Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1565 nájdených)

Obchodná misia do Švajčiarska
(marketing, Informácie, 12.07.2005)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravuje v spolupráci so Švajčiarsko-stredoeurópskou obchodnou komorou Zürich stretnutie slovenských a švajčiarskych podnikateľov v novembri 2005 v Zürichu. Program podujatia bude pozostávať z priamych rokovaní slovenských a švajčiarskych podnikateľov a z prezentácie oboch ekonomík.
V prípade bližších informácií kontaktujte: Bratislavská regionálna SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava, tel.: 02/4829 15 34,
e-mail: jazudekova@sopk.sk

Obchodná misia do Fínska
(marketing, Informácie, 12.07.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s obchodným zastupiteľstvom v Helsinkách pripravuje na september 2005 podnikateľskú misiu do Fínska. Cieľom misie je nadviazať nové obchodné kontakty v nasledovných sektoroch: strojárstvo, drevospracujúci a elektronický priemysel, informačné technológie a energetika. Misia bude spojená s účasťou na veľtrhu MECATEC. Pripravovaný program a finančné náklady budú upresnené neskôr.
V prípade Vášho záujmu kontaktujte Útvar Európskej únie SOPK, brlicova@sopk.sk alebo č. tel. 02/541 31 136.

Obchodná misia do Veľkej Británie
(marketing, Informácie, 12.07.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila v spolupráci so svojimi partnermi v Anglicku, Škótsku a Walese koncom októbra 2005 podnikateľskú misiu do Veľkej Británie. Podnikatelia budú môcť nadviazať nové obchodné kontakty v nasledovných sektoroch: strojárstvo, automobilový, elektrotechnický a textilný priemysel, bankovníctvo, informačné technológie a spracovanie plastických hmôt. Pripravovaný program a finančné náklady budú upresnené neskôr.
V prípade Vášho záujmu kontaktujte Útvar Európskej únie SOPK, brlicova@sopk.sk alebo č. tel. 02/541 31 136.

Obchodná misia do Francúzska
(marketing, Informácie, 07.07.2005)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Paríž podnikateľskú misiu do Francúzska za účasti podpredsedu vlády a ministra financií SR v dňoch 11. – 13. 10. 2005. Podrobný program a finančné náklady budú upresnené neskôr.
V prípade Vášho záujmu zašlite vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na www.sopk.sk, na adresu brlicova@sopk.sk alebo na č. faxu 02/544 307 54 najneskôr do 21. júla 2005.

Európske ľudové remeslo
(marketing, Informácie, 07.07.2005)
V dňoch 8. – 10. júla 2005 sa uskutoční v Kežmarku festival Európske ľudové remeslo, ktorého 15. ročník je venovaný cechu spracovateľov železa. Viac ako 180 remeselnikov a ľudových umelcov zo Slovenska i zo zahraničia predvedie pred zrakmi návštevníkov asi 50 druhov remesiel.
Kontakt: www.kezmarok.sk, www.elro.sk

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím formou náhradného plnenia v členských družstvách SZVD
(opors, Informácie, 30.06.2005)
Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo svojej časti Povinnosti zamestnávateľa uvádza v § 63 povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k zamestnaným zamestnancom so zdravotným postihnutím.

Výstava BYT a STAVBA 2005 v Košiciach
(marketing, Výstavy, 28.06.2005)
V dňoch 6. – 9. septembra 2005 sa bude v športovej hale na Moyzesovej ulici v Košiciach konať 14. ročník výstavy BYT a STAVBA 2005.

Rokovalo 17. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu výrobných družstiev
(office, Informácie, 23.06.2005)
Pred zasadaním valného zhromaždenia sa uskutočnili rokovania Predstavenstva SZVD, Kontrolnej komisie SZVD a Rady VSOČZ SZVD. Správou o finančnej disciplíne družstiev ako aj prerokúvaním žiadostí o poskytnutie úverov sa zaoberala Správna rada FDÚ SZVD.

