Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

Chorvátska podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 22.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v spolupráci so ZÚ SR v Záhrebe a Župnou Chorvátskou hospodárskou komorou zo Splitu, organizuje 10. apríla 2018 podnikateľskú misiu chorvátskych podnikateľov na Slovensku v Košiciach. Podujatie sa uskutoční  : Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, 040 01 Košice.  

Slovensko–čínske obchodné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 22.03.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v SR a čínskou národnou organizáciou Council for Promoting South-South Cooperation (CPSSC) pripravila spoločné Slovensko–čínske obchodné fórum 2018, ktoré sa uskutoční 17. apríla 2018 v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava.

Podnikateľská misia do Ruskej federácie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP organizuje v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Moskve podnikateľskú misiu do Ruskej federácie.Partnerom pre biznis program misie je mesto Vladimir, Vladimírska oblasť.

Podnikateľská misia do Slovinskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andeja Kisku v Slovinskej republike podnikateľskú misiu, zameranú na podporu hospodárskej a najmä inovačnej spolupráce oboch krajín. Misia bude organizovaná ako jednodňové podujatie, jeho súčasťou bude biznis fórum so slovinskými podnikateľmi.

Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.02.2018)
Účel: Podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti priemyslu a podnikania. Základný cieľ: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj priemyslu a podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

Grécka podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje informovať slovenských podnikateľov a partnerov o pripravovanej podnikateľskej misii z Grécka na Slovensku. Cieľom podnikateľskej misie je priblížiť slovenským podnikateľským subjektom možnosti podnikania a investovania v Grécku a zároveň podporiť vzájomnú sieť kontaktov medzi slovenskými a gréckymi podnikateľmi. Dátum: utorok, 06. marec 2018. Miesto: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká cesta 2, Bratislava. Cena: bezplatne

Konzultačný deň – Grécko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov a partnerov na pripravovaný Konzultačný deň zameraný na predstavenie podnikateľských príležitostí v Grécku. Konzultačný deň je určený pre spoločnosti z akéhokoľvek sektora. Dátum: štvrtok, 22. február 2018. Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava. Cena: bezplatne

Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí.
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Využitie sociálnych sietí pri podnikaní doma i v zahraničí. Dátum: štvrtok, 15. február 2018, od 10.00. Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava.

Grécka podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.02.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila ekonomické fórum a bilaterálne rokovania s gréckou delegáciou dňa 6. marca 2018 od 09.00 h. v Bratislave.

Európska cena za podporu podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.02.2018)
Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže. Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Hannover Messe 2018
(Zuzana Cáková, Výstavy, 02.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP pripravila pre slovenských podnikateľov možnosť účasti na prezentácií v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe 2018, ktorý sa bude konať v termíne 23. – 27. apríla 2018.

MIDEST Paríž 2018
(Zuzana Cáková, Výstavy, 02.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila pre slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja možnosť zapojiť sa do prezentácie v rámci národného stánku na najväčšom medzinárodnom priemyselnom subkontraktačnom veľtrhu MIDEST 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 27. – 30. marca 2018.


Podnikateľské príležitosti v Taliansku
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pre slovenských podnikateľov seminár 'Slovakia-Italy: Investment and Trade Opportunities', zameraného na podporu vzájomných obchodných vzťahov medzi slovenskými a talianskymi podnikateľskými subjektmi. Súčasťou podujatia budú najmä B2B rokovania s partnerskými spoločnosťami z Talianska.

Podnikanie v Nemecku a s tým súvisiace právne otázky
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.11.2017)
Agentúra SARIO pre Vás v rámci aktivít Národného projektu pripravila dňa 7. decembra 2017 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava seminár Exportnej akadémie na tému 'Podnikanie v Nemecku a s tým súvisiace právne otázky'. Kontakt: Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Podnikateľská misia z Jaroslavskej oblasti (Ruská federácia)
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v spolupráci s Obchodným zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku a Exportným centrom Jaroslavskej oblasti pripravili pre odbornú podnikateľskú verejnosť podnikateľskú misiu ruských spoločností z Jaroslavskej oblasti na Slovensko.

