Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výrobné družstevníctvo č. 5/2007
Vydané 23. 10. 2007 (1870 x čítané) | Rubrika - Výrobné družstevníctvo

Výrobné družstevníctvo č. 5/2007 prináša:

      Z Predstavenstva CPS
      Dňa 13. septembra 2007 sa konalo 9. zasadnutie Predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO, ktoré okrem iného prerokovalo informáciu predsedu CPS Ing. Daniela Pavela, zaoberalo sa finančnou disciplínou členských družstiev, Správou o stave a využiteľnosti objektov CPS, informáciou o činnosti a výsledkoch SOU služieb SZVD za školský rok 2006/2007, vyhodnotením uznesení predstavenstva za I. polrok 2007 a pod. V závere schválilo za člena CPS družstvo Stravservis v Bratislave a zrušilo členstvo v CPS družstvám ATAK plus, výrobné družstvo v Prešove a PODTATRAN výrobné družstvo Poprad.

      Diamantový darca krvi
      Dňa 18. septembra sa uskutočnila v Podjavorinskom výrobnom družstve Stará Turá malá slávnosť, pri ktorej prevzal pán Ján Medňanský poďakovanie za dobrovoľné darcovstvo krvi a získanie diamantovej plakety prof. MUDr. Jána Janského.
      Čítajte na str. 2

      COOPEXPO 2007 – ucelená prezentácia družstevníctva
      V dňoch 16. – 20. 8. 2007 sa uskutočnil 14. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO. Na výstave privítali predstavitelia Družstevnej únie SR v čele s predsedom predstavenstva Ing. Danielom Pavelom prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča spoločne s vládnou delegáciou, ministrov poľnohospodárstva Slovenskej a Poľskej republiky, poslancov Národnej rady SR a iných významných predstaviteľov verejného i politického života.
      Čítajte na str. 3 - 7

      Rozprávajme o euromene
      Predseda COOP PRODUKT SLOVENSKO menoval Komisiu na zavádzanie eura v podmienkach VD, ktorej úlohou bude zabezpečiť plynulý prechod na menu eurozóny pre jednotlivé odborné útvary CPS, ale aj pomáhať členským družstvám pri plnení tejto, na prvý pohľad možno jednoduchej, ale pritom zodpovednej úlohy v podmienkach každého družstva.
      Čítajte na str. 8

      Nový školský rok sa začal
      V školskom roku 2007/2008 nastúpilo do prvého ročníka v SOU služieb SZVD v Bardejove v učebných odboroch kaderník, stolár, hostinský a v študijných odboroch pracovník marketingu a umelecko-remeselné spracovanie dreva 80 prvákov. Celkove na tejto škole začalo nový školský rok 376 žiakov vyšších ročníkov. Na SOU služieb v Poprade, ktoré ma v regióne už dlhoročnú tradíciu a v súčasnosti je jedinou školou, ktorá zastrešuje študijné a učebné odbory charakteru služieb vo sfére gastro profesií, technických odborov a odborov v oblasti obchodu a služieb, v tomto školskom roku študuje 715 žiakov v 28 triedach. Táto škola otvorila aj nový študijný odbor – pracovník marketingu s neskorším zameraním na cestovný ruch.
      Čítajte na str. 9 - 10

      INTERMODA, LEDER MODE
      Na 8. ročníku tejto medzinárodnej výstavy a 4. ročníku medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru sa zúčastnilo takmer 70 vystavovateľov zo Slovenska. COOP PRODUKT SLOVENSKO, ako jeden z odborných garantov výstavy, zastrešoval v spoločnej expozícii výrobné družstvá ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, ODETA Michalovce a VZORODEV Bratislava. Po prvýkrát sa zapojil aj do sprievodného programu výstavy formou módnej prehliadky, na ktorej sa prezentovali v 3 módnych blokoch najnovšie kolekcie členských družstiev ATAK Prešov, FATIA Trenčín a VZORODEV Prešov.
      Čítajte na str. 11

      Bulharskí družstevníci na Slovensku
      V polovici septembra zavítala na Slovensko početná delegácia predsedov výrobných družstiev z Bulharska. Na pôde COOP PRODUKT SLOVENSKO za slovenskú stranu ju privítal predseda Ing. Daniel Pavel. Cieľom návštevy bulharských družstevníkov na Slovensku bolo bližšie sa zoznámiť s činnosťou členských družstiev CPS a so súčasnou situáciou nielen v klasických VD, ale aj v družstvách zamestnávajúcich zdravotne postihnutých občanov.
      Čítajte na str. 12 - 13