Zavedenie povinnej energetickej certifikácie
(marketing, Informácie, 21.06.2005)
Z hľadiska aplikácie navrhovaného zákona je pripravovaná novela zákona o energetickej certifikácii s predpokladanou platnosťou od 1. januára 2006 najnáročnejším a pre vlastníkov a užívateľov budov finančne najzaťažujúcejším opatrením. Za akých okolností bude povinné budovy podrobiť energetickej certifikácii nájdete aj na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja www.build.gov.sk.

Novela zákona o stavebných výrobkoch
(marketing, Informácie, 21.06.2005)
Pripravovanú novelu zákona, ktorej obsahom je nielen najnovší vývoj v oblasti regulácie trhu, ale aj uvádzanie stavebných výrobkov na trh Slovenský alebo v rámci EÚ, nájdete na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk.

Ponuky na vzdelávacie podujatia v II. polroku 2005
(ozvav, Školenia a semináre, 20.06.2005)
V druhom polroku 2005 SZVD pripravuje nasledovné školenia:

STAVEXPO, NÁBYTOK a INTERIÉR
(marketing, Výstavy, 20.06.2005)
V dňoch 27. – 29. 9. 2005 v centre mesta v priestoroch športovej haly v Košiciach sa uskutoční trojvýstava. Prihlášky je možné posielať aj cez internet v termíne do 31. 7. 2005. Na prihlášky zasielané formou internetu je poskytnutá zľava 20%. Bližšie informácie o výstave nájdete tu.

INTERSHOE 2005 – jesenná časť
(marketing, Výstavy, 15.06.2005)
Vo výstavných priestoroch Parku kultúry a oddychu v Bratislave sa uskutoční v dňoch 6. 9. – 8. 9. 2005 XXVI. Medzinárodný kontraktačný veľtrh obuvi a koženého tovaru INTERSHOE 2005.

Dohoda medzi EÚ a Čínou o textile
(marketing, Informácie, 15.06.2005)
Dňa 10. 6. 2005 podpísal komisár EÚ pre obchod P. Mandelson spolu s čínskym ministrom obchodu Bo Xilaiom Memorandum o porozumení.

Z rokovania predstavenstva SZVD
(office, Informácie, 02.06.2005)
Dňa 26. 5. 2005 sa uskutočnilo 28. zasadnutie Predstavenstva SZVD. V informácii predsedu zväzu Ing. Daniel Pavel informoval o aktivitách zväzu za obdobie od 27. zasadnutia v apríli t. r.

Módna prehliadka - COOPEXPO 2005
(marketing, Výstavy, 01.06.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje aj v tomto roku módne prehliadky ako sprievodnú akciu Medzinárodného družstevného veľtrhu COOPEXPO 2005.

BEAUTY PRAHA 2005
(marketing, Výstavy, 31.05.2005)
V dňoch 16. – 17. 9. 2005 sa bude konať na pražskom výstavisku 12. medzinárodný kozmetický veľtrh BEAUTY PRAGUE, ktorý je zrkadlom trendov v oblasti vlasovej kozmetiky, starostlivosti o telo, zdravého životného štýlu, vybavenia kozmetických salónov vrátane pracovných odevov pre kozmetičky a kaderníčky.
Bližšie informácie: EXPONA, spol.s.r.o., Na Zlíchově 17, Praha 5, tel.: 00420 271 961 305, e-mail: expona@expona.cz, www.expona.cz

Trenčín Mesto Módy – jesenná časť
(marketing, Výstavy, 31.05.2005)
V dňoch 12. – 14. septembra 2005 sa uskutoční 38. ročník medzinárodného veľtrhu módy a odievania Trenčín Mesto Módy. Sprievodnými podujatiami budú súťaž „Zlatá Fatima“, súťaž „Módny tvorca roka 2005“ a súťaž „Top trend“ – fórum trendov.
Pri zaslaní prihlášky do 15. 6. 2005 poskytne organizátor zľavu 5 % z ceny za prenájom plochy. Uzávierka záväzných prihlášok je 30. 6. 2005.
Organizátor: Výstavisko TMM, a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, tel.: 032/7432 388, fax: 032/7435 600, e-mail: os31@tmm.sk, www.tmm.sk

