Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výrobné družstevníctvo č. 4/2006
Vydané 17. 08. 2006 (1417 x čítané) | Rubrika - Výrobné družstevníctvo

Výrobné družstevníctvo č. 4/2006 prináša:

      Podnety SZVD pre Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky
      Slovenský zväz výrobných družstiev opierajúc sa o svoje historické skúsenosti v aplikácii sociálneho aspektu v družstevnej forme podnikania, ako aj na základe skúseností v aplikácii sociálneho aspektu v družstevnej forme podnikania, ako aj na základe skúseností družstevných partnerských organizácií, hlavne z krajín Európskej únie i svojho členstva v Európskej konfederácii výrobných, sociálnych družstiev a participatívnych podnikov (CECOP) so sídlom v Bruseli, je pripravený podporovať a prípadne spolupodieľať sa na vzniku a rozvoji sociálnych družstiev a podnikov. V liste, ktorý poslal predseda SZVD Ing. Daniel Pavel ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR uviedol okruhy problémov, ktoré by bolo vhodné zakomponovať do - v tom čase - pripravovaného Programového vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky. Napr. venovať v ňom pozornosť:

  • zvýrazneniu dôležitosti inštitútu „Náhradné plnenie...“ zvýšením sankcie za prípadné neplnenie zákonom stanoveného počtu zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím,
  • obmedziť, resp. znížiť aplikáciu nevhodnej úpravy štátnej podpory zamestnanosti „DE MINIMIS“,
  • zákonom upraviť princípy podpory vzniku a rozvoja sociálnych družstiev a podnikov,
  • opätovne zriadiť poradný orgán ministra pre občanov so zdravotným postihnutím,
  • zriadiť vládny výbor pre družstevníctvo.
      Čítajte na str. 2

      COOPEXPO 2006 – možnosť prezentácie, získania nových kontaktov, výmeny skúseností, ale i priateľských stretnutí
      Stalo sa už tradíciou, že sa každý rok v tomto období stretávame na medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstave COOPEXPO v Nitre. Cieľom výstavy je na jednej strane ponúknuť široký sortiment kvalitných výrobkov a presvedčiť našu i zahraničnú odbornú i laickú verejnosť o prednostiach družstevnej formy podnikania, ale i poukázať na to, čo sú slovenskí družstevníci schopní vyrobiť. Na druhej strane je to aj možnosť nadviazania nových kontaktov, výmeny skúseností, rôznych foriem spolupráce i testovania konkurencieschopnosti družstiev.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Udelili Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča
      V divadle Astorka v Bratislave 15.júna t.r. udelila Družstevná únia SR najvyššie družstevné ocenenie Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča jednotlivcom, ktorí svoj život a prácu zasvätili rozvoju družstevníctva na Slovensku vo všetkých jeho podobách. Z výrobného družstevníctva túto cenu získali dpt. Celestín Hadidom, bývalý predseda výrobného družstva Kovotvar Kúty, Anna Ostružiarová, predsedníčka výrobného družstva Okrasa Čadca, Ján Petrík, predseda výrobného družstva Univerzál Levoča a Ing. Juraj Vojta, predseda výrobného družstva Vzorodev Prešov.
      Čítajte na str. 5

      TARGI WARSZAVA – prezentácia družstevníctva
      V rámci zviditeľňovania družstevníctva a približovania družstevnej produkcie zákazníkom organizoval družstevný zväz Poľska 8. a 9. júla 2006 vo Varšave 11. Medzinárodný družstevný veľtrh, na ktorom sa prezentovalo takmer 60 poľských družstiev. K zahraničným vystavovateľom patrila spoločná expozícia Slovenského zväzu výrobných družstiev, v ktorej sa tentokrát zúčastnili tradiční, ale aj noví vystavovatelia.
      Čítajte na str. 6

      Snem Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím
      ZHODNOTIL ČINNOSŤ A ZVOLIL NOVÉ ORGÁNY
      Snem Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR, ktorý sa uskutočnil 15. júna 2006 zhodnotil činnosť tejto organizácie za dva roky existencie a zvolil nové orgány. Za predsedníčku zvolil Ing. Annu Kulichovú, podpredsedníčku SZVD.
      Čítajte na str. 7

      Z predstavenstva SZVD
      Dňa 29.júna 2006 sa uskutočnilo 2 zasadanie Predstavenstva SZVD, ktoré sa zaoberalo informáciou predsedu SZVD, vyhodnotilo priebeh 18.valného zhromaždenia SZVD, prerokovalo diskusné vystúpenia na ňom a okrem iného vzalo na vedomie informácie o stave a využiteľnosti objektov SZVD, ako aj zhodnotenie priebežného plnenia Koncepcie zamerania činnosti VD SR v súvislosti so vstupom do EÚ.
      Čítajte na str. 7

      Prezentácia družstevných vystavovateľov na 13. ročníku medzinárodnej družstevnej kontraktačno-prezentačnej výstave COOPEXPO 2006
      Na str. 8– 11, 14 až 21 tohto čísla sú prezentovaní družstevní vystavovatelia, ktorí sa na výstave COOPEXPO 2006 zúčastňujú v samostatných expozíciách VD, v spoločnej expozícii SZVD, v expozícii VDI a Stavebný cech.
      Čítajte na str. 8 - 11, 14 - 21

      COOPEXPO2006
      Prehľad o tom, čo ktoré výrobné družstvá budú vystavovať i predávať na tejto výstave.
      Čítajte na str. 22

      PONUKA náhradného plnenia členskými družstvami SZVD
      Prehľad výrobkov a služieb výrobných družstiev invalidov a chránených dielní v členských družstvách SZVD.
      Čítajte na str. 23

( Celý článok | Autor: Mária Repáňová | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server