Medzinárodná konferencia k otázkam obchodovania v rámci Euroázijskej ekonomickej únie.
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR, Veľvyslanectvo Arménska v ČR, Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v SR, Veľvyslanectvo Kazachstanu v ČR a SR spolu s partnermi pripravili dňa 23. novembra 2017 v sále PKO - Čierny orol Prešov (Hlavná 50, Prešov) medzinárodnú konferenciu k otázkam obchodovania v rámci Euroázijskej ekonomickej únie. Ďalšie informácie vám poskytne Ing. Juraj Kupčiha, tel. 051 7732818, 0905 963380, mail juraj.kupciha@sopk.sk.

Seminár Slovensko-srbské obchodné alternatívy
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 20.11.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila seminár Slovensko-srbské obchodné alternatívy, ktorý sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 v zasadačke RK SOPK ŽIlina od 09.00 h. Cieľom seminára je poskytnúť odborné informácie expertmi z oblasti obchodného, pracovného práva, daní v Srbsku, o možnostiach zamestnávania občanov Srbska v SR (krátkodobé, dlhodobé vysielanie) ako i informácií o možnostiach rozširovania obchodných a výrobných aktivít premiestnením časti podnikov zo Slovenska do Srbska a recipročne.

II. ministerská konferencia o inováciách medzi 16 krajinami strednej a východnej Európy a Číny
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.11.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila II. ministerskú konferenciu o inováciách medzi 16 krajinami strednej a východnej Európy (SVE) a Čínou, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 26. – 28. novembra 2017 v hoteli Double Tree by Hilton. Súčasťou konferencie bude Inovačné fórum krajín strednej a východnej Európy a Číny.

Podnikateľská misia do Fínska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ a v spolupráci zo ZÚ SR v Helsinkách organizuje v dňoch 20.-22. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Fínska. Podnikateľská misia je určená pre malých robotika, automotiv, IKT, čisté a zelené technológie, strojárstvo, súvisiace odvetvia. Dátum: 20 - 22 November 2017. Miesto: Helsinki, Fínsko

Podnikateľská misia do Ruskej federácie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' a v spolupráci so ZÚ SR v Moskve, organizuje v dňoch 21. – 24. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Ruskej federácie. Kontakt: Martina Babejová, E: martina.babejova@sario.sk, T: +421 2 58 260 311, M: +421 910 828 267

Roadshow Národný projekt
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila pre malých a stredných podnikateľov sériu úvodných konferencií k zahájeniu národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'. Konferencie sa uskutočnia v Košiciach (24. 10. 2017), Banskej Bystrici (25. 10. 2017) a Nitre (26. 10. 2017). Cena: bezplatne Kontakt: Jana Boor, T: +421 2 58 260 311, M: +421 910 828 267, E: jana.boor@sario.sk

Obchodná misia a B2B rokovania s firmami z Magdeburgu (DE) v Trnave
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2017)
Dňa 23. 10. 2017 vo veľkej zasadačke Regionálnej komory SOPK Trnava, Trhová 2, prvé poschodie. uskutočnia bilaterálne rokovania s nemeckými firmami. Oficiálny začiatok o 09.30 h. Delegáciu vedú predstavitelia Obchodnej a priemyselnej komory Magdeburg a účastníci sa okrem rokovaní s nemeckými firmami dozvedia o aj aktivitách a službách Obchodnej komory Magdeburg, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a o možnostiach využívania siete EEN na podporu medzinárodnej spolupráce.