MÓDA Praha 2005
(marketing, Výstavy, 31.05.2005)
V dňoch 31. 8. – 2. 9. 2005 sa uskutoční 4. ročník veľtrhu módy a odievania MÓDA PRAHA 2005. Počet vystavovateľom na tomto veľtrhu neustále stúpa, čo dokazuje i stále vyšší záujem z radu vystavovateľov textilných a odevných družstiev SČMVD, ktoré sa budú na jesennom ročníku prezentovať i formou módnych prehliadok. Kontakt: moda@incheba.cz, www.scmvd.cz

STYL, KABO Brno – jesenná časť
(marketing, Výstavy, 31.05.2005)
Na výstavisku v Brne sa uskutoční najväčší veľtrh módy v strednej a východnej Európe STYL Brno v termíne 23. – 25. augusta 2005. Súbežne prebieha i medzinárodný veľtrh obuvi a koženého tovaru KABO. V prípade Vášho záujmu o účasť na tomto veľtrhu v spoločnej expozícii SČMVD kontaktujte SZVD, tel. 02/58 241 222, 221, fax: 02/53 412 395, e-mail: marketing@szvd.sk, enajselova@szvd.sk

CIFF Kodaň 2005
(marketing, Výstavy, 31.05.2005)
V dňoch 11. – 14. 8. 2005 sa uskutoční medzinárodný textilný, odevný a obuvnícky veľtrh CIFF Kodaň, ktorý je zameraný na textilný, odevný a obuvnícky priemysel. Tento veľtrh, ktorý sa koná na výstavisku Bella Center v Kodani, patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v oblasti textilného a odevného priemyslu v Škandinávii s dosahom aj na ďalšie európske krajiny. Organizátorom oficiálnej účasti SR je:
Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, e-mail: bucha@scci.sk, tel.: 032 6525275, fax: 032 6529418

ISPO 2005
(marketing, Výstavy, 31.05.2005)
V dňoch 3. – 5. 7. 2005 sa bude konať v Mníchove 63. odborný veľtrh športových potrieb a športovej módy ISPO 2005. Predpredaj zľavnených vstupeniek na veľtrh zabezpečuje EXPOPLUS s.r.o., Staré záhrady 33, 821 05 Bratislava, tel.: 02/4342 1948, e-mail: mail@expoplus.sk, www.ispo.de

Záznam z regionálnych porád predsedov členských družstiev SZVD
(office, Informácie, 18.05.2005)
Na základe rozhodnutia Predstavenstva SZVD sa začiatkom mája toho roku uskutočnili regionálne porady predsedov členských družstiev SZVD:

Európska komisia začala prešetrovanie dovozu textilu z Číny
(marketing, Informácie, 09.05.2005)
Európska komisia uverejnila dňa 29. apríla 2005 v Úradnom vestníku EÚ Oznam č. 2005/C104/07 o začatí prešetrovania dovozu niektorých textilných výrobkov.

Školenie – Manažérske systémy podľa európskych noriem
(ozvav, Školenia a semináre, 05.05.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev Vás pozýva na školenie – Manažérske systémy podľa európskych noriem.

TECHTEXTIL 2005
(marketing, Výstavy, 26.04.2005)
V dňoch 7. – 9. 6. 2005 sa uskutoční vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku medzinárodný veľtrh technických a netkaných textílií. Súbežne sa bude konať medzinárodné fórum inovatívnych odevných textílií AVANTEX 2005. Veľtrh TECHTEXTIL 2005 bol zaradený medzi veľtrhy s oficiálnou účasťou ČR.
Kontakt:
www.techtextil.com, e-mail: messefrankfurt@mbox.vol.cz
tel.: 00420 224 230 104

FOR ARCH SLOVAKIA
(marketing, Výstavy, 26.04.2005)
V Banskej Bystrici sa bude konať v dňoch 3. – 6. 5. 2005 8. medzinárodný stavebný veľtrh FOR ARCH SLOVAKIA 2005. Súčasťou veľtrhu budú odborné semináre na tému „Energetika v stavebníctve“, „Rekonštrukcie a inovácie“ a „Regionálny rozvoj“. Paralelne bude prebiehať 4. výstava regionálneho rozvoja FOR REGION.
Organizátor veľtrhu: BB EXPO, spol. s r.o., Banská Bystrica, e-mail:bbexpo@bbexpo.sk, www.bbexpo.sk

