Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Zvyšovanie energetickej efektívnosti - výzva z OPKaHR
Vydané 04. 05. 2010 (629 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. mája 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetikeNZ

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a na efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.
Územná platnosť: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Dátum vyhlásenia: 3. 5. 2010
Termín predloženia: 2. 8. 2010

Indikatívna alokácia: 14 112 113 EUR

Bližšie informácie : www.opkahr.sk, www.sea.gov.sk

( Celý článok | Autor:
Zuzana Cáková | Počet komentárov: 2287 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.sea.gov.sk, www.opkahr.sk )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server