Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výrobné družstevníctvo č. 2/2007
Vydané 23. 04. 2007 (1767 x čítané) | Rubrika - Výrobné družstevníctvo

Výrobné družstevníctvo č. 2/2007 prináša:

      Valné zhromaždenie COOP PRODUKT SLOVENSKO zvolané
      Predstavenstvo CPS na zasadnutí 22. 2. 2007 zvolalo riadne 19. zasadnutie Valného zhromaždenia COOP PRODUKT SLOVENSKO na 1. júna 2007. Uskutoční sa v Bratislave. Predtým sa budú ešte konať regionálne porady predsedov členských družstiev podľa VÚC, a to v dňoch 30. 4. – 4. 5. 2007.
      Čítajte na str. 2

      Z celoslovenskej porady predsedov
      Dňa 23. marca t.r. uskutočnila sa v Bratislave Celoslovenská porada predsedov členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Čo nového v čerpaní prostriedkov...?
      Strategický dokument na čerpanie eurofondov – návrh Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013, bol oficiálne zaslaný Európskej komisii 21. decembra 2006. Ciele referenčného rámca sa budú realizovať pomocou jedenástich operačných programov. Na všetky operačné programy bude mať Slovenská republika 11 360 619 950 eur.
V súčasnosti sa rokuje so zástupcami Európskej komisie o konečnej podobe dokumentu. V prípade, že dokument bude schválený, začnú sa rokovania o operačných programoch podľa harmonogramu Európskej komisie. Komisia musí schváliť operačný program najneskôr do 4 mesiacov od jeho predloženia. Potom môžu riadiace a sprostredkovateľské orgány vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov.

      Budeme mať euro v termíne?
      Slovenská ekonomika úspešne napreduje a predpoklady na prijatie eura sú veľmi dobré.
      Čítajte na str. 5

      Dôraz na modernizáciu
      Výrobné družstvo Elektroplast v Prešove bolo založené v roku 1969. Odvtedy sa pokúša so svojimi 130 zamestnancami splniť sen mnohým zákazníkom, ako aj svojim obchodným partnerom. Prináša rozhovor s Ing. Miroslavom Karabinošom, predsedom tohto družstva.
      Čítajte na str. 6 - 7

      Výstavy, veľtrhy....
      ● COOP PRODUKT SLOVENSKO ako jeden z odborných garantov výstavy INTERMODA, zastrešoval v spoločnej expozícii CPS výrobné družstvá a zároveň sa po prvýkrát prezentoval pod novým názvom, čo zaznamenali aj médiá. Siedmy ročník výstavy INTERMODA plne potvrdil, že slovenské textilné, odevné a koženo-galantérne družstvá majú svoje opodstatnené miesto na trhu a dokážu ponúknuť kompletný servis služieb svojim zákazníkom.
Bratislava ako moderná európska metropola sa prezentovala najnovšími módnymi trendmi pre rok 2007. Veľtrhy INTERMODA, LEDER MODE a WEDDING vytvorili najväčšiu prezentáciu v textilnom a koženo-galantérnom segmente na Slovensku. Jesenná časť veľtrhov sa uskutoční v termíne 9. – 11. 9. 2007.

● V dňoch 13. – 15. 2. 2007 sa uskutočnil na brnianskom výstavisku 29. ročník najväčšieho veľtrhu módy, obuvi, koženého tovaru a textílií v strednej a východnej Európe STYL, KABO 2007. Tohto veľtrhu sa zúčastnilo i slovenské výrobné družstvo VZOR Zvolen, ktoré predstavilo v samostatnom stánku najnovšie kolekcie dámskych kostýmov a kabátov pre sezónu jar - leto 2007 a jeseň - zima 2007/2008.