TVOJ DOM 2005
(marketing, Výstavy, 26.04.2005)
V poľskom meste Bialsko-Biala sa bude konať v dňoch 5. – 8. 5. 2005 stavebný veľtrh pod názvom XXVII. Stavebné trhy „TVOJ DOM 2005“, na ktorom bude mať svoj vlastný stánok i Žilinská regionálna SOPK, ktorá ponúka možnosť katalógovej prezentácie.
Podrobnejšie informácie:
Žilinská regionálna komora SOPK, tel.: 041/7235 655, fax: 041/7235 653
e-mail: polskoza@za.scci.sk

PLMA S 2005
(marketing, Výstavy, 26.04.2005)
V dňoch 24. – 25. 5. 2005 sa uskutoční v Amsterdame medzinárodný veľtrh subdodávok pre obchodné reťazce. Na tomto holandskom veľtrhu sa budú prezentovať výrobcovia a obchodníci z viac ako 60 krajín.
Bližšie informácie:
e-mail: info@plma.nl, www.plma.com

Spotrebný veľtrh v Plovdive
(marketing, Výstavy, 26.04.2005)
V Bulharsku, v meste Plovdiv, sa uskutoční v termíne 9. – 14. 5. 2005 jubilejný 25. medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru, strojov a technológií pre jeho výrobu. Na tomto veľtrhu sa zúčastní takmer 2 000 vystavovateľov, medzi ktorými bude mať svoje zastúpenie i SČMVD. Kontakt: viselka@scmvd.cz.

Pozvánka na seminár „Atraktívne možnosti financovania výstavby nových bytov a obnovy bytového fondu“
(marketing, Školenia a semináre, 26.04.2005)
Istrobanka pripravila špeciálny produkt OBNOVA, prostredníctvom ktorého môžu bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, ale aj podnikatelia získať výhodné úvery a zaujímavé kontrakty na kooperujúce inštitúcie z verejného sektora. Seminár sa uskutoční dňa 10. 5. 2005 v zasadačke Bratislavskej regionálnej SOPK, na Jašíkovej ul. č. 6.
Termín uzávierky: 9. 5. 2005
Bližšie informácie: 02/48 291 297, e-mail: bestrova@sopk.sk.

EAST-WEST EXPO 2005
(marketing, Výstavy, 22.04.2005)
V dňoch 2. – 5. júna 2005 sa bude konať v maďarskom meste Nyíregyháza 15. medzinárodný veľtrh EAST-WEST EXPO 2005. Ide o všeobecný veľtrh z oblasti stavebného a drevárskeho priemyslu, nábytku a bývania, vybavenia domácností, bytových doplnkov vrátane bytového textilu. Veľtrh patrí medzi významné odborné stretnutia východného Maďarska s celkovým počtom vystavovateľov viac ako 250 z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Prezentácia slovenských výrobcov je možná za zvýhodnených podmienok formou účasti v spoločnom stánku SR.
Organizátor slovenskej účasti:
Expo Trade Center, Nám. Artézskych prameňov 31, 984 01 Lučenec
tel./fax: 047/433 0427, www.tradecenter.szm.sk

Pozvánka na celoslovenské kontrakty
(marketing, Informácie, 19.04.2005)
Júnové, 66. celoslovenské putovné kontrakty pre výrobcov a obchodníkov z oblasti textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie a módnych doplnkov sa uskutočnia:

GEMER EXPO 2005
(marketing, Výstavy, 19.04.2005)
V termíne 17. – 19. 6. 2005 sa bude konať v dome kultúry Revúca 3. ročník slovensko-maďarskej kontraktačno-predajnej výstavy GEMER EXPO 2005. Táto výstava je zameraná na prezentáciu slovensko-maďarskej spolupráce bez komoditného obmedzenia. Súčasťou bude i prezentácia osobných a úžitkových automobilov Gemerský autosalón.
Dátum uzávierky prihlášok: 15. 5. 2005
Organizátor: Spiš-View-Trading, spol. s.r.o., tel.: 053/44 24 748, fax: 053/44 26 364, e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk

Veľtrh technológií, priemyslu a investícií Poznaň, Poľsko
(marketing, Výstavy, 19.04.2005)
V poľskom meste Poznaň sa uskutoční 20. – 23. 6. 2005 medzinárodný veľtrh technológií, priemyslu a investícií, ktorý je najväčším technickým a strojárenským veľtrhom v Poľsku, s počtom vystavovateľov viac ako 1 000, nielen z Poľska, ale i zo zahraničia. Veľtrh je zameraný najmä na technológie: kovoobrábacie, obrábacie stroje, povrchové úpravy a obrábanie, aplikovaný výskum, energetiku, plynárenstvo, hutníctvo, zlievárenstvo, metalurgia, doprava, zasielateľstvo a investície.
Organizátor oficiálnej účasti SR:
SOPK RK Žilina
E-mail: polskoza@za.scci.sk, sekrza@zascci.sk.

Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2005
(marketing, Výstavy, 19.04.2005)
V dňoch 24. – 27. 5. 2005 sa na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre bude konať 12. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií. Súbežne s medzinárodným strojárenským veľtrhom sa uskutočnia i nasledovné výstavy: EUROWELDING – 11. medzinárodná výstava zvárania a zváracej techniky
CAST-EX – 11. medzinárodná výstava zlievania a hutníctva
STAVMECH – 7. výstavy stavebnej mechanizácie
CHEMPLAST- 9. medzinárodná výstava plastov a chémie pre strojárstvo
EMA – 5. medzinárodná výstava elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie.

Kontakt: AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, tel.: 037/657 2111, fax: 037/733 5859, www.agrokomplex.sk

IDEB 2006
(marketing, Výstavy, 19.04.2005)
Vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava sa uskutoční pod záštitou Ministerstva obrany SR, podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR, ministerstva zahraničných vecí SR ako aj Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory výstava odbornej techniky a špeciálnych technológií IDEB 2006.

UNIPROTECH Trenčín
(marketing, Výstavy, 19.04.2005)
Na výstavisku TMM v Trenčíne sa uskutoční v termíne 25. – 27. 5. 2005 súbežne 7. ročník výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO a 6. ročník výstavy ochranných a pracovných prostriedkov UNIPROTECH.
Kontakt: Výstavisko TMM, a.s., tel.: 032/7432 416, fax: 032/7432 382, e-mail: os23@tmm.sk

C.S.I. Car Subsuppliers Industry Bratislava
(marketing, Výstavy, 19.04.2005)
V dňoch 10. – 12. 5. 2005 sa bude konať v Bratislave veľtrh pre výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel, ktorý reaguje na vstup svetových automobiliek na Slovensko.
Na tomto veľtrhu sa budú v spoločnej expozícii výrobných družstiev v prezentovať: FRAGOKOV Prešov, KNK Ľubietová, KOVEX Plavecký Štvrtok a VZOR Zvolen. Expozíciu nájdete v hale B1, stánok č. 04

CSABA EXPO 2005
(marketing, Výstavy, 06.04.2005)
V dňoch 28. 4. – 1. 5. 2005 sa bude konať v Maďarsku v meste Békéscaba 13. medzinárodný veľtrh CSABA EXPO - Békes Bau 2005.

Kooperačné stretnutie podnikateľov v Nemecku
(marketing, Informácie, 06.04.2005)
Dňa 22. apríla 2005 sa bude konať v nemeckom meste ZITTAU kooperačné stretnutie podnikateľov z oblasti strojárenstva, spracovania kovov, techniky umelých hmôt, textilného priemyslu, potravinárstva, informačnej a komunikačnej techniky, energetiky a životného prostredia. Tohto stretnutia sa zúčastnia firmy z Nemecka, Maďarska, Rakúska, Českej a Slovenskej republiky. Rokovacím jazykom je nemčina /angličtina.
Kontakt:
SOPK Banská Bystrica, Jarmila Kurucová, 048 4125634, komorabb@sopk.sk

