Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výrobné družstevníctvo č. 10/2004
Vydané 30. 09. 2004 (894 x čítané) | Rubrika - Výrobné družstevníctvo

Výrobné družstevníctvo č. 10/2004 prináša:

      Reforma školstva verzus realita dnešných dní
      Prvý deň nového školského roka pripadol na štvrtok a opäť načrel do peňaženiek všetkým, čo majú školopovinné deti, najmä však rodičom internátnych žiakov. Tí svoje ratolesti vyprevadili do nového prostredia v strede týždňa na dva dni, ktoré chýbali do víkendu. Otvorenie školského roka v SOU služieb v Poprade prebiehalo vďaka peknému slnečnému počasiu na školskom dvore. Po úvodných slovách riaditeľa Ing. J. Bálinta a krátkom príhovore H. Cápovej si študenti vypočuli príhovor ministra školstva. Po predstavení vedenia školy a jednotlivých pedagógov sa žiaci odobrali do tried, kde od svojich triednych učiteľov dostali všetky potrebné informácie a predbežný rozvrh na prvé dni výučby.
      Čítajte na str. 3

      Dôležitý je dobrý imidž a podpora družstevnej myšlienky
      Slovenskí družstevníci už dlhší čas úzko spolupracujú s CECOP, Európskou konfederáciou výrobných družstiev, sociálnych družstiev a podnikov so spoluúčasťou zamestnancov, ktorá zastrešuje 300 000 družstiev. Tieto poskytujú pracovnú príležitosť pre 4,2 miliónov ľudí. Má však 58 248 členov – podnikov s vytvorenými 1 262 002 miliónmi pracovných miest. Jednou z aktivít spolupráce slovenských družstevníkov s organizáciou CECOP bol aj seminár organizovaný Družstevnou úniou Slovenskej republiky. Uskutočnil sa v dňoch 30. júna a l. júla v Bratislave pre členov predstavenstiev členských organizácií Družstevnej únie SR. Okrem iného mal za cieľ bližšie zoznámiť členov predstavenstiev jednotlivých družstevných zväzov, ktoré sú zakladajúcimi členmi Družstevnej únie SR, s prácou, činnosťou i poslaním tejto európskej organizácie. Účasť generálneho tajomníka CECOP Rainera Schlütera zvýraznila význam a dôležitosť i tohto seminára a jeho prednáška o európskych družstevných štruktúrach, o štatúte európskej družstevnej spoločnosti a o sociálnej ekonómii v Európskej únii podnietila prítomných účastníkov seminára k množstvu otázok.
      Čítajte na str. 4

      COOPEXPO 2004
      V dňoch 19. – 24. 08. 2004 organizovala Družstevná únia SR v spolupráci so Slovenským zväzom výrobných družstiev 11. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2004, ktorá sa uskutočnila v rámci 31. ročníka Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX v Nitre.
      Čítajte na str. 6-8

      Družstevníci zo Slovenska oslávili v Nitre 82. Medzinárodný družstevný deň
      Na svete je vyše 800 miliónov ľudí členom niektorého družstva. U nás, na Slovensku, takmer 700 tisíc občanov patrí k tejto veľkej rodine družstevníkov. Vďaka svojmu demokratickému základu a spojenia ekonomických a sociálnych cieľov si družstevníci na celom svete pri príležitosti osláv Medzinárodného družstevného dňa pripomínajú jeho význam i hodnotu pre ľudstvo.
      Čítajte na str. 9-10

( Celý článok | Autor: redakcia | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server