciach.

Obchodná misia SOPK do Indie- Bombay/Mumbai
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.12.2015)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s partnerskými komorami v Indii organizuje podnikateľskú misiu do mesta Bombay/Mumbai, India, ktorá sa uskutoční v dňoch: 8.– 12. februára 2016.

Podnikateľská misia do Juhoafrickej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.12.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a Veľvyslanectvom SR v Pretórií organizuje pri príležitosti zasadania Spoločnej rady hospodárskej spolupráce v Pretórií (SRHS) podnikateľskú misiu v predpokladanom termíne 26. - 29. januára 2016.

Podnikateľská misia do Iránu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.12.2015)
Podnikateľská misia sa bude konať 18.—19. januára 2016 pri príležitosti návštevy podpredsedu vlády a ministra financií SR, Petra Kažimíra. Cieľom misie je oficiálne predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu, prezentácia príležitostí pre vzájomný obchod a investície do konkrétnych projektov a nadviazanie spolupráce najmä v týchto oblastiach:

Príležitosti obchodovania v Belgicku a Luxembursku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 01.12.2015)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila dňa 10. decembra 2015 v priestoroch SARIO : Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, seminár 'Príležitosti obchodovania v Belgicku a Luxembursku'.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server