Národný deň SR – 12. apríl 2005
(marketing, Informácie, 06.04.2005)
Asociácia textilného a odevného priemyslu SR a Zväz kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SR organizujú dňa 12. apríla 2005 Národný deň Slovenskej republiky. V Trenčíne, v hoteli Brezina, sa bude konať seminár na tému Mapovanie konkurenčnej schopnosti textilného, odevného, obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu vo vybraných krajinách EÚ a kandidátskych krajinách voči dovozom lacného tovaru z Ázie.
Bližšie informácie:
Asociácia textilného a odevného priemyslu SR, Trenčín, atop@atop.sk, fax 032/74314440
Zväz kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SR, Trnava, zkop@zkop.sk

EMBAX-PRINT Brno 2005
(marketing, Výstavy, 04.04.2005)
Na brnenskom výstavisku sa uskutoční v dňoch 17. - 20. 5. 2005 medzinárodný veľtrh obalového, papierenského a tlačiarenského priemyslu – materiály, stroje a technológie. Tohto veľtrhu sa celkovo zúčastní takmer 600 vystavovateľov z 23 krajín, medzi nimi bude i spoločná expozícia SČMVD.
Kontakt: vostalova@scmvd.cz, tel. 00420 224 109 203

ZÁHRADKÁR Trenčín 2005
(marketing, Výstavy, 04.04.2005)
V dňoch 6. – 9. 4. 2005 sa uskutoční na výstavisku v Trenčíne 11. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov ZÁHRADKÁR 2005. Predmetom výstavy bude záhradkárske náradie a pomôcky, záhradný nábytok, keramika a drôtený program. Kompletnú nomenklatúru a sprievodný program nájdete na adrese www.tmm.sk alebo na tel. č. 032/7432 382.

AMPER Praha 2005
(marketing, Výstavy, 04.04.2005)
V dňoch 5. – 8. 4. 2005 sa bude konať v Prahe na výstavisku Letňany medzinárodný veľtrh elektrotechniky a elektroniky AMPER 2005. Na tomto veľtrhu bude mať svoje zastúpenie i SČMVD.
Kontakt: viselka@scmvd.cz, tel. 00420 224 109 325

Pozvánka na seminár „Spoločenská zodpovednosť firiem”
(marketing, Školenia a semináre, 04.04.2005)
SOPK v spolupráci s Európskou komisiou organizujú dňa 20. apríla 2005 celoslovenský seminár na tému „Spoločenská zodpovednosť firiem”.

Školenie účtovníkov členských výrobných družstiev
(ozvav, Školenia a semináre, 22.03.2005)
Slovenský zväz výrobných družstiev organizuje školenie účtovníkov členských VD Aktuálne problémy účtovníckej praxe v nadväznosti na novely zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Uskutoční sa dňa 20. – 21. apríla 2005 (streda – štvrtok) v konferenčnej sále hotela FLÓRA Trenčianske Teplice, ul 17. novembra 14. Začiatok školenia je dňa 20. 4. 2005 o 10:00 h.

Misia slovenských podnikateľov do Prahy spojená s návštevou výstavy ROADWARE
(marketing, Informácie, 18.03.2005)
SOPK v spolupráci s HK hl. m. Praha organizuje stretnutie slovenských a českých podnikateľov (oblasti: automobilový priemysel, strojárenstvo, stavebníctvo) v Prahe spojené s návštevou výstavy ROADWARE v dňoch 18. - 19. mája 2005.
Prihláseným slovenských podnikateľom zabezpečia vhodných partnerov na bilaterálne rokovanie. Vyplnenú prihlášku treba zaslať najneskôr do 18. apríla 2005.
Bližšie informácie nájdete o misii nájdete tu.

Rokovanie s poľskými družstevníkmi – Krakow
(office, Informácie, 17.03.2005)
V dňoch 14. – 15. marca v Krakowe sa uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami Národného kontrolného zväzu poľských výrobných družstiev a slovenských výrobných družstiev.

Možnosť získať zdarma vstupenky na veľtrh BWS v Salzburgu
(marketing, Výstavy, 17.03.2005)
Rakúska veľtržná správa Reed Exhibitions Vás pozýva na návštevu Medzinárodného odborného veľtrhu spracovania dreva, truhlárstva a tesárstva BWS, ktorý sa koná súbežne s Medzinárodným veľtrhom železiarstva, náradia, potrieb pre domácich majstrov, zámočníctva a kovania EISENWAREN v dňoch 6. - 9. apríla 2005 v Salzburgu.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server