Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výrobné družstevníctvo č. 1/2009
Vydané 05. 03. 2009 (1390 x čítané) | Rubrika - Výrobné družstevníctvo

Výrobné družstevníctvo č. 1/2009 prináša:

      Z rokovania Predstavenstiev CPS
      V krátkosti informácia z rokovania 3 zasadnutí Predstavenstiev CPS.

      Noví podpredsedovia CPS
      Dňa 29. januára 2009 boli zvolení na neuvoľnenú funkciu dvaja podpredsedovia CPS.
      Čítajte na str. 2

      Príhovor predsedníčky CPS
      V priebehu rokovania 22. Valného zhromaždenia CPS 29. januára 2009 sa konali aj voľby predsedu CPS. V tajných voľbách si splnomocnení zástupcovia členských družstiev zvolili za predsedníčku Ing. Ivetu Chmelovú z družstva NOVOCHEMA Levice, ktorá sa ujala tejto funkcie.
      Čítajte na str. 3

      Rokovalo 22. Valné zhromaždenie COOP PRODUKT SLOVENSKO
      Podstatné informácie o jeho priebehu, diskusii, voľbách predsedu CPS a prijatom uznesení doplnené fotografiami.
      Čítajte na str. 5 - 12

      Stabilizovaný podnikateľský subjekt
      História družstva PLETATEX Nové Zámky siaha do roku 1954. Dnes je toto družstvo stabilizovaný podnikateľský subjekt s ustáleným portfóliom odberateľov i dodávateľov, vždy otvorený novým podnikateľským myšlienkam a nápadom, riadi sa svojou podnikateľskou filozofiou a zabezpečuje zachovanie pracovných príležitostí pre členov a pracovníkov, ktorí v ňom našli svoje profesionálne uplatnenie.
      Čítajte na str. 13

      Začiatok do ďalších úspešných desaťročí
      Dňa 5. decembra 2008 uzatvorili členovia a zamestnanci ďalšiu etapu svojej práce a pripomenuli si už 60. výročie založenia Podjavorinského výrobného družstva. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v priestoroch výrobného družstva slávnostné zhromaždenie, spojené s odovzdávaním spomienkových predmetov viažucich sa k tejto udalosti a príjemným posedením pri hudbe.
      Čítajte na str. 14 - 16

      Na Spiši má päťdesiatku
      Združena, výrobné družstvo so sídlom v Spišskej Novej Vsi má dlhoročnú tradíciu. K jeho založeniu došlo z podnetu niekoľkých živnostníkov, ktorí prejavili záujem pracovať po družstevnícky dňa 29. 4. 1959. Začiatky boli skutočne ťažké: nevyhovujúce výrobné priestory, nedostatok materiálu, nedostatočné strojné vybavenie. A od samého začiatku pracovalo s ľuďmi, ktorým osud nedoprial to najcennejšie – zdravie.
      Čítajte na str. 17

      Kríza a zamestnávatelia
      V súvislosti s dopadmi celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy, ktorá v plnej miere zasiahla aj Slovensko uvádza na pomoc zamestnávateľom informáciu o finančných príspevkov poskytovaným zamestnávateľom podľa zákona o službách zamestnanosti v súčasnom období. Uvedené príspevky sa poskytujú v zmysle zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
      Čítajte na str. 18 - 19

      Ocenenie najlepších zamestnávateľov OZP
      V rámci 5. Snemu Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím, ktorý je plánovaný v druhej polovici marca 2009, sa uskutoční ocenenie najlepších zamestnávateľov zamestnávajúcich občanov so zdravotným postihnutím za rok 2008. Táto akcia je organizovaná z finančného grantu Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a za aktívnej podpory podpredsedu vlády pána Dušana Čaploviča.
      Čítajte na str. 20 - 21

      Pozvánka na výstavy
      Informácia o pripravovaných výstavách v prvom polroku 2009 s účasťou výrobných družstiev.
      Čítajte na str. 21

      Rozhovor s predsedom družstva KOVODRUŽSTVO Bratislava
      O nových výrobkoch, s ktorými družstvo prišlo na trh a o tom, čo čaká toto družstvo v roku 2009 a s čím sa musí popasovať, aby naďalej obhájilo svoje podnikateľské i spoločenské postavenie.
      Čítajte na str. 22

      Euro a vývoz tovaru
      Slovenská koruna ako platidlo sa stala pre nás už minulosťou. Od januára máme euro, menu svetového významu i preto, že ňou platí vyše 300 miliónov ľudí. Mnohé naše výrobné družstvá patria k známym podnikateľom a výrobcom tovaru, ktorý exportujú do rôznych krajín sveta. Medzi nich právom patrí napr. Didaktik, Okrasa, Kovotvar, Podjavorinské výrobné družstvo, Kovex a ďalšie. Otvorená ekonomika však priniesla malým a stredným podnikateľom aj určité nevýhody, napr. ťažšie sa im darí prenikať na zahraničné trhy. Ekonómovia však hovoria, že vďaka euru môžu práve aj títo podnikatelia zaznamenať určité výhody vo vývoze tovarov a služieb. Nuž preto sme položili štyri otázky, na ktoré sa nám vyjadrili niektorí predsedovia družstiev.
      Čítajte na str. 23

( Celý článok | Autor: Mária Repáňová | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server