      Objednávka nie je problémom, ale výzvou
      Výrobné družstvo TEX-PRINT v Gajaroch začalo so svojou činnosťou v roku 2001. Táto rastúca firma zamestnáva v súčasnosti 18 pracovníkov s dlhodobými skúsenosťami v oblasti sieťotlače, ktorí dokážu súťažiť s konkurenciou hlavne po stránke kvality i ceny. Ročne TEX-PRINT, výrobné družstvo v Gajaroch, dosahuje tržby cca 18 miliónov Sk, z toho asi 5 miliónov predstavuje export výrobkov hlavne do Rakúska a Švajčiarska.
      Čítajte na str. 14

      Pre pohyb, zábavu i výchovu
      Rozvíjať tradície družstevníctva formou družstevného podnikania sa rozhodli v roku 2003 zakladatelia malého družstva CLIMEKO v Petrovanoch. Dnes má toto družstvo už za sebou trojročnú existenciu. Výrobkami, ktoré vyrába, sa snaží vytvoriť vhodný priestor na oddych, pohodlie, zdravé súťaženie či zábavu najme pre tých najmenších. Prinášame Vám rozhovor s predsedníčkou tohto družstva PhDr. Kvetoslavou Klimkovou.
      Čítajte na str. 15, 20

      ZMENY
      Prijatie zákona č. 24/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vychádza z požiadavky na harmonizáciu nášho právne poriadku s právom Európskej únie. Zákon nadobudol účinnosť 1. 2. 2007, avšak jeho podstatná časť, túkajúca sa elektronickej formy podávania návrhov na zápis a ukladania listín do zbierky listín a poskytovania údajov z novely zákona o obchodnom registri v elektronickej forme, nadobudla účinnosť až 1. 8. 2007.
      Čítajte na str. 16

      ŽIADOSŤ
      Praktické kroky súvisiace s poskytnutím výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe prinášame na str. 17.
      Čítajte na str. 17

      INFORMÁCIA
     O NAJZÁKLADNEJŠÍCH ZMENÁCH A DOPLNKOCH USTANOVENÍ ZÁKONNÍKA PRÁCE

      Dňa 1. 9. 2007 nadobudol účinnosť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Novelou Zákonníka práce došlo k výrazným zmenám. Najpodstatnejšie zmeny prinášame na v článku JUDr. Márie Pažítkovej.
      Čítajte na str. 18

      POVINOSTI
      zamestnávateľa podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý nadobudol účinnosť 1. 9. 2007, prinášame na str. 19.
      Čítajte na str. 19

      Dobrá nálada a krásne jesenné počasie
      Tradičný, už 13. ročník celoslovenského turistického zrazu členov a zamestnancov členských družstiev sa uskutočnil v dňoch 21. - 23. septembra 2007 v Západných Tatrách.
      Čítajte na str. 21

      Pohár predsedu CPS
      X. ročník družstevného turnaja v malom futbale o Putovný pohár predsedu CPS sa uskutočnil 17. augusta 2007 v Nitre. Získali ho futbalisti z družstva Služba Nitra. Súčasne na turnaji ocenili i najlepšieho hráča, strelca a brankára turnaja.
      Čítajte na str. 22

      Ocenenie do správnych rúk
      Na polročnej členskej schôdzi družstva KOVODRUŽSTVO Bratislava odovzdali najvyššie družstevné vyznamenanie CPS – Plaketu Samuela Jurkoviča Jurajovi Tanczerovi, ktorý v tomto družstve pracuje 40 rokov. Diplomom predsedu COOP PRODUKT SLOVENSKO bol ocenený zase Zdenko Bihari, ktorý sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea.
      Čítajte na str. 23

      Z osláv Medzinárodného družstevného dňa
      Tohtoročné oslavy Medzinárodného družstevného dňa na Slovensku textom i obrazom prináša časopis na str. 24. Celoslovenské oslavy sa konali v Nitre, regionálne napr. v Červeníku, v Mútnom, ale i v Ľubietovej.
      Čítajte na str. 24

( Celý článok | Autor: Mária Repáňová | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server