Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
téma * Výrobné družstevníctvo č. 11-12/2002
Vydané 05. 02. 2003 (550 x čítané) | Rubrika - Výrobné družstevníctvo

Výrobné družstevníctvo č. 11-12/2002 prináša:

      Porada predsedov VD
      V novembri sa uskutočnili po jednotlivých regiónoch porady predsedov výrobných družstiev, ktoré zvolal predseda SZVD Ing. Marián Rybár.
      Čítajte na str. 2

      Mária REPÁŇOVÁ:
      Darček, ktorý nepotešil
      Darček, ktorý však dostávajú všetky rodiny či firmy, teda i družstvá pod tohtoročný stromček vo forme zvyšovania cien plynu (o 43,7 %, energií o 20 %, vodného o 35 %, dopravy v priemere o 15 %, zvýšenia daní o 14%, znížení prídavkov na deti a ďalších opatrení) nás veru nepoteší...
      Čítajte na str. 3

      DRUŽSTEVNÝ VEĽTRH KIELCE 2002 POĽSKO
      Výrobné družstvá TATRACHEMA TRNAVA, POKROK ŽILINA a ÚSVIT BRATISLAVA spolu so SZVD sa zúčastnili v dňoch 26. až 28. septembra siedmeho ročníka družstevného veľtrhu Krajowe targi spoldzielcze v Poľsku v meste Kielce. Prezentáciu slovenských družstiev zorganizoval zväz v rámci dohody o vzájomnej spolupráci uzavretej so zväzom poľských družstiev. Bola to recipročná akcia za účasť poľských družstiev na COOPEXPE 2002 v Nitre.
      Čítajte na str. 4

      Konferencia o sociálnej ekonómii
      V Prahe sa konala v dňoch 24. až 25. októbra t.r. Prvá konferencia o sociálnej ekonómii v krajinách strednej a východnej Európy, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia z 32 krajín (viac ako 650 ľudí), z toho bolo 450 účastníkov z 15 krajín EÚ, 204 účastníkov z 13 krajín strednej a východnej Európy a zo 4 mimoeurópskych krajín.
      Čítajte na str. 6

      Prístup k finančnému kapitálu
      Začínajúci malí podnikatelia, živnostníci, majitelia rodinných firiem s počtom do 20 zamestnancov môžu za výhodných podmienok získať nevyhnutné finančné prostriedky pre svoje podnikateľské aktivity, ktoré vychádzajú z potrieb regiónu, z Mikropôžičkového programu. Jeho realizátorom je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania prostredníctvom svojej inštitucionálnej siete, t. j. regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC) v Prešove, Zvolene, Považskej Bystrici, Trebišove, Komárne, Martine, Nitre, Dunajskej Strede, Trenčíne, Lučenci, Poprade a Košiciach a podnikateľských a inovačných centier (BIC) v Spišskej Novej Vsi a Prievidzi, ako aj Fondu zárodkového kapitálu v Bratislave.
      Čítajte na str. 7

      Výhodné strednodobé úvery
      Od začiatku realizácie finančných programov Národnou agentúrou pre podporu malého a stredného podnikania (NARMSP) je najúspešnejším Podporný úverový program (PÚP), z ktorého sa kumulatívne poskytli úvery v objeme takmer 3,7 mld. Sk. V prospech podnikateľov sa zmenili v tomto období podmienky ich poskytovania. Predovšetkým sa zvýšila výška úveru z 5 na 10 mil. Sk, s maximálnou lehotou splatnosti osem rokov (predtým päť rokov), s možnosťou odkladu prvej splátky istiny úveru do jedného roka, pričom úroková miera dosahuje maximálne 10,8 %.
      Čítajte na str. 7

      Finančné granty pre podnikateľov
      V Obchodnom vestníku č. 52/2002 je publikovaná štátna grantová schéma na podporu konkurencieschopnosti, ktorá vznikla transformáciou programov na podporu exportu a investícií. Má dve časti. Schéma A - SZRB (Slovenská záručná a rozvojová banka) je transformáciou programu podpory exportu výrobkov. Schéma B - SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) je transformáciou programu podpory rozvoja elektronického obchodu, programu podpory účasti na medzinárodných výstavách a programu podpory marketingových informácií.
      Čítajte na str. 8

      Rozhodnutie je na strane daňovníka
      Vďaka minuloročnej novele zákona o dani z príjmov v SR (novela č. 561/2001 Z. z.) sa zaregistrované mimovládne organizácie mali možnosť uchádzať o doplnkové finančné prostriedky prostredníctvom odvodu 1 percenta dane z príjmov fyzických osôb a živnostníkov. Hoci táto zmena sa udiala v závere roka a na zaregistrovanie a následnú publicitu mali organizácie len veľmi krátky čas, predsa sa našlo cca 60% daňovníkov, ktorí sa rozhodli uplatniť svoje právo - a "presmerovať" sumu zodpovedajúcu 1% zaplatenej dane na verejnoprospešné účely.
      Čítajte na str. 9

      Mládežnícka konferencia v Lisabone
      V Lisabone sa konala 9. októbra t.r. prvá Európska konferencia mladých Medzinárodného družstevného zväzu. Zúčastnilo sa na nej 67 delegátov, zástupcov 8 Európskych krajín: Portugalska, Španielska, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Chorvátska, Poľska a Slovenska.
      Čítajte na str. 20

( Celý článok | Autor: redakcia | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server