Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 418 nájdených)

Slovenské exportné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva slovenských podnikateľov na Slovenské exportné fórum 2018. Druhý ročník fóra prinesie na jedno miesto 100 honorárnych konzulov pôsobiacich celosvetovo s cieľom podporiť slovenskú hospodársku diplomaciu v zahraničí.

MH SR podporí výskum a vývoj v podnikoch už aj v Bratislavskom kraji
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky vo výške 15 miliónov eur. Žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 1 milión eur. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Podnikateľská misia z Nemecka a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila stretnutie s nemeckou podnikateľskou delegáciou z Magdeburgu (Sasko-Anhaltsko, Nemecko) dňa 22. októbra 2018 od 09.30 h. v sídle Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Jašíkova 6, Bratislava.

Podnikateľská misia do mesta Perm, Ruská federácia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 31.07.2018)
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 04.-07. septembra 2018 podnikateľskú misiu do mesta Perm, Ruská federácia. Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Rakúsko-Slovenská kooperačná burza strojárenského a plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2018)
SOPK pripravilo 23.10.2018 v DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE v Piešťanoch v poradí už siedmu kooperačnú burzu pre rakúske a slovenské firmy strojárskeho, kovospracujúceho a plastikárskeho priemyslu. Podujatie prebieha formou bilaterálnych rozhovorov.

Podnikateľská misia do Rumunska a bilaterálne rokovania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Rumunskou OPK a Národným inštitútom výskumu a vývoja pre strojové zariadenia, poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel v rámci projektu Enteprise Europe Network pripravili podnikateľskú misiu do Rumunska a bilaterálne rokovania v dňoch 17.- 18. septembra 2018 v Bukurešti.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.07.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018, ktoré sa bude konať dňa 13. novembra 2018 v Bratislave. Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje agentúra SARIO od roku 2007, je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku zameraným na bilaterálne rozhovory, prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov.

Srbsko-slovenské kooperačné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.05.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila pre slovenských podnikateľov Srbsko-slovenské kooperačné fórum 2018 — Možnosti investovania a spolupráce so srbskými partnermi a vybranými oblasťami Vojvodiny.

Výhody a riziká používania INCOTERMS
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.05.2018)
Exportná akadémia v Trenčíne pripravila odborný seminár s názvom Výhody a riziká aplikácie INCOTERMS. Dozviete sa, aké sú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb zapojených do transportu tovarov z jednej krajiny do druhej, rozsah aplikácie INCOTERMS pri domácom obchode, spoznáte úspešné príklady využitia a ďalšie praktické informácie pre Vaše podnikanie.

Misia z Islandu na Slovensku — Prezentačný seminár pre podnikateľov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.04.2018)
SARIO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravil pre slovenských podnikateľov seminár zameraný na spoluprácu v oblasti informačných technológií a smart cities. Cieľom islandskej misie je nadviazanie partnerstva s inovatívnymi spoločnosťami v SR spolupracujúcimi s mestskými správami v oblasti informačných komunálnych služieb. Súčasťou podujatia bude prezentácia možností čerpania prostriedkov na projekty financované z Fondu pre regionálnu spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska.

Podnikateľská misia tureckých firiem na Slovensku v Košiciach
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.04.2018)
SARIO v spolupráci s Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Turecku, Istanbule, organizuje 27. apríla 2018 podnikateľskú misiu tureckých podnikateľov na Slovensku v Košiciach. Cieľom účasti slovenských spoločností na B2B rokovaniach je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty s tureckými firmami s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a následný export ich výrobkov.

Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.04.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' pripravila tri podujatia zamerané na podporu exportného potenciálu Vašej firmy – seminár o bezrizikovom obchodovaní s Čínou a dve podnikateľské misie zahraničných firiem na Slovensko. Tieto podujatia sú určené pre malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Chorvátska podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 22.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' v spolupráci so ZÚ SR v Záhrebe a Župnou Chorvátskou hospodárskou komorou zo Splitu, organizuje 10. apríla 2018 podnikateľskú misiu chorvátskych podnikateľov na Slovensku v Košiciach. Podujatie sa uskutoční  : Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, 040 01 Košice.  

Slovensko–čínske obchodné fórum 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 22.03.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v SR a čínskou národnou organizáciou Council for Promoting South-South Cooperation (CPSSC) pripravila spoločné Slovensko–čínske obchodné fórum 2018, ktoré sa uskutoční 17. apríla 2018 v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava.

Podnikateľská misia do Ruskej federácie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP organizuje v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Moskve podnikateľskú misiu do Ruskej federácie.Partnerom pre biznis program misie je mesto Vladimir, Vladimírska oblasť.

Podnikateľská misia do Slovinskej republiky
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andeja Kisku v Slovinskej republike podnikateľskú misiu, zameranú na podporu hospodárskej a najmä inovačnej spolupráce oboch krajín. Misia bude organizovaná ako jednodňové podujatie, jeho súčasťou bude biznis fórum so slovinskými podnikateľmi.

Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2018
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.02.2018)
Účel: Podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti priemyslu a podnikania. Základný cieľ: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj priemyslu a podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

Grécka podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje informovať slovenských podnikateľov a partnerov o pripravovanej podnikateľskej misii z Grécka na Slovensku. Cieľom podnikateľskej misie je priblížiť slovenským podnikateľským subjektom možnosti podnikania a investovania v Grécku a zároveň podporiť vzájomnú sieť kontaktov medzi slovenskými a gréckymi podnikateľmi. Dátum: utorok, 06. marec 2018. Miesto: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká cesta 2, Bratislava. Cena: bezplatne

Konzultačný deň – Grécko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.02.2018)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov a partnerov na pripravovaný Konzultačný deň zameraný na predstavenie podnikateľských príležitostí v Grécku. Konzultačný deň je určený pre spoločnosti z akéhokoľvek sektora. Dátum: štvrtok, 22. február 2018. Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava. Cena: bezplatne

Grécka podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.02.2018)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila ekonomické fórum a bilaterálne rokovania s gréckou delegáciou dňa 6. marca 2018 od 09.00 h. v Bratislave.

Európska cena za podporu podnikania
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.02.2018)
Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže. Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

II. ministerská konferencia o inováciách medzi 16 krajinami strednej a východnej Európy a Číny
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.11.2017)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila II. ministerskú konferenciu o inováciách medzi 16 krajinami strednej a východnej Európy (SVE) a Čínou, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 26. – 28. novembra 2017 v hoteli Double Tree by Hilton. Súčasťou konferencie bude Inovačné fórum krajín strednej a východnej Európy a Číny.

Podnikateľská misia do Fínska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ a v spolupráci zo ZÚ SR v Helsinkách organizuje v dňoch 20.-22. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Fínska. Podnikateľská misia je určená pre malých robotika, automotiv, IKT, čisté a zelené technológie, strojárstvo, súvisiace odvetvia. Dátum: 20 - 22 November 2017. Miesto: Helsinki, Fínsko

Podnikateľská misia do Ruskej federácie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP' a v spolupráci so ZÚ SR v Moskve, organizuje v dňoch 21. – 24. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Ruskej federácie. Kontakt: Martina Babejová, E: martina.babejova@sario.sk, T: +421 2 58 260 311, M: +421 910 828 267

Obchodná misia a B2B rokovania s firmami z Magdeburgu (DE) v Trnave
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2017)
Dňa 23. 10. 2017 vo veľkej zasadačke Regionálnej komory SOPK Trnava, Trhová 2, prvé poschodie. uskutočnia bilaterálne rokovania s nemeckými firmami. Oficiálny začiatok o 09.30 h. Delegáciu vedú predstavitelia Obchodnej a priemyselnej komory Magdeburg a účastníci sa okrem rokovaní s nemeckými firmami dozvedia o aj aktivitách a službách Obchodnej komory Magdeburg, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a o možnostiach využívania siete EEN na podporu medzinárodnej spolupráce.

Slovensko-maďarské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR a Hungarian National Trading House pripravili Slovensko-maďarské podnikateľské fórum, ktoré je organizované ako súčasť 3. zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce.Fórum sa koná v rámci medzinárodného podujatia agentúry SARIO, Slovenská kooperačná burza Košice 2017, zameraným na B2B rokovania slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov.

Podnikateľská misia indických spoločností na Slovensko
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.10.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom v SR a Indickou obchodnou a kultúrnou komorou organizuje 12. októbra 2017 podnikateľskú misiu indických spoločností na Slovensko. India, ako stále aktívnejší globálny aktér a jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta, predstavuje pre Slovensko perspektívneho partnera pre zintenzívnenie exportných aktivít domácich podnikateľských subjektov.

Fórum dodávateľov automobilového priemyslu 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.09.2017)
Agentúra SARIO dáva do pozornosti partnerské podujatie určené dodávateľom a subdodávateľom najdôležitejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku - prvý ročník medzinárodnej konferencie, výstavy a B2B stretnutí pod názvom CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017. Dátum: 14 - 15 November 2017. Miesto: Žilina, hotel Holiday Inn****

VIA FORUM 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.09.2017)
Agentúra SARIO pripravila partnerské podujatie - VIA FORUM 2017 s podtitulom Slovensko-nemecké podnikateľské fórum. Podujatie je zamerané nielen na investičné potenciály regiónu východného Slovenska, úspechy nemeckých investícií a kongresovú turistiku, ale aj na témy z oblasti energetiky a elektrickej mobility a koná sa pod záštitou predsedu vlády SR, J.E. Roberta Fica.

O nás Chorvátsko — Inovačné fórum a podnikateľská misia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.06.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila Croatian – Slovak Innovation Forum 2017 ako sprievodné podujatie pri príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Chorvátsku v dňoch 20.-21. júna 2017.

Slovenské exportné fórum 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 31.05.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripravili Slovenské exportné fórum 2017, ktoré sa uskutoční 21. júna 2017 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Croatian — Slovak Innovation Forum 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 29.05.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje Croatian — Slovak Innovation Forum 2017, ktoré sa uskutoční pri príležitosti návštevy prezidenta SR Andreja Kisku v Chorvátsku v dňoch 20. — 21. júna 2017.