● Výrobné družstvo JAVORINA so svojou 60-ročnou tradíciou patrí k najvýznamnejším výrobcom masívneho dubového nábytku v Strednej Európe. Aj tohto roku sa zúčastnilo výstavy Nábytok a bývanie v Nitre, kde mali spoločný stánok so slovenským výrobcom sedačiek – firmou Domark..
      Čítajte na str. 8 - 10

      Valné zhromaždenie Stavebného cechu
      Súčasťou otvorenia stavebnej sezóny stalo sa aj Valné zhromaždenie Stavebného cechu, ktoré sa tradične konalo v deň otvorenia najväčšieho stavebného veľtrhu na Slovensku, v poradí už 28. medzinárodného veľtrhu CONECO v dňoch 20. – 24. 3. 2007 v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave.
      Čítajte na str. 11

      CONECO 2007
      28. Medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO, ktorý sa konal vo výstavnom areáli INCHEBA Bratislava v dňoch 20.- 24.3.2007, sa zúčastnili aj členské výrobné družstvá Stavebného cechu.
      Čítajte na str. 12 - 14

      Spojili teóriu s praxou
      Už tradične je manažérsky kurz – Hospodársky týždeň na SOU služieb v Bardejove prínosom pre študentov, ktorí svoje teoretické vedomosti aplikujú prostredníctvom modelu komplexného podniku a jeho prostredia. Toho roku sa uvedený kurz konal v dňoch 26.2.2007 – 2.3.2007 pod vedením lektorky Ing. Harausovej z MC Prešov.
      Čítajte na str. 15

      Autorizovaný realizátor strešných krytín
      Družstvo Spektrum v Prešove vzniklo v roku 1997, to znamená, že tohto rokuje už desiaty rok dodávateľmi stavieb a stavebných prác. Začínalo s malým kolektívom - 6 technikov a 6 robotníkov, ktorí sa oddelili od bývalého stavebného družstva. Počas týchto desiatich rokov sa rozrástlo na terajších 25 zamestnancov a zaviedlo nové technológie do praxe. Sú to strešné izolácie Fatrafol a zatepľovanie systémom Knauf.
      Čítajte na str. 16

      Podpora iniciatívam
      V Bruseli sa dňa 30. marca 2007 zišli zástupcovia členských organizácií Európskej konfederácie výrobných a sociálnych družstiev a sociálnych podnikov CECOP na svojom riadnom Valnom zhromaždení. Za Coop Produkt Slovensko sa ho zúčastnila 4 členná delegácia v zložení Ing. Daniel Pavel, Ing. Anna Kulichová , Ing. Dušan Vinčur a Helena Cápová.
      Čítajte na str. 17

      Máte záujem o výrobky družstva Fatia?
      Výrobné družstvo FATIA Trenčín , ktoré vzniklo v roku 1991, sa šestnásť rokov snaží podnikať v oblasti textilnej výroby a s touto uspieť predovšetkým na českom a slovenskom trhu.
      Čítajte na str. 18

      Európske družstvo
      Úvodom k téme je dôležité uviesť, že európske družstvo bolo na medzinárodnej úrovni zakotvené Nariadením Rady (ES) č. 1435/2003 z 22.júla 2003 o stanovách európskeho družstva (ďalej len „Nariadenie“). Neoddeliteľnou súčasťou tohto Nariadenia je Smernica rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa doplnilo Nariadenie s ohľadom na zapojenie zamestnancov na riadení. Oba predpisy mali stanovenú účinnosť na 18.augusta 2006.
Nariadenie je priamo záväzné na území členských štátov Európskeho spoločenstva, teda aj v SR, a vzhľadom na to vyplývala povinnosť členských štátov schváliť zákon o európskom družstve na národnej úrovni.
      Čítajte na str. 20 - 21

      Robí dobré meno
      Ján FERENC, žiak SOU služieb SZVD v Bardejove je známy aj tým, že sa venuje silovému trojboju. Tento šport sa skladá z troch disciplín. Drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Na súťaži sa jednotlivé disciplíny absolvujú presne v tomto poradí. Na každú z nich má súťažiaci tri pokusy, z ktorých sa započítava ten najlepší a berie sa do konečného súčtu. V tomto športe sa stal Majstrom Slovenska. Vďaka svojím schopnostiam a zručnosti tak dokázal prezentovať nielen sám seba, svoju školu, ale aj výrobné družstevníctvo na národnej úrovni. A to bol aj jeden z dôvodov, prečo sme sa porozprávali s Jánom Ferencom.
      Čítajte na str. 22 - 23

( Celý článok | Autor: Mária Repáňová | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server