Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Grantový program „Vykročme si v ústrety“
Vydané 14. 05. 2008 (733 x čítané) | Rubrika - Podpora podnikania

Program Vykročme si v ústrety je zameraný na oblasť voľnočasových aktivít ľudí s postihnutím – kultúrnych, športových či vzdelávacích, aktivít rozvíjajúcich zručnosti a schopnosti ľudí so zdravotným hendikepom.

Druhou oblasťou programu je podpora jednotlivcov- talentovaných ľudí s hendikepom, ktorí vynikajú v umeleckých schopnostiach alebo športových výkonoch. Program im chce umožniť, aby sa mohli realizovať v oblasti, v ktorej vynikajú a mohli rozvíjať svoje nadanie.
Podmienkou programu je aktívna účasť zdravotne postihnutých na realizácii projektu. Hlavným dôvodom tejto podmienky je skutočnosť, že participovanie na organizovaní podujatia podporí začlenenie hendikepovaných ľudí do spoločnosti a umožní im získať potrebné skúsenosti a zručnosti.

Do programu sa môžu zapojiť
 • zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť (domovy sociálnych služieb, resocializačné a rehabilitačné zariadenia, zariadenia chráneného bývania, chránené dielne a pod.)
 • verejnoprospešné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie (múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kultúrno-osvetové centrá a pod.)
 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, združenia, spolky) združujúce či integrujúce ľudí so zdravotným postihnutím
 • jednotlivci a neformálne skupiny
 • špeciálne základné a stredné školy
 • športové kluby pre zdravotne postihnutých
Cieľová skupina
 • ľudia s rôznym druhom zdravotného postihnutia (telesné, zmyslové, mentálne, psycho-sociálne). Program podporí podujatia kultúrneho, športového či vzdelávacieho charakteru, ktoré majú za cieľ integrovať ľudí s postihnutím, ponúknuť im zaujímavý spôsob trávenia voľného času, vytvoriť priestor pre ich sebarealizáciu a prezentáciu schopností, znižovať predsudky spoločnosti voči ľuďom s postihnutím.
 • hendikepovaní umelci a športovci, ktorí vynikajú v oblasti umenia či športu. Program ich podporí v tom, aby sa mohli realizovať v oblasti, v ktorej vynikajú.
 • laická verejnosť, ktorá vďaka projektom zmení náhľad na ľudí s postihnutím, znížia sa jej predsudky a bariéry.
V programe je možné podporiť nasledovné typy projektov
 • kultúrne podujatia a aktivity – festivaly, divadelné predstavenia, prednesy poézie, kultúrne workshopy, výstavy umeleckých diel hendikepovaných umelcov, tvorivé dielne zamerané na rozvoj umeleckých zručností a iné kultúrne podujatia
 • športové podujatia – turnaje, športové súťaže, preteky, športové hry a pod.
 • vzdelávacie aktivity – semináre, workshopy, sympóziá zamerané na rozvoj vedomostí a zručností ľudí s postihnutím
 • projekty zamerané na podporu individuálnych hendikepovaných umelcov a športovcov (napr. vydanie básnickej zbierky hendikepovanej spisovateľky, usporiadanie výstavy zdravotne postihnutej maliarky, podpora talentovaného amatérskeho športovca a pod.).
Predkladanie projektov
Formulár a projekt v piatich exemplároch je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava do 27. mája 2008 do 15:00 h.
Pri doručení poštou nestačí pečiatka pošty s dátumom uzávierky, projekt musí byť v tento deň doručený do kancelárie Centra pre filantropiu.


( Celý článok | Autor: Zuzana Cáková | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.kontoorange.sk )
Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:




Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server