Misia strojárskych a plastikárskych firiem na výstavu FAKUMA + B2B na kooperačnom podujatí FAKUMA 2017
(Zuzana Cáková, Výstavy, 10.10.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (Sekcia výrobcov strojov a náradia), Enterprise Europe Network a Slovenský plastikársky klaster pripravili obchodnú misiu strojárskych a plastikárskych firiem v dňoch 17. - 19. októbra 2017 v meste Friedrichshafen, Nemecko, spojenú s rokovaniami na 25. ročníku medzinárodnej výstavy Fakuma 2017 ako aj kooperačnom podujatí FAKUMA 2017 organizovanom v rámci projektu Enteprise Europe Network.

Slovensko-maďarské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a Hungarian National Trading House pripravili Slovensko-maďarské podnikateľské fórum, ktoré je organizované ako súčasť 3. zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce.Fórum sa koná v rámci medzinárodného podujatia agentúry SARIO, Slovenská kooperačná burza Košice 2017, zameraným na B2B rokovania slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov.

Podnikateľská misia indických spoločností na Slovensko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v SR a Indickou obchodnou a kultúrnou komorou organizuje 12. októbra 2017 podnikateľskú misiu indických spoločností na Slovensko. India, ako stále aktívnejší globálny aktér a jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta, predstavuje pre Slovensko perspektívneho partnera pre zintenzívnenie exportných aktivít domácich podnikateľských subjektov.

Úspešná prezentácia družstiev na výstave COOPEXPO 2017
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.09.2017)
V dňoch 17. až 20. augusta 2017 otvorilo výstavisko Agrokomplex Nitra svoje brány už po 44-tý krát návštevníkom poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2017. Veľtrh bol tak ako každým rokom najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Program bol pripravený pre všetky vekové kategórie a tak si na svoje prišli celé rodiny. Viac ako 113 420 návštevníkov, a všeobecná spokojnosť 605 vystavovateľov z 12 krajín, vystihujú tento ročník výstavy.

Fórum dodávateľov automobilového priemyslu 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.09.2017)
Agentúra SARIO dáva do pozornosti partnerské podujatie určené dodávateľom a subdodávateľom najdôležitejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku - prvý ročník medzinárodnej konferencie, výstavy a B2B stretnutí pod názvom CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017. Dátum: 14 - 15 November 2017. Miesto: Žilina, hotel Holiday Inn****

Slovensko-maďarské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.09.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a Hungarian National Trading House prirpavila Slovensko-maďarské podnikateľské fórum, ktoré je organizované ako súčasť 3. zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. Dátum: 30. október 2017 Miesto: Košice, hotel Double Tree by Hilton Košice

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2017
(Zuzana Cáková, Výstavy, 08.09.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov - spoluvystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci spoločnej expozície na 59. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 9.—13. 10. 2017 s významnou štátnou finančnou podporou.

VIA FORUM 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.09.2017)
Agentúra SARIO pripravila partnerské podujatie - VIA FORUM 2017 s podtitulom Slovensko-nemecké podnikateľské fórum. Podujatie je zamerané nielen na investičné potenciály regiónu východného Slovenska, úspechy nemeckých investícií a kongresovú turistiku, ale aj na témy z oblasti energetiky a elektrickej mobility a koná sa pod záštitou predsedu vlády SR, J.E. Roberta Fica.

COOPEXPO 2017
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.07.2017)
Srdečne Vás pozývame na návštevu 24. ročníka družstevnej kontraktačno–predajnej výstavy COOPEXPO 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. 8. - 20. 8. 2017 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra, v  pavilóne M3.

Obchodujme v Nigérií
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 21.06.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO ) v spolupráci s Eximbankou pripravili seminár Obchodujmev Nigérii. Seminár sa uskutoční dňa 28. jún 2017 v priestoroch SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Cena: Bezplatne

O nás Chorvátsko — Inovačné fórum a podnikateľská misia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.06.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila Croatian – Slovak Innovation Forum 2017 ako sprievodné podujatie pri príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Chorvátsku v dňoch 20.-21. júna 2017.