Slovenská kooperačná burza 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.04.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila kooperačné podujatie zo série SARIO Business Link na Slovenská kooperačná burza Nitra 2017, ktorá sa bude konať dňa 24. mája 2017 v pavilóne K, výstaviska Agrokomplex v Nitre počas 24. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Slovensko–ruské podnikateľské fórum
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.03.2017)
Agentúra SARIO Vás pozýva na podnikateľké fórum, ktoré sa bude konať v dňoch 27. — 28. marca 2017 ako súčasť 18. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko–technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou Federáciou. Slovenskú delegáciu povedie minister hospodárstva SR.Kontakt: Martina Babejová, E: babejova@sario.sk

Európska cena za podporu podnikania EEPA
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2017)
Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ministerstvo hospodárstva podporí sumou 200 miliónov eur výskum a vývoj v podnikoch
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2017)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 1. marca 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výzvy vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Inovatívny čin roka 2016
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2017)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo desiaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2016". Slovenskí podnikatelia do nej môžu prihlásiť svoj produkt, proces alebo službu, ktoré inovovali v roku 2016.

Automotive day 2017 - zamerané na automobilový priemysel
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.03.2017)
Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network pripravili matchmakingové podujatie Automotive Day 2017, ktoré sa bude konať 18.5.2017 v priestoroch spoločnosti Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH v nemeckom meste Saarlouis. Podujatie Automotive Day 2017 ponúka skvelú a jedinečnú príležitosť pre spoločnosti z automobilového priemyslu, zúčastniť sa na konferencii a panelových diskusiách na tému Priemysel budúcnosti.

Podpora podnikateľských subjektov — aktuálne projekty a výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.03.2017)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila v roku 2017 sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link, ktorú otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov — aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO Racioenergia 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.

Výzva na podporu vykonania energetických auditov malých podnikov v Bratislavskom kraji
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (ďalej aj „MSP") so sídlom v Bratislavskom kraji.

Kooperačné podujatie CONTACT : Business Meetings 2017 zamerané na strojársky, automobilový, stavebný a zdravotnícky priemysel
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Slovak Business Agency v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network - The Leipzig Chamber of Industry and Commerce Saxon pripravili kooperačné podujatie CONTACT: Business Meetings 2017.

Konferencia : Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Dňa 24. januára 2017 (utorok) od 09.00 do 14.00 h. sa bude konať v Bratislave, v hoteli SHERATON BRATISLAVA, Pribinova 12 ekonomická konferencia : Očakávaný vývoj slovenskej ekonomicky v roku 2017

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2017)
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (ďalej aj „MSP“) so sídlom v Bratislavskom kraji.

MH SR podporí 70 miliónmi eur rozvoj mikro, malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2016)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dnes vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov. V rámci oboch výziev môžu z celkovej sumy 70 miliónov eur získať podporu projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výziev vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Podnikateľská misia do Maďarska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.11.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MH SR, Veľvyslanectvom Maďarskej republiky v SR a Hungarian National Trading House pripravili podnikateľskú misiu v termíne 08 - 09 December 2016 do Budapešti pri príležitosti 2. zasadnutia zmiešanej Slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce.

Podnikateľská misia do Kazachstanu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.10.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) v spolupráci s MZVaEZ SR a Veľvyslanectvom SR v Astane pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka organizuje v Kazachstane podnikateľskú misiu v termíne 2.—4. novembra 2016.

Seminár o ekonomickom potenciáli na novej hodvábnej ceste
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.10.2016)
Predseda Silk Road Chamber of International Commerce (Komory hodvábnej cesty pre medzinárodný obchod), pán Lu Jianzhong, navštívi Bratislavu v druhej polovici októbra. Počas jeho návštevy sa uskutoční, v spolupráci s SOPK, seminár o obchodných a investičných možnostiach využitia hodvábnej cesty. Seminár sa bude konať dňa 24. októbra 2016 od 10:00 do 14:00 hod. v hoteli Grand Hotel River Park, Dvořákovo Nábrežie 6, Bratislava.

Podnikateľská misia do Uzbekistanu a Tadžikistanu
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.10.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s MZVaEZ SR a Veľvyslanectvom SR v Taškente, organizuje pri príležitosti oficiálnej návštevy štátneho tajomníka MZV a EZ SR L. Parízka v Uzbekistane a Tadžikistane, podnikateľskú misiu v termíne 1.—5. novembra 2016.

Podnikateľská misia do Chorvátska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) pripravuje podnikateľskú misiu do Chorvátska pri príležitosti Slovensko - chorvátskeho hospodárskeho fóra 2016, ktoré sa bude konať 8. novembra 2016 v Záhrebe.

Podnikateľská misia do Rumunska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.09.2016)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO ) pripravuje v dňoch 10. a 11. októbra 2016 podnikateľskú misiu do Rumunska pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku. Cieľom návštevy je posilnenie hospodárskej spolupráce s Rumunskom, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené firmy a nadviazanie užšej spolupráce s rumunskými partnermi.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server