Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
* Nová výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Vydané 17. 12. 2009 (1169 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Termín vyhlásenia výzvy je 14. 12. 2009. Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP je do 30.4.2009 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

Oprávnenými žiadateľmi pomoci sú subjekty súkromného sektora registrované na území SR v súlade s platnou legislatívou SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít :

malé podniky - s počtom zamestnancov menej ako 50 pričom obrat a/alebo celková ročná súvaha nepredstavuje viac ako 10 mil. EUR.
stredné podniky – s počtom zamestnancov viac ako 50 a menej ako 250 osôb, pričom ročná výška obratu nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 43 miliónov EUR (definícia je prevzatá z odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov );
veľké podniky – s počtom zamestnancov od 250 osôb, pričom ročná výška obratu presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná bilančná hodnota presahuje 43 mil. EUR.

Medzi oprávnené aktivity patrí všeobecné a špecifické vzdelávanie v zmysle aplikovanej schémy štátnej pomoci, ak výsledkom tohto vzdelávania nie je zvýšenie stupňa vzdelania.
Oprávnenou cieľovou skupinou pre projekty predložené žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú osoby, ktorých miesto výkonu práce (uvedené v pracovnej zmluve) je na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja, a sú to zamestnanci žiadateľa pracujúci na pracovnú zmluvu.
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), konkrétne formou refundácie uhradených nákladov alebo formou zálohových platieb.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená v rámci opatrenia 1.2 na danú výzvu, predstavuje sumu 30 mil. EUR.

V prípade malých podnikov nesmie intenzita pomoci pri všeobecnom vzdelávaní presiahnuť 80%, pri špecifickom vzdelávaní 45%. V prípade stredných podnikov nesmie intenzita pomoci pri všeobecnom vzdelávaní presiahnuť 70%, pri špecifickom vzdelávaní 35%. Pri veľkých podnikoch je maximálna intenzita na všeobecné vzdelávanie 60%, pri špecifickomvdelávaní 25%.( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Počet komentárov: 1968 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.sia.gov.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server