SARIO v regiónoch - ISA semináre
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.06.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Združením pre rozvoj investícií (ISA) a jej členskou základňou a ďalšími partnermi pripraviala sériu bezplatných regionálnych seminárov, ktoré sa budú konať počas mesiaca jún 2017. Bližšie informácie nájdete na www.sario.sk

Slovenské exportné fórum 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 31.05.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravili Slovenské exportné fórum 2017, ktoré sa uskutoční 21. júna 2017 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Croatian — Slovak Innovation Forum 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.05.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje Croatian — Slovak Innovation Forum 2017, ktoré sa uskutoční pri príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Chorvátsku v dňoch 20. — 21. júna 2017.

Slovenská kooperačná burza 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.04.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila kooperačné podujatie zo série SARIO Business Link na Slovenská kooperačná burza Nitra 2017, ktorá sa bude konať dňa 24. mája 2017 v pavilóne K, výstaviska Agrokomplex v Nitre počas 24. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Slovensko–ruské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.03.2017)
Agentúra SARIO Vás pozýva na podnikateľké fórum, ktoré sa bude konať v dňoch 27. — 28. marca 2017 ako súčasť 18. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko–technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou Federáciou. Slovenskú delegáciu povedie minister hospodárstva SR.Kontakt: Martina Babejová, E: babejova@sario.sk

Európska cena za podporu podnikania EEPA
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2017)
Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ministerstvo hospodárstva podporí sumou 200 miliónov eur výskum a vývoj v podnikoch
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2017)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 1. marca 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výzvy vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Inovatívny čin roka 2016
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2017)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo desiaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2016". Slovenskí podnikatelia do nej môžu prihlásiť svoj produkt, proces alebo službu, ktoré inovovali v roku 2016.

Automotive day 2017 - zamerané na automobilový priemysel
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2017)
Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network pripravili matchmakingové podujatie Automotive Day 2017, ktoré sa bude konať 18.5.2017 v priestoroch spoločnosti Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH v nemeckom meste Saarlouis. Podujatie Automotive Day 2017 ponúka skvelú a jedinečnú príležitosť pre spoločnosti z automobilového priemyslu, zúčastniť sa na konferencii a panelových diskusiách na tému Priemysel budúcnosti.

Seminár "Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila seminár "Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy", ktorý sa bude konať dňa 23. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Prečo digitálny marketing?
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Zistite viac o digitálnom marketingu od tých najpovolanejších. Experti z agentúry Visibility vám predstavia základy digitálneho marketingu a zodpovedajú vaše otázky k tejto téme na bezplatnom seminári.Miesto konania:BIC Bratislava, Zochova 6-8, Bratislava. Dátum konania:štvrtok 16. marca 2017

Seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EÚ" - prechod posudzovania zhody podľa novej smernice 2
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.03.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom pripravili bezplatný odborný seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe“ ktorý sa uskutoční dňa 14. marca 2017 (utorok). Miesto: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave, Botanická 49 (areál MTF STU) Trnava

Podpora podnikateľských subjektov — aktuálne projekty a výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.03.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila v roku 2017 sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link, ktorú otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov — aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO Racioenergia 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.

Register parntnerov verejného sektora
(Zuzana Cáková, Informácie, 08.02.2017)
Od 01.02.2017 nadobúda účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon zavádza povinnosť pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prijímajú verejné zdroje (vstupujú do právnych vzťahov so štátnymi inštitúciami, obcami, ich rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, či nimi vlastnenými spoločnosťami) a ich subdodávateľov zaregistrovať sa v tzv. „Registri partnerov verejného sektora“. Okrem ďalších informácii sa v Registri povinne uvádzajú „koneční užívatelia výhod“.

Tréning "Moderná biznis etiketa"
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 08.02.2017)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila tréning "Moderná biznis etiketa", ktorý sa bude konať dňa 16. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Výzva na podporu vykonania energetických auditov malých podnikov v Bratislavskom kraji
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (ďalej aj „MSP") so sídlom v Bratislavskom kraji.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server